Türkiye Gençler Su Ödülü Proje Yarışması 2022

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından, Dünya Su Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Stockholm Gençler Su Ödülü Yarışması kapsamında genç bireylerin ortak su konularındaki fikirlerinin yerel ve küresel ölçekte geliştirilmesi genç katılımcıların projeleri ile ülkemizin görünürlüğü ve temsiliyeti artırmaları ve gelecek nesillerin su ve çevre meselelerindeki hassasiyetinin geliştirilmesi amaçlarıyla Türkiye Gençler Su Ödülü Proje Yarışması 2022 düzenleniyor. Ödüllü proje yarışması başvuruları devam ediyor.

Türkiye Gençler Su Ödülü Proje Yarışması 2022

Düzenleyen:Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Kategori:Proje Yarışmaları, Girişimcilik Yarışması, Fikir Yarışmaları,
Tasarım Yarışması, Lise Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:MEB’e bağlı okullarda öğrenim gören 15-20 yaş arası tüm lise öğrencileri.
Son Başvuru Tarihi:30 NİSAN 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi:MAYIS 2022
Ödüller:Türkiye Gençler Su Ödülü Proje Yarışması Ödülleri
Birincilik Ödülü: 2.500 ₺ + Başarı Belgesi
İkincilik Ödülü: 2.000 ₺ + Başarı Belgesi
Üçüncülük Ödülü: 1.500₺ + Başarı Belgesi

2022 Stockholm Gençler Su Ödülü Yarışması Ödülleri
Birincilik Ödülü Alan Öğrenciye: 15.000 $ + Cam Heykelcik
Birincilik Ödülü Alan Öğrencinin Okuluna: 5.000 $
Onur Ödülü (Diploma of Excellence): 3.000 $
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışma Amacı

1997 yılından bu yana her yıl Dünya Su Haftası etkinlikleri kapsamında Stockholm Gençler Su Ödülü Yarışması düzenlenmekte olup Yarışma Stockholm Su Vakfı adına Stockholm Su Enstitüsü (SIWI) tarafından İsveç Prensesi Victoria’nın himayesinde gerçekleştirilmektedir.

Stockholm Gençler Su Ödülü Yarışması’nda ülkemizi temsil edecek projenin belirlenmesi maksadıyla Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye Gençler Su Ödülü Proje Yarışması düzenlemektedir.

Dünya su kaynaklarının araştırılması, geliştirilmesi ve korunmasını desteklemek amacıyla gençlerin su konularına ilgilerini artırmak gerekmektedir.

Bu bağlamda ödülün amacı, genç bireylerin ortak su konularındaki fikirlerinin hem yerel hem de küresel ölçekte geliştirilmesidir. Ayrıca, genç katılımcıların projeleri ile ülkemizin görünürlüğü ve temsiliyeti artırılacak; gelecek nesillerin su ve çevre meselelerindeki hassasiyeti geliştirilmiş olacaktır.

Yarışma Başvuru Koşulları

 • Yarışma, Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okullarda öğrenim gören 15-20 yaş arası bütün lise öğrencilerine açıktır. 20 yaşından genç olsa bile, üniversite öğrencilerinin yarışmaya katılım hakkı bulunmamaktadır.
 • Yarışmaya, bireysel ya da grup olarak başvuru yapılabilir. Grup katılımlarında Stockholm’de yapılacak olan uluslararası finale 2 öğrenciden fazlası katılamayacaktır. Katılım sağlayacak öğrenciler Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce belirlenecektir.
 • Yarışmanın finalist(ler)i Stockholm’de gerçekleştirilecek olan uluslararası finalde uluslararası jüriye proje sunumu gerçekleştireceğinden, adayların İngilizce diline (konuşma, yazma ve anlama) hakim olması gerekmektedir.

Yarışma Teması ve Önemli Hususlar

 • Proje temaları, “kuraklık/taşkınlar, yeraltı suyu, tuzlanma, suyla ilgili farmakolojik sorunlar ile sanitasyon ve hijyen” olup, proje hazırlanırken su kalitesi, su kaynakları yönetimi, suyun korunması, atık suyun arıtılması yoluyla yaşam kalitesinin geliştirilmesi hususları göz önünde bulundurulmalıdır.
 • Proje hazırlama esnasında üniversiteler gibi yükseköğretim kurumlarından herhangi bir teknik yardım alınması durumunda, bu yardımın boyutu ve kapsamı, “Referans” bölümünde belirtilmelidir.
 • Yarışmaya katılacak Projeler yazılı rapor olarak hazırlanacak olup sadece birinci olan projenin ayrıca poster şekline (İngilizce dilinde) getirilmesi gerekmektedir.
 • Stockholm’deki uluslararası yarışmaya katılım başvurusu ve Stockholm’deki yarışma sırasında projenin sunumu İngilizce dilinde gerçekleştirileceğinden; birinci seçilen proje raporu ve posterinin İngilizce dilinde de hazırlanması gerekmektedir. Başvuruda herhangi bir gecikme yaşanmaması için tüm bu hususların göz önünde bulundurulması önem arz etmektedir.

Yazılı Proje Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

12 punto, Times New Roman karakteri ile 1,5 satır aralığında ve uygun kenar boşlukları bırakılarak yazılmalıdır. Kapak sayfası dışındaki sayfalar numaralandırılmalıdır. Şekiller, fotoğraflar, tablolar ve ekler de dahil 20 adet A4 sayfasını geçmemelidir. 2MB’dan büyük olmamak şartı ile PDF formatında elektronik ortamda sunulmalıdır. Kapak sayfası, öğrencilerin isteklerine göre hazırlanabilir; fakat “Türkiye Gençler Su Ödülü Proje Yarışması 2022, rapor başlığı, isim(ler) ve ülke” bilgileri belirtilmelidir.

Ön Bilgiler

Bu kısım, kapak sayfası ile asıl raporun ilk sayfası arasındaki sayfaları içermekte olup, en fazla 1 sayfalık Proje özeti, içindekiler kısmı, raporda kullanılan kısaltmalar listesi, referanslar kısmı yer alacaktır. Bütün bu bilgiler, toplam 20 sayfanın içinde bulunmalıdır.

Poster Sunumu

Bu kısımda birinci olan Projeye ait önemli bölümlerin sunulması gerekmektedir. 2 adet olarak hazırlanacak posterler, görsel materyalleri içermelidir. Boyutları, maksimum 96 cm x 200 cm ebatında olmalıdır.

Başvuru Şekli

Türkiye Gençler Su Ödülü Yarışması (TGSÖ) katılım gönüllülük esasına dayanır, yarışma için katılımcılardan ücret talep edilmemektedir.

Başvurular aşağıda belirtilen adrese, proje sahibi öğrencilerin cep telefonları, e-posta adresleri yazılı iletişim bilgileri ile okul müdürü imzalı üst yazı ekinde, 30 Nisan 2022 tarihine kadar e-posta ya da posta yoluyla yapılabilir.

Ayrıca, proje sahibi öğrenciler tarafından İngilizce dilinde hazırlanmış Proje özetini içeren 5 dakikalık video kayıtlarının WeTransfer v.b. bulut teknolojisi kullanan bir platforma yüklenmesi ve ilgili linkin waterprize@dsi.gov.tr adresine gönderileceklerdir.

Yarışma sonucuna itiraz hakkı bulunmamakta olup, Türkiye Gençler Su Ödülü Proje Yarışmasını düzenleyen DSİ Genel Müdürlüğü, yarışma mekanlarına erişim dahil engelli bireylerin etkinliğe katılımını teşvik edici, kolaylaştırıcı ve etkinlikten azami şekilde faydalanmalarını sağlayıcı tedbirleri sağlamaktadır.

Proje Değerlendirme Kriterleri ve Puanları

Uygunluk

Projenin bilimsel uygunluğu ve çevre-toplum konularına uygunluğu gözetilir: 3

 • Proje, su çevrelerinde ses getirmeyi hedeflemekte midir? 3
 • Proje bilimsel olarak uygun mudur? Sonuçları uygulanabilir midir? 3
 • Proje, çevre ve toplumun refahını artırmaya dönük müdür? 3
 • Proje, çözüm bekleyen sorunlara yenilikçi çözümler sunmakta mıdır? 3
 • Proje, su konularında bilinçlenmeyi arttırmakta mıdır? 3
 • Proje, çevre ve toplumla ilgili konuları bütünleştirmekte midir? 3

Yaratıcılık Becerisi

Projenin yaratıcılığı şu açılardan değerlendirilir:

 • Bir sorunla nasıl baş edildiği, 3
 • Bir sorunun nasıl çözüldüğü, 3
 • Verileri analiz etme becerisi, 3
 • Deneyler ya da araştırmalar, 3
 • Sorundan etkilenen tarafların farkındalığını arttırma, 3

Yöntem

 • Sonuç alınabilecek açıkça belirtilen bir fikir var mı? 3
 • Sorun iyi tanımlanmış mı? 3
 • Sorun, ne yönlerden sınırlandırılmış? 3
 • Çalışma, planlı yürütülmüş mü? 3
 • Sonuç çıkaracak kadar yeterli bilgi var mı? 3
 • Verilerin muhtemel farklı yorumları dikkate alınmış mıdır? 3
 • Araştırmanın devam ettirilmesini sağlayacak yeni sorular ya da öneriler var mıdır? 3

Konu Bilgisi

 • Öğrencinin ilgili literatür ve mevcut alan araştırmalarına hakimiyeti, 3
 • Çalışmanın hangi kaynaklara dayandırıldığı, 3
 • Referans listesi ikna edicimi? (Referanslar konusunda iyi hazırlık yapılmışmı?) 3
 • Popüler bilim kaynakları ne ölçüde kullanılmıştır? 3
 • Projeyi hazırlayan öğrenci, çalışmanın konusuna yeterince aşina mı? 3
 • Yazar, alan araştırmaları konusunda bilgili mi? Terminolojiye hakim mi? 2
 • Proje yazarı, alternatif çözümler konusunda bilgiye sahip mi? 2

Pratik Beceriler

 • Öğrenci projesini kendisi mi sergiledi? 2
 • Ölçümleri öğrenci mi yaptı? 2
 • Dışarıdan (öğretmen, veli, üniversite) ne kadar yardım alındı? 2
 • Okulda bulunan materyallerden yararlanıldı mı? 2
 • Sergi için malzeme nereden temin edildi? Öğrencinin kendi ürünü mü? 2
 • Mevcut teknikler ne kadar iyi kullanıldı? 2

Rapor ve Sunum

 • Öğrenci çalışmasını yazılı, sözlü ve sergi yoluyla düzgün ve bilgilendirici şekilde sunabiliyor mu? 3
 • Çalışmanın içeriği iyi yapılandırılmış mı? 3
 • Yazılı raporda metnin dili, şekiller, grafikler seviye olarak uygun mu? 3
 • Sunum, kişiye özgü belli özellikleri öne çıkarıyor mu?  3
 • Sunumla yazılı materyal arasında ilişki var mı? 3

Uluslararası Final

“Türkiye Gençler Su Ödülü Yarışması 2022”de birinciliğe layık görülen proje sahibi finalist(ler), 2022 yılı Ağustos ayının son haftasında İsveç’in başkenti Stockholm’de gerçekleştirilecek olan “2022 Dünya Su Haftası” etkinlikleri kapsamında düzenlenecek “2022 Stockholm Gençler Su Ödülü Yarışması”nda ülkemizi temsil edecektir. Covid-19 pandemisi kapsamında belirlenecek uygulama doğrultusunda yarışmaya katılım mümkün olmaması halinde çevrimiçi gerçekleştirilecek yarışmada ülkemizi temsil edecektir.

Stockholm Gençler Su Ödülüne başvuru Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nce yapılacaktır.

Yarışmaya katılım sağlayacak finalist(ler)in uluslararası ulaşımları Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nce, konaklama ve yeme-içme masrafları ise Stockholm Su Enstitüsünce sağlanacaktır.

Danışman öğretmen için herhangi bir ödeme yapılmayacak olup Stockholm Su Haftası boyunca finalist(ler)e Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından refakat edilecektir.

Uluslararası finalde birinci olan proje sahipleri 15.000 Amerikan Doları ve cam heykelcik, proje sahiplerinin kayıtlı olduğu lise ise 5.000 Amerikan Doları ile ödüllendirilecektir. Onur ödülü (Diploma of Excellence) ise 3.000 Amerikan Dolarıdır.

Yarışma Değerlendirmesi

Değerlendirme iki aşamada yapılacaktır.

Okul İdaresi, öğrenciler tarafından hazırlanan projeleri kurulacak bir komisyon kararı ile değerlendirerek sadece birinci seçtiklerini en geç 30 Nisan 2022 tarihine kadar Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Müşavirliğine gönderecektir.

Okul idaresince seçilen ve gönderilmeye hak kazanan proje, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce oluşturulan jüri tarafından değerlendirilerek, Türkiye genelindeki yarışma sonucunda birinci, ikinci ve üçüncü olanlar seçilecektir.

Değerlendirmeyi yapacak Jüri’nin yapısı aşağıda belirtilmiştir:

Başkan: DSİ Genel Müdür Yardımcısı, Faruk Fıratoğlu

Üniversite Temsilcisi: Başkent Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi, Prof. Dr. İBRAHİM GÜRER

Üye:DSİ Dış İlişkiler Müşaviri, Tuncer Dincerkök

Üye: DSİ Dış İlişkiler Müşavir Yardımcısı, Serpil Köylü Dalgın

Üye: DSİ Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkan Yardımcısı, Murat Hatipoğlu

Üye: DSİ Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi Başkan Yrd. Aysun Eleman

Üye:DSİ Uluslararası Hidrolojik Faaliyetler Şube Müdürü, Mustafa Onur ÖNEN

Telif Hakkı

Katılımcı, yarışmaya gönderdiği projenin kendisine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Projesi ödül alan veya sergilenmeye değer bulunan katılımcılardan, bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan bu yarışma ile elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

DSİ tüm tanıtım faaliyetlerinde dereceye giren projeleri proje sahibinin izniyle sergileyecektir.

Ticari değeri olduğu düşünülen projeler için başvuru öncesinde patent başvurusunun yapılması önerilir.

Bunun için gerekli bilgi www.turkpatent.gov.tr adresinden edinilebilir.

Yarışma İletişim

Devlet Su İşler Genel Müdürlüğü

Mustafa Kemal Mh. Anadolu Bulvarı No: 5/1

Çankaya / ANKARA

TEL: (312) 454 50 80

FAKS: (312) 454 50 85

E-POSTA: waterprize@dsi.gov.tr

Detaylı bilgi DSİ Genel Müdürlüğü web sitesinden www.dsi.gov.tr ve DSİ Dış İlişkiler Müşavirliği’nden temin edilebilir.

Türkiye Gençler Su Ödülü Proje Yarışması 2022 Ödülleri

Türkiye Gençler Su Ödülü Proje Yarışması Ödülleri
Birincilik Ödülü: 2.500 ₺ + Başarı Belgesi
İkincilik Ödülü: 2.000 ₺ + Başarı Belgesi
Üçüncülük Ödülü: 1.500₺ + Başarı Belgesi

2022 Stockholm Gençler Su Ödülü Yarışması Ödülleri
Birincilik Ödülü Alan Öğrenciye: 15.000 $ + Cam Heykelcik
Birincilik Ödülü Alan Öğrencinin Okuluna: 5.000 $
Onur Ödülü (Diploma of Excellence): 3.000 $

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 30 NİSAN 2022

Türkiye Ödülleri Sonuç Açıklanma Tarihi: MAYIS 2022

Türkiye Gençler Su Ödülü Proje Yarışması 1.’sinin Projesinin Uluslararası Yarışma İnternet Sayfasına Yüklenmesi: HAZİRAN 2022

Türkiye Gençler Su Ödülü Proje Yarışması 1.’sinin Projesinin Posterinin Uluslararası Yarışma İnternet Sayfasına Yüklenmesi: TEMMUZ 2022

Türkiye Gençler Su Ödülü Proje Yarışması 1.’sinin İsveç’teki Mülakata Katılması: AĞUSTOS 2022

Türkiye Gençler Su Ödülü Proje Yarışması 1.’sinin İsveç’teki Yarışmada Ülkemizi Temsil Etmesi: AĞUSTOS (Son haftası) 2022

Türkiye Gençler Su Ödülü Proje Yarışması 2022 Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.dsi.gov.tr/Haber/Detay/4758

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.244 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap