Tüketici Hakları Konulu Afiş Tasarım Yarışması

1.230

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun içeriklerini sade, etkili ve anlaşılır bir şekilde aktaracak afişlerin tasarlanması, üniversite öğrencilerinin özgün tasarımlar üretmesini teşvik etmek ve gençlerin eserleri vasıtasıyla toplumu bilinçli tüketim ve tüketici hakları konusunda bilinçlendirmek amaçlarıyla Tüketici Hakları Konulu Afiş Tasarım Yarışması düzenleniyor. Ödüllü afiş tasarım yarışması başvuruları devam ediyor.

Tüketici Hakları Konulu Afiş Tasarım Yarışması

Düzenleyen:Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü
Kategori:Afiş Tasarım Yarışması, Grafik Tasarım Yarışması, Öğrenci Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:YÖK’e bağlı üniversitelerin Görsel İletişim Tasarımı, Grafik Tasarımı,
İletişim ve Tasarımı, İletişim Bilimleri, Medya ve Görsel Sanatlar,
Halkla ilişkiler ve Reklamcılık vb. Bölümlerinde ön lisans, lisans veya
yüksek lisans öğrencileri.
Son Başvuru Tarihi:28 OCAK 2021
Sonuç Açıklanma Tarihi:2022
Ödüller:Birincilik Ödülü: Laptop
İkincilik Ödülü: Notebook
Üçüncülük Ödülü: Gaming Kulaklık
Dördüncülük Ödülü: Akıllı Telefon
Seçici Kurul Özel Ödülü: Tablet
Sergilemeler: Bluetooth Kulaklık (10 Adet)

+ Üniversitelere Plaket Ödülü

Yarışma Amacı

1- 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve İkincil Mevzuatları’nın içeriklerini sade, etkili ve anlaşılır bir şekilde tüm paydaşlarına yönelik afiş tasarımı ile anlatmak.

2- Grafik Tasarım, İletişim ve Görsel Tasarım alanında Ülkemiz genelinde eğitim alan üniversite öğrencilerinin özgün tasarımlar üretmesini teşvik etmek ve yarışma sayesinde onların bir bağlam çerçevesinde düşünme becerilerinin gelişmesine ve tasarımcı kimliğinin güçlenmesine yardımcı olmak.

3- Gençlerimizi ve onların eserleri vasıtasıyla toplumu bilinçli tüketim ve tüketici hakları konusunda bilinçlendirmek, farkındalık yaratmak, sanatsal çalışmalarını desteklemek, değerlendirmek, sergilemek ve kalıcı eserler bırakmaya özendirmek.

Yarışma Konusu

Tüketicinin temel ihtiyaçlarının karşılanması, sağlık ve güvenliği, bilgi edinmesi, eğitilmesi, zararlarının giderilmesi, sağlıklı bir çevrede yaşaması, ekonomik çıkarlarının korunması, seçebilmesi, temsil edilmesi, örgütlenmesi ve sesini duyurması tüketicilerin temel ve evrensel haklarıdır. Bu bağlamda yarışma konusu “Tüketici Hakları” konusunda olacaktır.

Katılımcılar, “Tüketici Hakları” ana teması çerçevesinde eserlerini bunlarla sınırlı kalmayacak şekilde aşağıdaki anahtar kelime ve kavramlardan yola çıkarak oluşturabilir.

a)Tüketici
b)Tüketim
c)Ayıplı Mal
d)Ayıplı Hizmet
e)Yenilenmiş Ürün
f)SERBİS (Servis Bilgi Sistemi)
g)GÜBİS (Güvensiz Ürün Portalı)
h)TÜBİS (Tüketici Bilgi Sistemi)
i)Tüketici Hakem Heyetleri
j)Garanti ve Satış Sonrası
k)Bilinçli Tüketici
l)Devre Tatil ve Paket Turlar
m)Kapıdan Satışlar
n)Mesafeli Satış
o)Reklam Kurulu
p)Fiyat Etiketleri
q)Yerli Üretim
r)Online (Mesafeli)Alışverişlerde Dolandırıcılık
s)Banka Hizmetleri
t)Abonelik Hizmetleri vb.
u)Fiyat Etiketi vb.   6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında bulunan iş ve işlemler.

Yarışma Kapsamı

Yarışmaya, son başvuru tarihi itibariyle T.C. Yüksek Öğretim Kurumuna bağlı üniversitelerin Görsel İletişim Tasarımı, Grafik Tasarımı, İletişim ve Tasarımı, İletişim Bilimleri, Medya ve Görsel Sanatlar, Halkla ilişkiler ve Reklamcılık vb Bölümlerinde ön lisans, lisans veya yüksek lisans öğrencileri başvurabilir.

Yarışma Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Katılımcılar, imzalı Katılımcı formu ve taahhütname ile muvafakatnameyi doldurarak yarışmaya gönderdikleri tasarımlarının kendi ürünü olduğunu; fikirsel ve/veya biçimsel olarak başka bir afiş, karikatür, resim, video, reklam vb üretim ile benzerlik taşımadığını, tasarımda kullandıkları fotoğraf-illüstrasyon vb görsel bileşenlerin de kendi ürünü olduğunu ve telif kapsamında olmadığını beyan ve taahhüt edecektir. İmzalı başvuru formu bulunmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.
 • Yarışmaya gönderilen tasarımlar daha önce yayınlanmamış, herhangi bir yarışma, sergi vb katılmamış ve telif hakları devredilmemiş olmalıdır.
 • Yarışma tamamlanıp ödül veya sergileme hakkı kazansa dahi yarışmaya gönderilen tasarımların 2 ve 3. Maddelerdeki hükümleri taşımadığı anlaşıldığında yarışmacı ihraç edilir ve verilen ödül varsa yasal faizi ile geri alınır. Telif haklarının ihlali nedeniyle doğacak her türlü ve mali sorumluluk yarışmacıya aittir.
 • Ticaret Bakanlığı temsilcileri, Seçici Kurul üyeleri ile birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamazlar.
 • Her öğrenci yarışmaya yalnız bir eserle bireysel olarak katılacaktır.
 • Tasarımı yapılan afişler, 50×70 cm boyutlarında dikey formatta olmalıdır. Afişlerde görsel tasarımı destekleyen sözel bir mesaj (başlık, slogan, vb.) kullanılacak ancak tüm sözel içeriğin Türkçe olması gerekmektedir. Slogan olmayan sade tasarım kabul edilmeyecek afiş ve slogan birlikte değerlendirilecektir.
 • Afişler, endüstriyel baskı teknikleri ile üretilebilecek nitelikte olmalıdır. El çizimi ile üretilmiş tasarımlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Tasarımlar işletim sistemi sınırlaması olmadan; Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Corel Draw vb. tasarım yazılımlarından birisi ile hazırlanmış olacaktır.
 • Tasarımlar CMYK renk evreninde hazırlanacak olup, kullanılacak bitmap tabanlı görseller baskıya uygun çözünürlükte (300 dpi) olmalıdır. Bu görsellerde dijital çözünürlük ayarlaması ile detay kaybı (İnterpolasyon hatası) veya sıkıştırılmış resim formatlarından kaynaklanan görüntü deformasyonu bulunmamalıdır.
 • Siyasi amaçlara hizmet eden, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret içeren ve firma adı kullanılan eserler yarışma dışı kalacaktır.
 • Seçici kurul tarafından ödül almaya layık bir afiş bulunmazsa Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü yarışmayı tamamen iptal edebilir veya bazı derece karşılıklarını ilan etmeyebilir.
 • Seçici kurul, ödül veya sergileme derecesi alan afişler ile ilgili tasarım sahibinden ek bir ücret ödemeden değişiklik yapmasını isteyebilir. Ve/veya Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne bu afişleri yayınlarken üzerinde değişiklik yapabilir.
 • Dereceye giren eser sahipleri ile yarışma katılım formunda bulunan iletişim bilgileri (mail ve telefon) ile iletişime geçilecektir. Ayrıca sonuçlar 16.Maddede belirtilen İnternet adresleri ve sosyal medya hesaplarından yayınlanacaktır. Sonuç ilan tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde kendisine ulaşılamayan veya yarışma sekretaryasına ulaşmayan yarışmacılar ödül hakkından feragat etmiş sayılır. Eserler ise 17. madde kapsamında süresiz olarak Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne ait olacaktır.
 • Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü bu afişleri her türlü ortamda (Tv, internet, sosyal medya, katalog, takvim, kitap vb.) yayınlama ve dağıtımını yapma hakkına sahiptir.
 • Yarışmaya katılan tüm öğrenciler yarışma şartnamesinde yer alan şartları kabul etmiş sayılırlar.
 • Katılımcılar Ticaret Bakanlığı resmi internet sitesi http://ticaret.gov.tr adresinden ve Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü web sitesi https://tuketici.ticaret.gov.tr/ adresinden ayrıca https://www.facebook.com/etuketici/ ve https://twitter.com/etuketici ile www.instagram.com/etuketici sosyal medya hesaplarında yer alan “6502 Sayılı Tüketicinin

Korunması Hakkında Kanun ve İkincil Mevzuatlar”, “Kurumsal Kimlik Kılavuzu”, “Katılım Formu ve Taahhütname”, “Yarışma Şartnamesi” ve “Muvafakatname” ye ulaşabilir. Katılımcılar Eserleri ile birlikte “Katılım Formu ve Taahhütname” ile Muvafakatnameyi doldurmak ve eserlerini teslim etmek suretiyle başvuru yapabilirler.Aksi durumda bu eserler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

 • Yarışmaya gönderilen tüm eserler süresiz olarak Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne ait olacak ve iade edilmeyecektir. Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü bu afişleri her türlü ortamda (Tv, internet, sosyal medya, katalog, takvim, kitap vb.) yayınlama ve dağıtımını yapma hakkına sahiptir.
 • Yarışmaya katılan tüm öğrenciler yarışma şartnamesinde yer alan şartları kabul etmiş sayılırlar.

Eserlerin Teslim Şekli

 • Her bir katılımcı en fazla bir eser ile katılabilir, fazla eser ile katılım yapan katılımcıların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 • Yarışmacılar hazırladıkları afiş tasarımlarını 3 farklı dijital dosya biçiminde (Jpeg, PDF ve orijinal çalışma dosyası) ve Taahhütname ile Muvafakatname’yi imzalayarak taranmış dijital olarak afisyarisma@ticaret.gov.tr ve e.vural@ticaret.gov.tr adreslerine birlikte WeTransfer ile dijital olarak ulaştıracaktır.
 • Derece veya sergileme alan katılımcılar ödül töreninde “Taahhütname” ile “Muvafakatname”yi ıslak imzalı olarak teslim edecektir.

Wetransfer ile Ulaştırılacak Belgelerin Özellikleri

 1. Afiş Tasarımının Jpeg formatındaki görüntü belgesinin özellikleri
a.Renk evreni: RGB
b.Çözünürlük: 300 dpi
c.Uzun kenar ölçüsü: 1400 piksel (kısa kenar orantılı ölçüde)
d.Doküman formatı: jpeg (Azami dosya boyutunu aşmayacak özellikte ancak mümkün olduğunca az sıkıştırma uygulanmış biçimde)
e.Azami dosya boyutu: 4 Mb
 • Afiş Tasarımının PDF formatındaki görüntü belgesinin özellikleri
 • Orijinal boyutunda ve sıkıştırılmamış baskıya uygun PDF formatında (High Quality Print)
 • Afiş Tasarımının tasarım yazılımındaki kaynak dosyası
 • Tasarımcının afişi hazırlarken kullandığı yazılım (Photoshop, Illustrator, CorelDraw vb) hangisi ise o yazılım belgesi olarak ve üzerinde değişiklik yapılabilir biçimde (katmanları birleştirilmemiş)

Eserlerin Yayımlanması ve Telif Hakkı

Şartname kapsamı dışında kalan hususlar ve anlaşmazlıkların çözümünde takdir yetkisi, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne aittir.

Ödül alan katılımcıların beyan ve kabuller dışında hareket ettikleri anlaşılır ise elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

Eser sahibi ile hak talebinde bulunan üçüncü şahıslar arasında doğabilecek maddi veya manevi uyuşmazlıklardan Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü sorumlu değildir.

Değerlendirme

Yarışmaya katılacak eserler, Seçici Kurul tarafından tablo-1 deki kıstaslar doğrultusunda değerlendirilecektir.

Seçici Kurul tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda Türkiye geneli finale kalan 15 (onbeş) ödülü Bakanlık tarafından verilecektir.

Değerlendirme Kriterleri

Eserlerin Değerlendirme KriterleriPuan Derecesi 
    
DerecelendirmeEn az 10 En fazla 20
  
1- Tasarımın ve söylemin özgünlüğü ve farklılığı   
   
2- Tasarımın ve söylemin tüm mecralara uygulanabilirliği   
    
3- Eserdeki yaratıcılık, Tasarımın ve söylemin niteliği ve kalitesi   
    
4- Eserdeki görsellerin uyumluluğu   
    
5- Tasarımın ve söylemin içerik uygunluğu   
    
6- Tasarımın ve söylemin yarışma konusuyla ilgisi   
    
TOPLAM   

Seçici Kurul

Prof. Dr. Adnan TEPECİK – Başkent Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi

Prof. Dr. Çiğdem DEMİR-  Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi

Prof. Dr. Arzu ŞENER – Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Aile ve Tüketici Bilimleri Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Soner MAZLUM –  Başkent Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi

Dr. Yakup GÜZEL – Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Eğitim ve Dış İlişkileri Dairesi Başkanı

Yarışma İletişim ve Sekretarya

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Eğitim ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Eğitim ve İstatistik Şube Müdürlüğü

Telefon : 0 312 449 44 11 – 0 312 449 44 73

afisyarisma@ticaret.gov.tr
e-posta : E.Vural@ticaret.gov.tr

Tüketici Hakları Konulu Afiş Tasarım Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: Laptop
İkincilik Ödülü: Notebook
Üçüncülük Ödülü: Gaming Kulaklık
Dördüncülük Ödülü: Akıllı Telefon
Seçici Kurul Özel Ödülü: Tablet
Sergilemeler: Bluetooth Kulaklık (10 Adet)

+ Üniversitelere Plaket Ödülü

Ankara dışından Sergileme ödül alacak haricinde diğer ödüle layık görülen katılımcılar Ankara’da yapılacak ödül törenine yanında 1 (bir) kişi ile katılabilecek ve yol, konaklama giderleri Bakanlıkça karşılanacaktır. Sergileme ödülü alacak öğrencilere bulundukları ilde Ticaret İl Müdürlükleri tarafından ödülleri teslim edilecektir.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 28 OCAK 2021 Saat: 17.00

Seçici Kurul Değerlendirmesi: 8-14 ŞUBAT 2022

Sonuç Açıklama Tarihi: 2022

Tüketici Hakları Konulu Afiş Tasarım Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://tuketici.ticaret.gov.tr/haberler/tuketici-haklari-konulu-afis-tasarim-yarismasi

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

close

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 1.643 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap