Türk Dünyası Konulu Şiir Yarışması

985

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından, tarihi ve doğal güzellikleri ile Bursa’nın 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti olması münasebetiyle Türk Dünyası Konulu Şiir Yarışması düzenleniyor. Ödüllü şiir yarışması başvuruları devam ediyor.

Türk Dünyası Konulu Şiir Yarışması

Düzenleyen:Bursa Büyükşehir Belediyesi
Kategori:Şiir Yarışması, Edebiyat Yarışması, Sanat Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye ve Yurtdışı
Kimler Başvurabilir:Türkçe yazan herkes.
Son Başvuru Tarihi:30 TEMMUZ 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi:EYLÜL 2022
Ödüller:Birincilik Ödülü: 8.000 ₺
İkincilik Ödülü: 6.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 4.000 ₺
Mansiyon Ödülü: 2.000 ₺ (2 Adet)

Yarışma Konusu

Türk Dünyası

Yarışma Amacı

Yarışma, tarihi ve doğal güzellikleri ile dünyanın sayılı şehirlerden olan Bursa’mızın 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti olması dolayısıyla düzenlenmiştir.

Yarışma Kapsamı

Yarışma Türkçe yazan bütün şairlere açıktır. Yarışmanın ana teması ” Türk Dünyası” olmakla birlikte yarışmacılara serbest açılım ve yaklaşım imkanları da mevcuttur. Mesela Türk milletinin tarihi, coğrafyası, dili, kültürü, kahramanları, destanları, menkıbeleri, barış tercihi, bağışlayıcılığı, ebet müddet devlet sahibi olma ideali, insana ve tabiata bakışı gibi ögeler etrafında eserler değerlendirmeye alınırlar.

Aruz, hece ölçüleri ve serbest şiir tarzı bakımından bir sınırlama bulunmamaktadır.

Şiir Yarışması Başvuru Koşulları

 • Şiir yarışması Türkçe yazan bütün şairlere açıktır.
 • Şiirler dil, üslûp, anlatım, içerik ve estetik yönünden belirli bir düzeyde ve Türkçe yazılmış olmalıdır. Şiirlerde vezin kullanımı, tür, şekil tamamıyla katılımcıya bırakılmıştır.
 • Yarışmaya seçici kurul üyeleri ve birinci derece yakınları ile Bursa Büyükşehir Belediyesi çalışanları katılamaz.
 • Her yarışmacı en fazla bir eserle yarışmaya katılabilir.
 • Yarışmaya katılacak şiirlerin daha önce hiçbir yarışmada ödül almamış ve herhangi bir yerde (basılı ve dijital olarak) yayımlanmamış olması gerekmektedir. Alıntı veya kopya olduğu, başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna gönderilmiş olduğu tespit edilen eserler ödül kazanmış olsalar dahi dereceleri iptal edilecek ve eser sahibi hiçbir hak iddia edemeyecektir.
 • Şiirler yerli veya yabancı hiçbir eserle, hiçbir şekilde bariz benzerlikler taşımamalıdır.
 • Katılımcılar, ödül alan ya da yayınlanmaya değer bulunan eserlerinin Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanılmasına süresiz olarak kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul eder. Buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma ve bunun gibi umuma arzla ilgili bilumum haklarını, Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne verdiğini kabul eder.
 • Katılımcıların daha önce Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği herhangi bir yarışmada ödül almamış olması esastır.
 • Eser sahipleri, “TÜRK DÜNYASI KONULU ŞİİR YARIŞMASI” Özel Şartnamesi ’ni aynen kabul ettiklerini belirten yazılı ve imzalı EK-1’de örneği sunulan belgeyi Bursa Büyükşehir Belediyesine vermekle yükümlüdürler. PDF formatında imzalı belgeyi eserleriyle birlikte bursasiir@bursa.bel.tr adresine göndereceklerdir.
 • Yarışmaya gönderilen eserler (Yarışmanın hangi aşamasında olursa olsun) Şartname’nin herhangi bir maddesine aykırılıkları tespit edildiğinde yarışma dışı bırakılırlar.
 • Seçici kurul, yarışmaya katılan şiirlerden ödüle değer bir eser bulamazsa Bursa Büyükşehir Belediyesi ödül vermeme hakkına sahiptir.
 • Eser sahipleri şarkı sözü olarak da kullanılma özelliğini taşıyan şiirlerin, jürinin uygun görmesi halinde bestelenme ve yayınlama haklarının Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait olduğunu kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için eser sahibi, sonradan; verdiği lisansı kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini ya da bu lisans için kendisine verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı ya da maddi manevi talepte bulunmayacağını, gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Gönderilen şiirlerde isim ve soy isim yerine, müstear isim yer alması gerekmektedir.
 • Gönderilen şiirlerle birlikte, ayrı bir sayfada eser sahibinin özgeçmişinin ve irtibat bilgilerinin yer alması gerekmektedir.
 • Eserler ve PDF formatında imzalı taahhütname bursasiir@bursa.bel.tr adresine gönderilecektir. Posta ile ve elden başvuru kabul edilmeyecektir.
 • Yarışmaya katılan eser sahipleri, bu şartnamedeki hükümleri bütünüyle kabul etmiş sayılırlar.

Türk Dünyası Konulu Şiir Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 8.000 ₺
İkincilik Ödülü: 6.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 4.000 ₺
Mansiyon Ödülü: 2.000 ₺ (2 Adet)

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 30 TEMMUZ 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi: EYLÜL 2022

Türk Dünyası Konulu Şiir Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.bursa.bel.tr/etkinlik/bursa-siir-yarismasi-271

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

close

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 1.596 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Yorum Yap