Turgut Pura Vakfı 40.Yıl Heykel Yarışması

Turgut Pura Vakfı tarafından, vakfı tanıtmak, sanatçı Turgut Pura’nın adını yaşatmak ve sanatçılarla  sanat eğitimi gören öğrencileri destekleyerek özendirmek amaçlarıyla Turgut Pura Vakfı 40.Yıl Heykel Yarışması düzenleniyor. Ödüllü heykel yarışması başvuruları devam ediyor.

Turgut Pura Vakfı 40.Yıl Heykel Yarışma

Düzenleyen:Turgut Pura Vakfı
Kategori:Tasarım Yarışması, Mimari Yarışmalar, Sanat Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:İlgilenen herkes.
Son Başvuru Tarihi:21 NİSAN 2023 Saat: 18.00
Sonuç Açıklanma Tarihi:24 NİSAN 2023
Ödüller:TPV 40. Yıl Başarı Ödülü : 30.000 ₺
Genç Sanatçı Başarı Ödülü : 30.000 ₺
Başarı Ödülü : 20.000 ₺
Başarı Ödülü : 20.000 ₺
Jüri Özel Ödülü : 15.000 ₺
Jüri Özel Ödülü : 15.000 ₺
Mansiyon Ödülü : 10.000 ₺
Sergi İçin Seçilen Eserler İçin: 1.000 ₺ (40 Adet)
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışmanın Amacı

Turgut Pura Resim Heykel Vakfı Yarışmaları, vakfı tanıtmak ve sanatçı Turgut Pura’ nın adını yaşatmak amacıyla düzenlenen ülkemizin en uzun soluklu gelenekselleşmiş yarışmalarından biridir. Sanatçılar ve sanat eğitimi gören öğrencileri destekleyen, özendirici bir yarışmadır. Yarışma, 2023 yılında plastik sanatların heykel dalında Vakfın 40. Yıl kutlamaları kapsamında gerçekleştirilecektir.

Heykel Yarışması Başvuru Koşulları

 • Yarışma, plastik sanatlar eğitimi almış sanatçılar, sanat eğitimine devam eden öğrenciler ve bu alanda çalışmaları bulunan herkese açıktır.
 • Konu serbesttir, malzeme ve teknik konusunda sınırlama bulunmamakla birlikte, yeni yaklaşımlar önermek serbest olup yarışmacılardan dayanıklı malzeme ile üretilmiş yapıtlar beklenmektedir.
 • Yarışmaya katılan yapıtların ölçüsü 100 cm’yi geçmemelidir.
 • Yarışmaya katılan yapıtlar daha önce ulusal ya da uluslararası herhangi bir yarışmada ödül almamış olmalıdır, yarışmacılar bir (1) adet yapıtla katılım sağlayabilir.
 • Yarışma iki aşamadan oluşacaktır. Seçici kurul, başvuruda bulunan yapıtları birinci aşama olarak çevrimiçi değerlendirilecektir. Seçici kurul birinci aşamada başvuruları değerlendirecek ve 40 yapıt seçecektir. Bu 40 yapıt sergilenmek üzere seçilen yapıtlar olacaktır. Yarışma başvuruları tpvyarisma@gmail.com adresine yapılmalıdır.
 • Seçilen 40 yapıt ikinci aşama seçimleri için daha sonra belirtilecek adrese elden teslim edilmelidir.
 • Teslim edilen 40 yapıt arasından seçici kurulun yapacağı değerlendirmeyle 40. Yıl Başarı Ödülü, Genç Sanatçı Başarı Ödülü, Başarı Ödülleri, Jüri Özel Ödülleri ve Mansiyon Ödülü belirlenecektir.
 • Yarışma organizasyonu sergilenen eserlere her türlü özeni gösterecekse de meydana gelecek hasar ve kayıplardan sorumlu olmayacaktır.
 • Yarışmaya gönderilen yapıtların değerlendirilmesi Turgut Pura Vakfı’nca ilan edilen seçici kurul tarafından yapılacaktır.
 • Yarışma seçici kurulu ödüllerin tamamını ya da bir kısmını verip vermeme konusunda yetkilidir.

Başvuru Şekli ve Süreci

Ön eleme, tpvyarisma@gmail.com adresine gönderilen yapıtların seçici kurulun çevrimiçi (online) ortamda değerlendirilmesiyle gerçekleşecektir.

Yapıt görsellerinin net, yüksek çözünürlüklü ve anlaşılabilir (jpg ve 300 dpi) olmasına özen gösterilmelidir. Görsellerin hepsinde sanatçı adı, çalışmanın adı yazılmalıdır.

En az 3 (üç) en fazla 5 (beş) adet görsel gönderilmeli, en az iki görsel yapıtın tekniği ve dokusunu gösterecek şekilde detay fotoğrafı olmalıdır.

Yapıtların anlaşılabilirliği için en fazla 1 (bir) dakikalık video hazırlanabilir. Videolar 16:9 (1920X1080) full Hd, MOV, MP4 formatında olmalıdır.

Seçici Kurul

 • Caner ÇOBAN – Sanatçı – İzmir Büyükşehir Belediyesi temsilcisi
 • Cem SAĞBİL – Sanatçı
 • Ertuğ ATLI – Sanatçı – Akademisyen – Yıldız Teknik Ünv. Sanat ve Tasarım Fak.
 • Mehmet YILMAZ – Sanatçı, Akademisyen – Hacı Bayram Veli Ünv. Güz. San. Fak.
 • Müjde UNUSTASI – Sanat Tarihçi, Arkas Kültür ve Sanat direktörü
 • Neda İsmail ATAR – Sanatçı, Akademisyen – Dokuz Eylül Ünv. Güz. San. Fak.
 • Selçuk YILMAZ – Sanatçı, Akademisyen – Anadolu Ünv. Güz. San. Fak.
 • Serpil GEDİK BİRSİN – Sanatçı, Sanat Galerileri ve Müzeleri Sorumlusu Konak Belediyesi temsilcisi
 • Varol TOPAÇ – Sanatçı, İzmir Resim Heykel Müzesi ve Galerisi Müd. Yard., Turgut Pura Vakıf Başk.

Diğer Hususlar

Yapıt sahibi, yarışmada ödül alan yapıtın mülkiyeti ile fikri, manevi ve mali hakları da dâhil olmak üzere tüm haklarının ve tasarruf yetkisinin Turgut Pura Vakfı’na ait olduğunu kabul ve beyan eder. Turgut Pura Vakfı, sergilenen tüm eserleri, her türlü tanıtım malzemesi olarak kullanma hakkına sahip olacaktır. Vakıf, 40.yıl Başarı Ödülü alan yapıtı kendi koleksiyonuna kaydedecek, diğer Başarı Ödülü ve Jüri Özel Ödülüne değer bulunan yapıtları sponsor kurumlara tüm haklarıyla devredecektir.

Sanatçılar yarışmada sergilemeye hak kazanmış yapıtlarını sergi bitiminden en geç 15 gün içinde geri almadıkları taktirde Vakıf hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir. İstedikleri taktirde yapıtları vakfımız bağış olarak kabul edebilecektir.

Yapıt sahibi, şartnamede belirtilmeyen ya da tereddütte düşülen konularda Turgut Pura Vakfı‘nın vereceği kararın kendisi için de bağlayıcı olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Yarışmaya katılan tüm sanatçılar, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.

Turgut Pura Vakfı 40.Yıl Heykel Yarışma Ödülleri

TPV 40. Yıl Başarı Ödülü : 30.000 ₺

Genç Sanatçı Başarı Ödülü : 30.000 ₺

Başarı Ödülü : 20.000 ₺

Başarı Ödülü : 20.000 ₺

Jüri Özel Ödülü : 15.000 ₺

Jüri Özel Ödülü : 15.000 ₺

Mansiyon Ödülü : 10.000 ₺

Sergi İçin Seçilen Eserler İçin: 1.000 ₺ (40 Adet)

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 21 NİSAN 2023 Saat: 18.00

Turgut Pura Vakfı 40.yıl Heykel Yarışması Sergisine Seçilen 40 Yapıtın Açıklanması: 24 NİSAN 2023

Seçilen Yapıtların Teslimi: 4 MAYIS 2023 Saat: 18.00

Sonuç Açıklanma Tarihi: 8 MAYIS 2023

Sergi ve Ödül Töreni: 12 MAYIS 2023

Turgut Pura Vakfı 40.Yıl Heykel Yarışma Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://turgutpuravakfi.org/turgut-pura-vakfi-40-yil-heykel-yarismasi-sartnamesi/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.246 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap