TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu tarafından, gençleri iletişim alanında üretkenliğe sevk etmek, hayal güçleriyle teknik bilgilerini birleştirip yeni eserler ortaya koymalarına teşvik etmek ve geleceğin iletişimcilerinin yetişmesine katkı sunmak amacıyla TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması düzenleniyor. İletişim alanında eğitim gören ön lisans ve lisans öğrencilerinin katılım sağlayabileceği yarışmaya başvurular devam ediyor.

 

TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması

  Düzenleyen:

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu

  Kategori: İletişim, Medya, Kültür-Sanat, Üniversite
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye ve Yurt Dışı
  Kimler Başvurabilir: Üniversitelerin İletişim alanlarında kayıtlı ön lisans ve lisans öğrencileri.
  Son Başvuru Tarihi: 3 TEMMUZ 2020
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 2020
  Ödüller:

Her bir kategoride;

Birinci: 6.000 ₺

İkinci: 5.000 ₺

Üçüncü: 4.000 ₺ 

+ Ödül Heykelciliği 

Yarışmanın Amacı

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu sahip olduğu değerleri ve birikimi geleceğin iletişimcileri ile paylaşarak ülkemizin kültür varlığına katkıda bulunmaya çalışıyor. TRT, bir fikri, bir filmi, bir hikayesi olan “Geleceğin İletişimcilerini” “izleyen” değil “izlettiren”, hayal ettiğini, kurguladığını gerçekleştirip hayatlara, duygulara dokunan, içlerindeki enerjiyi paylaşan olmak ve bu hedeflere hep birlikte ulaşmak için bekliyor…

TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması 4 ana kategori ve 12 alt kategoride düzenleniyor. Bu yıl altıncısı düzenlenen Yarışmaya, iletişim alanında eğitim gören ön lisans ve lisans öğrencileri, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı içinde hazırladıkları Türkçe ya da Türkçe altyazılı eserlerle katılabiliyor.

Yarışma Kategorileri

Radyo Yayıncılığı

Radyo Programı (Eğitim, kültür, sanat, müzik, haber…)

Toplumsal sorunlara duyarlı bakış açısıyla, odağında insan, toplum, kültür – sanat (tarih, edebiyat, çevre, kadın – aile, gençlik ve çocuk ), haber ve güncel olaylar olan programlar ile farklı müzik türlerinde açıklayıcı bilgiler veren müzik içerikli eğlence programları olabilir. Haber programıyla katılım sağlanacak eserler haberciliğin temel ilkelerine uygun olmalı, haberde olması gereken unsurlara yer vermelidir. Eserler sadece haber bülteni sunumu şeklinde olmamalıdır. Programlarda konu seçimi serbesttir. Süresi en fazla 10 dakika olmalıdır. Kayıtlar yüksek kaliteli MP3 formatında olmalıdır. Programların metinleri sisteme yüklenmelidir.

Radyo Drama

Toplumsal sorunlara duyarlı, insana özgü duyguları, iç çatışmaları, insanlar arası ilişkileri konu alan, müzik ve efektlerle zenginleştirilmiş drama programları. Programlarda konu seçimi serbesttir. Süresi en fazla 10 dakika olmalıdır. Kayıtlar yüksek kaliteli MP3 formatında olmalıdır. Programların metinleri sisteme yüklenmelidir.

 Radyo Belgeseli

Araştırmaya dayalı, çeşitli konu başlıklarında, özenli bir radyo diliyle yazılmış metinler, röportajlar ve arşiv kayıtlarıyla desteklenen bilgilendirici nitelikte programlar. Programlarda konu seçimi serbesttir. Süresi en fazla 10 dakika olmalıdır. Kayıtlar yüksek kaliteli MP3 formatında olmalıdır. Programların metinleri sisteme yüklenmelidir.

 Televizyon Yayıncılığı

Televizyon Programı (Eğitim, kültür, sanat, müzik…)

Yeni bir anlatım biçimiyle oluşturulmasına öncelik verilmelidir. Konu açık, anlaşılır biçimde ortaya konmalı, programın ritmi yüksek olmalı, iletiler hedef kitlenin rahat algılayacağı biçimde sunulmalıdır. Programın içeriğindeki metin, sunuş, görüntü, ses, müzik, animasyon gibi öğelerin birbiriyle olan ilişkisi tutarlı ve dengeli olmalıdır. Süresi en fazla 10 dakika, eser kayıtları yüksek kalitede MPEG4 formatında olmalıdır.

Kısa Film

Konusu özgün bir senaryo üzerine kurulmalıdır. Özgün bir anlatım diline sahip olmalıdır. Film; rengi, müziği ve çekim mekânları ile kendine özgü bir atmosfere sahip olmalıdır. Yapımlar grafik ve animasyonla desteklenebilir. Süresi en fazla 5 dakika, eser kayıtları yüksek kalitede MPEG4 formatında olmalıdır.

Belgesel Film

Bilgi, belge, tanıklık ve yorumlara dayalı olmasının yanı sıra yönetmenin özgün yorumunu, farklı bakış açısını yenilikçi yaklaşımlarını da içermelidir. Belgesel filmin bütününü kapsamamak kaydıyla, anlatımı desteklemek amacıyla kurmaca, deneysel, canlandırma gibi türler içerikte kullanılabilir. Süresi en fazla 15 dakika, eser kayıtları yüksek kalitede MPEG4 formatında olmalıdır.

Haber Yayıncılığı

Televizyon Haberi

Haberciliğin temel ilkelerine (5N1K) uygun olmalı, haberde olması gereken unsurlara yer vermeli, kurguda ses dengesi iyi kurulmalıdır. Metin ve görsellik yönünden habercilik ilkelerine uygun hazırlanan eserler haber bülteni şeklinde olabilir. Süresi en fazla 2 dakika, eser kayıtları yüksek kalitede MPEG4 formatında olmalıdır.

Televizyon Haber Programı (Kültür – sanat – ekonomi – magazin-sağlık…)

Haberciliğin temel ilkelerine uygun olmalı, haberde olması gereken unsurlara yer vermelidir. Süresi en fazla 10 dakika, eser kayıtları yüksek kalitede MPEG4 formatında olmalıdır.

 Televizyon Spor Haberi

Haberciliğin temel ilkelerine uygun olmalı, haberde olması gereken unsurlara yer vermelidir. Kısa, açık ve net cümlelerden oluşmalıdır. Röportajlar ya da sesli açıklamalarla desteklenebilir. Spor haberinde kesinlikle müzik kullanılmamalı, kaynak (gazete, TV vb.) varsa belirtilmelidir. Süresi en fazla 2 dakika, eser kayıtları yüksek kalitede MPEG4 formatında olmalıdır.

 İnternet Haberi

Haberciliğin temel ilkelerine uygun olmalı ve internet haberciliğinin gereklerini bünyesinde barındırmalıdır. Üretilen haber özgün olmalı. Röportaj, veri, infografik, grafik, fotoğraf, video, multimedya vb. çalışmalarla desteklenebilir.

İnternet Yayıncılığı

İnternet Sitesi

Herhangi bir konuya veya hizmete odaklanmış site ile katılım sağlanabilir. Proje ilgi çekici, anlaşılır olmalı, düzenli güncellenmelidir. Değerlendirmede ana kriter üretilen içerik olacaktır. Bunun yanında; yüklenme hızı, mobil platforma uyumluluğu, işlevsellik, kullanıcıyla etkileşim özellikleri, çoklu platforma uyumluluğu, kullanım kolaylığı, grafik tasarımı, güncellenme sıklığı gibi unsurlar da değerlendirmelerde göz önünde bulundurulacaktır.

Sosyal Medya Projesi

Sosyal Medya mecralarındaki (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Twitch vb. )hesaplar ile yarışmaya katılım sağlanabilir. Hazırlanan içerikler ve gönderiler, yayınlanacak platformun yapısı, dili, amacı ve stratejisine uygun olmalıdır. Yarışmaya katılacak hesap video, fotoğraf, caps, anket, gif gibi özgün çalışmalar üretmeli, güçlü bir dil kullanmalıdır. Mutlaka bir hedef kitlesi olmalı, günlük, haftalık gibi belli bir paylaşım periyodu olmalıdır.

 Not: Eser yüklemeleri dijital ortamlarda yapıldığı için yarışmacıların eserlerini ilan edilen son başvuru süresinden önce yüklemeye çalışmaları gereklidir. Son anda yapılmaya çalışılan yüklemelerden kaynaklanan gecikmelerde TRT sorumlu değildir.

Ev Hayat Dolu

‘Ev Hayat Dolu’ kategorisine öğrenciler, teması “salgın” olan eserlerle katılabilirler.

En fazla 5’ dakika hazırlanacak eserler, ses ya da görüntü dosyalarını içerebilir.

Ev koşullarında hazırlanacak eserlerin türü katılımcılar tarafından belirlenecektir. (Radyo Programı, Radyo Haberi, Radyo Belgeseli, Televizyon Programı, Televizyon Haberi, Televizyon Belgeseli vb. gibi) 

2020 TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması Katılım Şartları

 • Yarışmaya; ülkemizde eğitim ve öğretim hizmeti vermekte olan üniversitelerin yanı sıra, yurtdışında Türkiye ile işbirliği içerisinde olan üniversitelerin iletişim alanında eğitim gören ön lisans ve lisans öğrencileri başvurabilir.
 • Yarışmanın dili Türkçedir. Eserler Türkçe dışında herhangi bir dilde hazırlanmış ise Türkçe altyazı eklenmelidir.
 • Yarışmaya katılacak eserler; o çalışmayı hazırlayanların farklılığını, özgün yönlerini ortaya koymalı, güçlü anlatım dili, yeni farklı bakış açıları sunmalıdır.
 • Eserler, 2019 – 2020 eğitim-öğretim yılı içinde, profesyonel destek almadan, öğrenciler tarafından tasarlanmış ve üretilmiş olmalıdır.
 • Eser daha önceki yıllarda başlayıp fakültelerin veya meslek yüksek okullarının yayın mecralarında (Fakülte televizyonu, radyosu, internet yayınları, gazete, dergileri vb. ) devam eden serinin bir bölümü ise adaylar, kendi içinde bütünlüğü bulunan ve 2019-2020 Eğitim – Öğretim yılı içinde üretilmiş bir bölümle yarışmaya katılabilir.
 • Eserler T.C. yasalarına, genel ahlak kurallarına aykırı olmamalıdır. Bu tür eserler, doğrudan değerlendirme dışı bırakılacaktır.
 • Herhangi bir şekilde TRT’de yayınlanmış, TRT Birimlerinin değerlendirmesine girmiş ya da Kurumumuzun benzer yarışmalarına katılmış eserler yarışmaya başvuramaz.
 • Öğrenciler 2019-2020 eğitim – öğretim yılı içinde başka yarışmalara katılmış eserleriyle (ödül almış olsalar dahi), yarışmamıza başvurabilirler.
 • Öğrenciler, yarışmaya kişi ve grup olarak, her kategori için farklı eserle katılabilir. Aynı eserin tamamı veya parçaları ile birden fazla kategoride başvuru yapılamaz.
 • Başvuru formu www.trt.net.tr ve www.trtgeleceginiletisimcileri.com adresinden temin edilebilir. Formu eksiksiz olarak doldurup imzalayanlar, Katılım Şartlarını da kabul etmiş sayılır.
 • Ortak başvurularda bir eserde hak sahibi öğrenci sayısı en fazla 3 olabilir. Başvuru esnasında tüm grup elemanlarının bilgilerinin sisteme girilmesi gereklidir.
 • Para ödülü ve ödül heykelciği eser başına verilecektir.
 • Öğrencilerin, başvuru formunu öğrenim gördüğü fakülte ya da yüksekokul yetkilisine (Dekan, Dekan Yardımcısı, Bölüm Başkanı, Müdür, Müdür Yrd.) imzalatması ve kendi imzası ile birlikte ıslak imzalı formun taranmış halinin yarışma portalına yüklenmesi gereklidir.

EK MADDE

Öğrencilerin, başvuru formunu öğrenim gördüğü fakülte ya da yüksekokul yetkilisine (Dekan, Dekan Yardımcısı, Bölüm Başkanı, Müdür, Müdür Yrd.) e-imza ile imzalatıp yükleyebilir. Son başvuru tarihine kadar bu mümkün olmazsa, formu başvuru sahibi öğrenciler imzalayarak yükleyebilirler. Eserin finale kalması durumunda, başvuru formunda okul yetkilisinin imzası (ya da onayı) istenecektir. Eser yükleme sayfasında bulunan eser sahibi formundaki kişi bilgileri başvuru sahibi tarafından eksiksiz doldurmalıdır.

Yarışma İle İlgili Diğer Hususlar

 • Öğrenciler, eserlerini www.trtgeleceginiletisimcileri.com adresi üzerinden yükleyerek yarışmaya katılacaklardır.
 • Yarışma kategorilerine yeterli sayıda eser başvurmaması durumunda o kategoride değerlendirme yapılmayacaktır.
 • Yarışma şartlarına uymayan ve yanlış beyanla gönderildiği tespit edilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Eser değerlendirmeden geçmiş ve ödül almış olsa bile, yarışma şartlarına uygun olmayan bir durumun tespiti halinde TRT, ödül heykelciği ve ödül parasını geri alma hakkına sahiptir.
 • Jüri değerlendirmesi sonucunda ödüle değer eser bulunmaması halinde, ilgili kategoride ödül verilmeyecektir.
 • Yarışmada ödüle değer görülen eserler hiçbir telif hakkı ya da ek ödeme yapılmadan TRT’nin tüm yayın mecralarında (radyo, televizyon, yeni medya vb.) basit ve alt ruhsatla kullanılabilir, yayınlanabilir. Katılımcılar eserlerinin bu kapsamda TRT tarafından kullanılmasını kabul etmiş sayılırlar.
 • Yarışmaya katılım için gönderilen her türlü görsel ve işitsel malzeme, yarışmanın tanıtımı için basılı medya ve internet dahil diğer tüm medyalarda yayınlanabilir.
 • TRT, Yarışmaya gönderilen eserlerin içeriği ve telif hakları ile ilgili hiçbir hukuki sorumluluk kabul etmemektedir.
 • TRT, yarışmanın genel veya özel şartlarında, herhangi bir sürecinde öngörülemeyen bir durum hâsıl olduğunda, katılım şartlarında ve kategorilerde yer alan hükümlerde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Yarışma İletişim

Yarışma ile ilgili sorularınız için geleceginiletisimcileri@trt.net.tr

TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması Ödülleri

Her bir kategoride ayrı olmak üzere;

Birinci: 6.000 ₺

İkinci: 5.000 ₺

Üçüncü: 4.000 ₺ 

+ Ödül Heykelciliği 

Yarışma Takvimi

Son Katılım Tarihi: 2 TEMMUZ 2020

Sonuçların Açıklanması: 2020

TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.trtgeleceginiletisimcileri.com/

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.221 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap