TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması 2022

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu tarafından, geleceğin iletişimcileri olacak üniversite öğrencilerinin eğitim faaliyetleri kapsamındaki çalışmalarına katkıda bulunmak ve onları nitelikli ürünler vermeleri ve farklı içerikler üretmeleri için teşvik etmek amaçlarıyla TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması 2022 düzenleniyor. Ödüllü yarışma başvuruları devam ediyor.

TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması 2022

Düzenleyen:Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
Kategori:Dijital Yarışmalar, İletişim Yarışması, Üniversite Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:Üniversitede eğitim gören 01.01.1992 tarihinden sonra
doğmuş olan ön lisans ve lisans öğrencileri.
Son Başvuru Tarihi:30 HAZİRAN 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi:AĞUSTOS 2022
Ödüller:Her kategoride ayrı olmak üzere 13 kategorinin her birinde:
Birincilik Ödülü: 15.000 ₺ + Ödül Heykelciği
İkincilik Ödülü: 10.000 ₺ + Ödül Heykelciği
Üçüncülük Ödülü: 8.000 ₺ + Ödül Heykelciği

Yarışma Amacı

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu; ülkemizin ilk ve tek kamu hizmeti yayıncısı kimliği ile 100 yıla yaklaşan radyo yayıncılığı, 50 yılı aşan televizyon yayıncılığı birikimini ve sahip olduğu değerleri geleceğin iletişimcileri olan gençlerle paylaşmayı ve özgün düşünceyi ödüllendirerek ülkemizin kültür varlığına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması; “insan ve değer” odaklı bir anlayış ile deneyimini paylaşmak, geleceğin iletişimcileri olacak üniversite öğrencilerinin eğitim faaliyetleri kapsamındaki çalışmalarına katkıda bulunmak ve onları nitelikli ürünler vermeleri ve farklı içerikler üretmeleri için teşvik etmek amacıyla düzenlenmektedir.

TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması 2022

 • TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması, katılım koşullarını taşıyan herkese açıktır.
 • Yarışmaya başvuru ücretsizdir.
 • Yarışmaya; üniversitede eğitim gören ön lisans ve lisans öğrencileri katılabilir.
 • Başvuru formu ve katılım sözleşmesi www.trt.net.tr ve www.trtgeleceginiletisimcileri.com adresinde yer almaktadır.
 • Yarışmacıların, TRT’ye ait www.trtgeleceginiletisimcileri.com adresinde yer alan başvuru formunu doldurmaları ve katılım sözleşmesini onaylamaları/kabul etmeleri gereklidir. Yarışmaya katılanların, başvuru sırasında verdikleri kişisel veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) kapsamında TRT bünyesinde “veri sorumlusu” sıfatıyla otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, TRT’ye ait ve/veya bağlı internet siteleri, sosyal medya mecraları, telefonlar, mobil uygulamalar ve benzeri tüm vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmekte, işlenebilmekte ve hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilmektedir. Katılanların, bu hususta açık rızaları vardır.
 • Yarışmaya katılım için yaş sınırı bulunmakta olup 01.01.1992 tarihinden sonra doğmuş olanlar yarışmaya katılım sağlayabilir.
 • Yarışmanın dili Türkçedir. Yarışmaya katılacak eserler Türkçe dışında herhangi bir dilde hazırlanmış ise Türkçe altyazı eklenmelidir.
 • Yarışma 13 kategoride düzenlenmektedir. (Bkz. Kategoriler)
 • TRT, kategorilerle ilgili değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
 • Yarışmaya katılacak eserler, öğrenciler tarafından 2021-2022 eğitim – öğretim yılı içerisinde (1 Eylül 2021- 30 Haziran 2022 tarihleri arasını ifade eder.) tamamen kendi fikrî yaratım gücüyle tasarlanmış ve üretilmiş özgün eserler olmalıdır.
 • Yarışmaya katılacak eserler; o çalışmayı hazırlayanların farklılığını ve özgün yönlerini ortaya koymalı; güçlü anlatım dili ile yeni ve farklı bakış açıları sunmalıdır.
 • Yarışmaya katılan eserler profesyonel yahut diğer şekillerde üçüncü kişilerden destek alınmadan hazırlanmalıdır.
 • Her yarışmacı istediği kategoride, her kategori için en fazla 5 eserle katılabilir.
 • Ulusal medya için hazırlanmış ve/veya ulusal medyada yayınlanmış eserler yarışmaya katılamaz. 
 • Türkiye Cumhuriyeti’nin yayıncılıkla ilgili yürürlükteki yasalarına, adaba, genel ahlak kurallarına ve kamu düzenine aykırı eserler ve herhangi bir ulusa, ülkeye, dine, kişiye, topluluğa hakaret eden veya propaganda niteliği taşıyan; şiddeti, savaşı, uyuşturucu ve sigara kullanımını veya pornografiyi teşvik eden veya destekleyen; her türlü fanatizmi öven eserler ile reklam unsuru taşıyan eserler yarışmaya katılamazlar. Katılım halinde değerlendirmeye alınmazlar.
 • Bir eserin, TRT dışında başka yarışmalara katılmış olması, (ödül almış olsalar dahi) bu yarışmaya başvurmasına engel değildir.
 • RTÜK üyeleri, Kurumda görevleri devam ettiği sürece Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Genel Müdür Yardımcıları, açılacak yarışma ile ilgili seçici kurulda asıl veya yedek üye olarak görevlendirilenler ve yarışma düzenlenmesiyle ilişkili görev alan/almayan tüm TRT Personeli, birinci derece hısım ve akrabaları yarışmaya katılamazlar ve eserlerin gerçekleştirilmesi safhasında esere katkı veya yardımda bulunamazlar.
 • Eser içerisinde RTÜK ve TRT Reklam mevzuatına aykırı olarak hiçbir kişi, kurum, kuruluş, mal veya ürünün sözlü ve yazılı tanıtımı yapılmayacaktır.
 • Öğrenciler, yarışmaya tek başına veya grup olarak, her kategori için farklı eserle başvurabilirler.  Ancak aynı eserin tamamı veya parçaları ile birden fazla kategoriye başvuru yapılamaz.
 • Ortak başvurularda öğrenciler aynı üniversiteden olmalıdır. Bir eserde hak sahibi öğrenci sayısı en fazla 3 olabilir.
 • Bir kategoride iki yıl üst üste ödül kazanan yarışmacı aynı kategoride ancak 1 yıl aradan sonra yarışabilir, bu süre geçmeden yarışmaya tekrar katılım sağlanması halinde değerlendirme yapılmaz ve yarışmacı doğrudan elenir.
 • Eserin finale kalması halinde, başvuran öğrenci veya öğrenci grubunun hâlihazırda üniversite öğrenimi gördüklerini belirtir yasal geçerliliği olan güncel (en geç bir ay içinde temin edilmiş) bir belgeyi TRT’ye sunmaları zorunludur.
 • Yarışmacılar, eserlerini www.trtgeleceginiletisimcileri.com adresi üzerinden 9 Mayıs -30 Haziran 2022 tarihleri arasında sisteme yükleyerek yarışmaya katılacaklardır. Sisteme yüklenen eserlerin, www.trtgeleceginiletisimcileri.com adresinde belirtilen nitelik, format ve uzunlukta olmaları gerekmektedir.
 • Eserler Ön Eleme Kurulu ve Seçici Kurul tarafından değerlendirilir.
 • Ön Eleme Kurulu ve Seçici Kurul üyelerinin seçimin, ilanını ve çalışma koşullarını TRT belirler.
 • Kurulların değerlendirmeleri sonucunda alınan kararlar nihaidir.
 • Seçici Kurul değerlendirmesi sonucunda ödüle değer eser bulunmaması halinde, ilgili kategoride ödül verilmeyecektir.
 • Her kategorinin; Birincisine 15.000 TL (Onbeşbin Türk Lirası), ikincisine 10.000 TL (Onbin Türk Lirası), üçüncüsüne 8.000 TL (Sekizbin Türk Lirası) para ödülü ve ödül heykeli verilecektir.
 • Yarışmayı kazanan her eser için tek bir para ödülü ve ödül heykelciği verilecektir.
 • Yarışma kategorilerine yeterli sayıda eser başvurmaması durumunda o kategoride değerlendirme yapıp yapmama hususundaki karar TRT’ye aittir.
 • Yarışma şartlarına uymayan ve/veya yanlış beyanla gönderildiği tespit edilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • TRT, yarışmada ödül kazanan eserleri hiçbir telif hakkı ya da ödeme yapmadan TRT’nin tüm yayın mecralarında (radyo, televizyon, dergi, yeni medya, dijital mecralar vb.) basit ve alt ruhsatla kullanabilir, yayınlayabilir.
 • Başvuru Formunu doldurup “Katılım Sözleşmesi”ni onaylayan/kabul edenler katılım şartlarını kabul etmiş sayılırlar.
 • Yarışmanın genel veya özel şartlarıyla ilgili olarak, yarışmanın herhangi bir sürecinde öngörülemeyen bir durum ortaya çıktığında TRT’nin değişiklik yapma hakkı saklıdır.

*Katılım Koşullarının tamamı Katılım Sözleşmesinde mevcuttur. Tüm maddeleri dikkatlice okuyup onaylamanız gerekmektedir.

Yarışma Kategorileri

1.) Radyo Yayıncılığı

Radyo Belgeseli

 • Çeşitli konu başlıklarında, araştırmaya dayalı, özenli bir radyo diliyle yazılmış metinler, röportajlar ve arşiv kayıtlarıyla desteklenen bilgilendirici nitelikte radyo belgesel programları ile yarışmaya katılabilirsin.
 • Gerekli kriterleri gözettiğin sürece konu seçiminde serbestsin.
 • Profesyonel sunucu, seslendirme sanatçısı ya da teknik yapımcı ile çalışmamalısın.
 • Hazırlayacağın eserin süresi en fazla 10 dakika olmalıdır.
 • Eserin kaliteli ve MP3 formatında olmalıdır.
 • Programın yazılı metnini de mutlaka sisteme yüklemelisin.

Radyo Drama

 • Toplumsal sorunlara duyarlı, insana özgü duyguları, iç çatışmaları, insanlar arası ilişkileri konu alan, müzik ve efektlerle zenginleştirilmiş radyo drama programları ile yarışmaya katılabilirsin.
 • Gerekli kriterleri gözettiğin sürece konu seçiminde serbestsin.
 • Profesyonel sunucu, seslendirme sanatçısı ya da teknik yapımcı ile çalışmamalısın.
 • Hazırlayacağın eserin süresi en fazla 10 dakika olmalıdır.
 • Eserin kaliteli ve MP3 formatında olmalıdır.
 • Programın yazılı metnini de mutlaka sisteme yüklemelisin.

Radyo Programı

 • Odağında insan ve toplum olan; toplumsal sorunlara duyarlı bakış açısı içeren; kültür – sanat, tarih, edebiyat, çevre, kadın – aile, gençlik, çocuk, haber ve güncel olaylar olan programlar veya farklı müzik türlerinde açıklayıcı bilgiler veren müzik içerikli eğlence programları ile katılabilirsin.
 • Haber programıyla katılım sağlayacaksan hazırlayacağın eser haberciliğin temel ilkelerine uygun olmalı, haberde olması gereken unsurlara yer vermelidir.
 • Hazırlayacağın eser, sadece haber bülteni sunumu şeklinde olamaz.
 • Gerekli kriterleri gözettiğin sürece konu seçiminde serbestsin.
 • Profesyonel sunucu, seslendirme sanatçısı ya da teknik yapımcı ile çalışmamalısın.
 • Hazırlayacağın eserin süresi en fazla 10 dakika olmalıdır.
 • Eserin kaliteli ve MP3 formatında olmalıdır.
 • Programın yazılı metnini de mutlaka sisteme yüklemelisin.

2.) Görsel Yayıncılık

Animasyon Film

 • Hazırlayacağın animasyon filmi özgün karakter, yaratıcı konsept tasarımı, efekt, ses ve kurgu özelliklerine sahip olmalıdır.
 • Yapımda çizgi animasyon, stop motion, üç boyutlu vb. animasyon türlerinden biri ya da birkaçını birlikte kullanarak farklı animasyon teknikleri ile eserini hazırlayabilirsin.
 • Gerekli kriterleri gözettiğin sürece konu seçiminde serbestsin.
 • Hazırlayacağın eserin süresi en fazla 10 dakika olmalıdır.
 • Eserin kaliteli ve MPEG4 formatında olmalıdır.  

Belgesel Film

 • Belgesel film çalışman bilgi, belge, tanıklık ve yorumlara dayalı olmalı; özgün yorumunu, farklı bakış açısını ve yenilikçi yaklaşımını içermelidir.
 • Anlatımı destelemek amacıyla belgesel filmin bütününü kapsamamak kaydıyla kurmaca, deneysel, canlandırma gibi türler kullanabilirsin.
 • Hazırlayacağın eserin süresi en fazla 15 dakika olmalıdır.
 • Eserin kaliteli ve MPEG4 formatında olmalıdır.  

Kısa Film

 • Kısa filminin konusu özgün bir senaryo üzerine kurulmalı ve film özgün bir anlatım diline sahip olmalıdır.
 • Film; rengi, müziği ve çekim mekânları ile kendine özgü bir atmosfere sahip olmalıdır.
 • Kısa filmin grafik ve animasyonla desteklenebilir.
 • Hazırlayacağın eserin süresi en fazla 15 dakika olmalıdır.
 • Eserin kaliteli ve MPEG4 formatında olmalıdır.  

Haber

 • Hazırladığın eser, haberciliğin temel ilkelerine (5N1K) uygun hazırlanmalı ve mutlaka haberin unsurlarına yer vermelidir.
 • İklim, bilim, sağlık, enerji, spor, kültür-sanat veya güncel bir konunun haberini metin ve görsel ögeleri kullanarak hazırlayabilirsin.
 • Kurguda ses dengesini gözeterek röportaj veya sesli açıklamalar eklemekte serbestsin.
 • Haberini kısa, açık ve net cümlelerle oluşturmalısın.
 • Haberleri hazırlarken müzik kullanmamalısın.
 • Hazırladığın haberlerde kaynak (gazete, TV vb.) varsa belirtmelisin.
 • Hazırlayacağın eserin süresi en fazla 2 dakika olabilir.
 • Eserin kaliteli ve MPEG4 formatında olmalıdır.  

Video İçerik Formatı

 • Eserini geleneksel medya veya dijital mecralara uygun olarak hazırlayabilirsin.
 • Dijital platformlar (Youtube, Instagram, Tiktok, Twitter vb.) için belirli bir konuda hazırlanan yatay veya dikey video formatları ile bu kategoride yarışmaya katılabilirsin.
 • Geliştirdiğin video formatının özgünlüğü, video yapım kalitesi ve dili değerlendirmeye alınacaktır.
 • Video formatının amacını ve hedef kitlesini belirtmelisin.
 • Gerekli kriterleri gözettiğin sürece konu seçiminde serbestsin.
 • Video içerik formatını yeni bir anlatım biçimiyle oluşturmanı bekliyoruz.
 • Video içeriğinin konusu açık ve anlaşılır olmalı, içeriğin hedef kitlesi belirli olmalıdır.
 • Program formatının içeriğindeki metin, sunuş, görüntü, ses, müzik, animasyon gibi ögelerin birbiriyle olan ilişkisi tutarlı ve dengeli olmalıdır.
 • Video formatını hangi platform için ürettiğini belirtmelisin.  
 • Hazırlayacağın eserin süresi en fazla 10 dakika olmalıdır.
 • Eserin kaliteli ve MPEG4 formatında olmalıdır. 

3.) Dijital Yayıncılık

İnternet Sitesi

 • Herhangi bir konuya veya hizmete odaklanmış internet sitesi ile yarışmaya katılabilirsin.
 • İnternet sitesindeki içeriklerin kaliteli ve güncel olmasının yanı sıra kullanıcı deneyimini etkileyen erişilebilirlik, tasarım, masaüstü, mobil ve tablet gibi farklı platformlara uyumluluk, etkileşim, sürdürülebilirlik gibi unsurlar da değerlendirmeye alınacaktır.

Sosyal Medya Yönetimi

 • Bu kategoride belirli bir konu ve hedef kitleye sahip sosyal medya hesapları (Twitter, Instagram, Youtube, Twitch, Tiktok vb.) ile yarışmaya katılabilirsin.
 • Hesap için ürettiğin içeriklerin özgünlüğü, yenilikçiliği, dili, paylaşım yapma sıklığı ve deneyselliği; ilgili hesabın amaç ve stratejisine, kullanılan sosyal medya platformunun dinamiklerine uygun olmalıdır.
 • Hesabın hedef kitlesi, içeriklerin aldığı etkileşim ve paylaşım sıklığı da değerlendirmeye alınacaktır.

İnternet Haberi

 • Haberciliğin temel ilkelerine uygun olarak hazırlanan ve internet haberciliğinin gereklerini bünyesinde barındıran özgün haberler ile bu kategoride yarışmaya katılabilirsin.
 • Hazırladığın eseri röportaj, veri, infografik, grafik, fotoğraf, video, multimedya vb. çalışmalarla destekleyebilirsin.
 • Dilersen, güncel olarak okul gazetesinde hazırladığın bir haberin linki ile de bu kategoride yarışmaya başvuru yapabilirsin.

Podcast

 • Hazırladığın eser araştırmaya dayalı, çeşitli konularda (sanat, edebiyat, gençlik, teknoloji, oyun, haber, seyahat, müzik, hobi, araba vb.) bilgilendirici, düşündürücü veya eğlendirici bir podcast kaydı olmalıdır.
 • Hazırladığın eserin, eser ile uyumlu ve uygun bir kapak fotoğrafına, ‘intro’ ve ‘outro’ya sahip olması beklenmektedir.
 • Eserinin konusunu ve hedef kitlesi belirlemelisin.
 • Sisteme podcast eserini tanıtan bir metin eklemelisin.
 • Gerekli kriterleri gözettiğin sürece konu seçiminde serbestsin.
 • Eserin en az 3 bölümü (Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Soundcloud vb.) yayınlanmış olmalıdır.

4.) İletişim Kampanyası

 • Sosyal sorumluluk çerçevesinde, 360 derece iletişim stratejisi ile hazırlanmış kamu yararı taşıyan iletişim kampanyası ile bu kategoriye katılım sağlayabilirsin.
 • “İletişim Kampanyası” alanında hazırlanacak eserler için belirlenen tema “İklim Krizi”dir.
 • Kampanya için ayıracağın bütçe ve kampanya kanallarını belirlemelisin.
 • E-posta, sosyal medya, web, formlar ve anketler de dâhil olmak üzere birçok farklı kanalda oluşturulan kampanya kurgularının nasıl oluşturulacağını belirlemeli ve rapor halinde sunmalısın.
 • Kampanyanın hedef kitlesine ulaşırken nasıl bir strateji belirlediğini ve kampanyanın iletişim takvimini detaylı olarak açıklayan video, ses, fotoğraf ve metin içeren bir kampanya dosyası sunmalısın.
 • Kampanyanın değerlendirmesinde gözetilecek kriterler; Problemi tanıma ve araştırma, Kampanya Planlama (Hedef Seçimi, Hedef Kitle, Medya Kanalları, Slogan Takvim ve Bütçe), Özgünlük, Sunum kalitesi

Yarışma İletişim

Adres
TRT Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı
Turan Güneş Bulvarı, TRT Genel Müdürlüğü, 06550 OR-AN Ankara

E-Posta Adresi
geleceginiletisimcileri@trt.net.tr

TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması 2022 Ödülleri

Her kategoride ayrı olmak üzere 13 kategorinin her birinde:
Birincilik Ödülü: 15.000 ₺ + Ödül Heykelciği
İkincilik Ödülü: 10.000 ₺ + Ödül Heykelciği
Üçüncülük Ödülü: 8.000 ₺ + Ödül Heykelciği

*Yarışmayı kazanan her eser için tek bir para ödülü ve ödül heykelciği verilecektir.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 30 HAZİRAN 2022

Finale Kalan Eserlerin Açıklanması: AĞUSTOS 2022

Seçici Kurul Değerlendirmeleri: AĞUSTOS – EYLÜL 2022

TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması 2022 Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.trtgeleceginiletisimcileri.com/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 1.833 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap