TEKNOFEST Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışması

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde gerçekleştirilen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında TEKNOFEST Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışması düzenleniyor. TÜBİTAK koordinasyonunda yürütülen; gençlerin elektrikli araçlara konusunda teknik bilgilerinin gelişimine katkı sunmak ve temiz enerjinin kullanımını teşvik etmek amaçlarıyla düzenlenen ödüllü yarışma başvuruları devam ediyor.

 

TEKNOFEST Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışması

  Düzenleyen: Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde. 
  Kategori: TEKNOFEST, Elektrikli Araç, Temiz Enerji, Tasarım Yarışması, Proje Yarışması, Bilim Yarışması, Lise Yarışmaları, Teknoloji Yarışmaları
  Kapsadığı Şehir: Türkiye ve KKTC 
  Kimler Başvurabilir:

Türkiye ve KKTC’deki lise ve dengi okullarda eğitim gören öğrenciler ile BİLSEM ve Deneyap Teknoloji Atölyeleri’nin, Bilim Merkezleri’nin lise seviyesindeki öğrencileri.

  Son Başvuru Tarihi: 28 ŞUBAT 2021
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 5 NİSAN 2021
  Ödüller:

Performans Birincilik Ödülü: 30.000

Performans İkincilik Ödülü: 20.000

Performans Üçüncülük Ödülü: 10.000

Yerli Tasarım Ödülü: 15.000                

Görsel Tasarım Ödülü: 10.000             

Kurul Özel Ödülü: 10.000                

Tanıtım ve Yaygınlaştırma Teşvik Ödülleri: 3.000

   

- Advertisement -

Yarışma Hakkında

TÜBİTAK tarafından 2021 yılında ilk kez düzenlenecek olan Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları, Türkiye ve KKTC’deki lise ve dengi okullarda eğitim gören öğrenciler ile BİLSEM ve Deneyap Teknoloji Atölyeleri’nin, Bilim Merkezleri’nin lise seviyesindeki öğrencileri arasında alternatif ve temiz enerji kaynakları konusunda farkındalık oluşturmak; öğrencilere teknik, mesleki ve takım çalışması deneyimi kazandırmak ve Elektrikli Araçların ülkemizde gelişimi için teknik destek ve insan kaynağı yetiştirmeyi amaçlar.

Geleceğin teknolojileri olan batarya beslemeli araçlar konusunda ülkemizde ve dünyada yoğun Ar-Ge çalışmaları yürütülmekte ve Elektrikli Araçların günlük yaşamımızdaki kullanımının daha da yaygınlaşacağı öngörülmektedir. Gelecekte kullanımını yaygınlaştırmak için üzerinde çalışılan bir diğer alternatif ve temiz enerji Hidrojen’dir. Hidrojen enerjili araçlar, gücünü araç üzerindeki depolanmış hidrojeni enerjiye çeviren yakıt pili sisteminden alır.

EC yarışı, yerlilik şartı ve enerji verimliliği esasına göre düzenlenir. Bu yarış, EC Elektrikli Araç Yarışlarında lise ve dengi okul öğrencilerine yönelik açılan ilk yarıştır.

Yarışlar, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığı Etkinlikler Müdürlüğü tarafından TEKNOFEST kapsamında düzenlenir. Teknik kuralların uygulaması ve denetimi, Danışma ve Değerlendirme Kurulu (DDK), sportif süreç ise Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından yürütülür.

Kurallar Kitapçığı, düzenlenecek olan yarışa ait kuralları, işlemleri ve yükümlülükleri kapsar.

Başvuru Süreci ve Aşamaları

 • Yarışmaya, Türkiye ve KKTC’de eğitim gören tüm lise ve dengi okul öğrencileri, BİLSEM ve Deneyap Teknoloji Atölyeleri’nin, Bilim Merkezleri ve Bilim Atölyeleri’nin lise seviyesindeki öğrencileri takım halinde başvuru yapabilir. Başvuru, lise ve dengi okullar ile BİLSEM’lerde öğretmen, Deneyap Teknoloji Atölyeleri, Bilim Merkezleri ve Bilim Atölyeleri’nde eğitmen tarafından yapılır. Kurallar Kitapçığında öğretmen ve eğitmen, “danışman öğretmen” olarak adlandırılır.
 • Başvurular, 20 Ocak 2021 – 28 Şubat 2021 tarihleri arasında https://kys.turkiyeteknolojitakimi.org/tr/ başvuru sistemi üzerinden çevrimiçi yapılır.
 • Başvuru tarihleri arasında danışman öğretmen, başvuru sistemine kaydolur ve diğer takım üyelerinin kaydını yapar. Onay için kişilerin e-posta adreslerine davet gönderir. Davet, her bir kişinin e-posta adresi üzerinden kabul edilir. Aksi durumda takım üye kaydı tamamlanmış olmaz.
 • Talep edilen tüm bilgiler, doğru ve eksiksiz olarak sisteme kaydedilir. Başvuruda takımlardan herhangi bir matbu belge istenmez.
 • Başvuru sırasında www.teknofest.org adresinde yayınlanan Araç Özellikleri Formu doldurularak taratılıp sisteme (https://kys.turkiyeteknolojitakimi.org/tr/) PDF formatında yüklenir.
 • Takımlarda danışman öğretmen ve takım kaptanı kaydı zorunludur.
 • Danışman öğretmen, birden fazla takıma danışmanlık yapamaz. Bir öğrenci birden fazla takıma üye olamaz. Danışman öğretmen dahil bir takımın üyesi bir başka takıma sürücülük yapamaz.
 • Başvuru tarihinde takım üyelerinin öğrenci olması zorunludur. Aksinin tespiti durumunda takım, yarışmadan elenir.
 • Takımlar, öğrencilerin bilimsel ve teknik kazanımlarının artırılması, koordine takım çalışmasının teşvik edilmesi ve takımın ileriki yıllarda sürdürülebilirliği dikkate alınarak farklı sınıflardan oluşabilir.
 • Takımlar, danışman öğretmen dahil en fazla yirmi (20) üyeden oluşur.
 • Takımlar, farklı okul öğrencilerinden oluşturulabilir. Farklı okul öğrencilerinden oluşan takımlarda, taahhütnamede her bir öğrencinin kayıtlı olduğu okulun müdürlerinin ıslak imzalarının bulunması zorunludur. BİLSEM’lerden yapılan başvurularda BİLSEM müdürü, Deneyap Teknoloji Atölyeleri, Bilim Atölyeleri’nden ve Bilim Merkezlerinden yapılan başvurularda, atölyenin ya da Bilim Merkezinin bağlı olduğu kurum yöneticisi taahhütnameyi imzalar. Müdürlükle yapılacak olan tüm yazışmalar, danışman öğretmen tarafından yürütülür.
 • Takım ismi başka takım tarafından kullanılamaz. TÜBİTAK, aynı takım isimleri ile başvuran takımlardan, başvurusunu sonra yapan takımdan takım ismini değiştirmelerini isteyebilir. Takım isimlerinin 20 karakteri geçmemesi beklenir.
 • Başvuru kaydı dâhil tüm hazırlık çalışmalarında ve yarışma alanında öğrencilerin tüm sorumluluğu, danışman öğretmene aittir.
 • Mücbir sebepler dışında danışman öğretmen değişikliği yapılamaz.
 • Birinci hazırlık desteği aktarımından önce mücbir sebeplerle danışman öğretmen değişikliği https://kys.turkiyeteknolojitakimi.org/tr/ sistemi üzerinden üyeyi çıkar seçeneğini tüm üyelerin kabul etmesiyle gerçekleşir, bu değişiklik iha@tubitak.gov.tr adresine tüm üyelerin onayı olduğuna dair bilgilendirmeyi içeren bir e-posta ile bildirilir.
 • Birinci hazırlık desteği aktarımından sonra 16 Temmuz 2021 tarihine kadar mücbir sebeplerle danışman öğretmen değişikliği için dilekçe, (www.teknofest.org sayfasında yayımlanan örneğe uygun olarak) teslim tutanağı ve yeni taahhütname düzenlenir. Tutanağa, varsa araç, faturalar, destek tutarı miktarı vb. belgeler yazılır. Dilekçe ve tutanak mevcut ve yeni danışman öğretmen ile okul/kurum müdürü, yeni taahhütname ise yeni danışman öğretmen ve okul müdürü tarafından imzalanır. Takım, farklı okul öğrencilerinden oluşuyorsa taahhütnameyi tüm okul/kurum müdürleri imzalar. Varsa destek kullanımına ait tüm faturalar ve kalan tutarın yeni danışman öğretmene aktarıldığına dair banka dekontu ve yeni danışman öğretmene teslim edilir. Dilekçe, teslim tutanağı, ve taahhütnamenin taranmış hali ecliseler@tubitak.gov.tr e-postasına ve ıslak imzalı hali ise TÜBİTAK Etkinlikler Müdürlüğü, Tunus Caddesi No: 80, Kavaklıdere/ANKARA adresine gönderilir. Eksik, yanlış veya imzaları tam olmayan belgeler için herhangi bir işlem yapılmaz. Değişiklik talebi, tüm belgelerin müdürlükçe onayından sonra, yeni danışman öğretmen tarafından https://kys.turkiyeteknolojitakimi.org/tr/ sistemi üzerinden tüm üyelere gönderilen e-postanın onayı ile gerçekleşir.
 • Takımlarda ki üye değişiklikleri, 16 Temmuz 2021 tarihine kadar danışman öğretmen tarafından https://kys.turkiyeteknolojitakimi.org/tr/ sistemi üzerinden yapılabilir. Danışman öğretmenin talebi ve ilgili öğrencilerin e-postalarını onaylamaları ile değişiklik gerçekleşir. Kaydı yapılan öğrenci 18 yaşından gün almamış ise veli/vasi imzalı muvafakatnamenin taranmış hali ecliseler@tubitak.gov.tr e-postasına ve ıslak imzalı hali ise on (10) iş günü içerisinde TÜBİTAK Etkinlikler Müdürlüğü, Tunus Caddesi No: 80, Kavaklıdere/ANKARA adresine gönderilir. Eksik, yanlış veya imzaları tam olmayan belgeler için herhangi bir işlem yapılmaz.
 • 16 Temmuz 2021 tarihinden sonra danışman öğretmen ve üye değişikliği yapılmaz.

TEKNOFEST Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışması Ödülleri

Performans Birincilik Ödülü: 30.000

Performans İkincilik Ödülü: 20.000

Performans Üçüncülük Ödülü: 10.000

Yerli Tasarım Ödülü: 15.000                

Görsel Tasarım Ödülü: 10.000             

Kurul Özel Ödülü: 10.000                

Tanıtım ve Yaygınlaştırma Teşvik Ödülleri: 3.000

Performans Ödülleri

Performans ödülleri “17. FİNAL YARIŞI” başlığında belirtilen kurallar çerçevesinde gerçekleştirilen final yarışlarında dereceye giren takımlara verilecektir.

Tasarım Ödülleri

Yerli Tasarım Ödülü

Aracı mekanik ve elektronik tasarım, mühendislik çalışması ve yerlilik açısından üstün bulunan ve yenilik getiren takıma verilecek ödüldür. Ödül değerlendirmesinde takımlar tarafından sunulan teknik tasarım raporu ve yarış haftasında yapılan incelemeler göz önünde bulundurulacaktır. Takımların aracın mekanik tasarımı ile ilgili yaptıkları çalışmaları (örneğin kapı kilit mekanizması, karbon jant, süspansiyon sistemi, direksiyon ve dönüş sistemi mekanizması, aerodinamik hesaplamaları yapılmış kabuk tasarımı) raporda anlatmaları gerekmektedir. Araç üzerinde uygulanan sistemlerin, uygulanma sebepleri, diğer sistemlere göre sayısal olarak avantajları ve hesaplamalarının detaylı bulunması durumunda mekanik ayrıntılardan teknik tasarım ödülü alma potansiyelleri artacaktır. DDK uygun takım bulmazsa ödül verilmeyebilir.

Ödüle birden fazla takımın layık görülmesi durumunda ödül tutarı takımlar arasında eşit paylaştırılacaktır.

Yerli Tasarım Ödülü, teknik kontrollerden etiket alan ve pistte yarışa katılan takımlara verilir.

Görsel Tasarım Ödülü

Görsel Tasarım Ödülü, araç iç ve dış görünümü (kabuk, konsol, kokpit vb.), endüstriyel üretim açısından özgün ve estetik bulunan ve/veya günlük hayatta kullanıma elverişli değerlendirilen takıma verilecek ödüldür. Ödül değerlendirmesinde takımların sunduğu teknik tasarım raporu ile yarış haftasında yapılan incelemeler göz önünde bulundurulacaktır. DDK uygun takım bulmazsa ödül verilmeyebilir.

Ödüle birden fazla takımın layık görülmesi durumunda ödül tutarı takımlar arasında eşit paylaştırılacaktır.

Görsel Tasarım Ödülü, teknik kontrollerden etiket alan ve pistte yarışa katılan takımlara verilir.

Kurul Özel Ödülü

Araç veya takım olarak yarışlarda performans ya da tasarım dışında yenilik getiren, etkinlik ruhuna katkı vb. özellik, davranış gösteren takıma verilecek ödüldür. Ödül değerlendirmesi için Danışma ve Değerlendirme Kurulu ile TÜBİTAK yetkililerinin yarış haftasında yaptığı gözlemler göz önünde bulundurulacaktır. DDK uygun takım bulmazsa ödül verilmeyebilir.

Ödüle birden fazla takımın layık görülmesi durumunda ödül tutarı takımlar arasında eşit paylaştırılacaktır.

Kurul Tasarım Ödülü, teknik kontrollerden etiket alan ve pistte yarışa katılan takımlara verilir.

Tanıtım ve Yaygınlaştırma Teşvik Ödülleri

Yarış konusunda toplumda farkındalık oluşturan ve yaygınlaştırılmasına yönelik üstün faaliyet gösteren takımlara verilen ödüllerdir. Yarışlar ve araçla ilgili, alternatif enerjiler ve teknolojileri konusunda yapılan her türlü basın, iletişim, tanıtım faaliyetleri; toplumun çeşitli kesimlerini hedef alan atölye çalışmaları, seminer, kongre/konferans vb. faaliyetler ile bu faaliyetler kapsamında ulusal ya da uluslararası alanda ulaşılan kitlenin yaygın etkisi değerlendirilir.

Ödül başvurusu için rapor formatı ve değerlendirme kriterlerine göre hazırlanan raporlar,  2  –  6  Ağustos  2021tarihleri  arasında  http://www.kys.t3vakfi.org sistemine yüklenir. Rapor formatı ve Değerlendirme Kriterleri için tıklayınız.

Raporlar alanlarında uzman jürilerce bilimsel kriterlere göre değerlendirilir ve başarılı olan takımlar belirlenir.

Yarışmada ödül alan takımın tüm üyelerinin IBAN bilgileri Danışman Öğretmen dahil on (10) işgünü içerisinde ecliseler@tubitak.gov.tr adresine gönderilir. IBAN numaralarına ödüller eşit oranda aktarılır. Eksik, yanlış veya başkasına ait IBAN numaralarına ödül aktarımı yapılmaz.

KKTC’den katılım sağlayan takımlara 1. ve 2. Hazırlık Destekleri ve varsa ödül miktarları yarışma alanında ödenir.

Ödüllerin Aktarılması

Yarışmada ödül alan takımın danışman öğretmen dahil tüm üyelerinin IBAN bilgileri on beş (15) işgünü içerisinde ecliseler@tubitak.gov.tr e-postasına gönderilir. IBAN numaralarına ödüller eşit oranda aktarılır. Eksik, yanlış veya başkasına ait IBAN numaralarına ödül aktarımı yapılmaz.

KKTC’den katılım sağlayan takımlara birinci ve ikinci hazırlık destekleri ve varsa ödül miktarları yarışma alanında elden ödenir.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 28 ŞUBAT 2021

Proje Ön Değerlendirme Raporu ve Proje Tanıtım Videosu Son Teslim Tarihi: 22 MART 2021

Çevrim içi Eğitim Programı: Şubat 2021

Gelişme Raporlarının Yüklenmesi: 8 – 12 Mart 2021

Gelişme Raporu Sonuçlarının İlanı: 5 Nisan 2021

Muvafakatname ve Taahhütname Yüklenmesi: 5 – 12 Nisan 2021

Takımların  Geri  Çekildiğini  Bildirmesi,  Danışman: 16 Temmuz 2021

Teknik Tasarım Raporlarının Yüklenmesi: 12 – 16 Temmuz 2021

Teknik Tasarım Raporu Sonuçlarının İlanı: 13 Ağustos 2021

Tanıtım  ve  Yaygınlaştırma  Teşviki  Raporunun Yüklenmesi: 2 – 6 Ağustos 2021

Yarış Haftası Kayıtları: 31 Ağustos 2021

Teknik kontroller: 1– 3 Eylül 2021

Final Yarışları: 4 – 5 Eylül 2021

Ödül Töreni ve Kapanış: 5 Eylül 2021

TEKNOFEST Araç Sergisi: 21 – 26 EYLÜL 2021

TEKNOFEST Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.teknofest.org/yarisma-detaylar-57.html

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.235 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap