Liselerarası Karikatür Öykü ve Şiir Yarışması

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu 3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü sebebiyle Liselerarası Karikatür Öykü ve Şiir Yarışması düzenlemektedir. “İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Bağlamında Engelli Hakları” konulu yarışmaya MEB’e bağlı liselerde öğrenim gören tüm öğrenciler başvuruda bulunabilir.

 

Liselerarası Karikatür Öykü ve Şiir Yarışması

  Düzenleyen:

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu 

  Kategori: Edebiyat, Öykü, Şiir, Karikatür, İlkokul-Lise, Kültür-Sanat
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye
  Kimler Başvurabilir:

Lise öğrencileri.

  Son Başvuru Tarihi: 9 KASIM 2020
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 03 ARALIK 2020
  Ödüller:

Her kategoride;

Birincilik Ödülü:  Laptop (6.000-7.000 ₺ arasında) 

İkincilik Ödülü:  IPAD Tablet (4.000-6000 ₺ arasında) 

Üçüncülük Ödülü:  Akıllı Saat (3.000-4.000 arasında)

   

Yarışmanın Konusu

TİHEK tarafından 3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü münasebetiyle MEB’e bağlı tüm özel ve devlet okullarında ortaöğretim düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin eğitim öğretimleri aksatılmadan gönüllülük esasıyla ve uzaktan katılımıyla “İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Bağlamında Engelli Hakları” konulu Liselerarası Karikatür Öykü ve Şiir Yarışması düzenlenecektir.

Yarışmanın Amacı

Yarışmanın amacı MEB’e bağlı tüm özel ve devlet okullarında ortaöğretim
düzeyinde öğrenim gören öğrencilere hak temelli bakış açısı kazandırmak, engelli hakları konusunda duyarlılık geliştirmek ve engellilerin tüm insan hak ve temel özgürlüklerinden tam ve eşit şekilde yararlanmasını teşvik etmek ve doğuştan sahip oldukları onura saygıyı güçlendirmek ve tüm bu alanlarda farkındalığı artırmaktır.

Yarışma Organizasyonu

Yarışma Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) tarafından organize edilerek yürütülecektir.

Katılma Koşulları

 • MEB’e bağlı devlet veya özel okullardan birinde ortaöğretim düzeyinde öğrenim görüyor olmak,
 • Uygulama yapılacak aşağıdaki liselerden birinde öğrenim görüyor olmak,

Resmi Anadolu Lisesi, Resmi Çok Programlı Anadolu Lisesi, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam-Hatip Lisesi, Resmi Fen Lisesi, Resmi Güzel Sanatlar Lisesi, Resmi Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Resmi İmam – Hatip Anadolu Lisesi, Resmi Spor Lisesi, Resmî Sosyal Bilimler Lisesi, Özel Akşam Lisesi, Özel Anadolu Lisesi, Özel Eğitim Meslek Lisesi, Özel Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Özel Fen Lisesi, Özel Güzel Sanatlar Lisesi, Özel Temel Lise

 • Öğrencilerin yarışmaya katılımı tümüyle ücretsizdir. Düzenlenen bu etkinlik ile herhangi bir ticari amaç güdülmemektedir.
 • Karikatür: İnsan ve toplumla ilgili her tür olayı konu alarak abartılı bir biçimde veren, düşündürücü ve güldürücü resim.
 • Öykü: Yaşanmış ya da yaşanabilir olayları anlatan kısa edebi yazı. Öykü en fazla üç sayfalık bir metinden oluşacak ve üç sayfayı geçen öyküler kabul edilmeyecektir.
 • Şiir: Bir olayı ya da bir duygusal ve düşünsel deneyimi yoğunlaşmış ve sıradanlıktan uzaklaşmış bir biçimde ifade eden dizelerden oluşan yazı.
 • Eserler özgün nitelikte, Anayasa ve Türk Milli Eğitiminin Temel Amaçlarına uygun, insan hakları perspektifi ile evrensel ve yerel değerlerimizin ruhuna uygun ve özelde engelli hakları ile ilişkili olacaktır. Yayımlanmış, başka herhangi bir yarışmaya katılmış, ödül kazanmış/kazanamamış, dereceye girmiş/girememiş eserler bu yarışmaya katılamaz. Bu durumun tespiti halinde yarışmacı tüm haklarından feragat etmiş sayılır. Ödül kazanmış ise geri alınır.
 • Eserlerin ön yüzündeki metne zarar vermeden kâğıtların arka yüzüne öğrencinin adı ve soyadı, okulun adı, ili, sınıfı ve numarası, okul telefon iletişim bilgileri mutlaka yazılacaktır.
 • Katılımcılar yarışmaya velisi tarafından imzalanmış örneği şartname ilişiğinde verilen telif beyanı metni eklenmiş bir biçimde etkinliğe başvuruda bulunabilir. Öğrenciler her bir kategoriden en fazla 3 eser ile katılım sağlayabilir. 3 eserden fazla eser ile bir kategoriye başvuruda bulunan öğrencinin eserleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Değerlendirme Kriterleri

 • Eser değerlendirme kriterlerinde yazım kuralları açısından Türk Dil Kurumunun Yazım Kılavuzu esas alınacaktır.

Öykü İçin;

 • Türkçeyi kullanma gücü: Anlatılmak isteneni, ifade edebilecek doğru sözcükleri kullanabilme, dil bilgisi kurallarını uygulama, yazım ve noktalama becerisi (25 Puan)
 • Özgünlük ve edebi nitelik: Bariz şekilde etkilenmemiş olma (25 Puan)
 • Üslup ve Yaratıcılık: Etkili bir başlangıç yapabilme ve uygun başlık koyabilme, anlaşılır bir anlatım düzeni oluşturma, serim, düğüm ve çözüm bölümlerinin işlenişi, edebi dile hâkimlik (25 Puan)
 • Amaca uygunluk: Öykü metninin genelde insan hakları özelde ise engelli hakları temasına uygunluğu ve etkileyiciliği (25 Puan)

Şiir İçin;

 • Türkçeyi kullanma gücü: Anlatılmak isteneni, ifade edebilecek doğru sözcükleri kullanabilme, dil bilgisi kurallarını uygulama, yazım ve noktalama becerisi (25 Puan)
 • Özgünlük ve edebi nitelik: Bariz şekilde etkilenmemiş olma (25 Puan)
 • Üslup ve Yaratıcılık: Etkili bir başlangıç yapabilme ve uygun başlık koyabilme, anlaşılır bir anlatım düzeni oluşturma, imge kullanımı, edebi dile hâkimlik (25 Puan)
 • Amaca uygunluk: Şiir metninin genelde insan hakları özelde ise engelli hakları temasına uygunluğu ve etkileyiciliği (25 Puan)

Karikatür İçin;

 • Amaca uygunluk: Genelde insan hakları özelde ise engelli hakları ile ilgili değerleri karikatür ile ifade edebilme yeteneği (25 Puan)
 • Yaratıcılık: (25 Puan)
 • Karikatürün görselliği ve çerçeve düzeni ile kâğıdın temizliği (25 Puan)
 • Özgünlük ve edebi nitelik: Bariz şekilde etkilenmemiş olma (25 Puan)

Değerlendirme Kurulu

Değerlendirme Kurulu, TİHEK Başkanlığı tarafından her bir kategori ile ilgili belirlenecek ikişer üye ile MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından her bir kategori ile ilgili konusunda uzman kişiler arasından belirlenecek birer üyeden oluşturulacaktır. Bu şekilde her bir kategori alanında Kurul toplamda üç üyeden oluşacaktır.

Yarışma İletişim Bilgileri

Yarışma ile ilgili her türlü yazışma ve bilgi almak için aşağıdaki adres ve telefon numarası kullanılacaktır.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Birimi, Kocatepe Mahallesi Yüksel Cad. No:23 Kızılay 06420
Çankaya / ANKARA
Telefon : 0 312 422 78 00 / 0 312 422 78 69 -78 32 – 78 79
Faks : 0 312 422 78 99
E-posta: liseyarisma2020@tihek.gov.tr

Yarışma Ödülleri

Karikatür, Öykü ve Şiir için ayrı ayrı Birincilik ödülü: Laptop (6.000-7.000 Türk Lirası arasında)
Karikatür, Öykü ve Şiir için ayrı ayrı İkincilik ödülü: IPAD Tablet (4.000-6000 Türk Lirası arasında)
Karikatür, Öykü ve Şiir için ayrı ayrı Üçüncülük ödülü: Akıllı Saat (3.000-4.000 Türk Lirası arasında)

Yarışma Takvimi

Eserlerin Okul Müdürlüklerine Teslimi: 9 KASIM 2020
Eserlerin Okul Müdürlüklerinde Değerlendirilmesi: 10 – 11 KASIM 2020
Eserlerin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Gönderilmesi: 12 KASIM 2020
Eserlerin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Tarafından Değerlendirilmesi: 13 – 16 KASIM 2020
Eserlerin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Gönderilmesi: 17 KASIM 2020
Eserlerin İl Milli Eğitim Müdürlüğü Tarafından Değerlendirilmesi: 18 – 23 KASIM 2020
Eserlerin TİHEK’e Gönderilmesi: 24 – 26 KASIM 2020
Eserlerin TİHEK Tarafından Değerlendirilmesi: 27 KASIM 2020 -2 ARALIK 2020
Dereceye Giren Yarışmacıların Duyurulması: 3 ARALIK 2020

Liselerarası Karikatür Öykü ve Şiir Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.tihek.gov.tr/tihek-engelli-haklari-konulu-karikatur-oyku-ve-siir-yarismasi-duzenliyor/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.167 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap