Tudem Edebiyat Ödülleri 2023 Mizah Romanı Yarışması

Tudem Yayın Grubu tarafından, Türkçe edebiyatın gelişmesine katkıda bulunmak ve eserlerini yayımlatma imkânı arayan yazarlara fırsat sunmayı amaçlarıyla Tudem Edebiyat Ödülleri 2023 Mizah Romanı Yarışması düzenleniyor. Bu yıl 21.’si düzenlenen geleneksel edebiyat yarışması başvuruları devam ediyor.

Tudem Edebiyat Ödülleri 2023 Mizah Romanı Yarışması

Düzenleyen:Tudem Eğitim Hizmetleri
Kategori:Roman Yarışması, Yazı Yarışması, Edebiyat Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:İlgilenen 18 yaş ve üzeri herkes.
Son Başvuru Tarihi:1 KASIM 2023 Saat 17.00
Sonuç Açıklanma Tarihi:MART 2024
Ödüller:Birincilik Ödülü: 20.000₺
İkincilik Ödülü: 15.000₺
Üçüncülük Ödülü: 10.000₺

Yarışmanın Amacı

2003 yılından bu yana çocuk ve gençlik edebiyatına çağdaş ve özgün eserler kazandırmak amacıyla düzenlenen Tudem Edebiyat Ödülleri, 21. yılında Çocuk Edebiyatı Mizah Romanı dalında verilecektir. Yarışma, Türkçe edebiyatın gelişmesine katkıda bulunma ve eserlerini yayımlatma imkânı arayan yazarlara fırsat sunmayı amaçlar.

Yarışmaya Katılım Şartları

 • Yarışma tüm yazarlara açıktır. Uyruğu ve öğrenim durumu ne olursa olsun 18 yaşın üzerinde olan ve şartname koşullarına uyan herkes katılabilir.
 • Yarışmaya Tudem Yayın Grubu çalışanları, seçici kurul üyeleri ve birinci dereceden yakınları katılamaz.
 • Katılımcılar, şartname koşullarını kabul etmiş sayılır.

Yarışmaya Katılacak Eserlerin Nitelikleri

 • Yarışma dili Türkçedir.
 • Yarışma 8-12 yaş grubuna yönelik mizah romanı dalında açılmıştır.
 • Yarışmaya gönderilen dosya tamamen veya kısmen yayımlanmamış olmalı ve başka bir yayınevi ile yayımlanmak üzere bağlayıcı sözleşmeye tabi olmamalıdır.
 • Cinsiyetçi, ırkçı vb. her türlü ayrımcılığa yönelik unsurlar ve nefret söylemi içeren dosyalar elenecektir.
 • Başvuru yapacak dosyalar daha önce herhangi bir yarışmadan ödül almamış olmalıdır.
 • Başvuru dosyası, daha önce Tudem Yayın Grubu’na yayımlanma talebiyle gönderilmemiş olmalıdır.
 • Sonlanmamış, seri niteliğinde olan dosyalar değerlendirme dışı tutulacaktır.
 • Yarışmaya gönderilen dosya özgün olmalı; herhangi bir eseri çağrıştırmamalı, bir eserden kopya bulundurmamalıdır. Özgün olmadığı seçici kurulca belirlenen dosyalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
 • Özgün olmadığı, ödüllendirme aşamasından sonra belirlenen eserlerin yazarı, aldığı ödülü %25 fazlasıyla iade etmeyi bu şartnamedeki taahhütnameyi imzalamakla kabul etmiş sayılır. Özgün olmadığı belirlenen eserin sahibi, üçüncü kişilerce açılacak her türlü davanın muhatabı sayılacaktır.
 • Ödül almadığı hâlde yayımlanan bir eserin özgün olmadığı belirlenirse ilgili eserin yazarı, Tudem Yayın Grubu’nun uğramış olduğu zararı tazminle yükümlüdür.
 • Yarışmaya katılacak dosya, aşağıdaki biçimsel özellikleri taşımalıdır:
 • Bilgisayarda word belgesi olarak A4 boyutunda; üst, alt, sağ ve sol kenar boşlukları 2,5 cm.’yi geçmeyecek şekilde hazırlanacaktır.
 • Eser, Arial ya da Times New Roman yazı fontu, 12 (on iki) punto, 1,5 satır aralığı ile yazılacaktır.
 • Yarışma dosyası, spiral ciltli gönderilmelidir.
 • Dosya, 6 (altı) kopya olarak çoğaltılacak ve her kopyası dosyalanacak, ayrıca bir taşınır belleğe (USB) kaydedilecektir.
 • Yazar, yarışmaya gönderdiği eserin her kopyasına ve bir adet taşınır belleğe (USB), belirlediği bir rumuz verecektir.
 • Rumuz 5 (beş) karakterden oluşmalıdır. Anlamlı veya anlam taşımayan sayı ve harflerden oluşabilir.

Eserlerin Teslimi

 • Eserlerin kopyalarında, taşınır bellek (USB) kaydında ve zarfların üzerinde, yazarın kimliğine ilişkin C bölümü 11. Madde e bendinde sözü edilen rumuz dışında hiçbir yazı veya işaret bulunmayacaktır. Yazarın ismi kesinlikle eserin kopyalarında yer almayacaktır.
 • Yarışmaya katılanlar şartnamede verilen kimlik formu ve taahhütnameyi eksiksiz doldurur, imzalar. Kimlik formu ve taahhütname, taşınır bellek (USB) kaydı ile kısa özgeçmiş bir zarfın içine koyularak kapatılır. Zarfın üzerinde, sadece rumuz ve eserin adı belirtilmelidir.
 • Yarışmaya gönderilen eserin birden fazla yazarı varsa; her yazar, D bölümü 2. maddede belirtilen kimlik formu ve taahhütnameyi ayrı ayrı doldurup imzalar ve kısa özgeçmişlerini de ekler.
 • Eser, çoğaltılmış ve dosyalanmış 6 (altı) kopya, bir adet taşınır bellek (USB) kaydı ve D bölümü 2. maddede belirtilen zarf ile birlikte teslim edilir.
 • Eser, 1 Kasım 2023 saat 17.00’ye kadar Tudem Eğitim Hizmetleri San. Tic. AŞ 1476/1 Sok. No:10/51 Alsancak-Konak/İZMİR adresine iadeli taahhütlü posta veya kargo ile gönderilecektir. Elden teslim kesinlikle kabul edilmeyecektir. Bu tarihten sonra gelecek eser değerlendirmeye alınmayacaktır. Kargo ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
 • İnternet yoluyla yapılacak gönderiler kabul edilmeyecektir.

Eserlerin Değerlendirilmesi

 • Yarışmaya gönderilen eserler şartnameye uygunluk açısından ön seçici kurul tarafından kontrol edilir. Eser kopyalarının ya da zarfların üzerinde yazarın kimliği ile ilgili herhangi bir bilgi olursa eser değerlendirmeye girmeden elenecektir. Ön seçici kurulun değerlendirmesi sonucunda uygun görülen eserler seçici kurula gönderilir.
 • Seçici kurul tarafından her eser 100 (yüz) üzerinden puanlanır. Gizli olarak verilen puanlar, Şubat 2024’te yapılacak toplantıda değerlendirilmek üzere görüşülür.
 • Seçici kurul, ödüle değer eser bulamazsa ödül verilmez.
 • Yarışma başvurusu için gönderilen dosyalar ve belgeler geri verilmez.
 • Değerlendirme işlemleri Mart 2024’e kadar sonuçlandırılacaktır.

Sonuçların Açıklanması ve Ödüller

 • Yarışma sonuçları Mart 2024’te duyurulacaktır.
 • Ödüller başvuran esere verilir. Eserin birden fazla yazarı varsa ödül eşit olarak bölünür.
 • 21. Tudem Edebiyat Ödülleri ve tutarları ile seçici kurul aşağıdaki gibidir.

Eserlerin Yayımlanması

 • Yarışmaya katılan tüm eserlerin yayın hakkı, yarışma tarihinden itibaren bir yıl süre ile Tudem Eğitim Hizmetleri San. Tic. AŞ’ye ait olacaktır. Bu süre içinde eserini başka bir yayınevinde yayımlatmak isteyen eser sahiplerine Tudem Yayın Grubu, yazılı bir feragat belgesi verecektir.
 • Ödül kazanan eserlerin yayın hakkı ise 5 (beş) yıl süre ile Tudem Eğitim Hizmetleri San. Tic. AŞ’ye devredilmiş olup eserin yayımlanmasına karar verilmesi hâlinde, taraflar arasında yayımcının ve eser sahibinin hak ve sorumluluklarını düzenleyen bir telif hakkı devri sözleşmesi imzalanacaktır.
 • Tudem Yayın Grubu, ödül alan eserleri yayımlamak zorunda olmadığı gibi, ödül almayan eserlerin arasından bazılarını yayımlamak isteyebilir. Bu durum, yayınevi ile eser sahibi arasında görüşülecektir. Seçici kurulun bu konuda herhangi bir sorumluluğu yoktur. Seçici kurulun kararı, yayınevinden bağımsızdır.

Seçici Kurul

 • Aytül Akal
 • Gökçe Yavaş Önal
 • Itır Arda
 • Pelin Güneş
 • Toprak Işık

   Tudem Edebiyat Ödülleri 2023 Mizah Romanı Yarışması Ödülleri

   Birincilik Ödülü: 20.000₺
   İkincilik Ödülü: 15.000₺
   Üçüncülük Ödülü: 10.000₺

   Yarışma Takvimi

   Son Başvuru Tarihi: 1 KASIM 2023 Saat 17.00
   Sonuç Açıklanma Tarihi: MART 2023

   Tudem Edebiyat Ödülleri 2023 Mizah Romanı Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://tudem.com/tudem-edebiyat-odulleri.aspx

   Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun 0verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

   Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

   Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.215 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
   Cinsiyet
   Yorum Yap