Türkiye İş Bankası Gelecek Bizim Fotoğraf Yarışması

Türkiye İş Bankası tarafından, Fotoğraf Organizasyonları Derneği ve Habitat TV iş birliğinde, 7-17 yaş aralığındaki çocuk ve gençlerde orman yangınları, deniz kirliliği, atık sorunu, kuraklık ve su krizi konularında ekolojik farkındalık yaratmak amaçlarıyla Türkiye İş Bankası Gelecek Bizim Fotoğraf Yarışması düzenleniyor. Ödüllü fotoğraf yarışması başvuruları devam ediyor.

Türkiye İş Bankası Gelecek Bizim Fotoğraf Yarışması

Düzenleyen:Türkiye İş Bankası tarafından, Fotoğraf Organizasyonları Derneği
ve Habitat TV iş birliğinde
Kategori:Fotoğraf Yarışması, Kültür – Sanat Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:Türkiye’de ikamet eden ve 7-17 yaş aralığındaki herkes.
Son Başvuru Tarihi:25 HAZİRAN 2022 Saat 23.00
Sonuç Açıklanma Tarihi:1 TEMMUZ 2022
Ödüller:Birincilik Ödülü: Insta360 ONE RS Twin
İkincilik Ödülü: Insta360 One X2
Üçüncülük Ödülü: Insta360 GO2
Mansiyon Ödülü: instax  Mini 40 (7 Adet)
Sergileme Ödülü: (En fazla 10 adet)
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışmanın Amacı

Tüm Türkiye çapında 7-17 yaş gurubunun hedeflendiği ekolojik farkındalık yaratmayı amaçlayan Gelecek Bizim isimli fotoğraf yarışması Türkiye İş Bankası’nın sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında, çevrimiçi olarak gerçekleştirilmektedir. Katılımcılar sadece orman yangınları, deniz kirliliği, atık sorunu, kuraklık ve su krizi konularında yarışmaya başvurabilir.

Yarışma Kapsamı

Yarışma; Seçici Kurul Üyeleri, Türkiye İş Bankası ve iştirak çalışanları, yarışma düzenleme kurulu, Fotoğraf Organizasyonları Derneği, FOTON Yönetim Kurulu Üyeleri, Habitat TV BE çalışan ve birinci derece yakınları dışında, Türkiye’de ikamet eden ve 7-17 yaş aralığındaki çocukların katılımına açıktır.

Gelecek Bizim Fotoğraf Yarışması Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir. Yarışmaya katılımda dijital fotoğraf makinası, cep telefonu, analog makine ile çekilip taranmış dijital görüntü formatları, tabletlerle çekilmiş fotoğraflar kabul edilir. Anılan bu yöntemler dışında yer alan Drone, 360derece kameralar ve benzeri kayıt cihazları ile üretilen fotoğraflar kabul edilmeyecektir.
 • Yarışmamıza, Türkiye’de ikamet eden 7-17 yaş arası tüm çocuklar velilerinin vereceği yazılı bir Muvafakatname ile yarışmaya katılabilirler. Ekte bulunan muvakkatname çıktısı alınarak imzalanır ve fotoğraflarla birlikte FOTON web sayfasındaki yarışma ile ilgili bölüme yüklenir. Yüklenmeyen, eksik imza bulunan muvafakatnameler geçersizdir.
 • Katılımcılar, yarışmaya Türkiye sınırları içinde çekilmiş en fazla 5 (beş) adet Sayısal (Dijital) Renkli veya Siyah-Beyaz eser ile katılabilir. Birden fazla eserle katılım sağlanması halinde, fotoğrafların içeriği birbirini tekrar etmemeli ve farklı olmalıdır.
 • Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Başkasına ait görüntülerin tamamen ya da kısmen kullanılması, kural ihlali sayılır.
 • Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve Seçici Kurul’u yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
 • Kural ihlaline sebebiyet veren fotoğrafın izin ve telif hakları ile ilgili sorumluluk, fotoğrafı ileten katılımcıya aittir.
 • Fotoğrafçı, yarışmaya gönderilen fotoğraflarda çerçeve içine giren insanların fotoğrafının çekilmesi ve bir yarışmaya gönderilmesi, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanması için gerekli izinleri aldığını kabul ve taahhüt eder. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 • Kural ihlali yapan Katılımcının ödül ve/veya sergilemesi iptal edilir; ödül yeri boş bırakılır; ödül, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.
 • Keskinlik, kontrast, satürasyon, kırpma gibi basit müdahalelerin dışında, tamamen bilgisayar yazılımları ile oluşturulmuş fotoğraflar kabul edilmeyecektir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.
 • Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir bir salonda; 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü bir projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya ultra HD 4K 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü 42/55 inç’lik bir LCD monitörde sunulacaktır.
 • Jüri üyeleri tarafından fotoğrafların seçiminde benzer fotoğrafların seçilmemesi, farklı fotoğraflara yer verilmesi esas alınacaktır.
 • Yarışma sonuçları FOTON fotoğraf derneği www.fotondernegi.com web sitesinden ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve/veya e-posta yoluyla bildirilecektir.

Telif (Kullanım) Hakları

 • Katılımcı, derece, mansiyon alan ve sergileme yapılacak fotoğrafının /fotoğraflarının FOTON sosyal medya hesaplarında, Habitat TV yayınlarında, Türkiye İş Bankası yayınlarında ve üç kuruluşun web sitelerinde ve tüm sosyal medya platformlarında yer alan hesaplarında kullanılmasına izin verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, fotoğraf sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve fotoğrafın/fotoğrafların kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Ödül, sergileme alan fotoğraflar, basılı, görsel yayın ve materyallerinde, sosyal medya hesaplarında, web sitelerinde, düzenlenecek sanal sergilerde süresiz ve sınırsız olarak kullanılabilecektir.
 • Sergi düzenlenmesi ve kitap basılması durumunda, sergide ve kitapta yer alacak fotoğraflar, bastırılacak olup katılımcılardan herhangi bir bedel tahsil edilmeyecektir.
 • Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin her türlü hukuki/cezai sorumluluğu katılımcıya aittir.
 • Şartnamede belirtilen ödüller, yapılacak bir törenle hak sahiplerine verilecektir. Kazananlar Düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.
 • Yarışmada başarılı olan eserler, FOTON www.fotondernegi.com web sitesinde ve Habitat TV’de, Habitat sosyal medya hesaplarında ile Türkiye İş Bankası sosyal medya (Facebook, Twitter, Instagram vb.) hesaplarında yayınlanacaktır.
 • Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda DÜZENLEME KURULU ve JÜRİ kararları geçerlidir.
 • Katılımcılar; FOTON web sitesine fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

Eserlerin İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi

 • Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.
 • Sisteme yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırlanmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
 • Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde isim, imza, logo, tarih, işaret, çizim vb. bilgiler bulunmamalıdır.
 • Web sitesine yüklenen fotoğrafların EXIF bilgileri (DPI, piksel bilgileri gibi) bozulmamış olmalıdır. Aksi halde sistemde yaşanacak problemlerden FOTON sorumlu değildir.
 • Yarışmaya katılacak fotoğraflar, JPG/JPEG formatında, 150-300 DPI çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde, uzun kenarı en az 2400 piksel olacak şekilde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 MB’den az olmamalı, 3 MB’yi de geçmemelidir.
 • Ödül alan, sergilemeye değer bulunan fotoğraflar yarışma sonrası eser sahiplerinden orijinal boyutlarında ve yüksek çözünürlüklü haliyle istenecektir.

İsimlendirme

 • Fotoğrafın isimlendirmesinde ç, ı, ğ, ö, ş, ü harfleri ve noktalama işaretleri

(!’^+%&/()=?>£#$½§{[]}\|) kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.

 • Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlarda FOTON sorumlu olmayacaktır.

Seçici Kurul

 • Coşkun ARAL- Fotoğraf Muhabiri, FOTON Başkanı
 • Tanın HELVACI- Fotoğrafçı, FOTON Y.K üyesi
 • Murat GÜR – Fotoğrafçı, Editör, FOTON Y.K üyesi
 • Mustafa SEVEN – Fotoğraf Sanatçısı
 • Dilek AŞKIN – Fotoğrafçı
 • Simge BOYMUL – Türkiye İş Bankası
 • Taylan YAŞAR – Türkiye İş Bankası

Seçici Kurul, tüm üyelerin bir araya gelmesi ile toplanır ve yarışma sonrasında değerlendirme tutanağı hazırlanır. Toplantı tarihinde üç seçici kurul üyesinin bir araya gelememesi durumunda toplantı ve sonuç duyurusu bir hafta ertelenir.

Yarışma İletişim

ALPER KOÇ

halperkoc@gmail.com

0545 3962490

FOTON Fotoğraf Derneği

Fulya Mah. Mevlüt Pehlivan Sok. Erdoğanlar İş Mrk. No:14 Kat:2 D:6/3 ŞİŞLİ / İstanbul

Tel: 0212 275 4952

E-posta: info@fotondernegi.com

Türkiye İş Bankası Gelecek Bizim Fotoğraf Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: Insta360 ONE RS Twin
İkincilik Ödülü: Insta360 One X2
Üçüncülük Ödülü: Insta360 GO2
Mansiyon Ödülü: instax  Mini 40 (7 Adet)
Sergileme Ödülü: (En fazla 10 adet)

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 25 HAZİRAN 2022 Saat 23.00

Sonuç Açıklanma Tarihi: 1 TEMMUZ 2022

Türkiye İş Bankası Gelecek Bizim Fotoğraf Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://fotondernegi.com/gelecek-bizim/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.167 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap