Türkiye Ay Üsleri Ulusal Fikir Yarışması

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gökmen Uzay ve Havacılık Eğitim Merkezi tarafından, bireyleri Ay’da kurulacak ilk üs, araştırma, altyapı ve yaşam alanlarını düşünmeye, tasarlamaya ve planlamaya teşvik etmek amaçlarıyla Türkiye Ay Üsleri Ulusal Fikir Yarışması düzenleniyor. Ödüllü yarışma başvuruları devam ediyor.

Türkiye Ay Üsleri Ulusal Fikir Yarışması

Düzenleyen:Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gökmen Uzay ve Havacılık Eğitim Merkezi
Kategori:Proje Yarışmaları, Girişimcilik Yarışması, Fikir Yarışmaları, Tasarım Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:Lise Öğrencileri, Üniversite Öğrencileri ve Profesyoneller
Son Başvuru Tarihi:15 EYLÜL 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi:EYLÜL / EKİM 2022
Ödüller:Lise Kategorisi Ödülleri
5 Eşdeğer Ödül: 5.000 ₺

Üniversite Kategorisi Ödülleri
5 Eşdeğer Ödül: 10.000 ₺

Profesyonel Kategorisi Ödülleri
Birincilik Ödülü: 50.000 ₺
İkincilik Ödülü: 25.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 15.000 ₺
+ Başarı Ödülü (Para Ödülü)
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışma Teması

“Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gökmen Uzay ve Havacılık Eğitim Merkezi, lise/ortaöğretim öğrencilerini, üniversite öğrencilerini ve profesyonel katılımcıları Ay’da kurulacak ilk üs, araştırma, altyapı ve yaşam alanlarını düşünmeye, tasarlamaya ve planlamaya çağırıyor”

Yarışma Amacı

“Dünya Dışı Şehircilik ve Uzay Mimarlığı” konularını ele alan bir “FİKİR YARIŞMASI” hedefine yönelik olarak, yarışma yürütme sürecinde, ülkemizde bu hedefe yönelik “atölye, yarışma, uzmanlık ve/veya araştırma deneyimi olan” bir jüri ekibi aracılığı ile diyalog ortamlarını geliştirmek yaklaşımı ele alındı.  “Birûni, İbni Sina, Tusi, Uluğ Bey, Ali Kuşçu, Fatih Sultan Mehmet ve Atatürk Kraterlerini” de ele alarak “Çok Merkezli Ay Araştırma Üsleri” fikirleri ve tasarımları ile gelecekçi vizyon geliştirme hedeflenmiştir.

Yarışma Konusu

Türkiye Uzay Ajansı 9 Şubat 2021 tarihinde Milli Uzay Programı’nın ilk 10 yıllık vizyon hedeflerini ve Ay’a ilk ve sürdürülebilir temas projelerini açıkladı. Tasarım okullarında aşırı zorluklar içeren, Mars gibi gelecekçi vizyon ve projelendirme sahalarında daha önce bir fikir yarışması düzenleyerek bu konularda atılan temelleri takip ederek Ay yüzeyinde kurulacak ilk üsler, araştırma, altyapı ve yaşam alanlarını düşünmeye devam etmek hedefi ile hareket ediyoruz. Bu aşamada zorlayıcı iç ve dış koşullarda ve diğer gök cisimlerinde ortam, kaynak ve yaşam alanı ihtimalinin araştırılması, tasarımı ve inşası üzerine yeni gelişen faaliyet alanına ürün verilmesi yönünde lise/orta öğretim öğrencileri, üniversite öğrencileri ve profesyonel kategorilerde ulusal fikir yarışması düzenlenmesi hedeflendi.

Yarışma Kategorileri ve Kapsamı

Yarışma “üniversite öğrencileri” ve “profesyonel” olarak 2 kategoride yürütülecek olup, her 2 kategoriye de aşağıdaki sorular yöneltilerek kurgulanmıştır.

 1. Dünya’da ve Dünya’ya yaptıklarımız, yaşamakta olduğumuz sosyolojik & felsefî & antropolojik serüvenimiz Dünya’nın koruganı ve uydusu AY’da yer, mekân ve şehir kurma hedeflerinde nasıl değerlendirilmelidir?
 2. Ay yüzeyinde insan & canlı ekosistemlerine yabancı aşırı zor koşullara uyum ve bu koşulları dönüştürme yeteneklerimiz ile ilgili mevcut ve geliştirilmesi gereken teknolojiler plan,vizyon ve tasarım sürecinde “uzaya yayılan çok gezegenli medeniyet” vizyonu etrafında nasıl ele alınabilir?
 3. Ay’da kurulacak üs; orada yaşaması planlanan gök insanlarının psikolojik ve sosyolojik açıdan iyi olma halini sağlayacak şekilde nasıl geliştirilebilir? Türkiye’nin Milli Uzay Programı’nın hedeflerinden olan Ay Görevleri’nin sürdürülebilir ve başarılı olabilmesi için getirilecek tasarımsal ve teknolojik yaklaşımların vizyonu nasıl olabilir?
 4. Türkiye’nin Milli Uzay Programı’nın Ay Projeleri nasıl bir tasarım ve vizyon yaklaşımı ile sürdürülebilir ve başarılı olabilir?
 5. Sürdürülebilir bir yaşam kurabilmek, uygun mekân üretmek,  ilgili mühendislik & mimarlık tekniklerindeki yeni nesil güncel gelişmeler Ay koşullarında nasıl değerlendirilebilir?   

Planlama ve Tasarım Aşamaları

(En az iki kişilik ekiplerden oluşması gereken katılımcılarından altta tanımlanan iki aşamayı ele alan ve her kategoride sayıları tanımlanan afiş/poster/pafta ürünleri beklenmektedir.)

 1. AY 2023-2028: SERT VE YUMUŞAK İNİŞLER ve SONRASI FAALİYETLER İÇİN MEKÂNLAR, HACİMLER VE ALTYAPILAR: en az 20 gök insanı ve en az 1000 m3/insan için “korunaklı mekânsal hacim” tasarlanması. Aşırı dış koşullara karşı korunaklı ve dayanıklı olacak şekilde, mimari & mühendislik programı, malzeme, üretim tekniği, form, tasarım teması, ekolü, felsefesi SERBEST )
 2. AY 2030-2040-2050 / ÜS YERLEŞİMLERİ PLANLAMASI VE TASARIMI: en az 200 gök insanı ve 1000 m3/insan için, ilk mimari-mühendislik birimleri, yapılaşma/yerleşim konsepti, insan ve diğer yaşam formları için (biyolojik ve/veya sentetik) sürdürülebilir bir Dünya-Ay ekosisteminin kurulması hedefli vizyon, plan, proje ve mekânsal tasarımlar. (konum ve yer seçimi, insan ve diğer canlıların nüfusu, ekosistem kurgu ve dengesi, alanın dış ve iç koşulları, …vb senaryo bileşenleri SERBEST )

Yarışma Sürecinde Beklenen Ürünler ve Teslim Koşulları

BEKLENEN ÜRÜNLERLİSE / ORTA ÖĞRETİM  ÖĞRENCİLERİ KATEGORİSİÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ KATEGORİSİPROFESYONEL KATEGORİ
PAFTALARIN STANDARDI VE İÇERİĞİ2 adet 100 cm X 70 cm boyutlarında pafta dikey (portrait) oryantasyon. 1×2 olacak şekilde yan yana kullanılmalıdır. (her pafta ayrı dosyada olmalıdır) Gerekli görülen miktarda plan, kesit, görünüm, modelleme, kavramsal şemalar ve görsel temsiller ile yazılı açıklamalar. Teslimler .rar formatında yarışma e-mail adresine gönderilecektir. (Dosya toplam boyutlarının mail kotasını aşması halinde wetransfer dosya paylaşım platformu kullanılmalıdır.)3 adet 100 cm X 70 cm boyutlarında pafta dikey (portrait) oryantasyon. 1×3 olacak şekilde yan yana kullanılmalıdır. (her pafta ayrı dosyada olmalıdır) Gerekli görülen miktarda plan, kesit, görünüm, modelleme, kavramsal şemalar ve görsel temsiller ile yazılı açıklamalar. Teslimler .rar formatında yarışma e-mail adresine gönderilecektir. (Dosya toplam boyutlarının mail kotasını aşması halinde wetransfer dosya paylaşım platformu kullanılmalıdır.)4 adet 100 cm X 70 cm boyutlarında pafta dikey (portrait) oryantasyon, 1×4 olacak şekilde yan yana kullanılmalıdır. (her pafta ayrı dosyada olmalıdır) Gerekli görülen miktarda plan, kesit, görünüm, modelleme, kavramsal şemalar ve diğer görsel temsiller ile yazılı açıklamalar. Teslimler .rar formatında yarışma e-mail adresine gönderilecektir. (Dosya boyutlarının 20 mb’ı aşması halinde wetransfer dosya paylaşım platformu kullanılmalıdır.)
MAKET ve/veya 3 BOYUTLU MODELLERPafta içerisinde çalışma veya sonuç ürün maketi fotoğrafları veya 3B modellemeler kullanılması beklenmektedir.Pafta içerisinde çalışma veya sonuç ürün maketi fotoğrafları veya 3B modellemeler kullanılması beklenmektedir.Pafta içerisinde çalışma veya sonuç ürün maketi fotoğrafları veya 3B modellemeler kullanılması beklenmektedir.
RAPOREn az 500 kelimelik yaklaşım, model ve ürünler açısından yazılı ifadeleri içerecek “tasarım açıklama raporu” istenmektedir. (Yarışma email adresine gönderilecektir. Yarışma e-kitabında kullanılacaktır)En az 500 kelimelik yaklaşım, model ve ürünler açısından yazılı ifadeleri içerecek “tasarım açıklama raporu” istenmektedir. (Yarışma email adresine gönderilecektir. Yarışma e-kitabında kullanılacaktır)En az 1000 kelimelik yaklaşım, model ve ürünler açısından yazılı ifadeleri içerecek “tasarım açıklama raporu” istenmektedir.  (Yarışma email adresine gönderilecektir. Yarışma e-kitabında kullanılacaktır)
RUMUZHer iki paftanın “sağ üst köşesine” 1cm x 5cm beyaz zemin içine serbest font 7 haneli rakam harf karışık rumuz. Rumuz katılım belgesi ve açıklama raporunda belirtilmelidir.Her üç paftanın “sağ üst köşesine” 1cm x 5cm beyaz zemin içine serbest font 7 haneli rakam harf karışık rumuz. Rumuz katılım belgesi ve açıklama raporunda belirtilmelidir.Her dört paftanın “sağ üst köşesine” 1cm x 5cm beyaz zemin içine serbest font 7 haneli rakam harf karışık rumuz. Rumuz katılım belgesi ve açıklama raporunda belirtilmelidir.

Fikir Yarışması Süreci ve Yaygın Etkisi

Dış Gezegen Şehirciliği ve Uzay Mimarlığı gibi insanlığın medeniyet ufkuna dair yeni nesil ve vizyoner düşünce ve uğraş alanları ütopya olmaktan çıkıp orta vadede teknolojik başarı hikâye ve deneyimlerine dönüşüyor. Bu çerçevede, yarışmanın bu tür yeni nesil düşünce ve üretim süreçlerine hızla eklemlenerek, akademinin ve teknik eğitimin öğretim, araştırma ve uygulama sahasının genişlemesine katkısı olacaktır.

 1. Yarışma ile Milli Uzay Programı ve Ay Projelerine katkıları, bilim ve toplum kurumları, yerel yönetim paydaşları ve ulusal akademik paydaşlar ile etkinlik işbirliğini artırarak araştırma faaliyetlerini nitelik ve nicelik olarak artmasına destek olunması sağlanacaktır.
 2. Yarışma ile kurumsal yönetişim süreçlerini iyileştirerek, paydaş katılımını sağlayarak ve ulusal ve uluslararası sorumluluk projeleri gerçekleştirerek iletişim ağlarının yoğunlaştırılması sağlanacaktır.

Jüri Üyeleri

Jüri üyelerinin görev tanımı; “katılımcıların sorularının takvim içerisinde cevaplanması”, “ürünlerin lise/orta öğretim öğrencileri, üniversite öğrencileri ve profesyonel kategoride değerlendirmesini 3 ayrı ekipte organize olarak kör inceleme yöntemi ile yapılması” ve “ödül alanların ve sonuçların etik, düşünsel, bilimsel ve teknik olarak incelemektir”. Bu görev tanımı, yarışmanın akademik niteliğini ve kapsamını genişleterek ve BTÜ elemanları dışındaki jüri üyeleri ile iletişim BTÜ’nün görevlendireceği proje koordinatörü ve Bursa BŞB Bilim ve Teknoloji Merkezi yönetimi ile koordineli olarak yürütülecektir.

“Bu akademisyen-uygulamacı uzman listesi, “1-Lise/Orta Öğretim Öğrencileri, 2-Üniversite Öğrencileri,3-Profesyonel” olmak üzere 3 ayrı jüri ekibi olarak organize olacaktır.”

 UzmanlıkAkademik Ünvan, Ad-SoyadKurum / Birim / Görev
 ŞEHİR VE BÖLGE PLANCISIDR. ÖĞR.ÜYS. ERSAN KOÇ Yarışma Projesi KoordinatörüBursa Teknik Üniversitesi (BTU), MTF, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi
01SOSYOLOG  PROF.DR. AHMET ZEKİ ÜNAL  Bursa Teknik Üniversitesi  (BTU), İTBF, Sosyoloji Bölümü, BTU-İTBF Dekanı
02PEYZAJ MİMARI  PROF.DR. GÜL SAYAN ATANUR  Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Bölüm Başkanı
03ENDÜSTRİYEL TASARIM UZMANIPROF.DR. SERKAN GÜNEŞ  Gazi Üniversitesi (GÜ), Mimarlık Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, Bölüm Başkanı
04ENDÜSTRİYEL TASARIM UZMANIPROF.DR. ABDULLAH TOĞAY  Gazi Üniversitesi (GÜ), Mimarlık Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
05PEYZAJ MİMARIPROF.DR. HAKAN DOYGUN  İzmir Demokrasi Üniversitesi (İDU), Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Dekan
06PEYZAJ MİMARIPROF.DR. SADIK ARTUNÇ  Mississipi State University, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Blm.Bşk.
07MİMARPROF.DR. GAYE BİROL  İzmir Demokrasi Üniversitesi (İDU), Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Bölüm Başkanı
08MİMARPROF.DR. TÜLİN VURAL ARSLANBursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Dekan
09ASTRONOMDR. ALİME YANARTAŞTÜBİTAK Uzay – Başkan Yrd
10ASTRONOMPROF.DR. FARUK SOYDUGANÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
11ASTRONOMPROF.DR. MELAHAT BİLGE DEMİRKÖZODTÜ Fizik Bölümü, İVME-R Uzay ve Hızlandırıcı Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Mdr., İVME-R
12ASTRONOMDR. UMUT YILDIZNASA-JPL
13ASTRONOMDR. EGEMEN İMRESistem Mühendisi, OHB
14ASTRONOMBURAK YAĞLIOĞLUTÜBİTAK Uzay-Proje Yöneticisi
15ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜH.DOÇ.DR. GÖKHAN GELENBursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), Robot Teknolojileri ve Akıllı Sistemler Uyg. ve Araş.Merk., Müdür
16MAKİNE MÜHENDİSİDOÇ.DR. HÜSEYİN LEKESİZBursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), Robot Teknolojileri ve Akıllı Sistemler Uyg. ve Araş.Merk., Müdür Yrd.
17MİMAR  DOÇ.DR. GÜZDEN VARİNLİOĞLUİzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü, MIT-SAP, Ziyaretçi Araştırmacı
18MİMAR  DOÇ.DR. BURKAY PASİN  Yaşar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü
19ŞEHİR VE BÖLGE PLANCISIDOÇ.DR. GİZEM ERDOĞAN AYDIN  İzmir Demokrasi Üniversitesi (İDU), Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Bölüm Başkanı
20MİMAR  DOÇ.DR. NEŞE ÇAKICI ALP  Kocaeli Üniversitesi (KOU), Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü
21İÇ MİMAR  DOÇ.DR. DENİZ DEMİRARSLANKocaeli Üniversitesi (KOU), Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü, Böl.Bşk.
22MİMAR  DOÇ.DR. SEMA ALAÇAM  İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Mimari Tasarımda Bilişim Uzmanı
23ŞEHİR VE BÖLGE PLANCISIDOÇ.DR. ZEYNEP GÜNAY  İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, (ISoCaRP), Bşk.Yrd.
24MİMAR  DOÇ.DR. SİBEL POLAT  Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü
25MİMAR  DOÇ.DR. HİLAL TUĞBA ÖRMECİOĞLUAkdeniz Üniversitesi (AÜ), Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü
26ŞEHİR VE BÖLGE PLANCISIDOÇ.DR. FİKRET ZORLU  Mersin Üniversitesi (MÜ), Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
27KENTSEL TASARIM UZMANIDOÇ.DR. FERAY KOCA  Muğla Üniversitesi (MU), Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Bölüm Başkanı
28SOSYOLOJİDOÇ.DR. MELDA MEDİNE SUNAYBTU, Bursa Teknik Üniversitesi, İTBF, Sosyoloji Bölümü
29ŞEHİR VE BÖLGE PLANCISIDOÇ.DR. DOĞAN DURSUNAtatürk Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Bölüm Başkanı
30ŞEHİR VE BÖLGE PLANCISIDR.ÖĞR.ÜYS. EBRU KAMACI KARAHAN  Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), MTF, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Bölüm Başkan Yardımcısı
31İÇ MİMAR  DR.ÖĞR.ÜYS. AYLİN ARAS  Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Dek.Yrd.
32SOSYOLOJİDR.ÖĞR.ÜYS. SELDA ADİLOĞLUBTU, Bursa Teknik Üniversitesi, İTBF, Sosyoloji Bölümü
33ŞEHİR VE BÖLGE PLANCISIDR.ÖĞR.ÜYS. AHMET BURAK BÜYÜKCİVELEKODTÜ, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
34MİMARDR.ÖĞR.ÜYS. EMİRHAN COŞGUNHaliç Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Mimari Tasarımda Bilişim

9 MİMAR + 6 ŞEHİR VE BÖLGE PLANCISI + 6 ASTRONOM-UZAY BİLİMCİSİ, 2 İÇ MİMAR + 2 PEYZAJ MİMARI + 2 ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMCISI + 2 MÜHENDİS + 3 SOSYOLOG + 1 KENTSEL TASARIM UZMANI’NDAN OLUŞAN 34 JÜRİ ÜYESİ 3 AYRI JÜRİ EKİBİ HALİNDE GÖREV ALACAKTIR. JÜRİ GÖREV DAĞILIMI YARIŞMA AFİŞİNDE AKTARILMIŞTIR. MÜCBİR SEBEPLERDE, YEDEK JÜRİLER GENEL EKİP İÇERİSİNDEN GÖREVLENDİRİLECEKTİR.

Yarışma Raportörleri

Raportörlerin görevleri soru, cevap ve jüri incelemesi aşamalarında proje koordinatörüne ve jüri üyelerine yardımcı olmak, görüşleri yazılı ve imzalı kayıt altına almak, kolokyum ve sergileme aşamalarında organizasyona yardımcı olmak şeklindedir.

1ŞEHİR VE BÖLGE PLANCISIARAŞ.GÖR. ALİ YILMAZ (Lise/Orta Öğretim Kategorileri)Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, ŞBP Bölümü
2ŞEHİR VE BÖLGE PLANCISIARAŞ.GÖR. ÇİĞDEM ÜSTÜN (Üniversite Öğrencisi Kategorileri)Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, ŞBP Bölümü
3MİMAR  ARAŞ.GÖR. ENDER ŞEN (Profesyonel Kategori)Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Jüri Değerlendirme İlke ve Esasları

Yarışma jüri üyeleri ve raportörleri yarışma sürecindeki görevini aşağıda belirtilen ilke ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirmeyi taahhüt ederler.

 • Yarışma sürecince herhangi bir katılımcı adayı veya ekip üyesi ile yarışma hakkında fırsat eşitliğini veya rekabet ortamını zedeleyici diyalog kurmamak.
 • Ürünlerin bilimsel ve teknik inceleme sürecini bir kamu görevi olarak kabul ederek, kamu görevinin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğu ve bilimin ve doğrunun hizmetinde yürütülmesi bilinç ve anlayışıyla yürütmek.
 • Jüri görevimi insan haklarına saygılı, saydam, katılımcı, dürüst, hesap verebilir, bilimin ve düşüncenin sınırlarını zorlayarak kamu yararını gözeten ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda yerine getirmek.
 • Jüri üyeliği görevini dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engelli ve cinsiyet ayrımı yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde gereklerine uygun davranmak.
 • Jüri görevini, görevle ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kişiden hediye almadan, maddi ve manevi fayda veya bu nitelikte herhangi bir çıkar sağlamadan, herhangi bir özel menfaat beklentisi içinde olmadan yerine getirmek.
 • Kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanmamayı ve kullandırmamayı, bu mal ve kaynakları israf etmemek.
 • Jüri değerlendirme öncesi, sırası ve sonrasında yarışma sürecini sekteye uğratacak herhangi bir bilgi paylaşımında bulunmamak.
 • Yarışma jüri üyelerine, proje paydaşı kurumlara, ve diğer muhataplarıma karşı ilgili, nazik, ölçülü ve saygılı hareket etmek.
 • Değerlendirmeyi, yarışma şartnamesinde belirtilen konulara atfen ve referansla, bilim insanı kimliğim ve konu uzmanlıklarım çerçevesinde etik davranış ilke ve değerlerine bağlı olarak yapmayı ve jüri üyeliği hizmeti hizmet sunmak.

Değerlendirilme Ölçütleri

 • TASARIM YAKLAŞIMI VE FELSEFESİ: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK, YAŞAM ALANI OLUŞTURMA VE BÜYÜME MODELİ  (30/100 PUAN)
 • YARIŞMA PROGRAMINA UYGUNLUK VE YETERLİLİK: 2023 VE 2028 İHTİYAÇLARINA CEVAP VERME  (30/100 PUAN)
 • AŞIRI KOŞULLARDA YAPIM VE ÜRETİM TEKNİKLERİ FİKİRLERİ: MALZEME VE ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÜZERİNE KURGUSAL VEYA KURAMSAL KATKILARI … VB  (20/100 PUAN)
 • GRAFİK SUNUM, TEMSİL VE İFADE YETERLİLİĞİ İLE GÖRSEL İFADE ÇEŞİTLİLİĞİ (20/100 PUAN)

Yarışma İletişim

www.bursabilimmerkezi.org

ay2023@btu.edu.tr

Türkiye Ay Üsleri Ulusal Fikir Yarışması Ödülleri

Lise Kategorisi Ödülleri
5 Eşdeğer Ödül: 5.000 ₺

ÜniversiteKategorisi Ödülleri
5 Eşdeğer Ödül: 10.000 ₺

Profesyonel Kategorisi Ödülleri
Birincilik Ödülü: 50.000 ₺
İkincilik Ödülü: 25.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 15.000 ₺
+ Başarı Ödülü (Para Ödülü)

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 15 EYLÜL 2022

Sonuç Açıklanma Tarihi: EYLÜL / EKİM 2022

Yarışma Kolokyumu ve Ödül Töreni: 25 EKİM 2022

Türkiye Ay Üsleri Ulusal Fikir Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: http://www.bursabilimmerkezi.org/turkiye-ay-usleri-ulusal-fikir-yarismasi-projesi-1605/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.244 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap