Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Kupası Ulusal Fotoğraf Yarışması

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu tarafından, TFSF’yi oluşturan derneklerin ve onların üyelerinin fotoğraf üretimine katkı sağlamak, üyelerin bağlı oldukları derneği sahiplenmesi, desteklemesi ve derneklerin sanat ortamında kaliteli bir rekabet ile kaynaşmasını, birbirlerini sanat ortamında tanımalarını sağlamak ve Türk fotoğraf sanatı için özgün eserlerin oluşmasına ve değerlendirilmesine imkân tanımak amaçlarıyla Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Kupası Ulusal Fotoğraf Yarışması düzenleniyor. Ödüllü fotoğraf yarışması başvuruları devam ediyor.

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Kupası Ulusal Fotoğraf Yarışması

Düzenleyen:Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu
Kategori:Fotoğraf Yarışması, Kültür – Sanat Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:Sadece TFSF’ye üye fotoğraf dernekleri üyeleri
1 (bir) takım halinde yarışmaya katılabilir.
Son Başvuru Tarihi:28 ŞUBAT 2022 Saat: 23.00 (TSİ)
Sonuç Açıklanma Tarihi:14 MART 2022
Ödüller:Takım Ödülleri
Birincilik Ödülü: TFSF Altın Madalyası + TFSF Yayın Seti
İkincilik Ödülü: TFSF Gümüş Madalyası + TFSF Yayın Seti
Üçüncülük Ödülü: TFSF Bronz Madalyası + TFSF Yayın Seti
Mansiyon Ödülü: TFSF Mansiyon Belgesi + TFSF Yayın Seti (3 Adet)

Bireysel Ödüller
Birincilik Ödülü: TFSF Altın Madalyası + TFSF Yayın Seti
İkincilik Ödülü: TFSF Gümüş Madalyası + TFSF Yayın Seti
Üçüncülük Ödülü: TFSF Bronz Madalyası + TFSF Yayın Seti
Mansiyon Ödülü: TFSF Mansiyon Belgesi + TFSF Yayın Seti (3 Adet)
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışma Amacı

TFSF’yi oluşturan derneklerin ve onların üyelerinin fotoğraf üretimine katkı sağlamak, üyelerin bağlı oldukları derneği sahiplenmesi, desteklemesi ve derneklerin sanat ortamında kaliteli bir rekabet ile kaynaşmasını, birbirlerini sanat ortamında tanımalarını sağlamaktır. Türk fotoğraf sanatı için özgün eserlerin oluşmasına ve değerlendirilmesine imkân tanımaktır.

2018 yılından itibaren Birincilik Ödülünü 3 (üç) kez kazanan derneğe, logosunun üstünde özel tasarlanmış yıldız kullanma izni verilecektir.

Geçen yıllarda birincilik kupası kazanan dernekler:

2018 Takım Birinciliği / Birincilik Kupası – BUFSAD

2019 Takım Birinciliği / Birincilik Kupası – DEFSAD

2020 Takım Birinciliği / Birincilik Kupası – EFOD

Yarışma Konusu

 • “TFSF Kupası 2021’in konusu “Serbest” tir.
 • Tümüyle bilgisayarda hazırlanmış ve grafik üretilmiş eserler hariç, sanatsal anlam katacak müdahale içeren, siyah beyaz veya renkli olmak üzere sayısal tabanlı fotoğraflarla, takım içinde belli bir konu bütünlüğü gözetilerek seçilen konu içeriği ile katılım sağlanabilir.
 • Federasyona üye dernek üyelerinin güncel fotoğraf üretimlerinin teşvik edilmesini sağlanmak için katılım sağlayacak fotoğraflar 2018 – 2021 yılları içinde çekilmiş olmalıdır.

Kategori – Bölümler

 • Yarışma iki kategoridir: (İki kategoriye de aynı fotoğraflar yüklenmelidir.)

“Sayısal (Dijital): “Serbest” > Takım > T”

“Sayısal (Dijital): “Serbest” > Bireysel > B”

 • İki kategori, iki farklı Seçici Kurul tarafından ayrı oturumlarda değerlendirmeye alınacaktır. Bir oturumda Takım Bölümü, diğer oturumda Bireysel Bölüm için değerlendirme yapılacaktır.

Fotoğraf Yarışması Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya; Seçici Kurul ve TFSF Yarışma Temsilcisi ile birinci dereceden akrabaları ve haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden fotoğrafçılar ve derneklerin Onursal Üyeleri, onursal üye oldukları derneklerin takımından katılamaz. Bu yarışmada görev alan TFSF Yarışma Temsilcisi hariç TFSF Yarışma Temsilcileri bağlı oldukları derneklerin takımı ile yarışmaya katılabilir.
 • Düzenli yapılması planlanan bu kupaya aynı fotoğraf bir kez katılabilir (önceki yıllarda düzenlenen kupalara katılan fotoğraflar gönderilmemelidir), aksine davranış kural ihlali sayılır.
 • Herhangi bir fotoğraf yarışmasında ödül ya da sergileme almış olan fotoğraflarla katılım için bir sınırlama yoktur.
 • Sadece TFSF’ye üye fotoğraf dernekleri üyeleri 1 (bir) takım halinde yarışmaya katılabilir (Bundan sonra Dernek Üyeleri “Takım” olarak anılacaktır). TFSF üyesi olmayan dernek(ler) ile topluluk/kulüp/grup veya bireysel katılımlar kabul edilmeyecek ve bu tür katılımcılar yarışma dışı bırakılacaktır.
 • Takım üye sayısı en az 7 (yedi) kişi, en fazla 10 (on) kişi olacaktır. Takım üyelerinin her birinin yarışmaya katılımında en fazla 2 (iki) fotoğrafı yer almalıdır.
 • Takımlar 10 (on) fotoğraf ile yarışmaya iştirak edebilecektir. Gönderilen fotoğraflarda konu bütünlüğü aranacaktır. Takım Kaptanı daha önceden şartnamede belirtilen hususlar doğrultusunda boyutlandırılan ve isimlendirilen 10 (on) fotoğrafı tek oturumda yüklemelidir. Yükleme sonrasında son katılım tarihine kadar katılımın iptal edilmesi veya gerekli düzeltmelerin yapılması Takım Kaptanın yetkisinde olacaktır.
 • Katılım TFSF üyesi dernek adına Takım halinde olacaktır. Her derneğin kısa adı “Takımın adı” olacaktır.
 • Katılım için TFSF tarafından Dernek Yetkilisine bildirilen kullanıcı adı ve şifreyle sisteme giriş yapılması gerekmektedir. Üye Dernek Yönetim Kurulu tarafından bir kişi “Takım Kaptanı” olarak görevlendirilecek ve dernek adına fotoğrafların yüklemesini yapacaktır.
 • Yarışmadaki iki kategoriye (takım ve bireysel) aynı fotoğraflar yüklenmelidir.
 • Fotoğraflar sisteme Takım Kaptanı tarafından yüklenirken açılan formda her iki kategoride de her fotoğrafın çekildiği tarih, çekildiği yer bilgisi girişi yapılırken “Fotoğraf Adı”alanına “Takım adı – fotoğraf sahibinin adı soyadı – eser adı” yazılmalı ve Takım

Kategorisinde “Fotoğraf Sırası” alanına fotoğrafın sıra numarası yazılmalıdır.

Örneğin: “Fotoğraf Adı” alanına “TFSF – Ayşe Nazlı Değerli – Uçuşan İnciler” ve “Fotoğraf Sırası” alanına “5” olarak giriş yapılabilir.

 • Bireysel değerlendirmede derece alan kişilerin belirlenmesi fotoğraf isimlendirmesi (eser adı) üzerinden yapılacağı için fotoğrafların mutlaka düzgün isimlendirilmiş olması gerekmektedir. Hatalı ya da düzgün isimlendirilmeyen fotoğrafları son katılım tarihine kadar Takım Kaptanı yeniden isimlendirilebilecektir.
 • Bir derneğin adını o derneğin bilgisi dışında kullanan kişiler kural ihlali yapmış sayılır ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Ulusal/Uluslararası Yarışma Düzenleme Yönergesindeki ilgili yaptırımlar uygulanır.
 • Farklı derneklere üye olan kişiler, sadece TFSF üyesi 1 (bir) derneğin takımında yer alabilirler.
 • Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

Yaptırımlar

 • Kural ihlali durumunda Takım ve katılımcı hakkında, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Ulusal/Uluslararası Yarışma Düzenleme Yönergesinin 13. Maddesi’nde belirtilen yaptırımlar uygulanır. Takım ve katılımcıların elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse, ödül sahibi takım ve/veya katılımcının ödülü iade etmesi gerekir. Böyle bir iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış takım veya katılımcılara ise talep hakkı doğurmaz.
 • TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla katılımcı, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilmesi için araştırma yapılmasını önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı hakkında kural ihlali yaptığı gerekçesi ile Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Ulusal/Uluslararası Yarışma Düzenleme Yönergesinde belirtilen yaptırımlar uygulanır. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.

Telif (Kullanım) Hakları

 • Yarışmaya katılan fotoğrafların telif hakları eser sahiplerinindir. Ancak katılımcılar, ödül ya da sergilemeye hak kazanmış olan fotoğraflarının kullanım haklarını TFSF’nin kullanım sırasında isminin belirtilmesi şartıyla, süresiz olarak verdiğini peşinen kabul eder. Söz konusu fotoğraflara ilişkin kullanım hakları, eser sahipleriyle birlikte, TFSF’nin olacaktır.
 • Katılımcı bu yarışmaya katılarak, gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince, dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan eser(ler)inin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim ve yayımlanma haklarının kullanımı için TFSF’ye, isminin kullanılması şartıyla, izin/muvafakat verdiğini baştan kabul eder (Fotoğraflarla kolaj vb grafiksel çalışmalarda isim kullanılamamaktadır). Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakat için maddi manevi herhangi bir hak talep etmeyeceğini gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Yarışmanın kurallarına göre, eserlerin çoğaltılması, basılı veya dijital kataloğa girmesine izin verilir. Bu konuda telif hakkı ile ilgili kurallara uyulmalıdır. TFSF fotoğrafların başka amaçlar için kullanılmasına, hiçbir koşul altında, izin vermez.
 • Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Tüm izinlerinin eser sahibi tarafından alınmış olduğu kabul edilir. TFSF, katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 • Fotoğrafların içeriğinden, fotoğrafta yer alan şahıs ve tüzel kişiliklerden fotoğrafçı sorumludur. İçerikte yer alan insanlar, şirket ve markaların olumsuz ve olumlu durumları tamamen fotoğrafçının hukuki sorumluluğundadır, düzenleyici olarak TFSF ortaya çıkacak hukuki/ticari sorunlarda taraf değildir. Yarışmacı fotoğraf gönderirken bu koşulları kabul etmiş sayılır.
 • Fotoğrafın içeriğinde çocuk işçiye yer verilemez. Markalar, şirketler ve şahıslar rencide edilecek şekilde kompozisyon yapılamaz.
 • Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
 • Gerekli görüldüğünde / istendiğinde ödül ve sergileme alan fotoğrafların orijinali (bilgileri) incelenmek üzere istenildiğinde yarışma kuruluna gönderilebilecek şekilde hazır olmalıdır.
 • Yarışmada ödül alamayan fotoğraflar sonuçların açıklanmasından sonra sistemden 90 (doksan) gün sonra silinecektir.
 • Katılımcılar; TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine fotoğraflarını yüklemekle yarışma şartnamesini ve koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, takım kaptanının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.
 • Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Jüri ve “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Ulusal/Uluslararası Yarışma Düzenleme Yönergesi” ile TFSF Yönetim Kurulunun kararları geçerlidir.

*Yarışma, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından “TFSF 2022-001” numara ile onaylanmıştır.

Eserlerin Yüklenmesi

 • Yarışma çevrimiçi (online) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.
 • Fotoğraflar çevrimiçi olarak https://tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden yüklenecektir. Derneklere özel olarak gönderilen kullanıcı adı ve şifre ile Takım Kaptanı tarafından sisteme giriş yapılması gerekmektedir.
 • Takım Kaptanı haricinde bireysel sistem üyelikleri ile katılım kabul edilmeyecektir.
 • Takım Kaptanı üyelere ait olan fotoğrafları toplu halde kimlere ait olduğunu belirterek “Katılım Koşulları” 6. (altıncı) maddede belirtildiği şekilde yükleyecektir. Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
 • Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte ve dosyaların boyutları 2 MB’den az olmamalı, 4 MB’yi de geçmeyecek şekilde kaydedilmelidir.
 • Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
 • Çevrimiçi üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/iletisim adresinden ilgili konu seçilerek Bilişim Birimi ile iletişime geçilerek sorun hakkında bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.
 • Eserlerin yüklenmesi ve saklanması durumlarında ortaya çıkabilecek olası sorunlar için TFSF sorumlu olmayacaktır.

Değerlendirme ve Sonuçlar

 • Yarışma değerlendirmesi 2 (iki) ayrı oturumda yapılacaktır. Seçici kurullar, çevrimiçi değerlendirme yapılacaktır.

Birinci oturumda; Takım Bölümü Seçici Kurulu tarafından takımlar oylanacak ve oylama sonucunda en yüksek puanı alan ilk 3 (üç) takım kupa ile ödüllendirilecektir. Sıralamadaki diğer 3 (üç) takıma mansiyon verilecektir. Takım değerlendirmesi sırasında seçici kurul 2 türde puanlama yapacaktır. İlki; takımların fotoğraflarının ayrı ayrı puanlanması, ikincisi ise genel olarak takımın fotoğrafları arasındaki uyum için verilecek puandır. Her iki puan toplamı takım puanını belirleyecektir. Eşitlik çıkması halinde “uyum puanı” yüksek olan takım kazanırken, hala eşitlik çıkması halinde Seçici Kurul eş oy alan takımlar için yeniden puanlama yapacaktır.

İkinci oturumda; Bireysel Bölüm Seçici Kurulu tarafından takım üyelerinin fotoğrafları ayrı ayrı değerlendirilecek, değerlendirme sonrası en yüksek puanı alan 3 (üç) kişi bireysel olarak TFSF madalyaları ve sıralamadaki diğer 3 (üç) kişi ise TFSF mansiyonu ile ödüllendirilecektir. Eşitlik çıkması halinde Seçici Kurul eş oy alan fotoğraflar için yeniden puanlama yapacaktır.

 • Yarışma sonuçları TFSF’nin https://tfsf.org.tr/ ve https://tfsfonayliyarismalar.org/ web sitelerinde ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan takım ve katılımcıların Takım Kaptanına telefon ve e-posta yoluyla bildirilecektir.

Seçici Kurullar

Takım Bölümü Seçici Kurulu:
Sefa ULUKAN – TFSF YK Başkanı

M. Çağatay GÖKTAN – KOÜ GSF Fotoğraf Bölümü, Doç. Dr.

Haluk ÇOBANOĞLU – Fotoğraf Sanatçısı, Yazar

Bireysel Bölüm Seçici Kurulu
Abdullah SEZGİN – TFSF YK Başkan Yardımcısı

Handan DAYI – Akdeniz Üni. GSF Fotoğraf Bölümü, Doç.

Dora GÜNEL – Fotoğraf Sanatçısı

Yedek Seçici Kurul Üyesi
Serdar İYİİZ – TFSF YK Başkan Yardımcısı

Seçici kurullar, en az 3 (üç) üye ile toplanır.

TFSF Yarışma Temsilcisi

Ferhat Can SARIKOÇ

Yedek Temsilci Duygu Nazire KAŞIKCI

Sergi Koordinatörü: Murat BERKYÜREK

Yarışma Sekreteryası ve İletişim

Ferhat Can SARIKOÇ

TFSF İzmir Cad. Sümer 1 Sk. 14/1-2 Kızılay / Ankara / Türkiye ofis@tfsf.org.tr

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Kupası Ulusal Fotoğraf Yarışması Ödülleri

Takım Ödülleri
Birincilik Ödülü: TFSF Altın Madalyası + TFSF Yayın Seti
İkincilik Ödülü: TFSF Gümüş Madalyası + TFSF Yayın Seti
Üçüncülük Ödülü: TFSF Bronz Madalyası + TFSF Yayın Seti
Mansiyon Ödülü: TFSF Mansiyon Belgesi + TFSF Yayın Seti (3 Adet)

Bireysel Ödüller
Birincilik Ödülü: TFSF Altın Madalyası + TFSF Yayın Seti
İkincilik Ödülü: TFSF Gümüş Madalyası + TFSF Yayın Seti
Üçüncülük Ödülü: TFSF Bronz Madalyası + TFSF Yayın Seti
Mansiyon Ödülü: TFSF Mansiyon Belgesi + TFSF Yayın Seti (3 Adet)

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 28 ŞUBAT 2022 Saat: 23.00 (TSİ)
Sonuç Açıklanma Tarihi: 14 MART 2022

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Kupası Ulusal Fotoğraf Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/yarisma/detay/tuerkiye-fotograf-sanati-federasyonu-kupasi-ulusal-fotograf-yarismasi-tr

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.235 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap