TJK Nimet Üyken Basın Ödülleri

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından, Türk atçılığını, at yetiştiriciliğini, atçılık tarih ve kültürünü ve (TJK) çalışmalarını tanıtmak ve duyurmak amaçlarıyla TJK Nimet Üyken Basın Ödülleri düzenleniyor. Para ödüllü yarışma başvuruları devam ediyor.

TJK Nimet Üyken Basın Ödülleri

Düzenleyen:Türkiye Jokey Kulübü (TJK)
Kategori:Basın Yarışması, Medya Yarışması, Kültür – Sanat Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:İlgilenen ve koşulları sağlayan herkes.
Son Başvuru Tarihi:31 MART 2022 Saat: 17.00
Sonuç Açıklanma Tarihi:2022
Ödüller:Ulusal Medya Kategorisi
Haber, röportaj, araştırma, inceleme, program, köşe yazısı, yorum, makale: 10.000 ₺
Sayfa düzeni, Fotoğraf ve Karikatür: 6.000 ₺

Yerel Medya Kategorisi
Haber, röportaj, araştırma, inceleme, program, köşe yazısı, yorum, makale: 5.000 ₺
Sayfa düzeni, Fotoğraf ve Karikatür: 3.000 ₺

Yarışmanın Amacı

Yarışmanın amacı; Türk Atçılık ve Yetiştiriciliğini, Atçılık Tarih ve Kültürünü, At Yarışçılığını ve Türkiye Jokey Kulübü (TJK) çalışmalarını kitlelere duyurmak, tanıtmak ve kamuoyunu aydınlatmaktır.

Yarışmanın Kapsamı

Nimet Üyken Basın Ödülleri şu dallarda verilir:

 1. Yazılı Medya (Gazeteler, Dergiler, Ajanslar)
 • Ulusal
 • Yerel
 • Görsel Medya (Televizyonlar, Ajanslar)
 • Ulusal
 • Yerel
 • Dijital Medya (İnternet Siteleri, e-dergiler)
 • İşitsel Medya (Radyolar)

Yarışma Katılım Koşulları

TJK Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürlüğü, yarışmanın amacına uygun çalışmalar yapan medya mensupları arasından adaylar gösterme hakkına sahiptir.

 • Ödüle aday eserler 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 tarihleri arasında yayınlanmış olmalıdır.
 • Başka kuruluşların düzenlediği yarışmalarda ödül kazanmış eserler yarışmaya katılamazlar. Bu tür eserler, seçici kurul kararının açıklanmasından sonra saptandığı takdirde eser sahibi 1 yıl sonraki yarışmaya katılamayacak ve ödülü geri alınacaktır.

TJK ve TJK’nın bayilerinin sponsorluğu altında gerçekleştirilen TV ve Radyo programları yarışmaya katılamazlar.

 • Yarışmaya adaylar, her kategori için sadece birer eserle katılabilirler.
 • Adaylar başvuru yazılarında aşağıdaki bilgileri açık bir biçimde belirtmek zorundadır:
 • Eser sahibinin Adı Soyadı,
 • Katıldığı dal,
 • Eserin adı veya başlığı,
 • Eserin yayımlandığı gazete, dergi, ajans bülteni, internet sitesi veya TV programının adı ve yayım tarihi,
 • Gazete ve dergi sayfası, sütunu, başlığı,
 • Adayın basın kartının (Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı) bir fotokopisi ile kısa bir özgeçmişi ve bir vesikalık fotoğrafı,
 • Basın Kartı yok ise, ilgili yasalara göre çalıştığını belgeleyen (SGK işkolunu belgelemek şartıyla) yayın organı yetkilisinin (resmi antetli kağıda) yazısı.
 • Eserleri televizyon, internet siteleri, dijital medya ve radyo ile yayımlanmış gazeteciler (a) ve (f) bentlerindeki bilgilere ek olarak yayın günü ve saati ile süresini belirten (RTÜK kaydı sadece TV ve Radyo için) ve bölüm yetkilisinin imzasını taşıyan belgeyi başvurularına eklemek zorundadırlar.
 • Her türlü imzasız eser, eserin yayımlandığı mecranın Genel Yayın Müdürleri veya yazı işleri ile servis müdürleri, TV, İnternet siteleri ve Radyo’da sorumlu müdürler tarafından adayın adı belirtilerek verilen bir belge ile onaylanmış olmalıdır.
 • Yarışmaya katılacak İnternet siteleri için başvuru, alan adının üzerine tescil edildiği özel/tüzel kişi adına yapılmalıdır. Başvuru, özel kişi adına yapılacak ise kişinin kısa bir özgeçmişi, kimlik fotokopisi ve bir vesikalık fotoğrafı; tüzel kişi adına yapılacak ise faaliyet belgesinin fotokopisi başvuruya eklenmelidir. Aynı özel/tüzel kişi adına tescil edilmiş sitelerden sadece biri ile yarışmaya başvurulabilir. Aksi halde bu tür başvuruların tümü yarışma dışı bırakılır.
 • Yarışmaya gönderilen televizyon eserleri, montajlanmış biçimde USB bellek içerisinde (mp4, MOV formatlarında) teslim edilmelidir. Radyo eserleri de CD ve USB bellek içerisinde teslim edilmelidir.
 • Yazılı medya dalındaki eserler; 2 (iki) adet asıl 11 (on bir) adet fotokopi olmak üzere toplam 13 (on üç) nüsha halinde teslim edilmelidir.
 • Dijital medya dalındaki eserlerin başvurularının sayfa görüntüsü, linki ile 8 adet USB olarak ulaştırılması gerekmektedir.
 • Fotoğraf ve karikatür dalındaki eserler; 2’şer (ikişer) adet 30×20 cm olarak basılı ve ayrıca yayımlandığı gazete, dergi veya internet sitesi haberinin nüshası ile birlikte teslim edilmelidir.
 • Yarışmaya adaylık başvuruları bireysel veya ekip olarak yapılabilir.
 • Türkiye Jokey Kulübü Asli Üyeleri, daimi kadrolu, sözleşmeli, telifli çalışanları ve yarışmanın jüri üyeleri bu yarışmaya başvuruda bulunamazlar.

Yarışma Başvuru Şekli

Yarışmaya katılacak eserler eser sahibi tarafından alındı makbuzu karşılığında TJK Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürlüğü Medya Merkezi’nde oluşturulan Yarışma Komitesine (Veliefendi Hipodromu – Ekrem Kurt Bulvarı – Bakırköy / İstanbul) elden veya posta yoluyla teslim edilecektir.

Eserlerin teslimi 31 Mart 2022 günü mesai saati bitimine kadar yapılabilir.

Belirtilen tarihte teslim edilmeyen eserler değerlendirmeye tabii tutulmayacaktır. Postadaki gecikmelerden TJK sorumlu değildir.

Seçici Kurul ve Değerlendirme

 • Yarışma seçici kurulu aşağıda belirtilen 9 (dokuz) kişiden oluşur.
 • Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nden 2 (iki) kişi,
 • Türkiye Spor Yazarları Derneği Yönetim Kurulu’ndan 2 (iki) kişi,
 • At Yarışı Yazarları Derneği Yönetim Kurulu’ndan 2 (iki) kişi,
 • TJK Yönetim Kurulu’nun belirlediği 3 (üç) kişi, olmak üzere 9 (dokuz) kişiden oluşur.
 • Seçici Kurul ilk toplantısında bir Başkan ve bir Genel Sekreter seçer. Başkanın olmadığı toplantılarda, Genel Sekreter, başkanlık görevini yürütür. Toplantı sayısı, eserlerin inceleme, değerlendirme ve yeterince tartışılabilmesi için seçici kurulca saptanır.
 • Seçici Kurul ekseriyet ile toplanır.
 • Oylama gizli, sayım açık olarak yapılır ve toplantı tutanakları raportörlerce saklı tutulur.
 • Seçici Kurul üyeleri değerlendirme pusulalarını, ad ve soyadlarını yazıp imzalayarak teslim ederler.
 • Seçici Kurul üyeleri değerlendirme sırasında 40 ila 100 arasında değişen puan verir. Aynı puanlar birden fazla yarışmacıya verilemez.
 • Ortalama puanlardaki eşitlik halinde, bu eşitliğin giderilmesine kadar oylama tekrarlanır.
 • Yarışmanın kesin sonuçları Seçici Kurulun son toplantısında açıklanır.
 • Seçici Kurul üyelerine, Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu’nun belirlediği miktarda, hizmetleri karşılığı bir ödeme yapılır.

TJK Nimet Üyken Jüri Özel Ödülleri

Türkiye Jokey Kulübü, Seçici Kurul’un önerileri doğrultusunda yarışma konusu takvim yılı süresince, haber, program, röportaj, yarışçılık/yetiştiricilik gündemi ve TJK faaliyetleri gibi atçılık konularında okuyucu, izleyici ve dinleyicilerini düzenli olarak bilgilendiren medya kuruluşları ile yarışçılık/yetiştiricilik konularında ulusal düzeyde kamuoyu oluşturan eserlere imza atan kişilere TJK Nimet Üyken Jüri Özel Ödülü verme hakkını saklı tutar.

TJK Nimet Üyken Jüri Özel Ödülü’nün maddi tutarı, yerel medya birincilik ödülünün maddi tutarından aşağı olamaz.

TJK Nimet Üyken Basın Ödülleri Programı Ödülleri

Ulusal Medya Kategorisi
Haber, röportaj, araştırma, inceleme, program, köşe yazısı, yorum, makale: 10.000 ₺
Sayfa düzeni, Fotoğraf ve Karikatür: 6.000 ₺

Yerel Medya Kategorisi
Haber, röportaj, araştırma, inceleme, program, köşe yazısı, yorum, makale: 5.000 ₺
Sayfa düzeni, Fotoğraf ve Karikatür: 3.000 ₺

Maddi ödüller, net olarak verilir. Ekip çalışması ile hazırlanmış eserler dereceye girdikleri takdirde, maddi ödül ekibi oluşturanlar arasında eşit olarak paylaştırılır.

Dereceye giren eserlerin tüm telif hakları Türkiye Jokey Kulübü’ne aittir. Alınan ödül, aynı zamanda ilgilisince telif hakkı olarak kabul edilir.

Telif hakkı devir belgesini ayrıca bir ücret talep edilmeksizin imzalar.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 31 MART 2022 Saat: 17.00
Sonuç Açıklanma Tarihi: 2022

TJK Nimet Üyken Basın Ödülleri Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.tjk.org/TR/YarisSever/News/Page/40470

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.215 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap