Türkiye Yüzyılı Makale Yarışması

Ticaret Bakanlığı tarafından, üniversiteli gençlerin Türkiye Yüzyılında ekonominin lokomotifi olarak ihracatın artırılmasına yönelik farkındalıklarını artırmak ve onların özgün, yaratıcı, yenilikçi ve uygulanabilir politika önerilerini almak amaçlarıyla Türkiye Yüzyılı Makale Yarışması düzenleniyor. Ödüllü makale yarışması başvuruları devam ediyor.

Türkiye Yüzyılı Makale Yarışması

Düzenleyen:T.C. Ticaret Bakanlığı
Kategori:Makale Yarışması, Yazı Yarışması, Edebiyat Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri.
Son Başvuru Tarihi:29 ŞUBAT 2024
Sonuç Açıklanma Tarihi:23 NİSAN 2024
Ödüller:Lisans ve Lisansüstü Kategorisi İçin (İki kategori için de ayrı olmak üzere)
Birincilik Ödülü: Dizüstü Bilgisayar
İkincilik Ödülü: Akıllı Telefon
Üçüncülük Ödülü: Tablet

- Advertisement -

Yarışmanın Amacı

T.C. Ticaret Bakanlığı, üniversiteli gençlerimizin Türkiye Yüzyılında ekonominin lokomotifi olarak ihracatın artırılmasına yönelik farkındalıklarını artırmak ve onların özgün, yaratıcı, yenilikçi ve uygulanabilir politika önerilerini almak amacıyla bir makale yarışması düzenlemektedir. Yarışmayla, geleceğin karar alıcılarına, bugünden Türkiye’nin ihracatının ve ekonomisinin şekillendirilmesinde aktif bir rol oynama ve ulusal kalkınmaya katkıda bulunma fırsatının sunulması amaçlanmaktadır.

Yarışma Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya Türkiye’deki üniversitelerin lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri katılabilir.
 • Her katılımcı yarışmaya sadece bir makale gönderebilir.
 • T.C. Ticaret Bakanlığı personeli ve birinci derece yakınları yarışmaya katılamaz.
 • Yarışmaya gönderilen makaleler daha önce başka bir yerde yayınlanmış veya yayınlanmak üzere değerlendirme altında olmamalıdır.
 • Başka bir dilde yayınlanmış olan makaleler tamamen ya da kısmen Türkçeye tercüme edilerek yarışmaya sunulamaz.
 • Yarışmaya makale gönderen katılımcılar makalenin tamamen kendileri tarafından yazıldığını, referans vermeksizin başkalarının fikir ve çalışmalarına yer verilmediğini, yapay zekâ araçlarının kullanılmadığını ve aksinin tespit edilmesi durumunda aldıkları ödül ve diğer kazanımların geri alınacağını beyan ve taahhüt ederler.
 • Yayınlanmak üzere ödüle layık görülmesi halinde, makalelerin bütün yayın hakları T.C. Ticaret Bakanlığına geçer.

Eser Gönderim Şekli ve Eserin Nitelikleri

 • Makalenin Word (DOC) ya da Acrobat (PDF) formatındaki kopyası 100.yilyarisma@ticaret.gov.tr adresine gönderilmelidir.
 • Makalenin üniversite e-posta adresinden iletilmesi ardından değerlendirmeye alındığına ilişkin tarafınıza e-postayla geri dönüş sağlanacaktır. Yarışmayla ilgili sorularınız aynı eposta adresine iletilebilir.
 • Makalenin yazımında Türkçe dilbilgisi ve imla kurallarına uyuma özen gösterilmeli; makale kaynakça hariç olmak üzere 8.000 kelimeyi geçmemelidir. Makalenin yazımına ilişkin diğer kurallar aşağıda sunulmaktadır.

Makalenin ilk sayfasında şu bilgiler yer almalıdır:

Makalenin başlığı:

 • Yazar(lar)ın ismi: Yazarın, birden fazla olması durumunda iletişimden sorumlu yazarın öğrenim görmekte olduğu üniversite ismi, iletişim adresi, e-posta adresi ve telefon numarası dipnotta belirtilmelidir.
 • Özet metni: “Özet” başlığının ardından en çok 200 kelimelik, tek satır aralığı ve sağ ve sol kenarda 1,5 cm, ilk satırda ilave 0,5 cm girinti bırakılarak, tek satır aralığı ve satır öncesi ve sonrasında 6 nk (pt) aralıkla yazılmış olarak makalenin özeti yazılmalıdır.
 • Anahtar Sözcükler ve Jel Kodları: Özetin bitiminden itibaren tek satır aralığından sonra koyu renkle yazılmış “Anahtar Sözcükler:” ibaresini takiben virgülle ayrılmış en çok 5 anahtar sözcük ve hemen altındaki satırda “JEL Kodları:” ibaresini takiben 2-4 adet JEL Kodu ilave edilmelidir. İlgili kodlara https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php?view=jel adresinden ulaşılabilir. Kağıt boyutu olarak A4 formatı seçilmeli; sağ ve sol kenarlardan 2,5 cm, üstten 2 cm ve alttan 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır. Metin iki yana yaslanmış olarak hizalanmalıdır.
 • Makalenin yazımında Times New Roman yazı fontu kullanılmalıdır. Bütün paragraflar sol marjinden başlamalı; tek satır aralığı ve satır öncesinde 12 nk (pt) aralıkla yazılmış olmalıdır. Paragraflar arasında fazladan satır boşluğu bırakılmamalıdır.
 • Tablo ve grafikler, metin içinde numaralarına yapılan atıfları izleyen ilk uygun boşluğa yerleştirilmeli; atıfta “aşağıdaki/yukarıdaki tablo/grafik” şeklinde yer tarifleri kullanılmamalıdır.
 • Tablo numaraları koyu renk yazılmalı ve tablo başlığından nokta işareti ile ayrılmalıdır
 • (“Tablo 1. Türkiye’nin İhracatı 1980-2022” gibi). Tablo adı ortalanmış olarak, “ve”, “ile” gibi bağlaçlar haricindeki kelimelerin baş harfleri büyük yazılmış olmalıdır. Tablo başlığı metinden ve tablonun üst kenarından tek satır aralığı ile ayrılmış olmalıdır. Tablodaki rakamların birimleri parantez içinde üst-ortada belirtilmelidir. Tablo başlığının hemen altında yatay ortalanmış biçimde tablodaki rakamların birimleri yazılmalıdır (“Cari Fiyatlarla Milyon Dolar” ya da “2000 Fiyatları ile Bin TL” gibi).
 • Grafik numarası ve başlığına ilişkin kurallar, grafiğin altında yer almaları dışında, tablolar için belirtilenlerle aynıdır.
 • Rakamsal ifadelerde ondalık kesirler virgül ile binlik basamaklar nokta ile ayrılmalı; tablolardaki rakamlar en sağ basamakları aynı hizaya gelecek şekilde yerleştirilmelidir.
 • Denklemler ve metin içinde kullanılacak matematiksel sembol ve işaretler Word içindeki denklem ekleme özelliği kullanılarak yazılmalı ve tüm denklemlere sıra numarası verilmelidir. Sıra numarası koyu renkle, parantez içinde ve sayfanın sağ marjinine yaslanmış şekilde; denklem ise sayfanın sol marjinine yaslanmış olarak yer almalıdır.
 • Denklemlerin türetilişi kısa olarak gösteriliyorsa, hakemlere verilmek üzere türetme işleminin bütün basamaklarını gösteren ayrı bir metin iletilmelidir.
 • Atıflar dışındaki açıklamalar için dipnot kullanılmalıdır. Dipnotlar tek satır aralığıyla ve her iki marjine yaslanmış olarak yazılmalıdır. Aynı sayfada yer alan dipnotlar bir satır boşlukla ayrılmalıdır. Gerekirse metodolojik ayrıntıları veya veri vb. ilave bilgileri içeren ekler yazının en sonuna eklenmeli, ancak bunlar mümkün olduğunca kısa tutulmalıdır. Birden fazla ek olması durumunda, koyu yazılan EK A, EK B gibi başlıklar yatay olarak ortalanmış biçimde kullanılmalıdır.
 • Makalenin en sonuna (varsa eklerinden de sonra) ilave edilecek yeni bir sayfada; makalenin İngilizce başlığı, “Abstract” başlığının ardından en çok 200 kelimelik İngilizce özet metni, “Keywords:” ibaresini takiben virgülle ayrılmış en çok 5 anahtar sözcük ve hemen altındaki satırda “JEL Codes:” ibaresini takiben 2-4 adet JEL Kodu eklenmelidir.
 • Yararlanılan kaynaklara yapılan göndermeler dipnotlarla değil, metnin içinde açılacak parantezlerle yapılmalıdır. Parantez içinde yazar(lar)ın soyadı ve kaynağın yılı yazılmalı, sayfa numaraları, ancak direkt alıntı yapılması halinde ve iki nokta üst üste kullanılarak belirtilmelidir.
 • Metnin sonunda, ancak varsa eklerden önce, ayrı bir sayfada verilecek olan kaynakça sol marja yaslanmış KAYNAKÇA başlığı ile ayrılmalı; tek satır aralığı bırakıldıktan sonra metin içinde atıfta bulunulan bütün kaynaklar, (ilk yazarın) soyadına göre alfabetik sırayla ve aşağıdaki örneklere uyumlu olarak sıralanmalıdır. Satır öncesinde 2 nk (pt) satır aralığı ile asılı 0,7 cm girinti seçilmiş olmalıdır. Makalede, metin içinde atıfta bulunulan ancak kaynakçada listelenmeyen ya da kaynakçada bulunup metin içinde atıfta bulunulmayan hiçbir kaynağa kesinlikle yer verilmemelidir. Dergilerde yayınlanmış olan makalelerin sayfa numaraları mutlaka belirtilmelidir.
 • Örnek Şablon ayrıca yayınlanacaktır.

Yarışma İletişim

Makale yarışmasına ilişkin detaylı bilgilere https://ticaret.gov.tr/100yilyarisma adresinden ulaşılabilir.

Türkiye Yüzyılı Makale Yarışması Ödülleri

Lisans ve Lisansüstü Kategorisi İçin (İki kategori için de ayrı olmak üzere)

Birincilik Ödülü: Dizüstü Bilgisayar

İkincilik Ödülü: Akıllı Telefon

Üçüncülük Ödülü: Tablet

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 29 ŞUBAT 2024

Sonuçların Açıklanma Tarihi: 23 NİSAN 2024

Bakanlıkça oluşturulacak Kurulca özgünlük, yaratıcılık, yenilikçilik ve uygulanabilirlik perspektifinden yapılacak değerlendirme sonucunda ödül almaya değer bulunan makaleler 23 NİSAN 2024 tarihinde duyurulacaktır.

Ödül Töreni: 19 MAYIS 2024 (Yeri ve saati ayrıca bildirilecektir.)

Türkiye Yüzyılı Makale Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://ticaret.gov.tr/100yilyarisma#

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.236 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap