TİHV İnsan Hakları Belgesel Film Günleri Afiş Yarışması

Türkiye İnsan Hakları Vakfı tarafından bu yıl 11.’si düzenlenen film günleri kapsamında TİHV İnsan Hakları Belgesel Film Günleri Afiş Yarışması düzenleniyor. Para ödüllü afiş tasarım yarışması devam ediyor.

 

TİHV İnsan Hakları Belgesel Film Günleri Afiş Yarışması

  Düzenleyen:

Türkiye İnsan Hakları Vakfı

  Kategori: Afiş Tasarım, Grafik Tasarım, Görsel Tasarım, Kültür-Sanat
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye 
  Kimler Başvurabilir:

18 yaşından büyük herkes.

  Son Başvuru Tarihi: 18 EKİM 2020
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 10 KASIM 2020
  Ödüller:

Birincilik Ödülü: 3.000 ₺

İkincilik Ödülü: 2.000 ₺

Üçüncülük Ödülü: 1.000 ₺

   

- Advertisement -

Yarışmanın Konusu

Yıl boyunca Türkiye’de ve dünyada insan hakları açısından yaşanan çok farklı sorunlardan öne çıkan biri ya da birkaçı o yıl için ‘İnsan Hakları Belgesel Film Günleri’nin temasını oluşturmaktadır. Bu yıl gerçekleştirilecek olan “11. İnsan Hakları Belgesel Film Günleri”nin teması “toplanma ve gösteri yapma özgürlüğü” olacaktır.

İnsan Hakları Belgesel Film Günleri ile izleyicilerde insan haklarına dair oluşturmayı amaçladığımız duyarlılık ve saygının grafik/tasarım sanatı aracılığı ile daha da genişletilmesi ve güçlendirilmesi bu yarışmanın ana hedefi olmaktadır.

Yarışmanın Amacı

TİHV 11. İnsan Hakları Belgesel Film Günleri için “toplanma ve gösteri yapma özgürlüğü” temalı afiş elde etmek.

Yarışma Koşulları

A) Bu şartnamede “Yarışmacı” olarak kullanılan kelime; “Grafik Tasarımcı” olarak anlamlandırılabilir.

B) Yarışma 18 yaşından büyük tüm grafik tasarımcılarına açıktır.

C) Yarışmaya katılım için yarışmacılardan herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

D) Her yarışmacı en fazla 5 tasarım/eser ile yarışmaya katılabilir. Aynı zamanda birden fazla yarışmacı ortak çalışmayla da katılabilir.

E) Tüm yarışmacılar, katılım koşullarını ayrıntılı olarak belirten yarışma şartnamesini okuyup anlayarak ve doldurmakla yükümlü oldukları katılım formunu onaylayarak şartname hükümlerini, seçici kurul (jüri) kararlarını peşinen kabul etmiş ve yarışmaya katıldığı tasarımların kendine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılacaklardır.

Onaylanmış katılım formu ile birlikte TİHV’e çevrimiçi (online) olarak teslim edilmeyen tasarımlar/eserler değerlendirmeye alınmayacaklardır.

F) Yarışmaya katılan tasarımların/eserlerin tamamı www.tihv.org.tr veya

www.tihvbelgeselfilm.org ya da www.tihvakademi.org sitelerinden çevrimiçi (online) katılım formu doldurulup onaylanarak gönderilecektir.

G) Yarışmaya katılacak tasarımların/eserlerin özgün olması, daha önce hiç bir yerde kullanılmamış ve yayınlanmamış, tamamen ve kısmen alıntılanmamış veya kopya edilmemiş olması gerekmektedir. Yarışma sonucunda, seçici kurulun ödüle layık gördüğü çalışmanın bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eşzamanlı, başka bir yarışmada derece almış olduğunun ya da tamamen ve kısmen alıntılanmış veya kopya edilmiş olduğunun ortaya çıkması durumunda, verilen ödül iptal edilir ve ödül sahibinin ödülü derhal iade etmesi istenir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya almamış yarışmacılar açısından herhangi bir talep hakkı doğurmaz.

H) TİHV, yarışmaya katılan tasarımlar/eserler için gerekli izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

İ) Yarışmaya katılan, ödül/derece alan ve sergilenen tüm tasarımların/eserlerin kullanım hakkı TİHV’e ait olacaktır. Bu hususu, katılımcılar katılım formunu doldurup onaylayarak kabul ve taahhüt etmiş sayılacaklardır. TİHV, bu tasarımları/eserleri insan hakları ihlallerini önlemeye, insan haklarına dair duyarlılığı ve saygıyı yükseltmeye yönelik çalışmaları kapsamında yurtiçinde ve yurtdışında her türlü yazılı, görsel ve sanal alanlarda, baskılı işlerde, haber, duyuru ya da kampanya amaçlı olarak bedelsiz ve süresiz olarak kullanabilecektir.

J) Tasarımlar/eserler seçici kurulun değerlendirmesi sonunda yarışmacılara geri iade edilmeyecektir. Yarışmacıların eserleri yarışmayı düzenleyen TİHV’de kalacaktır.

K) TİHV, bu tasarımların/eserlerin kendi amaç ve faaliyetleri dışında üçüncü kişiler tarafından kullanılmasına izin vermeyeceğini taahhüt eder.

L) Yarışmaya katılan ve dereceye giren tasarımları/eserleri TİHV aynen kullanılabilir ya da gerekli gördüğünde tasarımcıdan değişiklik yapmasını ve/veya 11. İnsan Hakları Belgesel Film Günleri programı kapsamında tasarım üzerinde ek çalışma yapmasını isteyebilir.

M) Seçici Kurul, yarışmaya katılan tasarımların/eserlerin değerlendirmesini Covid-19 salgını nedeniyle online olarak yapacaktır. Bu nedenle tasarımlar/eserler, RGB, 50 x 70 cm (yatay veya dikey) ölçülerinde 100 dpi çözünürlükte ve sadece jpg formatında kabul edilecektir. Ancak TİHV, daha sonra 11. İnsan Hakları Belgesel Film Günleri programı kapsamında yapılacak işler çerçevesinde tasarımların/eserlerin RGB, 50 x 70 cm (yatay veya dikey) ölçülerinde 300 dpi çözünürlükte, jpg veya pdf formatında bir örneğini de talep edilebilecektir.

N) Yarışmaya katılacak tasarımların/eserlerin üzerinde yer alacak ibareler şöyledir:

  • Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) 11. İnsan Hakları Belgesel Film Günleri
  • 10 – 17 Aralık 2020
  • Gösterimler Online ve Ücretsizdir
  • www.tihvbelgeselfilm.org
  • TİHV, İletişim Çalışmaları Topluluğu, Fransız Kültür Merkezi ve Avrupa Birliği logoları (söz konusu logoların çalışmaya uygun hallerine www.tihv.org.tr, www.tihvbelgeselfilm.org ve  www.tihvakademi.org adreslerinde bulunan çevrim içi katılım formunun içinde yer verilecektir.)

O) Dereceye giren ve derecelendirme dışında beğeni alan ilk 30 eser yarışma sonunda 10 – 17 Aralık 2020 tarihlerinde www.tihvbelgeselfilm.org adresli web sitesinde sergilenecektir. Eğer Covid-19 salgını koşullarında bir değişiklik olursa aynı tarihlerde İzmir’de sergi salonunda da sergilenecektir.

Seçici Kurul (Jüri)

• Emre Senan, Grafik Tasarımcı, Sanatçı, Emre Senan Tasarım Vakfı Kurucusu, Grafik Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (GMK) Üyesi

• Selin Gömüç, Selin Gömüç Tasarım Ofisi Kurucusu, Grafik Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (GMK) Yönetim Kurulu Üyesi, Video Sanatçısı

• Umut Altıntaş, Dr., Öğrt. Gör., Yaşar Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi/Grafik Tasarım Bölümü, Grafik Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (GMK) Üyesi

• Nilgün Toker, Prof. Dr., TİHV Etik Kurul Üyesi

• Coşkun Üsterci, TİHV Yönetim Kurulu Üyesi

Başvuru Yeri ve İletişim Adresi

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) İzmir Temsilciliği

E-posta adresi: izmir@tihv.org.tr

Website: www.tihv.org.tr; www.tihvbelgeselfilm.org; www.tihvakademi.org

Adres: Alsancak Mahallesi, 1471. Sokak, Kenet 1 Sitesi, No.1/1-2 Konak/İzmir

Tel No: + 90 232 463 46 46

TİHV İnsan Hakları Belgesel Film Günleri Afiş Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 3.000

İkincilik Ödülü: 2.000

Üçüncülük Ödülü: 1.000

Katılımcılardan gelen eserler iletişimde kullanılsın ya da kullanılmasın birinci, ikinci ve üçüncü seçimi yapılacak ve ödüller kazananlara teslim edilecektir. Sonuçlar TİHV’in web sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır. Ayrıca, TİHV 11. İnsan Hakları Belgesel Film Günleri’nin program broşüründe, duyuru ve haberlerinde de yer verilecektir. Ödül töreni belirtilen tarihte Covid-19 salgını nedeniyle yapılamadığı durumda ödül miktarları kazananların banka hesaplarına yatırılacaktır.

Yarışma Takvimi

Son Katılım Tarihi: 18 EKİM 2020

Sonuçlarının Açıklanma Tarihi: 10 KASIM 2020

Ödül Töreni ve Teslimi: 10 ARALIK 2020

Sergileme: 10 – 17 ARALIK 2020

TİHV İnsan Hakları Belgesel Film Günleri Afiş Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://tihvbelgeselfilm.org/yarisma/

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.246 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap