TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması

TÜBİTAK tarafından, lise öğrencilerinin bilimsel çalışmalar yapmalarını teşvik etmek; bu alanlardaki bilgi ve deneyimlerini artırmak ve uygulamalı bilimsel çalışmalar yapmalarını sağlamak amaçlarıyla TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması düzenleniyor. Bu yıl 52.’si düzenlenen ödüllü yarışma başvuruları devam ediyor.

 

TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması

  Düzenleyen: TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı 
  Kategori: Fikir Yarışması, Tasarım Yarışması, Proje Yarışması, Bilim Yarışması, Lise Yarışmaları, Teknoloji Yarışmaları
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye ve KKTC
  Kimler Başvurabilir:

Türkiye ve KKTC’de öğrenim gören tüm lise öğrencileri.

  Son Başvuru Tarihi: 23 ŞUBAT 2021 Saat: 17.30
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 3 MART 2021
  Ödüller:

Bölgelerde yapılacak yarışmalarda başarılı bulunan projelere Bölge Birinciliği, İkinciliği ve Üçüncülüğü ödülleri verilir. Bölge Birincileri yarışmanın final aşamasına davet edilir. Final yarışmasında başarılı bulunan projelere Birincilik, İkincilik, Üçüncülük ve Teşvik ödülü verilir. Bölge ve final yarışmalarında ödül alan öğrencilere para ödülü ve başarı belgesi, varsa danışman öğretmenine para ödülü verilir. Final yarışması değerlendirme sonucunda jüri tarafından uygun bulunursa Yılın Genç Araştırmacısı Ödülü verilebilir.

   

- Advertisement -

Yarışmanın Amacı ve Kapsamı

Çağrının amacı, lise öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve mevcut bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamaktır. Bu çağrı, program kapsamında düzenlenecek olan yarışmaya yönelik kuralları, işlemleri ve yükümlülükleri kapsar.

TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya, Türkiye ve KKTC’de öğrenim gören tüm lise öğrencileri katılabilir.
 • Yarışmaya her öğrenci yalnızca bir proje ile katılabilir ve her proje en çok üç öğrenci tarafından hazırlanır.
 • Bir projede sadece bir danışman görev alabilir ve danışman birden fazla projeye danışmanlık yapabilir. Projede danışman olması zorunlu değildir.
 • Aynı ya da başka isimlerle ve/veya aynı ya da benzer içerikle (konuyla) herhangi bir proje yarışmasına, bu yarışmanın son başvuru tarihinden önce başvurusu yapılmış veya katılmış projelerle bu yarışmaya başvuru yapılamaz. Bu kurala uymadığı tespit edilen projeler, hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenir.
 • Başvuru sistemine eksik, hatalı veya yanlış belge ve bilgi yüklenmesi, hazırlanan projenin halk sağlığı ve güvenliği için risk teşkil etmesi, insanların kişilik haklarına aykırı çalışma yapılması, projede etnik kökene, kişi veya toplumu karalamaya yönelik içerik bulunması, omurgalılar üzerinde kesi yapılması, kan veya doku alınması, ağız ya da enjeksiyon yoluyla etkisi kesin olarak bilinmeyen tehlikeli ve yabancı madde verilmesi, sağlığı tehdit eden deneyler yapılması durumlarında proje başvuruları hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenir.
 • Başvuru aşamasında yanlış ana alan veya yanlış tematik alan seçilmesi durumunda başvuru süreci bittikten sonra değişiklik yapılmaz ve projeler başvuru yapılan ana alanda görevlendirilecek jüri tarafından değerlendirilir. Proje içeriğinin tematik alanla olan ilişkisi değerlendirmede etkili olacaktır.

Başvuru İşlemi

 • 2021 yılı Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Proje Rehberine göre hazırlanan ve tamamlanan projelerin başvuruları 04 Ocak 2021 tarihinde başlar ve 23 Şubat 2021 tarihinde, saat 17.30’da sona erer. Başvurular https://ebideb.tubitak.gov.tr adresinden çevrimiçi olarak yapılır. Başvuru yapacak öğrenciler (proje iki veya üç öğrenci tarafından hazırlanmışsa her bir öğrenci) ve varsa danışmanın ARBİS’e kayıtlı olması gerekir.
 • İki veya üç öğrenci tarafından hazırlanan projelerde başvuru sistemine bir öğrenci giriş yapar ve diğer öğrenci/öğrenciler ile varsa danışman bilgilerini kendi bilgileriyle birlikte sisteme ekler.
 • Öğrenci/öğrencilerin son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğrafları sisteme yüklenir.
 • Proje çalışması http://www.tubitak.gov.tr/tr/yarismalar/icerik-lise-ogrencileriarastirma-projeleri-yarismasi adresinde bulunan şablon kullanılarak hazırlanır ve tek bir dosya halinde PDF formatında sisteme yüklenir. Proje özeti en az 150, en fazla 250 kelime, proje raporu en az 2, en fazla 20 sayfa olmalıdır. Proje raporu dışında kalan belgeler (bilimsel etik formu, izin belgeleri, fotoğraf, anket vb.) sistemde EK BELGELER kısmına yüklenir.
 • Projeye ait video kaydı sisteme eklenebilir. Video eklenmesi zorunlu değildir. Videonun boyutu 10 MB’ı geçmemeli ve FLV formatında olmalıdır.
 • Başvuru tarihleri içerisinde, çevrimiçi başvuru yapıldıktan sonra değişiklik için onayı kaldırılıp tekrar onaylanmadan bırakılan projeler değerlendirmeye alınmaz.
 • Başvuru sistemi kapandıktan sonra öğrenci ve danışman öğretmen bilgileri dâhil hiçbir değişiklik talebi kabul edilmez.
 • Başvuru formu Bölge Koordinatörlerine gönderilmez.
 • Bölge sergisi aşamasına geçen öğrenciler tarafından e-bideb başvuru sisteminden alacakları başvuru izleme belgesi, muvafakatname ve bilimsel etik ve proje katkı beyan formu bölge sergileri öncesinde Bölge Koordinatörlerine gönderilir.

Yarışma Kategorileri

Yarışma; Biyoloji, Coğrafya, Değerler Eğitimi, Fizik, Kimya, Matematik, Psikoloji, Sosyoloji, Tarih, Teknolojik Tasarım, Türk Dili ve Edebiyatı, Yazılım olmak üzere 12 ana alanda düzenlenir.

Değerlendirme Yöntemi ve Kriterleri

 • Bölgesel yarışmalar, Adana, Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul-Asya, İstanbulAvrupa, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun ve Van olmak üzere 12 Bölge Koordinatörlüğü tarafından yürütülür.
 • Öğrenciler tarafından Proje Rehberine göre hazırlanan ve başvuru sistemine Şekil 1: Tematik Alanlar 5 yüklenen projeler, ilk olarak 12 bölgede her alan için oluşturulacak alanında uzman jüriler tarafından bilimsel kriterlere göre değerlendirilir. Değerlendirme sonucuna yargı yolu dışında itiraz kabul edilmez.
 • Projeler Özgünlük ve Yaratıcılık, Bilimsel Yöntem, Sonuç ve Öneriler, Uygulanabilirlik, Yaygın Etki, Raporlama, Sunum gibi kriterlere göre değerlendirilir. Detaylı değerlendirme kriterlerine ve proje rehberine http://www.tubitak.gov.tr/tr/yarismalar/icerik-lise-ogrencileri-arastirma-projeleriyarismasi internet adresinden ulaşılabilir.
 • Ön değerlendirme sonucunda başarılı bulunan projeler, bölgelerde yapılacak sergiye davet edilir. Covid-19 pandemi süreci göz önüne alınarak gerekmesi durumunda bölge ve final sergileri değerlendirmeleri çevrimiçi olarak yapılabilir.
 • Takım halinde yarışmaya katılan öğrencilerin bölge ve final sergilerine davet edilmeleri durumunda, sergide ve sunumda tüm öğrencilerin bulunması zorunludur, aksi halde proje yarışmadan elenir.
 • Bölge ve final sergilerinde proje sahibi öğrenciler jüriye sözlü sunum yapacaktır. Öğrencilerden bu görüşme için bilgisayarda sunum hazırlamaları beklenir. Jüri sunumlarında kullanılacak bilgisayar ve projeksiyon cihazı Bölge Koordinatörü tarafından sağlanır. Sergide kullanılması öngörülen diğer teknik donanım ise proje sahibi öğrenciler tarafından temin edilir.

Diğer Hükümler

 • Düzenlenecek sergilerin yeri ve tarihleri ilgililere e-posta yoluyla bildirilir, ayrıca yarışmanın web sayfasında yayınlanır. Sergilerin yapılacağı illerin dışından gelecek öğrenciler ile okul müdürlüklerince görevlendirilecek olan her proje için bir öğretmenin konaklama ve geliş-dönüş yol giderleri TÜBİTAK tarafından belirlenen rayiç bedel üzerinden karşılanır. Proje sahibi öğrencilerin yarışma süresince tüm sorumluluğu okul müdürlüğü tarafından görevlendirilen öğretmene aittir.
 • Yarışma ile ilgili gerekli belgeler, TÜBİTAK tarafından öğrenci, varsa danışman ve okul müdürlüklerine e-posta olarak gönderilir. Yarışma süresince öğrenci ve danışmanların ARBİS’e kayıtlı e-posta adreslerini takip etmeleri gerekir.
 • Ticari bir değeri olduğu düşünülen projeler için sergilenmeden önce www.turkpatent.gov.tr adresinden patent başvurusunda bulunulması önerilir.
 • TÜBİTAK tarafından gerekli görülmesi durumunda bu çağrı duyurusunda son başvuru tarihine kadar değişiklik yapılabilir.

TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Ödülleri

 • Bölgelerde yapılacak yarışmalarda başarılı bulunan projelere Bölge Birinciliği, İkinciliği ve Üçüncülüğü ödülleri verilir. Bölge Birincileri yarışmanın final aşamasına davet edilir. Final yarışmasında başarılı bulunan projelere Birincilik, İkincilik, Üçüncülük ve Teşvik ödülü verilebilir. Bölge ve final yarışmalarında ödül alan öğrencilere para ödülü ve başarı belgesi, varsa danışman öğretmenine para ödülü verilir. Final yarışması değerlendirmesi sonucunda jüri tarafından uygun bulunursa Yılın Genç Araştırmacısı Ödülü verilebilir. Bölge ve final yarışmalarında verilecek ödül ücretleri http://tubitak.gov.tr/tr/yarismalar/icerik-lise-ogrencileri-arastirmaprojeleri-yarismasi adresinde yayınlanır.
 • Final Yarışmasında ulusal dereceye giren öğrenciler, üniversite sınavına girecekleri ilk yıl, bir defaya mahsus olmak üzere derece aldıkları alanla ilgili bir bölümü tercih etmeleri durumunda yarışmada aldıkları derece ile orantılı ek katsayı uygulamasından yararlanırlar (Bkz. 2021 YKS Kılavuzu). Dereceye giren öğrenciler, üniversite sınavına girecekleri yıl YKS kılavuzunda belirtilen tarih ve şekilde TÜBİTAK’a ek katsayı başvurusunda bulunurlar.
 • Uluslararası proje yarışmalarına TÜBİTAK tarafından gönderilecek projeler, final yarışmasında derece alan projeler arasından ayrı bir jüri tarafından belirlenir. Uluslararası proje yarışmalarına katılacak projelerin sahibi öğrencilere projelerini geliştirmeleri amacıyla ödül verilir.
 • Uluslararası proje yarışmalarına TÜBİTAK tarafından gönderilerek Birincilik, İkincilik ve Üçüncülük ödüllerinden birini alan öğrenciler, uluslararası yarışmada derece aldıkları alanla ilgili bir bölümü tercih etmeleri durumunda alanlarındaki yükseköğretim programlarından burslu programlar hariç kontenjan dışından ÖSYM tarafından yerleştirilir (Bkz. 2021 YKS Kılavuzu). Uluslararası proje yarışmalarında derece alan öğrenciler, üniversite sınavına girecekleri yıl ÖSYS kılavuzunda belirtilen tarih ve şekilde TÜBİTAK’a ek katsayı başvurusunda bulunmaları gerekir. Ayrıca uluslararası proje yarışmalarına TÜBİTAK tarafından gönderilerek Birincilik, İkincilik, Üçüncülük ve Dördüncülük ödülü alan öğrenciler TÜBİTAK 2205 – Yurt İçi Lisans Burs Programından yararlandırılırlar.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 23 ŞUBAT 2021 Saat: 17.30

Proje Ön Değerlendirme Sonuçları: 3 MART 2021

Bölge Yarışmaları: 25 – 26 MART 2021

Final Yarışması: 24 – 28 MAYIS 2021

TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://tubitak.gov.tr/tr/yarismalar/icerik-lise-ogrencileri-arastirma-projeleri-yarismasi

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.231 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap