Ticaret Kuluçka-Vakıf Katılım Bankası Fıntech Girişim Hızlandırma Programı

İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Vakıf Katılım Bankası tarafından, finans sektöründe katma değer düzeyini artıracak özgün ve yenilikçi projeler geliştirilmesini teşvik etmek; yeni ürün/hizmet geliştiren girişimcileri mentorluk, danışmanlık ve nakit ödüllerle destekleyip ticari değere dönüşümlerini sağlamak amaçlarıyla Ticaret Kuluçka-Vakıf Katılım Bankası Fıntech Girişim Hızlandırma Programı düzenleniyor. Ödüllü girişimcilik yarışması başvuruları devam ediyor.

Ticaret Kuluçka-Vakıf Katılım Bankası Fıntech Girişim Hızlandırma Programı

Düzenleyen:İstanbul Ticaret Üniversitesi Ticaret Kuluçka Merkezi ve
Vakıf Katılım Bankası işbirliğiyle.
Kategori:Proje Yarışması, Fikir Yarışmalar, Teknoloji Yarışması
Girişimcilik Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:İlgilenen 18 yaş ve üzeri herkes.
Son Başvuru Tarihi:29 AĞUSTOS 2021
Sonuç Açıklanma Tarihi:2021
Ödüller:Birincilik Ödülü: 30.000₺
İkincilik Ödülü: 20.000₺
Üçüncülük Ödülü: 10.000₺
+ Eğitim + Danışmanlık + Mentörlük +
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Program Hakkında

Program, İstanbul Ticaret Üniversitesi Ticaret Kuluçka Merkezi ile Vakıf Katılım Bankası işbirliği ile Finansal Teknoloji alanında iş fikirlerinin geliştirilmesine ve ödüller ile desteklenmesine yönelik gerçekleştirilecektir.

Programın Amacı

Devlet politika ve teşvikleriyle teknolojik girişimciliğin güçlü bir şekilde desteklendiği bu dönemde İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Vakıf Katılım Bankası olarak yeni ürün/hizmet gelişimine destek vermek ve umut vadeden girişimlerin çeşitli mentorluk ve danışmanlıklarla kuvvetlendirilerek ticari değere dönüşümlerini sağlamak.

Programın Kapsamı ve Aşamaları

Programa başvuru yapan girişimci/girişimci adaylarından Finans sektöründe katma değer düzeyini artıracak özgün ve yenilikçi projeler beklenmektedir. İş fikirlerinin ticari ürün olarak sektörde yer almamış olması ve geliştirme aşamasında olması beklenmektedir. Program herkesin katılımına açık olarak, Finansal teknolojiler tematik alanında yapılacaktır

 • Başvurular belirlenen tarihler arasında http://tto.ticaret.edu.tr/ adresinden online olarak alınacaktır.
 • Alınan başvurular ön değerlendirmeye tabi tutulacaktır.
 • Ön değerlendirmeyi geçen katılımcılara bilgilendirme yapılacaktır.
 • Ön değerlendirmeyi geçen girişimler değerlendirme jürisine iş fikirlerini fiziki yada online platformda sunacaklar ve bu aşamayı da geçen girişimler programa kabul edilecektir.
 • Ön elemeyi geçmesi durumunda girişimlerden istenecek belgeler:
 • Sistemde online olarak doldurulmuş olan başvuru formunun çıktısının her bir sayfanın alt kısmının ekibin her biri tarafından ayrı ayrı imzalanmış hali,
 • Proje ekip üyelerinin nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Proje ekibi üyelerinin özgeçmişleri,
 • Başvuru koşullarına ait şartnamenin ekip üyelerinin her biri tarafından imzalanmış hali,
 • Ek1. Taahhütname formunun ekip üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı imzalanmış hali,
 • Ek2. 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu ile ilgili aydınlatma/bilgilendirme formunun ekip üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı imzalanmış hali,
 • Ek3. Muvafakat dilekçesi (Ödüle hak kazanılması halinde söz konusu tutarın ekip üyelerinden birine yatırılmasını içeren dilekçe) ekip üyelerince mutabakat sağlanması halinde ekip üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı imzalanmış hali,
 • Ek4. İstanbul Ticaret Üniversitesi (Teknoloji Transfer Ofisi/Ticaret Kuluçka) ile Girişim arasında Kuluçka Merkezinde sunulacak hizmetlerin ve grupların program sürecindeki proje uygulamalarının yürütülmesine yönelik işbirliği protokolünün ekip üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı imzalanmış hali,
 • Programa kabul edilen her girişime aşağıda yer alan konularda deneyimli mentorlar tarafından 8 hafta 12 saat birebir online mentorluk hizmeti sunulacaktır.

Kanvas İş modeli

SWOT ve rekabet analizi

Ürün Yönetimi Temelleri,

Fikri Mülkiyet Yönetimi,

Market Doğrulama Stratejileri,

Girişim Ekibi Kurmak ve Yönetmek, Misyon, Vizyon ve Strateji Oluşturma Müşteri segmentasyonu / ürün eşlemesi Pazar analizi (büyüklüğü)

KPI ve hedeflerin belirlenmesi

Fiyatlama modeli ve maliyet kalemleri

Nakit akışı ve finans

Pitch deck hazırlama

 • Programı tamamlayan girişimler “The Big Day” isimli girişimci-yatırımcı buluşması etkinliğinde iş fikirlerini program sonu değerlendirme jürisine sunacaklardır. Bu değerlendirme sonucunda ödül almaya hak kazanan girişimler belirlenmiş olacaktır.

Program Kuralları

 • Program belirlenmiş olan kapsam çerçevesinde tüm girişimci/girişimci adaylarının katılımına açıktır. Programa, 18 yaşını tamamlamış Türkiye’de ikamet eden herkes bireysel ve ekip olarak katılım sağlayabilir. Ekip başvurularında bir kişi ekip lideri olarak bildirilmelidir.
 • Program kuralları gereği her bir ekip veya ekip üyesi programa sadece 1 (bir) iş fikri ile başvurabilir. Aksi bir uygulama tespit edildiği durumda, programın hangi aşamasında olursa olsun, program katılımcısı olma hakkı düşecektir
 • Girişimcilik Programı’na seçilmeyen başvuru sahiplerine seçilmeme nedenlerine ilişkin bir geri bildirim paylaşma zorunluluğu bulunmamaktadır.
 • Girişim, başvurudan önce programa sunulan iş fikrinin kapsadığı ürün veya hizmetten kazanç elde etmek amacıyla bir tüzel kişilik (şirket) kurmamış olmalıdır.
 • Programa başvuran bir girişimde “özgünlük”, daha önce başka bir yerde üretilmemiş, ticarileşmemiş ve başka bir ulusal veya uluslararası etkinlikte/yarışmada ödül almamış ve/veya üretilmemiş olması şartları aranmaktadır. Bunun aksi bir durumun tespiti halinde, girişim programdan diskalifiye edilir; ödül kazandıysa programı organize eden kurum tarafından ödülü nakden ve defaten geri alınır. Ödül kazanan girişimci/girişimci adayları böyle bir durumla karşılaşılması halinde aldığı ödül ve tutarı geri vermeyi taahhüt eder.
 • Girişim fikirlerinin özgün olmamasından, üçüncü kişilerin girişim üzerinde hak iddia etmesinden doğacak tüm hukuki sorumluluklar girişimci/girişimci adaylarına aittir.
 • Programa başvurulan bir iş fikrinin özgün olmamasından doğacak yasal sorunlarda İstanbul Ticaret Üniversitesi/Jüri üyeleri/ Vakıf Katılım Bankası /Yükleniciler herhangi bir sorumluluk taşımaz. Tüm sorumluluk girişimlere aittir.
 • Yukarıda sayılan maddeler kapsamında aksi bir durumun tespiti halinde ilgili girişimler programdan diskalifiye edilir; ödül kazandıysa geri alınır.
 • Ekip katılımlarında bir kişi yarışmadaki sürecin yürütülmesini sağlamak amacıyla ekip lideri olarak bildirilmeli ve ekip üyelerinin tamamı başvuru koşullarını sağlamalıdır. Ekip üyelerinin her biri, Ticaret Kuluçka ve Vakıf Katılım Bankası’na karşı müşterek ve müteselsil sorumludurlar.
 • Girişimlerin bu program kapsamında üçüncü şahıslarla yaptığı veya yapacağı anlaşmalardan, yüz yüze görüşmelerden kaynaklanan zarar ve ziyanlardan İstanbul Ticaret Üniversitesi/Jüri üyeleri/ Vakıf Katılım Bankası /Yükleniciler sorumlu tutulamaz.
 • Ticaret Kuluçka herhangi bir aşamada programı iptal edebilir, bu halde katılımcılar herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Programın iptal edilmesinden dolayı İstanbul Ticaret Üniversitesi/Jüri üyeleri/ Vakıf Katılım Bankası /Yükleniciler sorumluluk yüklenemez.
 • Girişimler ; isim, fotoğraf ve eserlerinin tanıtım ve haber amaçlı olarak TİCARET TTO ve Vakıf Katılım Bankası tarafından kullanılabileceğini, sergilenebileceğini ve yayımlanabileceğini kabul ve taahhüt ederler.
 • Programa katılan girişimler yürütülen 8 hafta 12 saat birebir online mentorluk programının tamamına eksiksiz katılmayı taahhüt eder. Program boyunca düzenlenecek tüm etkinliklere katılmak ve kendilerine verilen sorumlulukları belirtilen süre zarfında yerine getirmekle yükümlüdürler.
 • Vakıf Katılım Bankası belirleyeceği girişimlere program sonrasında da iş fikirlerini geliştirmelerinde gerekli görmesi durumunda teknik desteği vereceğini taahhüt eder.
 • Vakıf Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası’nın yatırımcı olduğu girişim sermayesi yatırım fonları veya Vakıf Katılım Bankası’nın teknoloji alanındaki kurulu ya da kurulacak iştirakleri, girişimlere çekirdek (Başlangıç) seviyesinde ilk yatırım yapma hakkına sahiptir.
 • Girişimin ileri düzeyde yatırım turlarına katılımında yapılacak olan şirket değerlemesi üzerinden Vakıf Katılım diğer yatırımcılardan farklı olarak %20 iskontolu yatırım yapma hakkına sahip olacaktır. Vakıf Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası’nın ortak olduğu girişim sermayesi yatırım fonları veya Vakıf Katılım Bankası’nın teknoloji alanındaki kurulu ya da kurulacak iştirakleri, girişimin ileri düzey yatırım turlarında % 20 iskontolu yatırım yapma hakkına da sahip olacak ve girişimin tüzel kişilik kazanması durumunda Vakıf Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası’nın ortak olduğu girişim sermayesi yatırım fonları veya Vakıf Katılım Bankası’nın teknoloji alanındaki kurulu ya da kurulacak iştiraklerinin talep etmesi halinde bedelini ödemek kaydıyla toplam hissenin %10’undan az olmamak kaydıyla taraflarca karşılıklı mutabık kalınacak oranları çerçevesinde öncelikli sahip olma hakkı olacaktır. Ekip Üyeleri bu hususların sağlanması için gerekli destek ve özeni göstereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Girişimin ürünü / hizmeti / yazılımı hayata geçirmesi durumunda erken kullanıcı (early adapter) statüsündeki ilk müşterisi Vakıf Katılım Bankası olacak ve söz konusu ürün / hizmet yazılım, o anki en güncel değerleme sonrasında belirlenecek piyasa satış bedelinden %20 iskontolu olarak fatura edilecektir.
 • Vakıf Katılım Bankası dilediği taktirde ileri düzey yatırım turlarında girişimin yatırım alması halinde her zaman, en son belirlenecek değerleme üzerinden hesaplanacak hisse payını satarak ilk çıkış (exit) yapma hakkına sahip olacaktır. Böyle bir talep gelmesi durumunda girişim tarafından alınan yatırımdan ilk ödeme exit karşılığı olarak Vakıf Katılım Bankası’na ödenecektir.
 • Programa katılan girişimler “The Big Day” yatırımcı-girişimci buluşması etkinliğine katılacaklarını taahhüt ederler.
 • Bu programa başvuran tüm girişimler, bu şartnamenin belirlediği tüm koşulları kabul ettiklerini başvuru formunu doldurarak beyan etmiş olurlar.

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları ve Anlaşmazlıkların Çözülme Şekli

 • Fikri mülkiyet haklarını ihlal eden başvuru girişimleri diskalifiye edilecektir. Üçüncü kişilerin bütün yasal girişimlerinin sorumluluğu girişimci/girişimci adaylarına aittir. Sunulan iş fikri ile fikri mülkiyet haklarının ihlal edildiği program sonuçlandıktan sonra anlaşılsa dahi ödül geri alınır.
 • TİCARET TTO ve Vakıf Katılım Bankası, programa kabul edilen girişimi yayımlamak, arşivlemek, hakkına sahip olacaktır. Bu nedenle; programa katılanların, projelerinin fikri ve sınai haklarını üçüncü bir şahsa vermeleri halinde ilgili sözleşmelerde TİCARET TTO ve Vakıf Katılım’ın iş bu maddede yer alan haklarına yer vermeleri ve ayrıca fikri mülkiyet haklarındaki değişikliği TİCARET TTO ve Vakıf Katılım Bankası’na derhal bildirmeleri zorunludur. Aksi halde oluşabilecek zararlar başvuruyu gerçekleştiren/gerçekleştirenlere rücu edilir.
 • Programın tüm aşamalarında projemizle ilgili olarak bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü tanıtım, ticarileştirme faaliyetleri kapsamında İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Vakıf Katılım Bankası tarafından gerçekleştirilecek yazılı, sözlü, görsel tanıtım, basın, yayın çalışmalarına peşinen muvafakat verdiğimizi, muvafakat vermediğimiz ticari sır içeren ve açıklanmaması gereken proje içeriğinin ilgili kısmın gizli kalması konusunda mutabık kaldığımızı, herhangi bir yazılı bildirim yapmadığımız durumlarda ise, İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Vakıf Katılım Bankası tarafından yapılacak yazılı, sözlü, görsel tanıtım, basım, yayın çalışmalarına peşinen muvafakat verdiğimizi, bu konuda herhangi bir itiraz hakkımızın olamayacağını bildiğimizi ve kabul ettiğimizi,
 • Programa başvuran girişimlerin üçüncü şahıslar ve/veya ekip üyeleri tarafından fikri ve sınai hak ihlali nedeniyle İstanbul Ticaret Üniversitesi/Jüri üyeleri/Vakıf Katılım Bankası /Yükleniciler aleyhine yöneltilebilecek sorular, iddialar, ihtarlar, açılabilecek kanuni ve hukuki süreçler ile davalar ve yasal takipler ilgili girişim ve ekip üyeleri tarafından müştereken ve müteselsilen üstlenilecektir. Bu konuda programı düzenleyen İstanbul Ticaret Üniversitesi/Jüri üyeleri/Vakıf Katılım Bankası /Yükleniciler hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. İlgili sorular, iddialar, hukuki süreçler ve benzerleri programa başvuruda bulunmuş kişi ve/veya ekibe yönlendirilecektir. Bu hususta programı düzenleyen İstanbul Ticaret Üniversitesi/Jüri üyeleri/ Vakıf Katılım Bankası /Yükleniciler 3. kişiler tarafından yöneltilen talepler nedeni ile doğması muhtemel / doğan tüm zararlar ilgili programa başvuruda bulunmuş kişi ve/veya ekip tarafından müştereken ve müteselsilen tazmin edilecektir.
 • Herhangi bir yerde yayımlanmış veya herhangi bir kişi ya da kuruluşa ait iş fikirleri/girişimler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Programa katılan bütün iş fikirleri/girişimler – iş fikirlerinin/girişimlerinin korunması için-Türk Patent Enstitüsü’ne başvurma ve iş fikirlerine/girişimlerine (masrafları kendilerince karşılanarak) tescil almaya hakları vardır.
 • İş fikri ve mülkiyet haklarını korumak için gerekli önlemleri almak katılımcıların sorumluluğunda olup, İstanbul Ticaret Üniversitesi/Jüri üyeleri/ Vakıf Katılım Bankası /Yükleniciler’in herhangi bir sorumluluğu/yükümlülüğü bulunmamaktadır.
 • Girişim, programa sunulan iş fikrinin üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmediğini kabul ve taahhüt eder.
 • Girişim, üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarının ihlaline ilişkin ileri sürebilecekleri her türlü talep ve davadan şahsen sorumlu olacaklarını, İstanbul Ticaret Üniversitesi/Ticaret TTO ve Vakıf Katılım Bankası ve İstanbul Ticaret Üniversitesi/Ticaret TTO ve Vakıf Katılım Bankası adına hareket eden herkesi her türlü talep ve davadan ari tutacaklarını kabul ve taahhüt eder.

Diğer Hususlar

 • Programa katılan tüm kişiler, bu şartname ve eklerinde belirtilen tüm katılım koşullarını harfiyen kabul ettiklerini ve tüm koşulları yerine getirdiklerini kabul ve beyan etmiş sayılırlar.
 • Bu şartnamenin girişim üyeleri tarafından imzalanması ile bu şartname, girişimler, Ticaret TTO ve Vakıf Katılım Bankası arasında yapılmış bir anlaşma olarak kabul edilecektir.
 • Program sonrası, dereceye giren girişimlere verilecek ödüller dışında; girişimler TİCARET TTO, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Vakıf Katılım Bankası, organizasyon firması ve Jüri üyelerinden hiçbir talepte bulunamazlar.
 • Girişimler, iş fikrinin hukuka uygun, İstanbul Ticaret Üniversitesi/Ticaret TTO ve Vakıf Katılım Bankası değerleri ve genel ahlak kuralları ile çatışmayan, hiçbir kişi ve kurumu rencide etmeyen bir fikir olduğunu peşinen beyan ve taahhüt ederler.
 • EK1.Taahhütname formunun girişim üyeleri tarafından imzalanması ile bu form, girişimler, Ticaret TTO ve Vakıf Katılım Bankası arasında yapılmış bir anlaşma olarak kabul edilecektir.
 • Ek2.6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İle İlgili Aydınlatma/Bilgilendirme Formunun girişim üyeleri tarafından imzalanması ile bu form, girişimler, Ticaret TTO ve Vakıf Katılım Bankası arasında yapılmış bir anlaşma olarak kabul edilecektir.
 • Ek3.Muvafakat dilekçesinin girişim üyeleri tarafından imzalanması ile bu dilekçe, girişimler Ticaret TTO ve Vakıf Katılım Bankası arasında yapılmış bir anlaşma olarak kabul edilecektir.
 • TİCARET TTO ve Vakıf Katılım Bankası gerekli görünen hallerde katılımcılardan başvuru sırasında beyan edilen bilgilerin ispatını isteyebilecek, katılım koşullarına uymayan başvuruları reddedebilecektir. Başvuru şartnamesine uygun olmayan eserler jüri değerlendirmesine sunulmayacaktır.
 • TİCARET TTO ve Vakıf Katılım Bankası, katılımcılar tarafından aksi yazılı olarak talep edilmediği takdirde katılımcılara ait bilgi, görsel ve resimleri iş fikriyle/girişimle birlikte duyurabilecek, sergileyebilecek ve yayınlayabilecektir.
 • İş bu şartnameden kaynaklanan veya şartnameyle ilişkili olan tüm uyuşmazlıklar, İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları uyarınca nihai olarak tahkim yoluyla çözümlenecektir. Tahkim yeri İstanbul/Türkiye’dir. Tahkim dili Türkçedir. Uyuşmazlığın esasına Türk hukuku uygulanır.

Gizlilik

 • Şartnamenin hükümlerini, bu şartnamenin ifası sırasında karşı Taraf hakkında öğrendiği ve kamunun bilgisinde olmayan her türlü bilgiyi (müşteri bilgileri dâhil) gizli tutmayı, üçüncü kişilere açıklamamayı (mevzuat gereği ve/veya resmi makamlara yapılacak açıklamalar hariç) ve personeli ile alt yüklenicilerinin de bu gizlilik taahhütlerine aynen uymalarını sağlamayı kabul ve taahhüt eder.
 • Gizlilik koşulu, programın sona ermesinden itibaren 3 (üç) sene daha geçerlidir. Taraflar Banka’ya ait 8.1.’inci maddede belirtilen gizli bilgileri süresiz olarak korumak ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.

Ticaret Kuluçka-Vakıf Katılım Bankası Fıntech Girişim Hızlandırma Programı Ödülleri

Birincilik Ödülü: 30.000₺
İkincilik Ödülü: 20.000₺
Üçüncülük Ödülü: 10.000₺

 • Kazanılan para ödülleri girişim adına Ek3 formunda belirtilen kişinin hesabına yatırılacaktır.
 • TİCARET TTO ve Vakıf Katılım Bankası, ödül miktarlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ödüller başvuru yapılan girişim başına verilecektir.
 • Jüri ödüle layık girişim bulmadığı takdirde ödül kademelerinden herhangi birini boş bırakabilir. Başarılı bulunan girişimler “The Big Day” etkinliğinde açıklanacak olup, ödüllere ilişkin ödemeler girişim sahiplerinin Ek3’te belirttiği kişinin hesabına ödül töreninden itibaren 45 gün içinde yatırılacaktır. Girişimciler, belirtilen ödüller dışında, herhangi bir ödül veya ücret kesinlikle talep edemez, programa katıldıktan sonra programdan çekilemezler. Ödüle ilişkin T.C. Kanunlarına göre vergi doğması halinde, söz konusu vergi giderleri girişim fikri sahiplerine aittir.
 • Program süresince ve “The Big Day” esnasında gerekli görüldüğünde, yarışmanın ödül adedi ile ödül miktarı koşullarında değişiklik yapılabilir. Ödüle layık girişim bulunamadığı takdirde ödül kademelerinden herhangi birini boş bırakabilir. Başarılı bulunan girişimler “The Big Day” töreninde açıklanacak olup ödüller törenden itibaren 45 gün içinde yatırılacaktır. Katılımcılar, girişimleri için belirtilen ödüller dışında, herhangi bir ödül veya ücret kesinlikle talep edemez (girişimleri ödül alsın ya da almasın); yaptıkları başvurunun ardından programdan çekilemezler.
 • İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Vakıf Katılım Bankası tarafından programa, ödül sahiplerine ve ödüllere dair verilen kararlar kesin olup, itiraz yolu kapalıdır. Katılımcılar bu hususu kabul etmiş sayılırlar. Katılımcılar, İstanbul Ticaret Üniversitesi /Vakıf Katılım Bankası /The Big Day jüri üyeleri kararlarına saygı göstereceklerini, programa katılmış olmakla beyan etmiş olurlar.
 • “The Big Day”de ödül alan girişimlerin aldığı ödül tutarının T.C. kanunlarına göre vergi sınırını geçmesi halinde, verilmesi gereken vergiye ilişkin yükümlülük ilgili girişime aittir.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 29 AĞUSTOS 2021
Sonuç Açıklanma Tarihi: 2021

Ticaret Kuluçka-Vakıf Katılım Bankası Fıntech Girişim Hızlandırma Programı Detaylı Bilgi ve Başvuru için: http://tto.ticaret.edu.tr/is-fikrinle-fark-yarat/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.165 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap