Trabzon Büyükşehir Belediyesi 6. Fotoğraf Yarışması

999

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından fotoğraf severleri Trabzon’a çekmek, çekilen fotoğraflarla şehrin bilinirliği artırarak turizme katkı sağlamak ve fotoğraf sanatının gelişimine katkı sağlamak amaçlarıyla Trabzon Büyükşehir Belediyesi 6. Fotoğraf Yarışması düzenleniyor. Ödüllü fotoğraf yarışması başvuruları devam ediyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi 6. Fotoğraf Yarışması

Düzenleyen:Trabzon Büyükşehir Belediyesi
Kategori:Fotoğraf Yarışması, Kültür – Sanat Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye ve Yurtdışı
Kimler Başvurabilir:İlgilenen 18 yaş ve üzeri herkes.
Son Başvuru Tarihi:2 ARALIK 2021
Sonuç Açıklanma Tarihi:24 ARALIK 2021
Ödüller:Birincilik Ödülü: 7.500 ₺
İkincilik Ödülü: 5.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 3.500 ₺
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı Özel Ödülü: 2.500 ₺
Teşvik Ödülü: 1.500 ₺ (5 Adet)
Sergileme: 750 ₺ (30 adet)

Yarışmanın Konusu ve Amacı

Yarışmanın konusu “TRABZON” dur. Yarışmaya katılan her bir yarışmacı fotoğraf(-lar)ını Trabzon ili sınırları içerisinde çekmiş olmak zorundadır. Trabzon; tarihi, insanı ve konumu itibariyle tek başına bir anlam ifade etmektedir. Mekânsal açıdan yarışmaya gönderilen fotoğrafların, http://kbs.trabzon.bel.tr/KentRehberi/ adresinde belirtilen mahalle, cadde ve sokaklarda fotoğraf çekilmesidir. Yarışmanın amacı fotoğraf severleri Trabzon’a çekmek, çekilen fotoğraflarla şehrin bilinirliği artırarak turizme katkı sağlamaktır. Trabzon’un tanıtımına ve fotoğraf sanatının gelişimine katkı sağlamaktır.

Yarışmanın Kategori ve Bölümleri

Yarışma kapsamında 1 kategori/bölüm bulunmaktadır.

 • Serbest (Renkli veya siyah beyaz – en fazla 4 fotoğraf)
 • Renkli ve/veya Siyah-Beyaz, tüm fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

Fotoğraf Yarışması Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Katılımcılar yukarıda belirtilen konu çerçevesi içerisinde anlatım biçiminde özgürdür.
 • Yarışma; jüri ve düzenleme kurulu üyeleri, TFV (Türkiye Fotoğraf Vakfı) Mütevelli ve Yönetim Kurulu üyeleri, temsilcileri ve birinci dereceden yakınları ile haklarında TFV onaylı yarışmalara katılım kısıtlama kararı devam eden katılımcılar dışında, amatör veya profesyonel, fotoğrafa meraklı 18 yaş üstü herkese açık, ulusal bir yarışmadır.
 • Katılımcı, en fazla 4 (dört) adet sayısal renkli ve/veya siyah-beyaz eserle katılabilir. Dereceye giren yarışmacıların diğer eserleri, mansiyon, özel ödül ya da sergilemeye değer eserler arasına da seçilebilir.
 • Yarışmayı tertip eden ilgili kurumun (burada Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı) daha önceki senelerde yaptığı yarışmalarda ödül almış fotoğraflar yarışmaya katılamaz. Fotoğrafın, sergilenmiş ve fotoğraf yarışması organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez. Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 • Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma, kesme gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, makul oranda fotoğrafik müdahaleler kabul edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Çerçevenin tamamında veya bir bölgede; mevcut renkler veya desenler başka renkler veya desenlere dönüştürülemez. Bu konuda jürinin kanaati esastır.
 • Fotoğraf makinesi içindeki bir uygulama veya görüntü işleme programları vasıtasıyla; birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez.
 • Cep telefonu, GoPro, 180, 360 derece kayıt cihazları gibi görüntü kaydı yapan cihazlar ile çekilen fotoğraflar, HDR (high dynamic range) ve insanlı veya drone vb. insansız hava araçlarıyla çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilir.
 • Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına düzenleme kurulu tarafından gönderilecek-tir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve düzenleme kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, sonuç bildirim tarihinden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.
 • Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış, kural ihlali sayılır.
 • Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından ve http://kbs.trabzon.-bel.tr/KentRehberi/ adresinde belirtilen sınırlar içerisinde ve 2019, 2020 veya 2021 yılları arasında çekilmiş olmalıdır. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanım-ları geri alınır.
 • Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır.Baş-kasına ait görüntülerin olduğu gibi kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabile-cek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. Bu durumda katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel ve basılı yayın organlarında ve internette yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 • Fotoğrafın içeriğinde kurumlar, markalar, şirketler ve şahıslar rencide edilecek şekilde kompozisyon yapılamaz.
 • Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 • Kural ihlali yapan katılımcının ödül ve/veya sergisi iptal edilir; ödül ve/veya sergileme yeri boş bırakılır; ödül, sergileme unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül ve/veya sergileme almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir. Yarışmaya katılan her bir yarışmacı bu hükümleri kabul etmiş ve onaylamış sayılır.
 • TFV onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde yarışma kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFV elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFV ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFV tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. TFV onaylı/patronajlı yarışmalara katılımı konusunda TFV yönetiminin vereceği cezayı kabul etmiş sayılır. Yarışmaya gönderilen fotoğraf-ların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
 • Düzenleme Kurulu ve TFV, ödül ve sergileme kazanan ve satın alma uygulanan fotoğrafların üzerinde işlem yapılmamış asıl/ham dosyalarını katılımcı-dan isteyebilir.
 • Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya, TFV‘nı son katılım tarihinden en geç bir haſta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluy-la, yetkilidir.
 • Yarışmacıların yüklediği fotoğraflar mevcut TFV sisteminde yedeklenir ve TFV temsilcisi tarafından jüri toplantısına getirilir. Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabi-lir bir salonda; 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü bir projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya ultra HD 4K 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü 42/55 inç’lik bir LCD monitörde (Her bir jüri üyesine bir monitör verilecekse her biri en az 15 inç boyutunda olmalıdır), bilgisayar sistemi tarafından kodlanmış fotoğraflar üzerinden katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmadan sunulur. Jürinin seçimi tamamlandıktan sonra ödül, sergileme alan ve satın alınan fotoğrafların eşleştirilmesi yapılıp tutanağa geçirilir, jüri üyelerince imzalanır ve yarışma takviminde belirtilen tarihte ilan edilir. Jurinin pandemi vb nedenlerden dolayı fiziki toplantı yapamaması halinde, düzenleme komitesi/TFV tarafından belirlenen ve altyapısı hazırlanan , uzaktan erişimli /online altyapı ile toplantı yapabilir. Pandemi koşulları ve düzenleyici kurum isteği nedeniyle süre uzatımına gidilebilir.
 • Mevcut koşullar sebebiyle (Covid-19) ödül töreni yapılamaz ise web siteleri üzerinden bu durum duyurulacak ve dereceye giren katılımcılara elektronik bankacı-lık aracılığı ile ödül tutarları hesaplarına gönderilecektir.

Eserlerin İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi

 • Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.
 • Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi https://www.tur-kiyefotografvakfi.org/ adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.
 • https://www.turkiyefotografvakfi.org/ sayfasına fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
 • Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, çizim, desen, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.
 • Yarışmaya katılacak fotoğrafların; JPG / JPEG formatında, kısa kenar en az 1920 piksel, uzun kenar en fazla 3840 piksel olarak kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Megabayttan az olmamalı, 4 Megabaytı geçmemelidir. Fotoğraflarınızı isimlendirme yaparken Türkçe karakter de kullanabilirsiniz. Dosya adında bunlara benzer karakterler içermediğinden emin olun; “> </ *” Örnek isimlendirme: “Trabzon” “Çay” “Günbatımı” vb.
 • İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde info@turkiyefotografvakfi.org hesabından iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderile-cek ve katılımcı bilgilendirilecektir.

Telif (Kullanım) Hakları

 • Yarışma sonunda dereceye giren eserler üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21’inci maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde tanımlanan çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve 25’inci maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali hakları eser sahibi ile birlikte süresiz olarak Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ne ait olacaktır.
 • Trabzon Büyükşehir Belediyesi bu haklar çerçevesinde eseri, süresiz olarak, Türkiye içinde veya dışında, Türkçe veya diğer tüm dünya dillerinde, her türlü ortam ve her türlü materyal içeriğinde eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecek ve kullandırabilecektir (fotoğraf ile kolaj ve benzeri grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise, eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır); Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından kitap olarak basılabilir.
 • Ödül, Sergileme ve satın almaya değer görülen eser sahipleri, iş bu şartnamede belirtilen ödül tutarlarının aynı zamanda telif (kullanım) ücreti yerine geçtiğini; ödül ve sergileme alan eserler için verilen para ödüllerinden başka eserin kullanım ya da devrine ilişkin olarak her ne nam altında olursa olsun Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul eder. Ayrıca Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı; ödül ve sergileme alan eserler dışında kullanmak istediği eserleri de aynı şartlarda satın alabilir. Katılımcı bu şartlarla ilgili olarak kurumumuz ve sponsor firmalardan ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını kabul etmektedir.
 • Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı fotoğrafların başka amaçlar için kullanılmasına, hiçbir koşul altında, izin vermez.
 • Eser Sahibi, eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını, eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini, üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken sorumlu olduğunu beyan, kabul ve garanti etmektedir.
 • Fotoğrafların içeriğinden, fotoğraſta yer alan şahıs ve tüzel kişiliklerden fotoğrafçı sorumludur. İçerikte yer alan insanlar, şirket ve markaların olumsuz ve olumlu durumları tamamen fotoğrafçının hukuki sorumluluğundadır, düzenleyici firma olarak Trabzon Büyükşehir Belediyesi ortaya çıkacak hukuki/ticari sorunlarda taraf değildir. Yarışmacı fotoğraf gönderirken bu koşulları kabul etmiş sayılır.
 • Yarışma sonunda dereceye giren eserler albüm kitap haline getirilecektir. Bu albümden dereceye giren tüm katılımcılara ve TFV ’na gönderilecektir.
 • Dereceye giren fotoğrafların hiçbir şekilde müdahale edilmemiş dijital dosyaları (ham=raw) incelenmek üzere istenildiğinde Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlı-ğı’na gönderilebilecek şekilde hazır olmalıdır.
 • İdare e-posta, ödül ve baskı/dijital katalog gönderimi konusunda elinden geldiğince titiz davranacaktır ancak gönderim sırasında doğabilecek hasarlardan sorumlu tutulamaz. Katılımcılar, yarışma başvurusu sırasında kullandıkları adresle-rin bu şekilde yapılacak her türlü teslimata esas yasal ikametgâh adresleri olduğunu kabul ederler. Katılımcıların adresleri yanlış bildirmesinden kaynaklanan konularda Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.
 • Yarışma sonuçları Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ nın www.trabzon.-bel.tr adresinde ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ nın sosyal medya (facebook, twitter, instagram ve benzeri) hesaplarında ilan edilecektir. Ayrıca sonuçlar TFV Türkiye Fotoğraf Vakfı’ nın http://www.turkiyefotografvakfi.org/ adresli web site ve TFV’ nin sosyal medya (facebook, twitter, instagram vb.) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak ilan edilecektir. Ödül alan ve başarılı bulunan fotoğraflar ücretsiz sergilenebilecektir.
 • Yarışmada dereceye giremeyen fotoğraflar, Sonuç Bildirim Tarihi’nden 30 (otuz) gün sonra sistemden silinecektir.
 • Katılımcılar; TFV’ nin http://www.turkiyefotografvakfi.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.
 • Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda İdare, Seçici Kurul ve TFV Yönetim Kurulu’nun kararları geçerlidir.

Yarışma Seçici Kurulu

Murat ZORLUOĞLU – Büyükşehir Belediye Başkanı

Murat AYDIN – Fotoğraf Sanatçısı, Türkiye Fotoğraf Vakfı Başkanı

Atilla Alp BÖLÜKBAŞI – Fotoğraf Sanatçısı

Ali KAHVECİ – Fotoğraf Sanatçısı

Coşkun ARAL – Foto Muhabir

Murat GÜR – Fotoğraf Editörü

Mustafa YILMAZ – Fotoğraf Sanatçısı

Oğuzhan HACISALİHOĞLU – Fotoğraf Sanatçısı

Süleyman GÜNDÜZ – Fotoğraf Sanatçısı

Varol UZLU – Fotoğraf Sanatçısı

Seçici Kurul en az 5 (beş) kişi ile toplanır. TFV Temsilcisi TFV Yönetim Kurulu tarafından belirlenecektir.

COVID-19 salgını şartları gereği Seçici Kurul Üyelerinin bir araya gelmesinin mümkün olmaması durumunda, Seçici Kurul değerlendir-me toplantısı online olarak yapılabilir.

Başvuru Adresi ve Yarışma İletişim

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı

Gülbahar Hatun Mahallesi Kahramanmaraş Caddesi

No:201 TRABZON / TÜRKİYE

Telefon : 0 462 223 85 13

Yetkili Kişi  : Nuri AYDINLI

E-Posta : nuriaydinli@trabzon.bel.tr

Türkiye Fotoğraf Vakfı

Merkez efendi Mah. Dere Sokak No:10

Zeytinburnu/İstanbul

Yetkili Kişi: Bekir YEŞİLTAŞ

Telefon: 0 555 657 52 92

E-posta: info@turkiyefotografvakfi.org

Trabzon Büyükşehir Belediyesi 6. Fotoğraf Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 7.500 ₺
İkincilik Ödülü: 5.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 3.500 ₺
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı Özel Ödülü: 2.500 ₺
Teşvik Ödülü: 1.500 ₺ (5 Adet)
Sergileme: 750 ₺ (30 adet)

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 2 ARALIK 2021
Sonuç Açıklanma Tarihi: 24 ARALIK 2021

Trabzon Büyükşehir Belediyesi 6. Fotoğraf Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://turkiyefotografvakfi.org/competitions-detail/7/trabzon-buyuksehir-belediyesi-6-fotograf-yarismasi

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

close

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 1.482 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Yorum Yap