Türkiye Aşkına Resim Şiir ve Kompozisyon Yarışması

Bafra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, gençlerin, millî, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerleri benimseyen, koruyan, geliştiren, vatanını, bayrağını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, millî birlik, demokrasi ve yurt bilincine sahip yurttaşlar olarak yetişmelerine katkı sunmak ve “Demokrasi, Millî İrade ve Vatan Sevgisi” konularında farkındalıklarının artırılması amaçlarıyla Türkiye Aşkına Resim Şiir ve Kompozisyon Yarışması düzenleniyor. Ödüllü edebiyat ve resim yarışması başvuruları devam ediyor.

Türkiye Aşkına Resim Şiir ve Kompozisyon Yarışması

Düzenleyen:Bafra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Kategori:Şiir Yarışması, Kompozisyon Yarışması, Resim Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:İlkokul 3, 4. sınıf, Ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıf ve Lise 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri.
Son Başvuru Tarihi:27 MAYIS 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi:TEMMUZ 2022
Ödüller:İlçelerde İlk 3 Dereceyi Alanlara İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Tarafından Ödüller Verilecektir
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışmanın Amacı

15 Temmuz 2016 tarihinde halkımızın sarsılmaz birliğini bozmayı amaçlayan cuntacılar tarafından menfurca yapılan kalkışma girişimi Başkomutan olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Hükümetimiz, kolluk kuvvetlerimiz ve halkımızın kahramanca mücadelesi sonucunda engellenmiştir. Bu kalkışmanın önlenmesinde canlarını siper eden, kahramanca mücadele eden ve bu uğurda canlarını hiç düşünmeden feda eden “Demokrasi Şehitlerimizi” geleceğimiz olan gençlere tanıtmak ve tarihe şanlı direniş olarak geçen bu kutlu mücadeleyi anlatmak öncelikli görevlerimizdendir.

Bu doğrultuda düzenlenen yarışma ile gençlerin, millî, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerleri benimseyen, koruyan, geliştiren, vatanını, bayrağını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, millî birlik, demokrasi ve yurt bilincine sahip yurttaşlar olarak yetiştirmek, “Demokrasi, Millî İrade ve Vatan Sevgisi” konularında farkındalıklarının artırılması amaçlanmıştır.

Yarışmanın Konusu

İlkokul/Ortaokul/Lise öğrencileri arasında “Demokrasi Uğruna”, “Vatan Uğruna”, “Millet Uğruna”, “Özgürlük Uğruna”, “Milli İrade Uğruna”, “Ay Yıldızlı Şanlı Bayrak Uğruna”, “Milli ve Manevi Değerler Uğruna” anlamlarını barındıran “Türkiye Aşkına: 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Milli Birlik Günü” konulu resim/şiir/kompozisyon yarışması.

Yarışmanın Kapsamı

Bu şartname, yukarıda amacı ve konusu belirtilen yarışmaya katılacakları, eserlerde aranacak şartları, başvuru şeklini, yapılacak değerlendirmeyi, ödüllendirme ve ödül töreni ile yarışma takvimine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

Yarışmaya Katılacaklar

Yarışmaya Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel tüm ilkokul/ortaokul/lise öğrencileri katılacaktır. İlkokullar 3, 4. Sınıflar seviyesinde resim alanında; Ortaokullar 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar seviyesinde şiir alanında; Liseler 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar seviyesinde kompozisyon alanında yarışmalara katılacaklardır.

Eserlerde Aranacak Şartlar

Yarışmaya katılacak resim/şiir/kompozisyonlarda aşağıdaki şartlar aranacaktır.

Resim Yarışması

3 ve 4. Sınıf öğrencileri

 • Resimler 35x50cm ölçülerindeki resim kâğıdına yapılacaktır.
 • Her türlü resim tekniği ve boya malzemesi kullanmak serbesttir. (Sulu boya, pastel boya, yağlıboya, kuru boya, guaj vb.)
 • Eserin ön yüzüne eser sahibiyle ilgili hiçbir bilgi yazılmayacak; arka yüzüne sırasıyla AD, SOYAD, OKUL, SINIF, NUMARA bilgileri yazılacaktır.
 • Yarışmaya katılacak öğrenciler, ek-1’de yer alan öğrenci adı-soyadı, okulu, sınıfı, okul numarası, adres ve telefon bilgilerinin yer aldığı “Taahhütname Formu” nu doldurarak imzalayacaklardır.
 • Her öğrenci, yarışmaya bir (1) eserle katılabilecektir.

Şiir Yarışması

5, 6, 7, 8. Sınıf öğrencileri

 • Şiirler; Özgün, Türkçenin dil ve söyleyiş, yazım ve noktalama kurallarına uygun olacaktır.
 • Şiirlerde kıta sınırlaması yoktur. (Önlü arkalı yazılmayacak.)
 • Eserin ön yüzüne eser sahibiyle ilgili hiçbir bilgi yazılmayacak; arka yüzüne sırasıyla AD, SOYAD, OKUL, SINIF, NUMARA bilgileri yazılacaktır.
 • Bilgisayarda Word formatında A4 boyundaki kâğıda, Times New Roman yazı tipi ile 12 punto ve 1,5 satır aralıklı olarak yazılacaktır.
 • Yarışmaya katılacak öğrenciler, ek-1’de yer alan öğrenci adı-soyadı, okulu, sınıfı, okul numarası, adres ve telefon bilgilerinin yer aldığı “Taahhütname Formu” nu doldurarak imzalayacaklardır.
 • Her öğrenci, yarışmaya bir (1) eserle katılabilecektir.

Kompozisyon Yarışması

9, 10, 11, 12. Sınıf öğrencileri

 • Özgün, Türkçenin dil ve söyleyiş kurallarına uygun olacaktır.
 • 2 sayfayı geçmeyecektir. (Önlü arkalı yazılmayacak.)
 • Eserin ön yüzüne eser sahibiyle ilgili hiçbir bilgi yazılmayacak; arka yüzüne sırasıyla AD, SOYAD, OKUL, SINIF, NUMARA bilgileri yazılacaktır.
 • Bilgisayarda Word formatında A4 boyundaki kâğıda, Times New Roman yazı tipi ile 12 punto ve 1,5 satır aralıklı olarak yazılacaktır.
 • Yarışmaya katılacak öğrenciler, ek-1’de yer alan öğrenci adı-soyadı, okulu, sınıfı, okul numarası, adres ve telefon bilgilerinin yer aldığı “Taahhütname Formu” nu doldurarak imzalayacaklardır.
 • Her öğrenci, yarışmaya bir (1) eserle katılabilecektir.

Türkiye Aşkına Resim Şiir ve Kompozisyon Yarışması Başvuru Şekli

Yarışmaya katılacak eserlerin değerlendirmeleri; okul/ilçe milli eğitim müdürlüklerinde oluşturulacak komisyonlar marifetiyle yapılacaktır. Eserlerin ilk değerlendirmesi okul müdürlüklerince yapılacaktır. Okullarda birinci (1.) olan eserler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilecektir

Yapılacak İşlemler

Yapılacak işlemler okul/ilçe milli eğitim müdürlüğünde gerçekleştirilecektir.

Okullarda;

 1. Yarışma takvimine uygun olarak gerekli duyuru ve rehberlik yapılacaktır.
 • Başvurular oluşturulacak bir komisyon tarafından değerlendirilecektir.
 • Okullarda birinci (1.) olan eser ilçeye gönderilecektir.

İlçede;

 1. Yarışma takvimi doğrultusunda okullara gerekli duyuru yapılacaktır.
 • Okullardan gelen eserler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde oluşturulan komisyon tarafından değerlendirilecektir.
 • İlçede dereceye giren ilk üç (3) eser İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce ödüllendirilecektir.

Ödüllendirme ve Ödül Töreni

Yarışmada dereceye giren eserlerden; ilk üç (3) dereceye giren eserlerin sahibi öğrencilerin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenecek ödülleri yerel imkânlarla İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince düzenlenecek törende verilecektir.

Yarışmada derece alan öğrencilerin isimleri, okul ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün web sayfalarında ilan edilecektir.

Diğer Hususlar

Yarışmaya katılan eserler;

 • Okul/ilçe müdürlüklerinde şiir ve kompozisyon değerlendirmeleri, 1’i Türk Dili ve Edebiyatı/Türkçe olmak üzere en az 3 öğretmenden oluşturulacak komisyonlar marifetiyle değerlendirilecektir.
 • Resim değerlendirmesi, ortaokul ve liselerde görev yapan görsel sanatlar öğretmenlerinden seçilecek 3 kişilik komisyon tarafından yapılacaktır.
 • Eserler(şiir/kompozisyon), İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro birimine, Word formatında A4 boyundaki kâğıda 12 Times New Roman yazı tipi formatında yazılı ve bilgisayar çıktısı olarak gönderilecektir.
 • Eserler,  daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, ödül almamış ve herhangi bir yerde yayımlanmamış olacaktır.
 • Kurumumuza gönderilen eserler iade edilmeyecektir.
 • Eserin hukuki ve bilimsel sorumluluğu eser sahibine ait olacaktır. Eserlerin kitap ortamında yayımlanmasından herhangi bir hak iddia edilmeyecektir.
 • Yarışmaya katılan öğrenciler, bu şartnamede belirtilen tüm hususları kabul etmiş sayılacaklardır.

Türkiye Aşkına Resim Şiir ve Kompozisyon Yarışması Ödülleri

İlçelerde İlk 3 Dereceyi Alanlara İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Tarafından Ödüller Verilecektir

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 27 MAYIS 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi: TEMMUZ 2022

Türkiye Aşkına Resim Şiir ve Kompozisyon Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://bafra.meb.gov.tr/www/mudurlugumuz-koordinesinde-gerceklestirilecek-turkiye-askina-15-temmuz-demokrasi-zaferi-ve-milli-birlik-gunu-konulu-yarisma-duyurusu/icerik/1467

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.244 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap