TÜBİTAK 4007 Manisa Bilim Şenliği Ulusal STEAM Yarışması

Manisa Valiliği ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi tarafından Gençlerin, STEAM yaklaşımına uygun olarak bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik dallarında yeteneklerini perçinlemek, STEAM materyalleri ile özgün ürünler tasarlamalarına olanak sağlamak, bilimsel süreç basamaklarını uygulayabilecekleri bir alan oluşturmak, STEAM disiplinleri alanlarında farkındalık oluşturmak amacıyla TÜBİTAK 4007 Manisa Bilim Şenliği Ulusal STEAM Yarışması düzenleniyor. Ödüllü öğrenci yarışması başvuruları devam ediyor.

TÜBİTAK 4007 Manisa Bilim Şenliği Ulusal STEAM Yarışması

Düzenleyen:Tales Matematik Müzesi
Kategori:Bilim Yarışması, İlkokul – Lise Yarışması, Proje Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:Lise ve Üniversite öğrencileri.
Son Başvuru Tarihi:31 ARALIK 2021
Sonuç Açıklanma Tarihi:13 ŞUBAT 2022
Ödüller:Mühendislik Tasarım / Robotik Kodlama Kategorisi (Lise ve Üniversite
Öğrencilerine Ayrı Olmak Üzere)
Birincilik Ödülü: Dizüstü Bilgisayar
İkincilik Ödülü: Tablet
Üçüncülük Ödülü: Akıllı Saat
+ Danışman Ödülleri (Lise kategorisinde)

Atık Malzemelerle İnovasyon / Küresel Sorunlara Çözüm Kategorisi
(Lise ve Üniversite Öğrencilerine Ayrı Olmak Üzere)
Birincilik Ödülü: Dizüstü Bilgisayar
İkincilik Ödülü: Tablet
Üçüncülük Ödülü: Akıllı Saat
+ Danışman Ödülleri (Lise kategorisinde)

Yarışmanın Amacı

Gençlerin, STEAM (Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics) yaklaşımına uygun olarak bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik dallarında yeteneklerini perçinlemek, STEAM materyalleri ile özgün ürünler tasarlamalarına olanak sağlamak, birden çok disiplinden yararlanarak ürün tasarlamalarına imkân vermek, bilimsel süreç basamaklarını uygulayabilecekleri bir alan oluşturmak, STEAM disiplinleri alanlarında farkındalık oluşturmak amacıyla TÜBİTAK 4007 Manisa Bilim Şenliği kapsamında Ulusal STEAM Yarışması düzenlenecektir.

Yarışma, Manisa Valiliği ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi öncülüğünde, Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Zafer Kalkınma Ajansı, Yunusemre Belediyesi, Şehzadeler Belediyesi ve STEM Eğitimciler Derneği’nin işbirliğiyle gerçekleşecektir.

Yarışma Başvuru Şekli

Yarışma başvuruları, TÜBİTAK 4007 Manisa Bilim Şenliği’nin resmî web sitesi üzerinden (https://bilimsenligi.mcbu.edu.tr) 15 Eylül 2021 tarihinde saat 10:00 itibariyle başlayacak olup 31 Aralık 2021 tarihinde saat 23:59 itibariyle son bulacaktır. Belirtilen sürenin sonrasında yapılacak olan hiçbir başvuru kabul edilmeyecektir.

Yarışma Kategorileri

Mühendislik tasarım / Robotik kodlama kategorisinde projelerin daha önce tasarlanmış ürünlerden farklı, işlev, tasarım ve fikir açısından özgün, işlevi benzerlerine göre daha kullanışlı, STEAM yaklaşımına uygun olarak tasarlanmış, 21. yy. becerilerini taşıyan, gerçeğe uygulanabilir bir tasarım olması beklenmektedir.

Atık malzemelerle inovasyon / Küresel sorunlara çözüm kategorisinde projelerin en az maliyetle tasarlanmış olması (Kullanılan malzemelerin maliyet tablosu proje açıklamalarında belirtilmeli), 21. yy. becerilerini taşıması, STEAM yaklaşımına uygun olarak tasarlanmış olması en az bir mühendislik becerisi içermesi ve özgün olması veya tüm bunların yanında küresel bir soruna çözüm önerisi getirmesi beklenmektedir.

Yarışmaya Katılım Koşulları

 • Yarışmaya 81 ilden devlet okulları ve özel okullarda öğrenim gören lise öğrencileri ve devlet ve vakıf üniversitelerinde öğrenim gören üniversite öğrencileri katılabilir.
 • Yarışmaya her öğrenci en fazla üç proje ile başvurabilir ve her proje yalnızca bir öğrenci tarafından hazırlanır.
 • Lise öğrencileri projelerinde danışman desteği alabilir. Bir projede sadece bir danışman görev alabilir. Bununla birlikte aynı danışman birden fazla projeye danışmanlık yapabilir. Projede danışman olması zorunlu değildir.
 • Okullar ve üniversiteler yarışmaya birden fazla proje ile başvuru yapabilir.
 • Başvurular 31 Aralık 2021 tarihine kadar https://bilimsenligi.mcbu.edu.tr bağlantısı üzerinden çevrimiçi olarak yapılır.
 • Projeye ait video kaydı sisteme eklenebilir. Video eklenmesi zorunlu değildir. Proje ile ilgili video eklemek isteyenler, herhangi bir bulut sisteme videoyu yükleyip başvuru sayfasında gerekli yere linki bildirmesi gerekmektedir.
 • Başvuruda Proje Özeti (en az 150, en fazla 350 kelime) ve Proje Raporu (en az 2, en fazla 20 sayfa) tek bir dosya halinde PDF formatında sisteme yüklenir.
 • Aynı proje ile birden fazla kategoride başvuru yapılamaz.
 • Yarışma kapsamında gerekli tüm süreçler (Proje Raporu, Rapor Sonuçları vb.) https://bilimsenligi.mcbu.edu.tr web sitesi üzerinden yürütülmektedir. Yarışmacıların TÜBİTAK 4007 Manisa Bilim Şenliği web sitesi üzerinden yarışma süreçlerini takip etmesi gerekmektedir.
 • Aynı ya da başka isimlerle ve/veya aynı ya da benzer içerikle (konuyla) herhangi bir proje yarışmasına, bu yarışmanın son başvuru tarihinden önce katılmış veya başvurmuş olan projeler, bu yarışmaya katılamaz. Son başvuru tarihinden önce aynı projeyle başka bir yarışmaya katıldığı ya da başvurduğu tespit edilen projeler, hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenir.
 • Başvuru sistemine eksik, hatalı veya yanlış belge ve bilgi yüklenmesi, yanlış kategori seçimi yapılması, hazırlanan projenin halk sağlığı ve güvenliği için risk teşkil etmesi, insanların kişilik haklarına aykırı çalışma yapılması, projede etnik kökene, kişi veya toplumu karalamaya yönelik içerik bulunması, omurgalılar üzerinde kesi yapılması, kan veya doku alınması, ağız ya da enjeksiyon yoluyla herhangi bir radyoaktif, toksik ya da etkisi kesin olarak bilinmeyen tehlikeli ve yabancı madde verilmesi, sağlığı tehdit eden deneyler yapılması durumlarında proje başvuruları hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenir.
 • Finale kalan tüm katılımcıların konaklama ve iaşe giderleri TÜBİTAK 4007 Manisa Bilim Şenliği bünyesinde karşılanacaktır.
 • İl dışından projesi finalde sergilenecek olan yarışmacıların ulaşım giderlerinin kendi kurumu tarafından karşılanması beklenmektedir. (Final sergisine katılmaya hak kazanan okullara valilik ve bakanlık olurları gönderilecektir.)
 • Yarışmacılar, başvuru yapmadan önce yarışma hakkındaki tüm açıklamaları ve katılım koşullarını okuyup onaylamak suretiyle yarışmaya katılabilecektir.
 • Yarışmaya başvuranların yukarıda yer alan şartların tamamını kabul etmiş oldukları varsayılmaktadır.

Başvuruların Değerlendirilmesi

 • Yarışma STEAM alanında uzman akademisyenler ve farklı kurumlardaki proje uzmanı jüri üyeleri tarafından yürütülür ve değerlendirilir.
 • Ön değerlendirme sonunda finale kalmaya hak kazanan 25 lise ve 25 üniversite düzeyinde proje Manisa’da sergilenecektir.
 • Değerlendirme kriterlerine uygun olarak hazırlanan projeler ilk olarak ön değerlendirme için oluşturulacak jürilerce, “başvuru sistemine yüklenen belgeler” üzerinden değerlendirilir.
 • Projeler, Özgünlük ve Yaratıcılık, Kullanılan Bilimsel Yöntem, Tutarlılık ve Katkı, Yararlılık (Ekonomik, Sosyal, …), Uygulanabilirlik, Kaynak Taraması, Özümseme ve Hakimiyet, Disiplinlerarası Çalışma, Sonuç gibi kriterlere göre değerlendirilir. (Detaylı değerlendirme şablonu aşağıda belirtilmiştir.)
 • Ön değerlendirme sonucunda sergilenmesi uygun görülen projeler Manisa’da yapılacak final sergisine davet edilir.
 • Final sürecinde yarışmacılar jüriler tarafından mülakata alınarak projeler değerlendirilir. Mülakatta bilgisayar ve projeksiyon cihazı organizasyon komitesi tarafından sağlanır. Sergide kullanılması öngörülen diğer teknik donanım öğrenci tarafından temin edilir.
 • Finalde yapılacak değerlendirmeler sonunda dereceye girenler belirlenir. Ödül alan yarışmacılara şartnamede belirtilen ödül ve katılım belgesi verilir.
 • Final sergisi 11-14 Mayıs 2022 tarihinde Manisa’da düzenlenecektir. 14 Mayıs 2022’de günün sonunda dereceye girenler açıklanır ve ödül töreni düzenlenir.
 • Projeler tamamıyla öğrencilerin kendi bilgi, beceri ve özgün düşüncelerinden kaynaklanmış, geliştirilmiş ve tamamlanmış olmalıdır. Kendine/lerine ait olmayan bir çalışmanın (devam etmekte ya da sonuçlandırılmış) proje olarak sunulduğu ve/veya proje sahipleri dışındaki kişilerin düşünce, ifade veya buluşlarını kaynak göstermeksizin kullanıldığı tespit edilen ve aynı ya da başka isimlerle ve/veya aynı ya da benzer içerikle (konuyla) herhangi bir proje yarışmasına, bu yarışmanın son başvuru tarihinden önce katılmış veya başvurmuş olan projeler, hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenir.
 • Yarışma ile ilgili yazılı belgeler, organizasyon komitesi tarafından yarışmacı ve kurumlarına e-posta olarak gönderilir. Yarışma süresince yarışmacılar sisteme girecekleri e-posta adreslerini takip etmeleri gerekir.
 • Ticari bir değeri olduğu düşünülen projeler için sergilenmeden önce patent başvurusunda bulunulması önerilir. Bunun için gerekli bilgi http://www.turkpatent.gov.tr adresinden edinilebilir.
 • Proje başvurularının bilimsel değerlendirmesi yukarıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, alanlarında uzman jüri üyeleri tarafından objektif bir şekilde yapılmaktadır. Değerlendirme sonucuna itiraz kabul edilmez.
 • Yarışma organizasyon komitesi yarışma ile ilgili her türlü değişiklik hakkına sahiptir.

Değerlendirme Kriterleri

KriterlerPuan Değeri
Özgünlük20
Kullanılan Bilimsel Yöntem10
Projenin Yapılabilirliği10
Projenin Yaygın Etkisi10
Projenin Bütçesinin Uygunluğu10
Projede Disiplinlerarası Çalışmış Olmak20
Yararlılık, Sonuç ve Açıklık20

Yarışma İletişim

Yarışmaya ilişkin tüm sorularınızı https://bilimsenligi.mcbu.edu.tr web adresi üzerinden yarışma komitesine iletebilirsiniz.

TÜBİTAK 4007 Manisa Bilim Şenliği Ulusal STEAM Yarışması Ödülleri

Mühendislik Tasarım / Robotik Kodlama Kategorisi (Lise ve Üniversite Öğrencilerine Ayrı Olmak Üzere)

Birincilik Ödülü: Dizüstü Bilgisayar
İkincilik Ödülü: Tablet
Üçüncülük Ödülü: Akıllı Saat
+ Danışman Ödülleri (Lise kategorisinde)

Atık Malzemelerle İnovasyon / Küresel Sorunlara Çözüm Kategorisi (Lise ve Üniversite Öğrencilerine Ayrı Olmak Üzere)

Birincilik Ödülü: Dizüstü Bilgisayar
İkincilik Ödülü: Tablet
Üçüncülük Ödülü: Akıllı Saat
+ Danışman Ödülleri (Lise kategorisinde)

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 31 ARALIK 2021

Ön Değerlendirme Sonuçları: 13 ŞUBAT 2022

Final Sergisi için Davet Mektuplarının Gönderilmesi: 31 MART 2022

Finale Kalan Proje Sahipleriyle Online Toplantı: 14 NİSAN 2022

Final Tarihi: 11 – 14 MAYIS 2022

Ödül Töreni: 14 MAYIS 2022

TÜBİTAK 4007 Manisa Bilim Şenliği Ulusal STEAM Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://bilimsenligi.mcbu.edu.tr/yarisma-detay/7-ulusal-steam-yarismasi#tab3

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

close

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 1.731 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap