TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları Programı

TÜBİTAK tarafından ortaöğretim ve lise öğrencilerinin projelerine katkı sunmak, proje sahiplerini desteklemek ve bu alandaki gelişmelere katkı sunmak amaçlarıyla TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları Programı düzenleniyor. Her yıl düzenlenen ödüllü bilim yarışması başvuruları devam ediyor.

 

TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları Programı

  Düzenleyen: TÜBİTAK
   Kategori: Proje Yarışması, Fikir Yarışmaları, Kültür-Sanat Yarışması, Tasarım Yarışması, Girişimcilik Yarışmaları
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye ve KKTC
  Kimler Başvurabilir:

T.C. vatandaşı, veya 5901 sayılı kanunda geçen Mavi Kart sahibi ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda öğrenim gören öğrenciler.

  Son Başvuru Tarihi: 27 MAYIS 2021
  Sonuç Açıklanma Tarihi: Belirtilmemiştir.
  Ödüller: Yaz Okulu, Kamp, Para Ödülü, Başarı Belgesi, Madalya, Sınavlarda Katsayı Avantajı, Mentörlük Programı, Burs ve Diğer Ödüller. (Ödül ayrıntıları aşağıda belirtilmiştir.)
   

Yarışma Hakkında

Bu çağrı duyurusu, 2202 Bilim Olimpiyatları Programı’na başvuran ve/veya bu programdan destek alan ve almaya hak kazanan adaylarla ilgili işlem ve yükümlülükleri kapsar. TÜBİTAK işbu çağrı duyurusu üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.

Programın Amacı

Programın amacı, ortaokul ve lise öğrencilerinin temel bilimler ve bilgisayar alanlarına ilgilerini artırmak, öğrencileri Ulusal Bilim Olimpiyatlarına hazırlamak ve Uluslararası/Bölgesel Bilim Olimpiyatlarına katılımlarını sağlamaktır.

Başvuru Koşulları

 • T.C. vatandaşı, veya 5901 sayılı kanunda geçen Mavi Kart sahibi ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda öğrenci olmak.
 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşları Birinci Aşama Sınavı’na konuk statüsünde katılabilmektedir.
 • Biyoloji, Fizik, Kimya dallarında 2020-2021 eğitim öğretim yılında 8, 9,10 ve 11. sınıfa ve hazırlık sınıfına devam etmekte olan öğrenciler sınava başvurabilir. 2020-2021 eğitim öğretim yılında lise son sınıfa devam eden öğrenciler programa başvuramaz.
 • Matematik ve Bilgisayar dallarında 2020-2021 eğitim öğretim yılında 9,10 ve 11. sınıfa ve hazırlık sınıfına devam etmekte olan öğrenciler sınava başvurabilir.
 • 2020-2021 eğitim öğretim yılında lise son sınıfa devam eden öğrenciler programa başvuramaz.
 • Ortaokul Bilgisayar ve Ortaokul Matematik dallarında 2020-2021 eğitim öğretim yılında 5,6,7 ve 8. sınıfa devam etmekte olan öğrenciler sınava başvurabilir.
 • Her öğrenci sınava yalnızca bir daldan başvurabilir.
 • Öğrenciler sınava, sınav tarihinden beş gün önce https://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden alacakları sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport) ile girerler. Sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmaz. Öğrenciler nüfus müdürlükleri tarafından verilen geçici kimlik belgesi ile sınava alınabileceklerdir.

Başvuru Yöntemi

 • Başvurular 14 Nisan 2021 tarihinde başlar ve 27 Mayıs 2021 tarihinde, saat 17.00’da sona erer.
 • Başvuru yapacak öğrenciler ve varsa danışman öğretmenlerinin ARBİS’e kayıtlı olması gerekir.
 • Başvurular bireysel olarak https://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden yapılır.
 • Öğrenci/öğrencilerin son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğrafları sisteme yüklenir.
 • Başvurular https://e-bideb.tubitak.gov.tr üzerinden yapıldıktan ve sınav ücreti olan 50 TL yatırıldıktan sonra tamamlanacaktır. Adaylardan tahsil edilecek sınav ücretleri; başvuru paneli üzerinden sanal pos (kredi/banka kartı) kullanılarak alınacaktır. EFT/Havale ödemeleri kabul edilmeyecektir.
 • Sistemde tüm bilgiler girildikten ve başvuru ücreti yatırıldıktan sonra son onay verilerek başvuru öğrenci tarafından onaylanmalıdır.
 • Başvuru tarihleri içerisinde, çevrimiçi başvuru yapıldıktan sonra değişiklik için onayı kaldırılıp, tekrar onaylanmadan bırakılan başvurular geçersiz sayılır.
 • Başvuru sistemi kapandıktan sonra öğrenci ve danışman öğretmen bilgileri dâhil hiçbir değişiklik talebi kabul edilmez.
 • Birinci Aşama Sınavı ile ilgili ilan ve açıklamalar https://www.tubitak.gov.tr web adreslerinde ilan edilir. Başvuru sırasında yanlış/eksik beyanda bulunanların sınavı iptal edilir.
 • Geçerli bir engel durumu olan öğrencilerin başvuru tarihleri içerisinde Sağlık Bakanlığı onaylı raporunu, RAM raporunu ve EK-1’de bulunan Sağlık Durumu /Engel Bilgi Formunu bideb2202@tubitak.gov.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.

Diğer Koşullar

 • Yaz/Kış okulları, sınavlar ve takım seçme kamplarına katılan öğrencilerin uyması gereken kurallar BİDEB tarafından belirlenir ve http://tubitak.gov.tr/ adresinden ilan edilir. Öğrenciler söz konusu kurallara uymakla yükümlüdür.
 • TÜBİTAK gerek duyulması halinde çağrı metninde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
 • TÜBİTAK gerek duyması halinde önceden TÜBİTAK web sitesinde duyuru yaparak sınavların veya kampların uygulanma şeklinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.
 • TÜBİTAK, söz konusu çağrı metninde geçen etkinliklerin mücbir sebeplerle ertelenmesi/iptal edilmesi durumunda TÜBİTAK web sitesi aracılığı ile duyuru yapmakla yükümlüdür.

Yarışma İletişim

E-posta: bideb2202@tubitak.gov.tr

TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları Programı Ödülleri

 • Birinci Aşama Sınavı’nda başarılı bulunan öğrenciler Yaz Okulu’na çağrılır ve İkinci Aşama Sınavı’na hazırlık amaçlı kampa alınır. İkinci Aşama Sınavı’nda başarılı bulunan öğrencilere TÜBİTAK tarafından ulusal düzeyde madalya, başarı belgesi ve para ödülü verilir. İkinci Aşama Sınavı’nda başarılı bulunan öğrenciler Kış Okulu’na davet edilir.
 • Birinci Aşama Sınavı’na konuk statüsünde katılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) öğrenciler için (yeterli sayıda öğrencinin sınava katılması durumunda) bölgesel değerlendirme yapılarak belirlenen taban puan üzerindeki öğrencilere birincilik, ikincilik ve üçüncülük derecesi verilir.
 • Takım Seçme Sınavları sonucunda bütün dallarda Uluslararası ve Bölgesel Bilim Olimpiyatları Takımları belirlenir. Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında derece alan öğrencilere TÜBİTAK tarafından para ödülü verilir. Ulusal/Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında derece alanlara verilen para ödülü miktarlarına http://www.tubitak.gov.tr adresinden erişim sağlanmaktadır.
 • TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları birinci ve ikinci aşama sınavlarında başarılı olan resmi okul öğrencilerinin başarı derecelerine göre danışman öğretmenlerine para ödülü verilir.
 • TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları birinci ve ikinci aşama sınavlarında başarılı olan öğrencilerin danışman öğretmenlerine başarı belgesi verilir.
 • Bilgisayar, Biyoloji, Fizik, Kimya ve Matematik sınav dallarında Türkiye genelinde dereceye giren öğrenciler, katıldıkları ilk Üniversite Giriş Sınavı’nda bir defaya mahsus olmak üzere, aldıkları dereceye göre ek katsayı uygulamasından yararlanırlar (Bilgi için, Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu ile Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’na bakınız).
 • Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında altın, gümüş ya da bronz madalya kazanan lise öğrencileri, katıldıkları ilk Üniversite Giriş Sınavı’nda bir defaya mahsus olmak üzere, aldıkları madalya göre ek katsayı veya sınavsız yerleştirme uygulamasından yararlanırlar (Bilgi için, Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu ile Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’na bakınız).
 • Bilgisayar, Biyoloji, Fizik, Kimya ve Matematik dallarında ulusal /uluslararası alanda derece alan öğrenciler olimpiyatlara katıldıkları alanlarla ilgili üniversitelerin ilgili bölümlerinden programlarından birini kazanarak veya seçerek kayıt yaptırmaları halinde TÜBİTAK 2205- Lisans Bursunu almaya hak kazanırlar.
 • Birinci aşama sınavında başarılı olan öğrenciler TÜBİTAK bünyesinde yürütülen 2248 Mentorluk Desteği Programından yararlanabilirler.

Yarışma Takvimi

Birinci Aşama Sınavı başvurularının alınması: 14 Nisan 2021 – 27 Mayıs 2021
Birinci Aşama Sınavı: 03 Temmuz 2021 Cumartesi

TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları Programı Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/2750/2202_v1.pdf

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.165 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap