TSEV Kadrajımda Sigorta Fotoğraf Yarışması 2023

TSEV tarafından Türkiye Sigorta Birliği ana sponsorluğunda, ülkemizdeki sigorta bilincinin artmasına katkıda bulunmak, bu vesileyle insanlara sahip oldukları ve değerli buldukları şeyleri hatırlatmak, bu kıymetli şeylere zarar gelebileceğini ortaya koymak ve bu zarardan korunmak için de sigortanın var olduğunu akıllara getirerek tüm bu süreç boyunca katılımcıların fotoğraf karesine taşımak amaçlarıyla TSEV Kadrajımda Sigorta Fotoğraf Yarışması 2023 düzenleniyor. Ödüllü fotoğraf yarışması başvuruları devam ediyor.

TSEV Kadrajımda Sigorta Fotoğraf Yarışması 2023

Düzenleyen:TSEV tarafından Türkiye Sigorta Birliği ana sponsorluğunda
Kategori:Fotoğraf Yarışması, Kültür – Sanat Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:İlgilenen Herkes.
Son Başvuru Tarihi:6 EYLÜL 2023
Sonuç Açıklanma Tarihi:11 EYLÜL 2023
Ödüller:Birincilik Ödülü: 8.000 ₺ + Ferdi Kaza Sigortası
İkincilik Ödülü: 5.000 ₺+ Ferdi Kaza Sigortası
Üçüncülük Ödülü: 4.000 ₺ + Ferdi Kaza Sigortası
Doğal Afet Konulu Birincilik Özel Ödülü: 8.000 ₺ + Ferdi Kaza Sigortası
Doğal Afet Konulu İkincilik Özel Ödülü: 5.000 ₺ + Ferdi Kaza Sigortası
Sergileme Ödülü: 1.000 ₺ + Ferdi Kaza Sigortası (En fazla 30 adet)

- Advertisement -

Yarışmanın Amacı ve Konusu

TSEV tarafından bu yıl altıncı kez düzenlenecek olan ve Türkiye Sigorta Birliği ana sponsorluğunda gerçekleşecek yarışmada “sigorta”yı anlatan en güzel kareler ödüllendirilecek. Yarışmaya katılacak fotoğrafların ‘Sigorta nedir?’ gibi doğrudan veya ‘Neden sigorta yaparız?’ gibi dolaylı yoldan ‘sigorta’ konusunu anlatmaları beklenmektedir.

“Kadrajımda Sigorta” ile amaçlanan, ülkemizdeki sigorta bilincinin artmasına katkıda bulunmaktır. Bu vesileyle insanlara sahip oldukları ve değerli buldukları şeyleri hatırlatmak, bu kıymetli şeylere zarar gelebileceğini ortaya koymak ve bu zarardan korunmak için de sigortanın var olduğunu akıllara getirmek istiyoruz. Tüm bu süreç boyunca katılımcıların fotoğraf karesine taşımak amacıyla sigortayı düşünmeleri, bizim için önemli bir adım olacaktır.

Yarışma Başvuru Koşulları

 • Seçici Kurul üyeleri ve birinci dereceden yakınları ile Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı (TSEV) çalışanları dışında tüm fotoğraf severlerin katılımına açıktır.
 • Fotoğraf Sayısı: Her fotoğrafçı en fazla 4 (dört) eser ile yarışmaya katılabilecektir.
 • Fotoğraflar Sayısal (Dijital) Renkli veya Siyah-Beyaz olarak sunulabilecektir.
 • Fotoğrafların kenarlarında boşluk veya paspartu kullanılmamalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, amblem, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.
 • Fotoğrafların çeşitli dijital fotoğraf işleme programları ile işlenmesine yönelik herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.
 • Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin tamamen ya da kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.
 • Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleri ve/veya bir kısmının kroplanmasıyla oluşturulan fotoğraflar ile renk değişiklikleri yapılarak üretilmiş fotoğraflar yarışmaya katılamaz. Fotoğrafın, sergilenmiş ve fotoğraf yarışması organizasyonu dışında yayımlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez. Bahse konu fotoğrafın, yukarıda belirtildiği şekilde bir yarışmada ödül almış olduğunun ortaya çıkması kural ihlali sayılır
 • Fotoğrafın içeriğinde çocuk işçiye yer verilemez. Markalar, şirketler ve şahıslar rencide edilecek şekilde kompozisyon yapılamaz.
 • Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
 • Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
 • Kural ihlali yapan kişilere yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödülü iptal edilir; ödül, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.

Yapıtların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi

 • Fotoğraflar çevrimiçi (online) olarak www.tsev.org.tr adresinden yüklenecektir.
 • İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üye olunduktan sonra fotoğraflar sisteme yüklenebilecektir. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanabilirler.
 • Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
 • Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmemelidir. İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi (_) kullanılabilir.
 • Yarışmaya katılacak fotoğraflar, 150-300 dpi çözünürlükte, jpg/jpeg formatında, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb’den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.
 • Ödül (derece, mansiyon, özel ödül, sergileme) alan ve satın alma uygulanan fotoğrafların 75 cm x 50 cm ebadında baskı alınabilecek büyüklükteki orijinal dijital ham (raw) halleri sergi öncesi tekrar katılımcılardan istenecektir. (Bu sebeple iletişim bilgilerinin doğru girilmesi zorunludur.)
 • İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde kadrajimdasigorta@tsev.org.tr adresinden
 • iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.
 • Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için TSEV sorumlu olmayacaktır.

Telif Haklarının Devri

 • Yarışmada ödül (derece ve sergileme) alan fotoğrafların yayın, telif, kullanım ve sergileme hakkı eser sahibiyle birlikte süresiz olarak TSEV’e ait olacaktır. Ödül alan ve sergilenen eserler, TSEV veya Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından kitap, reklam, broşür, web sayfası ve benzeri basılı ve web ortamlarında, yayınlarda, medya mecralarında fotoğraf sahibinin de adı belirtilerek kullanılabilir. Bahse konu eserler, TSEV’ in muvafakati ile diğer sigorta mecralarında da yukarıda belirtildiği usuller çerçevesinde kullanılabilir.
 • Bu şekilde kullanılan eserler için (derece ve sergileme ödülü alarak), eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/ muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayımlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.

Diğer Hususlar

 • Yarışmada başarılı olan eserler TSEV’in http://www.kadrajimdasigorta.com sitesinde yayımlanacaktır.
 • Planlanan sergi için derece alan fotoğraflar TSEV tarafından bastırılacak olup katılımcılardan herhangi bir bedel tahsil edilmeyecektir.
 • Fotoğraflar bastırıldıktan sonra TSEV arşivine kaldırılacak ve serginin dolaşımı söz konusu olduğunda bu dolaşımda yer alabilecektir.
 • Yarışmaya, Yarışma Web Sayfasına üye olup fotoğraf göndererek katılan tüm yarışmacılar, şartnamede belirtilen yarışma koşullarına uymayı kabul etmiş sayılır.
 • Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Jüri ve TSEV’in kararları geçerlidir.

Yarışma Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Duyurusu

Yarışma sonuçları www.tsev.org.tr ve www.kadrajimdasigorta.com web sitelerinde ilan edilecektir. Dereceye giren ve mansiyon alan katılımcılara ödülleri Sigorta Haftası olarak belirlenen eylül ayının Pazartesi ile başlayan son haftası takdim edilmeye başlanacaktır. Katılımcıların sunduğu eserlere layık görülen sıra, Seçici Kurulun takdiri ile belirlenecektir. Seçici kurul tarafından dereceye layık bir eser bulunmadığı takdirde bu sıra boş bırakılacaktır.

Seçici Kurul

 • Mehmet KALKAVAN, TSEV Müdürü
 • Merih AKOĞUL, Fotoğraf Sanatçısı / Eğitmen
 • Merve Esra GÜRSOY, TSEV Müdür Yardımcısı
 • Murat GÜR, Fotoğraf Editörü / Eğitmen
 • Prof. Dr. Ozan BİLGİSEREN, Akademisyen

Seçici Kurul en az 3 (üç) üyesinin bir araya gelmesi ile toplanır ve yarışma sonrasında değerlendirme tutanağı hazırlanır. Toplantı tarihinde üç seçici kurul üyesinin bir araya gelememesi durumunda toplantı ve sonuç duyurusu toplantı katılımcılarının belirlediği bir sonraki tarihe ertelenir.

Yarışma İletişim

Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı
Teşvikiye Mah. Maçka Cad.
No:35C K:2 34367 Şişli/ İstanbul
Tel: +90 212 296 2257
E-posta: kadrajimdasigorta@tsev.org.tr

TSEV Kadrajımda Sigorta Fotoğraf Yarışması 2023 Ödülleri

Birincilik Ödülü: 8.000 ₺ + Ferdi Kaza Sigortası
İkincilik Ödülü: 5.000 ₺+ Ferdi Kaza Sigortası
Üçüncülük Ödülü: 4.000 ₺ + Ferdi Kaza Sigortası
Doğal Afet Konulu Birincilik Özel Ödülü: 8.000 ₺ + Ferdi Kaza Sigortası
Doğal Afet Konulu İkincilik Özel Ödülü: 5.000 ₺ + Ferdi Kaza Sigortası
Sergileme Ödülü: 1.000 ₺ + Ferdi Kaza Sigortası (En fazla 30 adet)

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 6 EYLÜL 2023,
Seçici Kurul Değerlendirmesi: 8 EYLÜL 2023
Sonuçların Açıklanması: 11 EYLÜL 2023
Ödül Töreni, Sergi ve Kokteyl: 25 EYLÜL 2023

TSEV Kadrajımda Sigorta Fotoğraf Yarışması 2023 Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://kadrajimdasigorta.com/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.235 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap