TTGV Teknolojiyi Hayal Et Resim Yarışması

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) tarafından, kuruluşunun 30. yılı kapsamında çocukların teknolojiyi hayal etmelerini sağlamak; teknolojinin hangi sorunu çözeceğini, kimlere fayda ve kolaylık sağlayacağını düşünmelerini teşvik etmek amaçlarıyla TTGV Teknolojiyi Hayal Et Resim Yarışması düzenleniyor. Ödüllü resim yarışması başvuruları devam ediyor.

TTGV Teknolojiyi Hayal Et Resim Yarışması

Düzenleyen:Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV)
Kategori:Resim Yarışması, Tasarım Yarışması, İlkokul Yarışmaları,
Kültür – Sanat Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:Ülke genelindeki tüm anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencileri,
özel eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler ile bir
kurumda kaydı bulunan veya bulunmayan okul öncesi
çağını da kapsamak üzere 6-12 yaş aralığında tüm çocuklar.
Son Başvuru Tarihi:15 EKİM 2021
Sonuç Açıklanma Tarihi:28 EKİM 2021
Ödüller:Ön Elemeyi Geçen 100 Eser Sahibine: Katılım Belgesi

Derece Alan 30 Eser Sahibine: LEGO Boost Yaratıcı Alet Kutusu Yapım Seti
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışma Konusu

Yarışma Hakkında

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), 30. yılı kapsamında ‘Teknolojiyi Hayal Et’ Resim Yarışması düzenlemektedir. Yarışma Konusu “Teknolojiyi Hayal Et: Teknoloji ile Hangi Sorunu Çözersin?” olarak belirlenmiştir.

6-12 yaş aralığındaki tüm çocukların katılabileceği bu yarışma ile çocukların teknolojiyi hayal etmelerini; teknolojinin hangi sorunu çözeceğini, kimlere fayda, kolaylık sağlayacağını düşünmelerini desteklemek amaçlanmaktadır.

Yarışma Konusu

“Teknolojiyi Hayal Et: Teknoloji ile Hangi Sorunu Çözersin?”

Yarışma Kapsamı

Ulusal düzeyde olup ülke genelindeki tüm anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencileri, özel eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler ile bir kurumda kaydı bulunan veya bulunmayan okul öncesi çağını da kapsamak üzere 6-12 yaş aralığında her çocuğa yöneliktir.

Eserlerde İstenen Teknik Özellikler

Eserler;

 • A3 (297 x 430 mm)
 • A4 (210 x 297)
 • 35 x 50 cm ebatlarında beyaz resim kağıtlarından herhangi birine çalışılmalıdır.

Her türlü resim ve boya malzemesi kullanılabilir. Yarışmada kullanılacak resim tekniği ve malzemeler, eser sahiplerinin hayal gücünü sınırlandırmamak adına serbesttir.

Eserlere paspartu yapılmamalı ve çerçeveletilmemelidir.

Resim Yarışması Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya katılacak eserler, veliler tarafından fotoğraflanarak ya da taratılarak yarışma takviminde belirlenen tarihler içerisinde (23 Ağustos 2021 – 15 Ekim 2021 saat 23:59) imzalanan veli izin belgesi ile birlikte TTGV’ye (yarisma@ttgv.org.tr) gönderilecektir. Yarışma takvimine uymadan teslim edilen eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
 • Eserlerin mail ortamında gönderimi esnasında eserle birlikte e-postada yarışmacının; adı, soyadı, yaşı, okulunun ismi gibi bilgiler paylaşılmalıdır. Ebeveyninin; adresi, telefon numarası ve yarışmaya katılım rızasını açık olarak belirttiği veli izin belgesi de aynı e-postada gönderilmelidir. Bilgileri eksik olan eser sahiplerinin eserleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Eserlerin orijinalleri mutlaka saklanmalıdır. Aksi takdirde kazanan yarışmacılar, resimlerinin asıllarını ibraz edemedikleri durumda yarışmaya dahil edilemeyecektir.
 • Her eser sahibi tek bir eser ile yarışmaya katılabilir.
 • Yarışmaya gönderilen eserler daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olmalıdır.
 • Kopya olduğu tespit edilen eserler yarışma dışı bırakılacaktır.
 • Siyasî amaçlara hizmet eden, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret ve reklam unsuru içeren eserler yarışma dışı kalacaktır.
 • Katılımcılar Yarışma Şartnamesinin tüm hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
 • Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Eserlerin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar eser sahibine aittir. Eser sahibi ile hak talebinde bulunan üçüncü şahıslar arasında doğabilecek maddi veya manevi uyuşmazlıklardan TTGV sorumlu değildir.
 • Eserleri dereceye giren katılımcılar kargo bedelini TTGV karşılayacak şekilde en geç 5 Kasım 2021 tarihine kadar, eserlerinin asıllarını “TTGV Çocuk Resim Yarışması” adıyla Üniversiteler Mah. 1606.Cad. Cyberpark B Blok 5.Kat P.K. 06800 Bilkent – Çankaya / ANKARA adresine göndermelidir.
 • Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı katılımcılar tarafından, velilerinin bilgisi kapsamında, gönüllü olarak sunulan işbu ve benzeri kişisel verileri, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, “Veri sorumlusu” sıfatıyla işleyebilecek olup, yarışma gereklilikleri ve yasal zorunluluklar (örneğin bir mahkeme kararı ile talep edilmesi hali) dışında açıklamaz. TTGV bu bilgileri; yarışma sonuçları hakkında bildirimde bulunmak, ödülleri teslim etmek, basılı yayınlar/yazışmalar göndermek, elektronik posta ile basın bültenleri veya bildirimler göndermek, ilerleyen dönemlerde yarışmayı daha da etkin kılmak adına ve katılımcılara daha iyi hizmet verebilmek amacıyla, istatistiksel bilgileri (tarayıcı tipi, coğrafi konum, yaş, cinsiyet, vb.) ve genel olarak katılımcılar hakkında daha çok bilgi sahibi olmak, katılımcı profilini belirlemek ve benzeri amaçlar için, yasal mevzuatın zorunlu kıldığı ve izin verdiği ölçüde kullanacaktır.
 • TTGV’ye bağlı çalışanlar ile Seçici Kurul Üyelerinin birinci dereceden yakınları ve çocukları yarışmaya katılamazlar.

Yarışma Seçici Kurulu ve Değerlendirme

Seçici Kurul Üyeleri aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır.

 • Ayşe İnan (Çizer)
 • Gündüz Şatıroğlu (Öğretmen, Yazar)
 • Özge Egemen (Grafik Tasarımcı)

Yapılan değerlendirmede; çocukların özellikle yaş grupları baz alınarak sosyal ve kültürel gelişimleri de dikkate alınmaktadır. Yaratıcılıkları, hayal gücünün farklılığı ve genişliği, çevreyle olan ilişkilerinin estetik düzeyde ne şekilde ifade edildiğine de ayrıca bakılmaktadır. Resim dilinin ve tekniklerinin yeterli ve etkili bir ayrıcalıkla, çocuk gözü ve dünyasına uygun olarak nasıl kullanıldığı kriterlerine dikkat edilmektedir.

Yapılan değerlendirmelerin sonucunda seçici kurul tarafından ön eleme yapılarak 100 eser belirlenecek, ardından TTGV Yönetim Kurulu Üyelerinin ve TTGV çalışanlarının oyları ile derece giren 30 eser belirlenecektir. Kazananlar 28 Ekim 2021 tarihi itibariyle www.ttgv.org.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde ve vakfın sosyal medya hesaplarına duyurulacaktır.

Telif Hakkı

Yarışmaya katılan ve ödüle değer görülen eserlerin tüm görsel, işitsel, yazılı ve yayın haklarıyla birlikte Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 21, 22, 23, 24 ve 25. maddelerinde sayılan mali hakları ticari olmamak kaydıyla baskı, yer ve süre sınırı olmadan Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfına (TTGV) aittir.

Eserler, TTGV tarafından uygun görülen mecralarda geleneksel ve dijital kanallarla sergilenebilir, çoğaltılabilir, yayımlanabilir, elektronik ortamda paylaşılabilir ve umuma iletilebilir.

Yayımlanacak eserlere ayrıca telif ücreti ödenmeyecektir.

Yarışma İletişim

Detaylı bilgi için www.ttgv.org.tr internet adresine, yarisma@ttgv.org.tr mail ile adresine başvurabilirsiniz.

Yarışma ile ilgili bilgiler, duyurular “www.ttgv.org.tr” web sitesinde ve TTGV sosyal medya hesaplarında yayınlanacaktır.

TTGV Teknolojiyi Hayal Et Resim Yarışması Ödülleri

Ön Elemeyi Geçen 100 Eser Sahibine: Katılım Belgesi

Derece Alan 30 Eser Sahibine: LEGO Boost Yaratıcı Alet Kutusu Yapım Seti

Ödüller, TTGV tarafından başvuru esnasında belirtilen adreslere gönderilecektir. Bu süreçte TTGV çalışanları ebeveynler ile iletişime geçecektir.

TTGV, hediye edeceği ürünleri, kontrolü dışında olan mücbir sebeplerle temin edememesi durumunda, aynı özelliklere ve aynı değere sahip başka bir hediye ile değiştirme hakkını saklı tutar. Hediye ile ilgili Tüketicinin Korunması Kanunu kapsamındaki tüm taleplerin muhatabı ve sorumlusu, üretici firmalardır.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 15 EKİM 2021
Ön Değerlendirme: 22 EKİM 2021

Sonuç Açıklanma Tarihi: 28 EKİM 2021

TTGV Teknolojiyi Hayal Et Resim Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.ttgv.org.tr/tr/haber/356

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.244 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap