“Toprak ve Çocuk” Instagram Fotoğraf Yarışması

İzmir Ticaret Borsası tarafından “Gelecek Toprakta, Toprağımız Emin Ellerde” sloganıyla hayata geçirilen program kapsamında yeni nesillerin tarım, sağlıklı beslenme ve çevre konularında farkındalığının artırılması için “Toprak ve Çocuk” Instagram Fotoğraf Yarışması düzenleniyor. Çevrim içi katılım sağlanabilen para ödüllü fotoğraf yarışması başvuruları devam ediyor.

 

“Toprak ve Çocuk” Instagram Fotoğraf Yarışması

 

  Düzenleyen:

İzmir Ticaret Borsası 

  Kategori: Fotoğraf, İnstagram, Tarım
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye
  Kimler Başvurabilir:

16 yaş ve üzeri herkes.

  Son Başvuru Tarihi: 30 KASIM 2020
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 2020
  Ödüller:

Her bir kategoride ayrı olmak üzere:

Birincilik Ödülü: 5.000 ₺

İkincilik Ödülü: 3.000 ₺

Üçüncülük Ödülü: 2.000 ₺

Sergileme: 350 ₺

   

- Advertisement -

Fotoğraf Yarışmasının Amacı ve Kapsamı

“Toprak ve Çocuk” programı İzmir Ticaret Borsası koordinasyonunda 2017 yılında başlatılmıştır. “Gelecek Toprakta, Toprağımız Emin Ellerde” sloganıyla hayata geçen Program ile geleceğimiz olan çocuklarımıza; toprağın, tarımın ve tarım ürünlerinin tanıtılması, sağlıklı beslenme konusunda bilinç kazandırılması, tarımsal üretim ve sürdürülebilir çevrenin öneminin gelecek nesillere aktarılması amaçlanmaktadır. Programımız yaşayan ve gelişen, geliştikçe yeni fikirleri de doğuran uzun soluklu bir projeler zinciri olarak tasarlanmıştır. Bu çerçevede de kısa, orta ve uzun vadeli etkinlikler, projeler, yarışmalar, basım-yayım çalışmaları ve sosyal medya faaliyetleri şeklinde yürütülmektedir. Program kapsamında İzmir ilinde bulunan ilköğretim okullarında öğrenim gören çocuklara yönelik olarak ekim, dikim, hasat etkinlikleri ve işletme ziyaretlerinin yapılmasının yanı sıra resim vb. yarışmalar düzenlenerek toprak, tarım, doğa, beslenme vb. konular anlatılmaktadır. Söz konusu etkinliklerde çocuklar işin içine dâhil edilerek, gör uygula öğren mantığı uygulanmaya çalışılmaktadır.

Yarışma Kategorileri

Doğayı Koruma Fotoğraf Kategorisi

(Bu kategoride toprağın, çevrenin, ormanın, suyun, tarım alanlarının, kısacası doğa ve çevrenin korunması konusunda çocukları bilinçlendirmeye yönelik fotoğraflar değerlendirmeye alınacaktır.)

Tarımsal Üretim Fotoğraf Kategorisi

(Çocuklarımız; toprağa dokunmadan, sebze ve meyvelerin nerede ve nasıl yetiştirildiğini bilmeden, hayvanları doğal ortamında görmeden beton binalarda büyüyor. Bu kategoride; söz konusu algıyı değiştirmek amacıyla çocukların tarımsal üretim alanlarında (tarla, bahçe, besi çiftliği, sera vb.) ve üretim, hasat, ürün işleme süreçlerinde yer aldığı fotoğraflar değerlendirmeye alınacaktır)

Sağlıklı Beslenme Fotoğraf Kategorisi

(Bu kategoride sağlıklı nesillerin yetişmesinde doğal ürünlerle beslenmenin önemi konusunda farkındalığın arttırılmasına yönelik ve/veya bu konuda bilinçli çocukların ön planda yer aldığı fotoğraflar değerlendirmeye alınacaktır.)

*Tüm kategorilerde tarımda çocuk işçi çalıştırılması algısını yaratacak fotoğraflar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Fotoğraf Yarışması Katılım Koşulları

 • Yarışmaya,  16 yaş ve üstü kişiler katılabilir.
 • Daha önce ödül almış ve veya ticari amaçla kullanılmış eserler yarışmaya katılamaz. Bu şekilde bir durumun tespit edilmesi halinde yarışma derecesinin iptal edileceği katılımcı tarafından kabul edilmiş olur.
 • Katılımcılar @izmirticaretborsasi Instagram hesabını takip etmek zorundadır.
 • Katılımcıların Toprak ve Çocuk temasını konu alan fotoğraf(lar)ı @izmirticaretborsasi etiketi (fotoğraf üzerine veya açıklama kısmına) ve #itbyarisma20 hashtagi ile Instagram hesabı üzerinden paylaşması gerekir.
 • Katılımcı, İzmir Ticaret Borsası’na, Instagram Direkt Mesaj (DM) bölümünden telefon ve eposta bilgilerini iletmekle yükümlüdür.
 • Katılımcıların, yarışmaya katılacakları fotoğraf(lar)ı yarışma başlangıç tarihi itibari ile kendi Instagram hesaplarından paylaşmış olmaları gerekir. Daha önceden paylaşılmış eserler değerlendirilmeye alınmaz.
 • Katılımcıların, Instagram hesapları açık konumda olmalıdır. Gönderileri gizli olan kullanıcılar @izmirticaretborsasi etiketi (tag) ve #itbyarisma20 hashtagini kullanarak hesaplarından paylaşım yapsalar dahi, fotoğrafları görünmeyeceği için yarışmaya katılmamış sayılırlar.
 • Fotoğrafların orijinalliğini bozmadan fotoğraf düzenleme programları (kontrast, keskinlik, netlik, sıcaklık, doygunluk vb.) kullanılabilir.
 • Tümüyle fotoğraf düzenleme programları ve çeşitli bilgisayar yazılımları ile üretilmiş, montaj yapılmış ve/veya kolaj halindeki fotoğraflar değerlendirmeye alınmaz.
 • Yarışma süresince her katılımcı en fazla 3 fotoğraf göndererek yarışmaya katılabilir.
 • Her yarışmacı yalnızca tek derece alabilir (1., 2., 3. gibi). Ancak, derece alan bir katılımcının diğer fotoğrafları sergilenmeye layık görülebilir.
 • Katılımcılar, yarışmaya katılmak üzere Instagram hesaplarından paylaştıkları fotoğraflarını yüksek çözünürlüklü olarak (en az 300 dpi), başvuru tarihleri içerisinde dijital ortamda (eposta, wetransfer vb. kanalıyla) İTB eposta adresine (itbinstagramyarisma@gmail.com), konu kısmına “itbyarisma20” yazarak ulaştırmayı taahhüt ederler.

Diğer Hususlar

 • İzmir Ticaret Borsası, bilgisayar teknolojileri kullanılarak hile yapıldığını ya da haksız yollardan ödül kazanıldığını tespit etmesi durumunda, ilgili yarışmacının kazandığı ödülü hiçbir uyarı yapmaksızın iptal etme hakkını saklı tutar.
 • Katılımcı, eserinin İzmir Ticaret Borsası’nın sosyal medya (Facebook, Instagram, Twitter vb.) hesaplarının tamamı veya bir kısmında, İzmir Ticaret Borsası tarafından tek taraflı olarak belirlenecek her türlü mecrada kullanılmasına muvafakat ettiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Katılımcı, bu tür kullanımlar için herhangi bir telif ücreti veya başkaca bir hak talebinde bulunamaz.
 • Katılımcılar, Instagram’da  @izmirticaretborsasi etiketi (tag) ve #itbyarisma20 hashtagini kullanarak paylaştıkları fotoğrafların tümüyle kendilerine ait olduğunu ve gerekli tüm izinlerin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Şöyle ki; katılımcı, üçüncü şahısların yarışmaya katılan eser üzerinde herhangi bir hakkı olmadığını, üçüncü kişilerden gelebilecek her türlü talebin doğrudan muhatabı olduğunu ve üçüncü kişilere karşı sorumlu olduğunu/olacağını; İzmir Ticaret Borsası’nın bu sebeple herhangi bir sorumluluk altında kalması, herhangi bir ödeme yapmak zorunda kalması, Eser’i kullanması sebebiyle herhangi bir şekilde zarara uğraması durumunda, İzmir Ticaret Borsası’nın tüm zararını derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini işbu şartnameyi okuyup kabul ederek yarışmaya katılmak suretiyle gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu konuda oluşabilecek anlaşmazlıklarda İzmir Ticaret Borsası sorumlu tutulamaz.
 • Yarışmaya katılan eserlerin üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesi, kamu düzenini bozucu, zararlı ve kötü alışkanlıkları özendirici, genel ahlak ve adaba aykırı olmaması, suç teşkil etmemesi, herhangi bir şekilde üçüncü kişilerin reklamı amacını taşımaması gerekir. Bu konudaki her türlü hukuki ve cezai sorumluluk katılımcılara aittir.

Hak ve Sorumluluklar

 • İzmir Ticaret Borsası, yarışmaya gönderilen eserlerin içeriği ile ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez.
 • Kazanılan ödül devredilemez ve değiştirilemez.
 • 18 yaşından küçük katılımcıların dereceye girmeleri halinde kazanacakları ödül, velilerinin veya yasal vasilerinin hesabına yatırılır. Bu gibi bir durumda, ödülün hesabına yatırılacağı kişinin, ödül kazananın velisi veya yasal vasisi olduğunu kanıtlayan bir belgeyi ibraz etmesi şarttır.
 • Yarışmaya Seçici Kurul, İzmir Ticaret Borsası Meclis ve Yönetim Kurulu üyeleri, çalışanları ile birinci derece yakınları katılamaz, katılsalar dahi ödül için hiçbir hak iddia edemezler.
 • İzmir Ticaret Borsası; yarışma ödüllerini, tarihini, yarışma kapsamını, yarışma kurgu ve yapısını önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.
 • Bu yarışmanın Instagram platformu ile direkt bir ilgilisi bulunmamaktadır. Ancak Instagram’ın yapacağı değişiklikler ve düzenlemeler yarışmanın seyrini değiştirebilir. Bununla birlikte Instagram platformuna erişim ve platformun kullanımında herhangi bir nedenden yaşanabilecek her türlü problem ve zarardan İzmir Ticaret Borsası sorumlu tutulamaz.
 • Yarışmaya katılan herkes yukarıda geçen tüm yarışma şartlarını ve Seçici Kurul kararlarını kabul etmiş sayılır.

Seçim Kriterleri

 • Fotoğraflarda jürinin değerlendirmesi alınacak puana yüzde 90, eserlerin Instagram’daki beğeni sayısı ise yüzde 10 oranında etki edecektir.
 • Instagram Hikaye kısmından yapılan paylaşımlar dikkate ve değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Kurum ve seçici kurul, herhangi bir başvurunun kurallara aykırı olduğunun tespit edilmesi durumunda eser sahibine bilgi vermeksizin başvuruyu geri çevirme ya da değerlendirme harici tutma yetkisine sahiptir.
 • Jürinin ilan edilen kategorilerde değerlendirme yapabilmesi için, o kategoride en az 10 başvuru olması gerekmektedir.

Sonuçların Açıklanması

Ödül alan katılımcılar İzmir Ticaret Borsası resmi internet sayfası (http://www.itb.org.tr) ve sosyal medya hesaplarından ilan edilecektir. Ödül alan ve eserleri sergilenmeye değer görülen katılımcılara Instagram profilleri üzerinden de Direkt Mesaj (DM) yoluyla ayrıca ulaşılacaktır.

Yarışmada ödül kazandığı açıklanan katılımcıların, açıklama tarihinden itibaren bir hafta içinde kendilerine iletilen Direkt Mesaja geri dönüş yapmaları gerekmektedir. Aksi takdirde ödül, puan sıralamasında kendi eserinden sonra gelen esere verilecektir.

Yarışmada fotoğrafları ödül kazanan ve sergileme alan yarışmacılar DM aracılığı ile bildirim yapıldıktan sonra fotoğrafın çekildiği yer (il, ilçe) ve kısaca fotoğrafın hikayesini (fotoğrafın teması) İzmir Ticaret Borsası ile paylaşmakla yükümlüdür.                                                                                                                                                                                     

Seçici Kurul

Derya Pala – İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi

Sonnur Kırmızıoğlu – İzmir Ticaret Borsası Meclis Üyesi

Doç. Dr. Gökhan Birinci – 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi Ahmet İmançer – Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Fotoğrafçılık ve Grafik Ana Bilim Dalı

Doç. Dr. Özlem Aşman Alikılıç – Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü

Kenan Çimen – İzmir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi

Turan Gültekin – Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Ege Bölge Temsilcisi

*İzmir Ticaret Borsası yarışma süresince jüri üyeleri değişiklik hakkını saklı tutar.

Yarışma İletişim

Adres: İzmir Ticaret Borsası Gazi Bulv. N:2 Konak İZMİR

Telefon: 0 232 481 1060

E-posta: basinmedya@itb.org.tr

“Toprak ve Çocuk” Instagram Fotoğraf Yarışması Ödülleri

Her bir kategoride ayrı olmak üzere:

Birincilik Ödülü: 5.000 ₺

İkincilik Ödülü: 3.000 ₺

Üçüncülük Ödülü: 2.000 ₺

Sergileme: 350 ₺

* Jüri tarafından gerek görülmesi halinde her kategoriden 1’er esere mansiyon ödülü verilebilir. Mansiyon ödülü tutarı 1.000 TL olacaktır.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 30 KASIM 2020

Sonuç Açıklanma: 2020

“Toprak ve Çocuk” Instagram Fotoğraf Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://itb.org.tr/Duyuru/634-izmir-ticaret-borsasi-toprak-ve-cocuk-instagram-fotograf-yarismasi#prettyPhoto

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.236 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap