Ticaret Bakanlığı Tüketici Ödülleri 2024

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından, Tüketici bilincinin geliştirilmesi, tüketicilerin yasal haklarını kullanmaları konusunda özendirilmesi, tüketici talep ve tercihlerini dikkate alan firmaların teşvik edilmesi, tüketici hukuku veya tüketicinin korunması ile ilgili bilimsel çalışmaların özendirilmesi amaçlarıyla Ticaret Bakanlığı Tüketici Ödülleri 2024 düzenleniyor. Ödül başvuruları devam ediyor.

Ticaret Bakanlığı Tüketici Ödülleri 2024

Düzenleyen:Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü
Kategori:Bilim Yarışması, Tüketici Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:18 yaş üstü tüm tüketiciler ve kurum/kuruluşlar.
Son Başvuru Tarihi:02 ŞUBAT 2024, Saat 17.30
Sonuç Açıklanma Tarihi:ŞUBAT-MART 2024
Ödüller:Bilinçli Tüketici Ödülü 
Yazılı Basın Tüketici Ödülü 
Radyo-Televizyon Programı Ödülü
Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen Firma Ödülü 
Bilimsel Çalışma Ödülü
Tüketici Özel Ödülü

- Advertisement -

Yarışmanın Amacı

Tüketici bilincinin geliştirilmesi, tüketicilerin yasal haklarını kullanmaları konusunda özendirilmesi, tüketici talep ve tercihlerini dikkate alan firmaların teşvik edilmesi, tüketici hukuku veya tüketicinin korunması ile ilgili bilimsel çalışmaların özendirilmesi amaçlarıyla 2023 yılı faaliyetleri dikkate alınarak altı dalda Tüketici Ödülü verilecektir.

Ödül Başvuru Adresi

Başvuruların 02 Şubat 2024 Cuma günü Saat 17.30’a kadar, “Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mh. Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu 9. Km.) No:151 Ek Bina (B Blok) 1.Kat Oda:107 Çankaya/ANKARA” adresine bizzat veya postayla yapılması gerekmektedir.

Ticaret İl Müdürlükleri kanalıyla yapılacak başvuruların ise ilan edilen son başvuru tarihine kadar Bakanlığa ulaşacak şekilde posta yoluyla gönderilmesi zorunludur.

Yarışma İletişim

0 312 449 44 11-0 312 449 44 73

www.ticaret.gov.tr

Ticaret Bakanlığı Tüketici Ödülleri 2024

Tüketici Ödül Dalları ve Aranılan Şartlar: 

Bilinçli Tüketici Ödülü 

Ödül verilecek tüketicinin;

 • Mağduriyetine neden olan bir konuda, yasal haklarını sonuna kadar kullanmada duyarlılık göstermiş olması,
 • Bu yönüyle diğer tüketicilere örnek olması, 
 • Başvurusu hakkında verilen kararın kesinleşmiş olması, dolayısıyla yargıya intikal etmiş konularda yargı sürecinin tamamlanmış olması,

Şikayetine esas teşkil eden Tüketici Hakem Heyeti, Tüketici Mahkemesi ve Yargıtay Kararı vb. belgelere başvuru dilekçesinin ekinde yer vermesi, gerekmektedir.

Yazılı Basın Tüketici Ödülü 

Ödül verilecek yazıların;

 • İlgili yayın organında tüketici sayfası, bağımsız bir tüketici köşesi ya da belli bir bölümde tüketicinin korunmasına ilişkin konularda bilgilendirici makale, röportaj veya haber şeklinde yayınlanmış olması,
 • Tüketici sorunlarını ve bunların çözüm yollarını ele alması ve tüketicileri bilinçlendirici nitelikte olması,
 • Belirli aralıklarla yayınlanmış olması gerekmektedir.

Ayrıca, bu dalda başvuru yapacak veya aday gösterilecek yazılı basın kuruluşlarının 2023 yılında çeşitli zamanlarda yayınlanmış olan yazılarının yer aldığı en az 3 (üç) adet gazete, dergi vb. yayın örneğinin, bütünlüğü bozulmadan tüm içerik ve ekleriyle birlikte asıl nüshalar olarak başvuru dosyasına konulması, ayrıca ilgili yayın organının adı, gerçek veya tüzel kişilik unvanı ve imtiyaz sahibinin iletişim bilgilerinin de bildirilmesi gerekmektedir.

Radyo-Televizyon Programı Ödülü

Ödül verilecek programın;

 • Belli bir bölümünün tüketicinin korunması ile ilgili olması veya özel olarak tüketici sorunlarını konu edinmesi; tüketicileri eğitici ve bilgilendirici nitelikte olması,
 • 08:00-22:00 saatleri arasında yayınlanmış olması gerekmektedir.

Ayrıca, bu dalda başvuru yapacak veya aday gösterilecek programın 2023 yılında çeşitli zamanlarda yayınlanmış, birbirinden farklı en az 3 (üç)  TV-Radyo program örneklerinin kayıtlı olduğu flash bellek, CD, DVD ya da diğer bilgisayar ortamında çalışabilen veri depolama aygıtlarının başvuru dosyasına eklenmesi ve programın adı, yayınlandığı televizyon veya radyo kanalının gerçek veya tüzel kişilik unvanı, iletişim bilgileri, yayın saati, yayın süresi, yayınlandığı günler, yerel, ulusal, bölgesel, kablolu, uydu ve benzeri yayın erişim ağının bildirilmesi gerekmektedir.

Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen Firma Ödülü 

Ödül verilecek firmanın;

 • Tüketici memnuniyetini firma politikası olarak benimsemesi ve buna uygun faaliyetlerde bulunması, 
 • Mevzuatla tüketicilere tanınan haklardan daha ileri haklar tanıması, 
 • Tüketicilere yönelik telefon ya da elektronik ortamda hizmet veren çağrı merkezi, tüketici
 • danışma masası veya danışma hattı kurmuş ve bunları fiilen işletir olması,
 • Tüketicileri ve kendi çalışanlarını bilgilendirici çalışmalar yürütmüş olması gerekmektedir.

Bilimsel Çalışma Ödülü

Ödül verilecek kişi, kişiler veya kurum/kuruluşların;

 • Tüketicinin korunması alanında basılmış kitabının bulunması, 
 • Tüketicinin korunması alanında kabul edilmiş yüksek lisans veya doktora tezinin bulunması, 
 • Tüketicinin korunması alanında yayınlanmış bilimsel makale, tebliğ veya bildirisinin bulunması,  4-Tüketicinin korunması alanında bilimsel kongre, çalıştay ve benzeri isimler altında çalışma yapması ve sonuçlarının yayınlanmış olması şartlarından en az birini taşıması gerekmektedir.

Ayrıca, bu dalda başvuru yapacak veya aday gösterilecek kişinin, kişilerin veya kurum/kuruluşların basılmış, yayımlanmış kitabının, kabul edilmiş doktora ya da yüksek lisans tezinin, bilimsel kongre, çalıştay sonuçlarının birer asıllarının ve yüksek lisans, doktora tezi vb. başvuruya esas teşkil eden çalışmalarının özetinin başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir. 

Tüketici Özel Ödülü

Ödül verilecek gerçek veya tüzel kişilerin tüketicinin korunması, ilgili mevzuatın uygulanması ve geliştirilmesi konusunda yoğun çaba göstermesi ve bu alanlarda hizmette bulunması koşulları aranır. Başvuruya esas teşkil edecek ilgili bilgi ve belgelerin başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir.

Adaylar ya da aday gösterilenler “A, B, C, D, E ve F” dallarında belirlenen ödül kategorilerinden en fazla birine başvuruda bulunabilecektir.

Kişi veya kuruluşlar, yukarıda dalları ve değerlendirme ölçütleri belirtilen “Tüketici Ödülleri” ne doğrudan aday olabilecekleri gibi diğer kişi veya kuruluşlar tarafından da aday gösterilebilirler. Her iki durumda da adayların yukarıda belirtilen ölçütleri taşıdıkları belgelenmelidir. 

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 02 ŞUBAT 2024, Saat 17.30

Sonuçların Açıklanma Tarihi: ŞUBAT-MART 2024

Ticaret Bakanlığı Tüketici Ödülleri 2024 Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://tuketici.ticaret.gov.tr/data/6576c5b613b8762630b84a9b/27.T%C3%BCketici%20%C3%96d%C3%BClleri%20%C4%B0lan%C4%B1.pdf

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.221 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap