“Türk Eğitim Sen Marşı” Söz Yazma Yarışması

Türk Eğitim-Sen tarafından, kuruluşunun 30.yılı münasebetiyle Türk Eğitim Sen’i ve ilkelerini ihtiva eden, sendikanın kimliğini ve kurumsal bakış açısını yansıtan bir marş sözü yazılması amacıyla “Türk Eğitim Sen Marşı” Söz Yazma Yarışması düzenleniyor. Ödüllü şiir yarışması başvuruları devam ediyor.

“Türk Eğitim Sen Marşı” Söz Yazma Yarışması

Düzenleyen:Türk Eğitim-Sen
Kategori:Şiir Yarışması, Edebiyat Yarışması, Söz Yazma Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:Türk Eğitim-Sen ve Türkiye Kamu Sen’e bağlı sendikaların
üyeleri ve emeklileri.
Son Başvuru Tarihi:30 NİSAN 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi:10 MAYIS 2022
Ödüller:Birincilik Ödülü: 15.000 ₺
İkincilik Ödülü: 10.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 5.000₺
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışmanın Konusu

Türk Eğitim-Sen kararlı, ilkeli ve ahlaklı sendikal mücadelenin adıdır. Her şartta üyesinin ve eğitim çalışanlarının yanında bulunan, tarafı Türkiye’nin, Türk milletinin yanı olan Türk Eğitim Sen 30. Yaşını kutlamaktadır.

Bu gurur üyelerimizin, teşkilat mensuplarımızın, bizlere destek veren bütün eğitim çalışanlarınındır. Eğitim çalışanları arasında sendikal bilincin, mücadele ahlakının ve iradenin adı olmuştur. Türk milletinin bağrından çıkan bu nadide sivil toplum kuruluşu Türk Eğitim Sen’i gelecek yüz yıla ilkelerini muhafaza taşımak hepimiz için önemli bir vazife olarak görülmelidir.

Türk Eğitim Sen’in bu güne kadar sürdürdüğü onurlu mücadelesinden yola çıkarak, beslendiği kaynağı, misyonu ve vizyonunu dile getirmek; ahlak, adalet, sevgi, saygı, merhamet, çalışkanlık, irade ve azim gibi hasletleri terennüm ederek Türk Eğitim Senlileri tanımlamak ancak mümkün olabilmektedir.

Eğitim çalışanlarının sendikal mücadelesinin yüz akı Türk Eğitim Sen’i ve ilkelerini ihtiva eden Türk Eğitim Sen’in kimliğini ve kurumsal bakış açısını yansıtan bir marş sözü yazılması bu yarışmanın konusudur. Bu kapsamda marş sözü olabilecek şiirler yazılacaktır.

Yarışmanın Amacı

1992 yılında kurulan Türk Eğitim Sen 2022 yılı itibariyle 30. Yılını tamamlayacaktır. Sendikamızın kurumsal kimliğini pekiştirmek, eğitim çalışanlarının tercih edip, üyelikleri ile sahip çıkıp, güç verip bu günlere getirdikleri Türk Eğitim Sen, ilkelerinden ödün vermeden sendikal mücadelesine devam etmektedir.

Eğitim çalışanlarının gür sesi olan, güçlü teşkilat yapısı ile kurumsal kimliğini her daim yenileyerek geliştiren Türk Eğitim Sen’i nice otuz yıllara taşıyacak yine sendikal mücadelemizin kıymetli üyeleri, eğitim çalışanları, sizler ve bizler olacağız.

Türk Eğitim Sen’i her platformda doğru anlatabilmek, mücadelemizi daha coşkulu ve kararlı yapabilmek gayesi ile Türk Eğitim Sen’in 30. yılına armağan olarak marşın yazılması amaçlanmaktadır. Yarışmada birinci seçilen şiir Türk Eğitim Sen marşının güftesi olacaktır. Bu sözlere uygun olarak yapılacak beste ile marş haline getirilecektir.

Yarışma Koşulları

 • Yarışma Üyeler, arasında düzenlenecektir. Yarışmaya Türk Eğitim-Sen ve Türkiye Kamu Sen’e bağlı sendikaların üyeleri ve emeklileri katılabilirler.
 • Yarışmaya Seçici Kurul üyeleri ve birinci derece yakınları katılamazlar.
 • Şiirler aruz, hece ya da serbest vezinli olabilir.
 • Şiirler daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ve herhangi bir yarışmaya katılmamış olmalıdır.
 • Yarışmaya en fazla üç (3) şiirle katılmak mümkündür.
 • Yarışmaya eser gönderebilmek için www.tesyarisma.org adresinden kayıt olmak, kaydın cep telefonuna ya da elektronik posta adresine gelecek kodun ilgili alana girilmesi ile onay verilerek doğrulanması gereklidir.
 • Kişisel verilerin korunması ile ilgili tüm tedbirler alınacak olup, yarışma süreci bittikten sonra bilgiler resen imha edilecektir.
 • Kayıt olurken eser sahibi mutlaka kendisine bir rumuz belirlemelidir. En fazla 5 (beş) harf ve 3 (üç) rakamdan oluşan bir rumuz kullanılacaktır.
 • Yarışmaya gönderilecek eserler; sağ, sol ve sayfa altında 2,5 cm sayfa üstünde de 3 cm boşluk bırakılarak Microsoft Word ortamında yazılmalıdır.
 • Yarışmaya gönderilecek şiirler A4 sayfasında, Arial 12 punto, 1,5 satır aralığı ile bilgisayarda yazılacaktır ve iki (2) sayfayı geçmeyecektir.
 • Her şiirde mutlaka metinde anlatılan duygu ve düşünceye uygun bir başlık olmalıdır.
 • Yarışmaya katılan kişiler, eserlerinin –kullanım hakkı kendilerinde olmak ve kendilerinden izin almak şartıyla– Türk Eğitim-Sen tarafından yayın organlarında yayınlanabileceğini, yapacağı çalışmalarda kullanabileceğini ve bu şartname hükümlerini aynen kabul etmiş sayılırlar. Bunun için yarışmaya eser gönderilirken yayın izin formunun onaylanması gerekmektedir.
 • Yarışmada dereceye giren eserlerin Türk Eğitim Sen marşı olarak bestelenmesini yarışmacılar peşin olarak kabul etmiş sayılmaktadır.
 • Yarışma ödülü dışında dereceye giren eser sahibine bir telif ödemesi yapılmayacaktır. Ödülünü teslim alırken, düzenlenecek telif devir sözleşmesi imzalanacaktır.
 • Şartnamelerde belirtilmeyen hususlarda ve tereddüt halinde Seçici Kurul kararları geçerlidir.
 • Yarışmaya katılan eserlerden uygun görülenler ile dereceye giren metinler Türk Eğitim-Sen tarafından kitap olarak bastırılabilecektir.
 • Yarışmaya katılan eser sahipleri bu hükümleri peşinen kabul etmiş sayılmaktadır.

Yarışma Başvuru Şekli

Yarışmaya eser göndermek isteyen katılımcıların 30 Nisan 2022 tarihi saat 24:00’e  kadar  eserlerini  www.tesyarisma.org  adresi  üzerinden  yüklemesi gerekmektedir. Yarışma süresi ile ilgili her değişiklik yapma yetkisi Türk Eğitim -Sen Genel Merkezi’ne aittir.

Değerlendirme

Seçici Kurul 1 Mayıs 2022 tarihinde saat 10:00’da çalışmalarına başlayacak, rumuz, eser başlığı ve eserin kendisinin bilgilerine ulaşabildikleri bir sistem üzerinden şiirleri değerlendirecek; değerlendirmenin bitmesinin ardından puan sıralamasına göre ödüle değer eserleri belirleyecektir. 10 Mayıs 2022 tarihinde sonuçlar ilan edilecektir.

Değerlendirme Kriterleri

Türkçeyi Kullanma: 10 Puan

Çağrışım Değeri: 15 Puan

Ahenk Değeri: 15 Puan

Bütünlük: 15 Puan

Sözcük Uyumu: 15 Puan

Başlık Uyumu: 10 Puan

Yazım ve Noktalama: 10 Puan

Makul Ölçülerde Duygu ve Anlamı İfade Edebilmek: 10 Puan

Toplam: 100 Puan

*Temel kriterlere uygun olmayan şiirler değerlendirmeye alınmadan elenecektir.

Değerlendirme sonucunda en yüksek puanlı eserden başlanarak sıralama belirlenecektir. Aynı puanlı şiirlerin olması durumunda Jüri bu marş sözleri arasında ikinci bir değerlendirme yapacak, gerektiğinde mansiyon veya jüri özel ödülü gibi ödüller verme yoluna gidebilecektir.

Seçici Kurul

Prof. Dr. Gülay Mirzaoğlu SIVACI Hacettepe Üniversitesi Müzik Araştırma Merkezi Müdürü

Kaya KUZUCU-Sanatçı, Şair, Yazar.

Doç. Dr. Seyfullah YILDIRIM-Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi

Yahya AKENGİN– Şair ve Yazar, Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı Başkanı

Doç. Dr. Yılmaz YEŞİL– Gazi Üniversitesi, Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi

Ödül Töreni

Ödüllerin törenle verilmesi planlanmaktadır. Ödül töreninin tarihi ve yeri daha sonra sendikamızca duyurulacaktır. Dereceye giren ve engelli olan katılımcıların ödül törenine katılımı için her türlü tedbir alınacaktır. Ödül törenine katılacak olanların yol ve konaklama ücreti sendikamız tarafından karşılanacaktır. Ancak Covid-19 Küresel salgını sebebiyle tören yapma imkânı olmaz ise dereceye giren yarışmacılara ödülleri ayrı ayrı takdim edilecektir.

“Türk Eğitim Sen Marşı” Söz Yazma Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 15.000 ₺
İkincilik Ödülü: 10.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 5.000₺

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 30 NİSAN 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi: 10 MAYIS 2022

“Türk Eğitim Sen Marşı” Söz Yazma Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://tesyarisma.org/2022_1/about/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.244 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap