Türkiye Matematik Ligi Yarışması

Çekirgeler Eğitim Hizmetleri tarafından, öğrencilerin Matematik derslerinde edindikleri becerileri ulusal ve uluslararası düzeyde sergilemelerinin sağlanması, Ulusal ve Uluslararası düzeyde matematik bilgi ve sevgisinin yaygınlaştırılması ve Türk öğrencilerinin ezbere dayalı matematik bilgilerinden ziyade yaratıcı matematik düşünce sistemlerini geliştirmelerini sağlamak amaçlarıyla Türkiye Matematik Ligi Yarışması düzenleniyor. Ödüllü matematik yarışması başvuruları devam ediyor.

Türkiye Matematik Ligi Yarışması

Düzenleyen:Çekirgeler Eğitim Hizmetleri
Kategori:Bilgi Yarışması, İlkokul – Ortaokul Yarışması, Bilim Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:İlkokul ve Ortaokul öğrencileri.
Son Başvuru Tarihi: 5 OCAK 2024
Sonuç Açıklanma Tarihi:16 MART 2024
Ödüller:Yarışmaya katılan öğrencilere;
Katılım sertifikası, ‘Başarı Sertifikası’, ‘Başarı Madalyası’, Yeni Nesil Dergi Dijital Aboneliği ve TÜBİTAK kitap seti verilecektir.
 
Yarışmaya öğrencileri ile katılan öğretmen ve okullara;
Katılım sertifikası, Başarı Sertifikası, ‘Üstün Başarı Sertifikası’ ve ‘Üstün Başarı Plaketi’ verilecektir.

Ödül detaylarına aşağıdan ulaşılabilir.

- Advertisement -

Yarışma Hakkında

Yarışmanın Türü: Bilim Olimpiyatları (Matematik)

Yarışmanın Gerekçesi:

 • Türkiye Matematik Ligi Yarışması’nın gerekçesi, “Şubat 2014 tarihli Eğitim ve Öğretim 2022 Bilgi Notu” başlıklı “Avrupa 2022 Stratejisi ve Eğitim’de İşbirliğinin Artan Önemi” konulu Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı notu.
 • Fasıl 26: (Eğitim ve Kültür) Avrupa Birliği (AB)’nin İşleyişi

Hakkında, Antlaşmada (Madde 165-167) yer aldığı üzere AB’de eğitimin kalitesinin artırılmasını sağlamak, kültürel zenginliği korumak ve ortak kültürü geliştirmek adına üye devletler arasında işbirliğinin ve faaliyetlerin desteklenmesi öngörülür.

Yarışmanın Amacı

 • Öğrencilerin Matematik derslerinde edindikleri becerileri ulusal ve uluslararası düzeyde sergilemelerinin sağlanması,
 • Ulusal ve Uluslararası düzeyde matematik bilgi ve sevgisinin yaygınlaştırılması,
 • Uluslararası düzeyde ortak bir Matematik kültürünün oluşturulup yaygınlaştırılması,
 • Türk öğrencilerinin ezbere dayalı matematik bilgilerinden ziyade yaratıcı matematik düşünce sistemlerini geliştirmelerini sağlamak.

Yarışma Başvuru Koşulları        

 • Türkiye’deki Resmi ve Özel Okullarda öğrenim gören, ilkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıf öğrencileri ve ortaokul 5, 6, 7 ve 8. Sınıf öğrencileri katılım sağlayabilir.
 • 2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılında resmi ve özel ilkokul veya ortaokula devam ediyor olmak,
 • 5 Ocak 2024 saat 23.59’a kadar sınav başvurusu için çevrimiçi (online) olarak web sitesi üzerinden kayıt yapmış olmak,
 • Kayıt sırasında, öğrencilerin ve öğretmenlerin toplanan kişisel bilgileri, hiçbir koşulda, herhangi bir kurum veya şahısla paylaşılmaz.
 • Türkiye Matematik Ligi Yarışması’nda görevli gözetmenler, engelli bireylerin yarışmaya sorunsuz katılımı için her türlü önlemi alırlar. Yarışma binası engelli bireylerin ulaşımı ve yarışmaya katılımına uygun olarak düzenlenir.
 • Kayıt veya sınav esnasında öğrenci ve okullardan toplanan bilgiler KVKK’na uygun olacak şekilde güvenli bir ortamda yarışma dönemi sonuna kadar saklanır. Türkiye Matematik Ligi Yarışması için kullanılan tüm internet siteleri, SSL Güvenlik Sertifikalı sitelerdir. Yarışma dönemi sona erdikten sonra öğrencilerin sınav sonuç bilgileri dışındaki tüm veriler her yıl silinerek herhangi bir güvenlik sorunu yaşanmasının önüne geçilir.

Yarışma Şekli ve Koşulları

İlkokul ve ortaokullar için yarışma 8 istasyondan (bölümden) oluşur.

İlk 7 istasyonda;

 • 3 puanlık birer sorudan toplam 7 soru,
 • 4 puanlık birer sorudan toplam 7 soru,
 • 5 puanlık birer sorudan toplam 7 soru.

Son istasyonda ise,

 • 4 puan değerinde 4 soru bulunur.

Sınav, toplam 100 puan değerinde 25 sorudan oluşur.

Sınav süresi: 60 dakikadır.

 • Sınav kitapçıklarında veya yarışma sırasında dağıtılan ödül ve hediyelerde Çekirgeler Eğitim ve işbirliği yaptığı kurumlar dışında herhangi bir kurumun reklamı ve tanıtımı yapılmayacaktır.
 • Okul Kayıt yaparak öğrencilerini panele eklemek suretiyle kayıt yapan okullar, sınavı kendi okullarnda, kendi öğrencilerine düzenlerler. Bireysel katlımcılar sınavlara online katılırlar.
 • Yarışma kitapçıkları, yönergeler ve optikler, ilgili okulların sorumlu öğretmenlerine (kayıt yapan öğretmen) dijital olarak gönderilir. Öğretmenler yarışma kitapçıklarını okullarından siyah beyaz çıktı alarak öğrencilerine uygularlar.
 • Sınavın değerlendirmesi için optik formlar dijital olarak Çekirgeler Eğitim e-posta adresine gönderilir. 
 • Final Sınavı’na, Türkiye genelinde kendi sınıf seviyesinde;  okul kayıt ile sınava katılan ve okulunda ilk 5’e giren,  bireysel kayıt ile sınava katılan öğrenciler için ise, ilk yüzde 10’luk dilime giren öğrenciler katılabilir.
 • Final Sınavı, okullarda öğretmenlerin gözetmenliğinde yapılır. Bireysel katılımcılar final sınavına online katılırlar.
 • Yarışmaya katılmak isteyen engelli öğrenciler için yarışmaya katılması için hazırlıkların yapılması, yarışma yapılan okuldaki gözetmenler, sorumlu öğretmenler tarafından sağlanır.
 • Türkiye Matematik Ligi Yarışması’na ait süreçler Millî Eğitim Bakanlığı Sosyal Etkinlik İzinleri Yönergesi’nin 5. maddesinin 2. fıkrası hükümlerine göre yürütülür.
 • Pandemi, doğal afet gibi sebeplerle Milli Eğitim Bakanlığı’nın aldığı kararlar çerçevesinde dönemin koşullarının değişmesi hâlinde, sınav ile ilgili yapılabilecek düzenlemeler Çekirgeler Eğitim Hizmetleri inisiyatifindedir. 

Değerlendirme

 • Türkiye Matematik Ligi Yarışması, öğrenciler ve okullar arasındaki rekabeti artırmak yerine matematik kültürünü ve matematik sorusu çözmenin zevkini kaliteli sorular yoluyla yaymayı amaçlamaktadır. Bu amaçla sınav sonuçları duyurulduğunda öğrencilere doğru ve yanlış sorularının yanında girdikleri yüzdelik dilim, alınan puan ve bazı yetenek alanlarındaki seviyesi diğer öğrencilerle karşılaştırmalı olarak verilir.
 • Sınav sonuçları katılımcı sayısına bağlı olarak en geç 16 Mart 2024’e kadar açıklanır.
 • Hediye ve ödüllerin dağıtımı için 1.’lik, 2.’lik ve 3.’lük derecelerini kazanan öğrenciler ile ilk 10’a giren öğrenciler internet sitesi üzerinden duyurulur.
 • Eğer aynı puanı alan öğrenciler varsa hepsi 1.’lik, 2.’lik ya da 3.’lük derecesini paylaşarak, sertifikalarını ve madalyalarını alırlar. Ancak Ödüllendirme yapılırken 1 adet 1. ve en fazla 3’er adet 2. ve 3. seçilir. (Bakınız: Ödüller bölümü).
 • Sınav cevap kağıdını yanlış kodlayan ya da hiç kodlamayan öğrencilerin sınavı geçersiz sayılır. Okul kaydı yaptıran okullar ve öğretmenler öğrencilerin sonuçlarını topluca görüntüleyebilirler.
 • Sınav sonuçları www.cekirgeler.com internet sitesi üzerinden ilan edilir.
 • Sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar sınav sonuçları açıklandıktan sonra 3 iş günü içerisinde yapılmalıdır.

Sınav Jüri Üyeleri

 • Kemal Akoğlu (Boğaziçi Üniversitesi, Öğretim Üyesi)
 • Behnam Moradi (Tebriz Üniversitesi, Öğretim Üyesi)
 • Özgür Özdemir (Boğaziçi Üniversitesi, Matematik Öğretmeni)

Yarışma İletişim

Başvurular: Sınav başvuruları www.cekirgeler.com adresinden yapılabilir.

Sınav koşullarıyla ilgili bilgi almak ve başvuruların ulaşıp ulaşmadığını öğrenmek için aşağıdaki telefon ve e-posta adresinden iletişim kurabilirsiniz.

Çekirgeler Eğitim Hizmeteri İletişim Bilgileri:

E-posta Adresi: bilgi@cekirgeler.com

Telefon ve Whatsapp hattı: 0530 400 14 77

Türkiye Matematik Ligi Yarışması Ödülleri

Yarışmaya katılan öğrencilere,

 • Tüm katılımcılara, katılım sertifikası verilecektir.
 • Türkiye Finali sonrasında ilk yüzde 40’lık dilime giren her öğrenciye ‘Başarı Sertifikası’ verilecektir.
 • Dünya Finali sonucunda ilk 10’a giren öğrencilere ‘Başarı Madalyası’ verilecektir.
 • Dünya Finali sonucunda ilk 10’a giren öğrencilere Yeni Nesil Dergi Dijital Aboneliği verilecektir.
 • Dünya Finali sonucunda ilk 10’a giren öğrencilere TÜBİTAK kitap seti verilecektir.

Yarışmaya öğrencileri ile katılan öğretmen ve okullara,

 • Tüm katılımcı öğretmenlere, katılım sertifikası verilecektir.
 • Türkiye Finali sonrasında ilk yüzde 40’lık dilime giren öğrencisi olan tüm öğretmenlere başarı sertifikası verilecektir.
 • Final sınavında ilk 10’a giren öğrencilerin öğretmenlerine ‘Üstün Başarı Sertifikası’ verilecektir.
 • Öğrencileri Dünya Finali sonucunda ilk 10’a giren okullara ‘Üstün Başarı Plaketi’ verilecektir.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 5 OCAK 2024

Sınav Tarihi: 24 ŞUBAT 2024, Saat 10.00-18.00

Kesin Sonuçların Açıklanma Tarihi: 16 MART 2024

Final Sınavı: 20 NİSAN 2024

Final Sınav Sonuçlarının Açıklanma Tarihi: 11 MAYIS 2024

Ödül ve Madalya, Plaket Gönderimi: 31 MAYIS 2024 

Türkiye Matematik Ligi Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://cekirgeler.com/tml-katilim-sartlari-2024/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.236 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap