Toprak ve Kadın Konulu Fotoğraf Yarışması

KADEM Tokat Temsilciliği tarafından tarım ve toprak işlerinde emek sarf eden kadınların bu fedakarlıklarının görünür kılınması ve kadınların ekonomideki önemlerinin gösterilmesi amaçlarıyla Toprak ve Kadın Konulu Fotoğraf Yarışması düzenleniyor. Para ödüllü fotoğraf yarışması başvuruları devam ediyor.

 

Toprak ve Kadın Konulu Fotoğraf Yarışması

  Düzenleyen: KADEM Tokat Temsilciliği  
  Kategori: Fotoğraf Yarışmaları, Kültür -Sanat Yarışmaları
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye
  Kimler Başvurabilir:

İlgi duyan 18 yaş üzeri herkes.  

  Son Başvuru Tarihi: 1 MART 2021
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 8 MART 2021
  Ödüller:
Birincilik Ödülü: 10.000 ₺
 
İkincilik Ödülü: 7.000 ₺
 
Üçüncülük Ödülü: 5.000 ₺
 
+ Mansiyon Ödülleri
   

Konu ve Amaç

Yarışmanın konusu “Hayatın İçinde Kadın” ana başlığı altında “Toprak ve Kadın” teması olarak belirlenmiştir.

Amaç, amatör veya profesyonel fotoğrafçıların objektiflerinden, önemli bir tarım şehri olan Tokat ilinde ve Anadolu’nun birçok noktasında gizli kalmış kadın emeğini görünür kılarak geniş kitlelerle paylaşmaktır. Kadınların ekonomideki yeri ile ilgili farkındalık oluşturulması da hedeflenmektedir.

Fotoğraf Yarışması Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışmaya; Seçici Kurul, KADEM Tokat Temsilcisi ve birinci derecede akrabaları dışında konuya ilgi duyan, başvurunun son günü itibariyle 18 yaşını doldurmuş olan, tüm amatör veya profesyonel fotoğrafçılar katılabilir.
 • Daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül (derece, başarı, mansiyon ve özel ödül) almış fotoğraf (sergileme hariç) ile bu fotoğrafların deklanşör ve kadraj farklılığı içerenleri yarışmaya katılamaz. Yarışmaya katılacak fotoğrafın yarışma organizasyonu dışında kişisel sosyal medya (Facebook, Twitter, İnstagram vb.) hesaplarında paylaşılmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez.
 • Ödül (derece ve mansiyon) alan fotoğrafın; yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan diğer bir yarışmada ödül aldığının tespit edilmesi halinde; katılımcı hakkında kural ihlal işlemi uygulanır.
 • Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin tamamen ya da kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.
 • Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
 • Fotoğraf yarışması için gönderilen fotoğraf, kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
 • Kural ihlali tespit edilen katılımcılardan elde ettikleri ödül, ünvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Kural ihlali nedeniyle iptal edilen ödülün yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse katılımcının ödülü geri vermesi gerekir. Bu durum, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.
 • Ödül veya derecenin iptal edilmesi halinde; iptal durumu kadem.org.tr, Tokat Kadem Temsilciliği facebook.com/KademTokat ve twitter.com/kademtokat sayfalarında düzeltme yapılmak suretiyle duyurulacaktır.
 • Katılımcı, fotoğraflarında her türlü çekim tekniğini kullanmakta ve özgün anlatımında serbesttir.
 • Yarışma “Dijital Renkli” dalda düzenlenmektedir. Siyah-Beyaz ve Sepia gibi Monokrom (tek renk) fotoğraflarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 • HDR (High Dynamic Range) ve insanlı veya drone vb. insansız hava araçlarıyla çekilmiş fotoğraflar da yarışmaya kabul edilir.
 • Yarışma dijital ortamdadır. Baskı fotoğraf kabul edilmeyecektir.
 • Her katılımcı yarışmaya en fazla 4(dört) adet dijital, renkli eserle katılabilir.
 • Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahalelere müsaade edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.
 • Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraf (kolaj), yarışmaya kabul edilemez.
 • Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.
 • Fotoğrafın içeriğinde markalar, şirketler ve şahıslar rencide edilecek şekilde kompozisyon yapılamaz.
 • Düzenleme Kurulu, ödül ve sergileme kazanan ve satın alma uygulanan fotoğrafların üzerinde işlem yapılmamış asıl/ham dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
 • Ödül alan ve sergilenmek üzere seçilen fotoğraflar sergi amaçlı olarak derneğimiz tarafından basılı hala getirilecektir. Sergilemelerde bütünlük oluşturmak için dereceye giren ve sergilenmeye değer bulunan fotoğrafların, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından gerekli görülen büyüklükte laboratuar baskıları alınabilecek veya fotoğraflar yarışmaya gönderildikleri kadrajda sergilenebileceklerdir.
 • Düzenleme Kurulu, ödül alan ve sergilenmek üzere seçilen fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan 5 (beş) gün içinde teslim etmesini isteyebilir.
 • Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dâhil her türlü değişikliği yapmaya, “Son Katılım Tarihi”nden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek koşuluyla, yetkilidir.
 • Şartnamede yer almayan ve ihtilaflı durumlarda seçici kurul ve düzenleyici kurum kararları esastır.
 • Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

Eserlerin İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi

 • Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e- posta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.
 • Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi www.kademsanat.com adresinden fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.
 • Katılımcılar, şartname sayfasındaki yönergeye uygun biçimde formu eksiksiz doldurarak fotoğraflarla birlikte yükleyecektir.
 • Fotoğraflar kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilecektir. Fotoğraf üzerinde katılımcıya ait isim, logo, tarih vb. işaretler bulunmayacaktır.
 • Fotoğraf dosyalarınızı; boyutlandırma, sıralama, isimlendirme işlenmelerini yaparak hazırda bulundurunuz ve katılım formu ile birlikte tek seferde yükleyiniz.
 • Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 MB’ den az olmamalı, 4 MB’ yi de geçmemelidir.
 • Olası sorunların çözümüne yönelik olarak fotograf@kademsanat.com adresinden iletişime geçilebilir. Bu adrese fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katıldığı anlamına gelmez.
 • Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için KADEM Kadın ve Demokrasi Derneği sorumlu olmayacaktır.
 • Herhangi bir nedenden dolayı, son katılım tarihi uzatılmış ise uzatılan bu zaman içinde çekilmiş fotoğraflar da yarışmamıza katılabilir.

Telif (Kullanım) Hakları

 • Katılımcı, ödül, derece alan ve/veya sergilenmek üzere seçilmiş olan fotoğraflarının Kadın ve Demokrasi Derneği’ne (KADEM), yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla münhasır bir kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince ödül, derece alan, sergilenmek üzere seçilmiş olan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM)’ne izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Bu eserlerin kullanım hakları süresiz olarak Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ve eser sahibinin olacaktır. Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), bu eserleri kurumun basılı ve görsel yayınlarında, web sitesinde duyuru ve tanıtım amaçlı olarak, eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecektir. (Fotoğraflar ile kolaj vb. grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise, eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır).
 • Eserin 3. kişilerce bu madde kapsamına aykırı şekilde kullanılması sebebiyle Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM)’nin hiçbir sorumluluğu olmayacağını eser sahibi peşinen kabul etmektedir.
 • Ödül alan fotoğraflar Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) www.kadem.org.tr ve www.kademsanat.com web sayfalarında ve sosyal medya (Facebook, Twitter, İnstagram vb) hesaplarında yayınlanacak; ayrıca kurumumuza ayrılan sayfalarda da yer alabilecektir.
 • Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) uygun gördüğü, ödül almayan ve sergilenmek üzere seçilmeyen fotoğrafları, arşivlerinde yararlanmak üzere tutabilir. Kullanacağı fotoğrafların ticari telif hakları fotoğrafçıda kalmak üzere, sanatçısının ismini belirterek faaliyetlerinde kullanabilir. Sanatçılar bu yarışmaya eser göndermekle, bu maddeyi kabul etmiş sayılırlar.
 • Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), ödül almaya hak kazanan ve sergilemek üzere seçilen fotoğrafların baskıya uygun büyük boy dosyalarını katılımcılardan isteyebilir.
 • Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Dernek tarafından ödül töreninden sonra gönderilecektir. Ödül törenine katılım esastır. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve Düzenleme Kurulu’nun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, sonuç bildirim tarihinden itibaren 1(bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz. Bu durum, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğraflarının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 • Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Diğer Hükümler

 • Uyuşmazlıkların çözümünde, KADEM Tokat Temsilciliği’nin çevrimiçi (online) ve fiziki ortamda temin ettiği bilgi, veri ve kayıtlar kesin ve münhasır delil niteliğinde olup; Tokat Mahkeme ve İcra Dairesi yetkilidir.
 • Katılımcılar bu şartnameyi görüp, okuduğunu, içeriğini anladığını ve hükümleri kabul edip onayladığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Yarışma İletişim ve Sekreterya

Neslihan Sürücüoğlu

Alipaşa mah. Yeni Hükümet Cad. No:2/202 Telefon: (0356) 222 10 00- 0531 546 54 22

Toprak ve Kadın Konulu Fotoğraf Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 10.000 ₺  

İkincilik Ödülü: 7.000 ₺  

Üçüncülük Ödülü: 5.000 ₺  

+ Mansiyon Ödülleri

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 1 MART 2021

Sonuç Açıklanma Tarihi: 8 MART 2021

Ödül Töreni: 8 MART 2021

Toprak ve Kadın Konulu Fotoğraf Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.kademsanat.com/toprak-ve-kadin-fotograf-yarismasi-sartnamesi/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.221 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap