TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması 2023

TRT tarafından, ülkemizin eğitim, kültür, sanat hayatı ile yayıncılık alanına destek olmak; Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun yayıncılık deneyimini gençlerle paylaşmak; geleceğin iletişimcileri olacak üniversite öğrencilerinin çalışmalarına katkıda bulunmak ve onları nitelikli ürünler vermeye, farklı içerikler üretmeye teşvik etmek amaçlarıyla TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması 2023 düzenleniyor. Ödüllü iletişim yarışması başvuruları devam ediyor.

TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması 2023

Düzenleyen:Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
Kategori:Dijital Yarışmalar, İletişim Yarışması, Üniversite Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:Üniversitede eğitim gören 01.01.1993 tarihinden sonra
doğmuş olan ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencileri.
Son Başvuru Tarihi:7 AĞUSTOS 2023
Sonuç Açıklanma Tarihi:EYLÜL 2023
Ödüller:Her kategoride ayrı olmak üzere 13 kategorinin her birinde:
Birincilik Ödülü: 30.000 ₺ + Ödül Heykelciği
İkincilik Ödülü: 20.000 ₺ + Ödül Heykelciği
Üçüncülük Ödülü: 10.000 ₺ + Ödül Heykelciği
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışma Hakkında

TRT; ülkemizin ilk ve tek kamu hizmeti yayıncısı olarak 100 yıla yaklaşan radyo yayıncılığı ve 50 yılı aşan televizyon yayıncılığı birikimini, sahip olduğu değerleri geleceğin iletişimcileri ile paylaşmayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda 2015’ten bu yana TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması düzenlenmektedir.

TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması, geleceğin medyasına yön verecek gençlere kendilerini ifade edebilecekleri iletişim odaklı bir platform sunmaktadır.

TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması; radyo yayıncılığı, görsel – dijital yayıncılık ve iletişim kampanyası alanlarında çeşitli kategorilerle gençlerin nitelikli eserler ortaya koymaları için önemli bir fırsat oluşturmaktadır. Hazırlanan eserler iletişim alanında uzman isimler tarafından değerlendirilmekte; gençler deneyimli isimler ile bir araya gelerek motivasyon ve görünürlük kazanmaktadır.

Günümüzde amaç ve içerik bakımından iletişim alanında bilinen ve takip edilen en önemli yarışma olan TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması, kendini geliştirmek, alana katkı sağlamak ve geleceğin iletişimcisi olmak isteyen bütün gençleri desteklemeye edecektir.

Yarışma Amacı

TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması; “insan ve değer” odaklı bir anlayış ile ülkemizin eğitim, kültür, sanat hayatı ile yayıncılık alanına destek olmak; Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun yayıncılık deneyimini gençlerle paylaşmak; geleceğin iletişimcileri olacak üniversite öğrencilerinin çalışmalarına katkıda bulunmak ve onları nitelikli ürünler vermeye, farklı içerikler üretmeye teşvik etmek amacıyla düzenlenmektedir.

TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması Başvuru Koşulları

 • TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması, katılım şartlarını taşıyan herkese açıktır.
 • Yarışmaya başvuru ücretsizdir.
 • Yarışmaya; üniversitede eğitim gören ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencileri katılabilir.
 • Yarışma başvurusu www.trtgeleceginiletisimcileri.com adresi üzerinden yapılmaktadır.
 • Yarışmacılar www.trtgeleceginiletisimcileri.com adresinde yer alan başvuru paneline üye olmalıdır. Yarışmacıların üyelik sonrası panelde bulunan başvuru aşamalarını tamamlamaları ve Katılım Sözleşmesi’ni onaylamaları gereklidir. Yarışmacılar Katılım Sözleşmesi’ni başvuru esnasında görüntüleyecektir. Yarışmaya katılanların, başvuru sırasında verdikleri kişisel veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında TRT bünyesinde “veri sorumlusu” sıfatıyla otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, TRT’ye ait ve/veya bağlı internet siteleri, sosyal medya mecraları, telefonlar, mobil uygulamalar ve benzeri tüm vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmekte, işlenebilmekte ve hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilmektedir. Katılanların, bu hususta açık rızaları vardır.
 • Yarışmaya katılım için yaş sınırı bulunmakta olup 01.01.1993 tarihinden sonra doğmuş olanlar yarışmaya katılım sağlayabilir.
 • Yarışmanın dili Türkçedir. Yarışmaya katılacak eserler Türkçe dışında herhangi bir dilde hazırlanmış ise Türkçe altyazı eklenmelidir.
 • Yarışma 13 kategoride düzenlenmektedir.
 • TRT, kategorilerle ilgili değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
 • Yarışmaya katılacak eserler, öğrenciler tarafından 2022-2023 eğitim – öğretim yılı içerisinde (1 Eylül 2022- 1 Eylül 2023 tarihleri arasını ifade eder) tamamen kendi fikrî yaratım gücüyle tasarlanmış ve üretilmiş özgün eserler olmalıdır.
 • Yarışmaya başvuran öğrenci veya öğrenci grubunun üniversite öğrenimi gördüklerini belirtir yasal geçerliliği olan güncel belgeyi talep edildiği anda TRT’ye sunmaları zorunludur.
 • Yarışmaya katılan eserler profesyonel yahut diğer şekillerde üçüncü kişilerden destek alınmadan hazırlanmalıdır.
 • Her yarışmacı istediği kategoride, her kategori için en fazla 5 eserle katılabilir.
 • Ulusal medya için hazırlanmış ve/veya ulusal medyada yayınlanmış eserler yarışmaya katılamaz. 
 • Türkiye Cumhuriyeti’nin yayıncılıkla ilgili yürürlükteki yasalarına ve kamu düzenine aykırı eserler ve herhangi bir ulusa, ülkeye, dine, kişiye, topluluğa hakaret eden veya propaganda niteliği taşıyan; şiddeti, savaşı, uyuşturucu ve sigara kullanımını veya pornografiyi teşvik eden veya destekleyen; her türlü fanatizmi öven eserler ile reklam unsuru taşıyan eserler yarışmaya katılamazlar. Katılım halinde değerlendirmeye alınmazlar.
 • Bir eserin, TRT dışında başka yarışmalara katılmış olması (ödül almış olsalar dahi) bu yarışmaya başvurmasına engel değildir.
 • RTÜK üyeleri, Kurumda görevleri devam ettiği sürece Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Genel Müdür Yardımcıları, açılacak yarışma ile ilgili seçici kurulda asıl veya yedek üye olarak görevlendirilenler ve yarışma düzenlenmesiyle ilişkili görev alan/almayan tüm TRT Personeli, birinci derece hısım ve akrabaları yarışmaya katılamazlar ve eserlerin gerçekleştirilmesi safhasında esere katkı veya yardımda bulunamazlar.
 • Eser içerisinde RTÜK ve TRT Reklam mevzuatına aykırı olarak hiçbir kişi, kurum, kuruluş, mal veya ürünün sözlü ve yazılı tanıtımı yapılmayacaktır.
 • Öğrenciler, yarışmaya tek başına veya grup olarak her kategori için farklı eserle başvurabilirler.  Ancak aynı eserin tamamı veya parçaları ile birden fazla kategoriye başvuru yapılamaz.
 • Grup başvurularında öğrenciler aynı üniversiteden olmalıdır. Gruplar en fazla 3 kişiden oluşabilir.
 • Bir kategoride iki yıl üst üste ödül kazanan yarışmacı aynı kategoride ancak 1 yıl aradan sonra yarışabilir, bu süre geçmeden yarışmaya tekrar katılım sağlanması halinde değerlendirme yapılmaz ve yarışmacı doğrudan elenir.
 • Yarışmacılar, eserlerini duyurulacak tarih aralığında www.trtgeleceginiletisimcileri.com adresi üzerinden sisteme yükleyerek yarışmaya katılacaklardır.
 • Eserler Ön Eleme Kurulu ve Seçici Kurul tarafından değerlendirilir.
 • Ön Eleme Kurulu ve Seçici Kurul üyelerinin seçimini, ilanını ve çalışma koşullarını TRT belirler.
 • Kurulların değerlendirmeleri sonucunda alınan kararlar nihaidir.
 • Değerlendirmeler sonucunda ödüle değer eser bulunmaması halinde, ilgili kategoride ödül verilmeyecektir.
 • Yarışmayı kazanan her eser için tek bir para ödülü ve ödül heykelciği verilecektir.
 • Yarışma kategorilerine yeterli sayıda eser başvurmaması durumunda o kategoride değerlendirme yapıp yapmama hususundaki karar TRT’ye aittir.
 • Yarışma şartlarına uymayan ve/veya yanlış beyanla gönderildiği tespit edilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • TRT, yarışmada ödül kazanan eserleri hiçbir telif hakkı ya da ödeme yapmadan TRT’nin tüm yayın mecralarında (radyo, televizyon, dergi, yeni medya, dijital mecralar vb.) basit ve alt ruhsatla kullanabilir, yayınlayabilir.
 • Başvuru yaparak “Katılım Sözleşmesi”ni onaylayanlar katılım şartlarını kabul etmiş sayılırlar.
 • Yarışmanın şartlarıyla ilgili olarak, yarışmanın herhangi bir sürecinde öngörülemeyen bir durum ortaya çıktığında TRT’nin şartlarda değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Kategoriler

Radyo Yayıncılığı

Radyo Belgeseli

Çeşitli konu başlıklarında, araştırmaya dayalı, özenli bir radyo diliyle yazılmış metinler, röportajlar ve arşiv kayıtlarıyla desteklenen bilgilendirici nitelikte radyo belgesel programları ile yarışmaya katılım sağlanabilir.

Gerekli kriterler gözetilerek konu seçimi serbesttir.

Profesyonel sunucu, seslendirme sanatçısı ya da teknik yapımcı ile çalışılmamalıdır.

Eserin süresi en fazla 10 dakika olmalıdır.

Programın yazılı metni sisteme yüklenmelidir.

Radyo Drama

Toplumsal sorunlara duyarlı, insana özgü duyguları, iç çatışmaları, insanlar arası ilişkileri konu alan, müzik ve efektlerle zenginleştirilmiş radyo drama programları ile yarışmaya katım sağlanabilir.

Gerekli kriterler gözetilerek konu seçimi serbesttir.

Profesyonel sunucu, seslendirme sanatçısı ya da teknik yapımcı ile çalışılmamalıdır.

Eserin süresien fazla 10 dakika olmalıdır.

Programın yazılı metni sisteme yüklenmelidir.

Radyo Programı

Odağında insan ve toplum olan, toplumsal sorunlara duyarlı bakış açısı içeren; teması kültür- sanat, tarih, edebiyat, çevre, kadın – aile, gençlik, çocuk, haber ve güncel olaylar olan programlar veya farklı müzik türlerinde açıklayıcı bilgiler veren müzik içerikli eğlence programları ile katım sağlanabilir.

Haber programıyla katılım sağlanırsa hazırlanacak eser haberciliğin temel ilkelerine uygun olmalı, eserde haberde olması gereken unsurlara yer vermelidir.

Hazırlanacak eser sadece haber bülteni sunumu şeklinde olamaz.

Gerekli kriterler gözetilerek konu seçimi serbesttir.

Profesyonel sunucu, seslendirme sanatçısı ya da teknik yapımcı ile çalışılmamalıdır.

Eserin süresi en fazla 10 dakika olmalıdır.

Programın yazılı metni sisteme yüklenmelidir.

Görsel Yayıncılık

Animasyon Film

Hazırlanacak animasyon film özgün karakter, yaratıcı konsept tasarımı, efekt, ses ve kurgu özelliklerine sahip olmalıdır.

Yapımda çizgi animasyon, stop motion, üç boyutlu vb. animasyon türlerinden biri ya da birkaçı birlikte kullanılarak farklı animasyon teknikleri ile eser hazırlanabilir.

Gerekli kriterler gözetilerek konu seçimi serbesttir.

Eserin süresi en fazla 10 dakika olmalıdır.

Belgesel Film

Belgesel film bilgi, belge, tanıklık ve yorumlara dayalı olmalı; özgün yorum, farklı bakış açısı ve yenilikçi yaklaşımı içermelidir.

Anlatımı destelemek amacıyla belgesel filmin bütününü kapsamamak kaydıyla kurmaca, deneysel, canlandırma gibi türler kullanılabilir.

Gerekli kriterler gözetilerek konu seçimi serbesttir.

Eserin süresi en fazla 15 dakika olmalıdır.

Kısa Film

Kısa filmin konusu özgün bir senaryo üzerine kurulmalı ve film özgün bir anlatım diline sahip olmalıdır.

Film; rengi, müziği ve çekim mekânları ile kendine özgü bir atmosfere sahip olmalıdır.

Kısa film grafik ve animasyonla desteklenebilir.

Gerekli kriterler gözetilerek konu seçimi serbesttir.

Eserin süresi en fazla 10 dakika olmalıdır.

Video Haber

Hazırlanan eser, haberciliğin temel ilkelerine (5N1K) uygun hazırlanmalı ve eserde mutlaka haberin unsurlarına yer vermelidir.

İklim, bilim, sağlık, enerji, spor, kültür – sanat veya güncel bir konunun haberi metin ve görsel ögeler kullanılarak hazırlanabilir.

Kurguda ses dengesi gözetilerek habere röportaj veya sesli açıklamalar eklenebilir.

Haber kısa, açık ve net cümlelerle oluşturulmalıdır.

Haber hazırlanırken müzik kullanılmamalıdır.

Hazırlanan haberde kaynak (gazete, TV vb.) varsa belirtilmelidir.

Gerekli kriterler gözetilerek konu seçimi serbesttir.

Eserin süresi en fazla 2 dakika olmalıdır.

Video İçerik

Eser geleneksel medya veya dijital mecralara uygun olarak hazırlanabilir.

Dijital platformlar (Youtube, Instagram, Tiktok, Twitter vb.) için belirli bir konuda hazırlanan yatay veya dikey video içerikleri ile bu kategoride yarışmaya katılım sağlanabilir.

Geliştirilen video içeriğinin özgünlüğü, video yapım kalitesi ve dili değerlendirmeye alınacaktır.

Video içeriğinin amacı ve hedef kitlesi belirtilmelidir.

Gerekli kriterler gözetilerek konu seçimi serbesttir.

Video içeriğinin yenilikçi bir anlatım biçimiyle oluşturulması beklenmektedir.

Video içeriğinin konusu açık ve anlaşılır olmalı, içeriğin hedef kitlesi belirli olmalıdır.

Eser içeriğindeki metin, sunuş, görüntü, ses, müzik, animasyon gibi ögelerin birbiriyle olan ilişkisi tutarlı ve dengeli olmalıdır.

Video içeriğinin hangi platform için üretildiği başvuru esnasında proje açıklama kısmında belirtilmelidir. 

Eserin süresi en fazla 10 dakika olmalıdır.

Dijital Yayıncılık

İnternet Sitesi

Herhangi bir konuya veya hizmete odaklanmış internet sitesi ile katılım sağlanabilir.

İnternet sitesindeki içeriklerin kaliteli ve güncel olmasının yanı sıra kullanıcı deneyimini etkileyen erişilebilirlik, tasarım, masaüstü, mobil ve tablet gibi farklı platformlara uyumluluk, etkileşim, sürdürülebilirlik gibi unsurlar da değerlendirmeye alınacaktır.

İnternet sitesi, fonksiyonları tamamlanmış ve işler olarak sisteme yüklenmelidir. İnternet Sitesi kategorisinde hazırlanacak eserin yalnızca mobil uygulama veya site tasarımı içermesi kategori şartlarını karşılamamaktadır.

Gerekli kriterler gözetilerek konu seçimi serbesttir.

Sosyal Medya Yönetimi

Belirli bir konu ve hedef kitleye sahip sosyal medya hesapları (Twitter, Instagram, Youtube, Twitch, Tiktok vb.) ile katılım sağlanabilir.

Hesabın hedef kitlesi, içeriklerin aldığı etkileşim ve paylaşım sıklığı değerlendirmeye alınacaktır.

Hesap için üretilen içeriğin özgünlüğü, yenilikçiliği, dili, ilgili hesabın amaç ve stratejisine, kullanılan sosyal medya platformunun dinamiklerine uygun olmalıdır.

Gerekli kriterler gözetilerek konu seçimi serbesttir.

İnternet Haberi

Haberciliğin temel ilkelerine uygun olarak hazırlanan ve internet haberciliğinin gereklerini bünyesinde barındıran özgün haberler ile katılım sağlanabilir.

Hazırlanan eser röportaj, veri, infografik, grafik, fotoğraf, video, multimedya vb. çalışmalarla desteklenebilir.

İnternet Haberi kategorisinde iki şekilde katılım sağlanmaktadır: 1) Üniversite gazetesinde yayınlanan bir haberin linki başvuru alanına yüklenebilir. 2) Hazırlanan haber başvuru sisteminde ilgili kategori için oluşturulan şablona yüklenebilir.

Gerekli kriterler gözetilerek konu seçimi serbesttir.

Podcast

Hazırlanan eser araştırmaya dayalı, çeşitli konularda (sanat, edebiyat, gençlik, teknoloji, oyun, haber, seyahat, müzik, hobi, araba vb.) bilgilendirici, düşündürücü veya eğlendirici bir podcast kaydı olmalıdır.

Eserin, eser ile uyumlu ve uygun bir kapak fotoğrafına, ‘intro’ ve ‘outro’ya sahip olması beklenmektedir.

Eserinin konusunu ve hedef kitlesi belirtilmelidir.

Gerekli kriterler gözetildiği sürece konu seçimi serbesttir.

Eserin en az 3 bölümü (Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Soundcloud vb.) yayınlanmış olmalıdır.

Yayınlanan podcastlerin linki başvuru esnasında sisteme eklenmelidir.

İletişim Kampanyası

İletişim Kampanyası

Sosyal sorumluluk çerçevesinde, 360 derece iletişim stratejisi ile hazırlanmış kamu yararı taşıyan iletişim kampanyası ile katılım sağlanabilir.

İletişim Kampanyası alanında hazırlanacak eserler için belirlenen tema “Yüzüncü Yılda Türkiye”dir. Kampanya “Türkiye” markası etrafında şekillendirilmelidir. Ulusal değerlerimizi – coğrafi işaretli ürünlerimizi –  kültürel miras ögelerimizi vurgulayacak iletişim kampanyası hazırlanması beklenmektedir.

Farklı kanallarda oluşturulabilecek e-posta, sosyal medya, internet, form ve anket gibi araçların kampanyada nasıl kullanılacağı belirlenmeli ve kampanya dosyasında sunulmalıdır.

Kampanyanın hedef kitlesi, kampanya stratejisi, planlanan bütçe, iletişim kanalları ve iletişim takvimini içeren sunum kampanya dosyasında yer almalıdır.

Kampanya sunumu; video, ses ve fotoğraf unsurları ile desteklenmelidir.

Kampanyanın değerlendirilmesinde; konunun tanımlaması ve araştırılması, kampanya planlaması, özgünlük ve sunum kalitesi vb. kriterler gözetilecektir.

Yarışma İletişim

Adres
TRT Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı
Turan Güneş Bulvarı, TRT Genel Müdürlüğü, 06550 OR-AN Ankara

E-Posta Adresi
geleceginiletisimcileri@trt.net.tr

TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması 2023 Ödülleri

Her kategoride ayrı olmak üzere 13 kategorinin her birinde:
Birincilik Ödülü: 30.000 ₺ + Ödül Heykelciği
İkincilik Ödülü: 20.000 ₺ + Ödül Heykelciği
Üçüncülük Ödülü: 10.000 ₺ + Ödül Heykelciği

*Yarışmayı kazanan her eser için tek bir para ödülü ve ödül heykelciği verilecektir.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 30 HAZİRAN 2022

Finale Kalan Eserlerin Açıklanması: AĞUSTOS 2022

Seçici Kurul Değerlendirmeleri: AĞUSTOS – EYLÜL 2022

TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması 2023 Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.trtgeleceginiletisimcileri.com/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.244 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap