Tudem Edebiyat Ödülleri 2021 Resimli Kitap Yarışması

Tudem tarafından, çocuk ve gençlik edebiyatına çağdaş ve özgün eserler kazandırmak, yazar ve çizerlerin resimli kitap üretimini teşvik etmek ve resimli kitapların gelişmesine katkıda bulunmak amaçlarıyla Tudem Edebiyat Ödülleri 2021 Resimli Kitap Yarışması düzenleniyor. Ödüllü edebiyat yarışması başvuruları devam ediyor.

Tudem Edebiyat Ödülleri 2021 Resimli Kitap Yarışması

Düzenleyen:Bursa Büyükşehir Belediyesi
Kategori:Öykü Yarışması, Hikaye Yarışması, Edebiyat Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye ve Yurtdışı
Kimler Başvurabilir:18 yaş üzeri herkes.
Son Başvuru Tarihi:1 KASIM 2021 Saat: 17.00
Sonuç Açıklanma Tarihi:NİSAN 2022
Ödüller:Birincilik Ödülü: 10.000 ₺
İkincilik Ödülü: 7.500 ₺
Üçüncülük Ödülü: 5.000 ₺
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışmanın Amacı

2003 yılından bu yana çocuk ve gençlik edebiyatına çağdaş ve özgün eserler kazandırmak amacıyla gerçekleştirilen Tudem Edebiyat Ödülleri, 19. yılında çocuk edebiyatı alanında resimli kitap dalında verilecektir. Yazar ve çizerlerin resimli kitap üretimini teşvik etmek ve resimli kitapların gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen yarışma, eserlerini yayımlatma imkânı arayan yazar ve çizerlere fırsat sunuyor. Yarışmada ödül alan eserlerin yayın grubumuzun markası olan Uçanbalık tarafından yayıma hazırlanması planlanıyor.

Yarışmaya Katılım Şartları

 • Yarışma tüm yazar ve çizerlere açıktır. Uyruğu ve öğrenim durumu ne olursa olsun 18 yaşın üzerinde olan ve şartname koşullarına uyan herkes katılabilir.
 • Yarışmaya Tudem Yayın Grubu çalışanları, seçici kurul üyeleri ve birinci dereceden yakınları katılamaz.
 • Katılımcılar, şartname koşullarını kabul etmiş sayılır.

Yarışmaya Katılacak Eserlerin Nitelikleri

 • Yarışma dili Türkçedir.
 • Yarışma 3-6 yaş grubuna yönelik olarak resimli kitap dalında açılmıştır.
 • Yarışmaya gönderilen dosya tamamen veya kısmen yayımlanmamış olmalı ve başka bir yayınevi ile yayımlanmak üzere bağlayıcı sözleşmeye tabi olmamalıdır.
 • Yarışmaya gönderilen dosya özgün olmalı, herhangi bir eseri çağrıştırmamalı, bir eserden kopya bulundurmamalıdır.
 • Cinsiyetçi, ırkçı vb. ayrımcılığa yönelik unsurlar ve nefret söylemi içeren dosyalar elenecektir.
 • Başvuru yapacak dosyalar daha önce herhangi bir yarışmadan ödül almamış olmalıdır.
 • Özgün olmadığı seçici kurulca belirlenen dosyalar değerlendirme dışı tutulacaktır.
 • Özgün olmadığı, ödüllendirme aşamasından sonra belirlenen dosyaların yazarı ve çizeri, aldığı ödülü %25 fazlasıyla iade etmeyi bu şartnamedeki taahhütnameyi imzalamakla kabul etmiş sayılır. Özgün olmadığı belirlenen eser sahibi, üçüncü kişilerce açılacak her türlü davanın muhatabı sayılacaktır.
 • Ödül almadığı hâlde yayımlanan bir eserin özgün olmadığı belirlenirse yazarı ve çizeri, Tudem Yayın Grubu’nun uğramış olduğu zararı tazminle yükümlüdür.

Yarışmaya katılacak dosya, aşağıdaki biçimsel özellikleri taşımalıdır:

 • Dosyalarda ebat ve biçim sınırlaması yoktur.
  • Dosyaların ön ve arka kapak çalışması tamamlanmış olmalıdır.
  • Dosyalar en az 16 sayfa olmalıdır.
  • Çizerler, yarışmaya kendi hikâyeleriyle başvurabilir veya bir yazar ile çalışabilirler.
  • Çizerler, diledikleri tekniği kullanarak çalışabilirler.
  • Yarışmaya resimli öykü, sessiz kitap veya üç boyutlu (pop-up) kitaplar gibi farklı çalışmalarla başvuru yapılabilir.
  • Dosya, 6 (altı) kopya olarak çoğaltılacak ve her kopyası dosyalanarak bir CD’ye kaydedilecektir.
  • Katılımcılar, yarışmaya gönderdikleri eserin her kopyasına ve bir adet CD kaydına, belirlediği bir rumuz vereceklerdir. Rumuz 5 (beş) karakteri geçmeyecek şekilde, anlamlı veya anlam taşımayan sayı ve harflerden oluşmalıdır.

Eserlerin Teslimi

 • Eserlerin kopyalarında, CD kaydında ve zarfların üzerinde, katılımcıların kimliğine ilişkin C bölümü 10. madde h bendinde sözü edilen rumuz dışında hiçbir yazı veya işaret bulunmayacaktır. Katılımcıların isimleri kesinlikle dosyanın kopyalarında yer almayacaktır.
 • Yarışmaya katılanlar şartnamede verilen kimlik formu ve taahhütnameyi eksiksiz doldurur, imzalar. Kimlik formu ve taahhütname, CD kaydı ile kısa özgeçmiş bir zarfın içine koyularak kapatılır. Zarfın üzerine, sadece rumuz, eserin adı belirtilmelidir.
 • Yarışmaya gönderilen eserin birden fazla yazarı ve çizeri varsa; her yazar ve çizer, D bölümü 2. maddede belirtilen kimlik formu ve taahhütnameyi ayrı ayrı doldurup imzalar ve kısa özgeçmişlerini de ekler.
 • Eser, çoğaltılmış ve dosyalanmış 6 (altı) kopya, bir adet CD kaydı ve D bölümü 2. maddede belirtilen zarf ile birlikte teslim edilir.
 • Eser, 1 Kasım 2021 saat 17:00’ye kadar Tudem Eğitim Hizmetleri San. Tic. AŞ 1476/1 Sok. No:10/51 Alsancak-Konak/İZMİR adresine iadeli taahhütlü posta veya kargo ile gönderilecektir. Elden teslim kesinlikle kabul edilmeyecektir. Bu tarihten sonra gelecek eser değerlendirmeye alınmayacaktır. Kargo ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
 • İnternet yoluyla yapılacak gönderiler kabul edilmeyecektir.

Eserlerin Değerlendirilmesi

 • Yarışmaya gönderilen eserler şartnameye uygunluk açısından ön seçici kurul tarafından kontrol edilir. Eser kopyalarının ya da zarfların üzerinde katılımcıların kimliği ile ilgili herhangi bir bilgi olursa, eser değerlendirmeye girmeden elenecektir. Ön seçici kurulun değerlendirmesi sonucunda uygun görülen eserler seçici kurula gönderilir.
 • Seçici kurul tarafından her eser 100 (yüz) üzerinden puanlanır. Gizli olarak verilen puanlar, Mart 2022’in son haftası içinde yapılacak toplantıda değerlendirilmek üzere görüşülür. Eşit puan almış eserler yeniden değerlendirilip bir sıralama yapılır.
 • Seçici kurul, ödüle değer eser bulamazsa, ödül verilmez.
 • Değerlendirme işlemleri 1 Nisan 2022 tarihine kadar sonuçlandırılacaktır.

Seçici Kurul

 • Ayla Çınaroğlu
 • M. Korkut Öztekin
 • Nazlı Gürkaş
 • Tülin Kozikoğlu
 • Zeynep Özatalay

Eserlerin Yayımlanması

 • Yarışmaya katılan tüm eserlerin yayın hakkı, yarışma tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile Tudem Eğitim Hizmetleri San. Tic. AŞ’ye ait olacaktır. Bu süre içinde eserini başka bir yayınevinde yayımlatmak isteyen eser sahiplerine Tudem Yayın Grubu, yazılı bir feragat belgesi verecektir.
 • Ödül kazanan eserlerin yayın hakkı ise 5 (beş) yıl süre ile Tudem Eğitim Hizmetleri San. Tic. AŞ’ye devredilmiş olup eserin yayımlanmasına karar verilmesi hâlinde, taraflar arasında yayımcının ve yazarın hak ve sorumluluklarını düzenleyen bir telif hakkı devri sözleşmesi imzalanacaktır.
 • Tudem Yayın Grubu, ödül alan dosyaları yayımlamak zorunda olmadığı gibi, ödül almayan dosyaların arasından bazılarını yayımlamak isteyebilir. Bu durum, yayınevi ile eser sahipleri arasında görüşülecektir. Seçici kurulun bu konuda herhangi bir sorumluluğu yoktur. Seçici kurulun kararı, yayınevinden bağımsızdır

Tudem Edebiyat Ödülleri 2021 Resimli Kitap Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 10.000 ₺
İkincilik Ödülü: 7.500 ₺
Üçüncülük Ödülü: 5.000 ₺

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 1 KASIM 2021 Saat: 17.00
Sonuç Açıklanma Tarihi: NİSAN 2021

Tudem Edebiyat Ödülleri 2021 Resimli Kitap Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.tudem.com/tudem-edebiyat-odulleri.aspx

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun 0verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.246 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap