Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Kaynakları Ulusal Makale Yarışması

BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi tarafından, yenilenebilir enerji kaynakları alanına dikkat çekmek, bu alandaki fırsatların araştırılmasına ve gündeme alınmasına katkıda bulunmak amaçlarıyla Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Kaynakları Ulusal Makale Yarışması düzenleniyor. Ödüllü makale yazma yarışması başvuruları devam ediyor.

 

Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Kaynakları Ulusal Makale Yarışması

  Düzenleyen: BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi  
  Kategori: Makale Yarışması, Bilim Yarışması, Lise Yarışmalar
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye
  Kimler Başvurabilir:

Türkiye genelindeki resmi proje liselerinde eğitim gören Hazırlık, 9, 10, 11, 12. sınıf öğrencileri.

  Son Başvuru Tarihi: 19 MART 2021
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 26 MART 2021
  Ödüller:
Birincilik Ödülü: 1.500 ₺
 
İkincilik Ödülü: 1.000 ₺
 
Üçüncülük Ödülü: 500 ₺
   

Yarışma Konusu

Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Yarışma Amacı

Küreselleşmeyle birlikte son dönemlerde sanayi alanında baş döndürücü gelişmelerin yaşanması, teknolojinin ilerlemesi, nüfusun artması gibi nedenlerle enerji kaynaklarının kullanımı hızla artmaktadır. Bugün enerjinin elde edilmesinde en çok kullanılan kaynaklar yenilenme özelliği olmayan fosil kaynaklarıdır. Doğada sınırlı olarak bulunan fosil kaynaklarının gelecek dönemlerde yetersiz olacağı bilinen bir durumdur. Aynı zamanda ülkelerinin gelişen ekonomileri ile birlikte ortaya çıkan enerji açığı bu kaynakların ele geçirilme isteğini de gün geçtikçe artırmaktadır. Uzun yıllar boyunca enerji kaynaklarının yetersizliği ve dağılımın dengesiz oluşu ülkeler arasında siyasi, ekonomik ve askeri sorunlara yol açmış ve bugün hala pek çok bölgede bu sorunların devam ettiği görülmektedir.

Fosil yakıtlarının kullanımının sanayi devriminden bu yana sürekli olarak artış göstermesi atmosferdeki sera etkisini güçlendirmekte ve küresel iklim değişikliğine yol açmaktadır. Başta kömür olmak üzere pek çok fosil kaynağın çevreye olumsuz etkisi olduğu bilinmektedir. Özellikle enerji elde edinimi esnasında atmosfere büyük oranlarda kirleticiler bırakılmakta ve bu durum, başta hava kirliliği olmak üzere, birtakım çevresel sorunlara yol açmaktadır. Tüm bu olumsuzluklar ülkeleri alternatif enerji kaynakları arayışına götürmektedir. Bugün özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde alternatif enerji kaynakları olarak nitelendirilen yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelimler ve yatırımlar söz konusudur. Bu ülkelerden biri de Türkiye’dir. Ülkemizde son yıllarda artan bir şekilde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Söz konusu yatırımların gelecekte de artan bir şekilde devam edeceği ön görülmektedir. Bu nedenlerle öğrencilerin;

 • Yenilenebilir enerji kaynaklarını tanıması,
 • Yenilenebilir enerji kaynakları ile yenilemez fosil kaynaklar arasındaki farkı anlayabilmesi,
 • Geleceğin enerji sektöründe yenilenebilir enerjinin önemini kavrayabilmesi,
 • Türkiye’nin yenilenebilir enerji potansiyelini, mevcut kullanımını ve gelecekte olası yönelimlere yönelik çıkarımlarda bulunabilmesi,
 • Bilimsel düşünme, bilimsel veri elde etme-değerlendirme ve akademik çalışmalara yönelik alt yapının geliştirilmesi,
 • Ve en önemlisi sürdürülebilir bir dünya için yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik farkındalıklarının artması amacıyla

“Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Kaynakları” Adlı Ulusal Makale Yazma Yarışması düzenlenmiştir.

Yarışma Kapsamı

Türkiye genelindeki resmi proje liselerinde eğitim gören Hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerini kapsamaktadır.

Makale Yarışması Katılım Koşulları

 • Yarışmaya Türkiye genelindeki resmi proje liselerinde eğitim gören ve gönüllülük esasına göre tüm Hazırlık, 9.-10.- 11.- 12. sınıf öğrencileri katılabilir.
 • Yarışma dili Türkçedir.
 • Yarışmaya her öğrenci yalnızca bir(1) makale ile katılabilir.
 • Yazılar Times New Roman 12 punto; 1,5 satır aralığı boşluk bırakılarak beş(5) sayfayı aşmayacak şekilde düzenlenecektir.
 • Özet, tablo, dipnot ve kaynaklarının yazımındaki punto büyüklüğü 10 olmalıdır. Yazılar her iki yana yaslı olarak yazılmalıdır.
 • Yarışmaya katılan makalelerin daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda dereceye girmemiş, bizzat başvuran kişi tarafından bilimsel yazım ilkelerine uygun olarak yazılmış olması, kısmen ya da tamamen başka bir metinden kopya edilmemiş ve daha önce başka bir yerde sunulmamış, yayımlanmamış olması gerekmektedir. Başvuruda bulunan, makalenin tamamıyla kendisine ait olduğunu, sunulmadığını, özgün olduğunu, yayınlanmadığını ve başka bir yarışmada ödül almadığını kabul ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan taahhütlerine uygun davranmadığı anlaşılanlardan elde ettikleri ödülü geri alınacaktır
 • Kaynakça belirtilmesi mecburi olup makalenin sayfa sayısına dâhil
  edilmeyecektir.
 • Dipnotlar ilgili sayfa altında gösterilecektir.
 • Yazılara başlık atılmalı ve yalnızca rumuz eklenmelidir. Katılımcının adı-soyadı ve diğer gerekli bilgiler EK-1 formunda belirtilecektir.
 • Okullar yarışmaya katılan öğrencilerin eserlerini okul komisyonlarında değerlendirip Ek-1 Formu ile birlikte belirtilen tarihe kadar göndermelidir.
 • Yarışmaya müracaatlar (Word formatında) sosyalbilimler1616@gmail.com adresine e-posta yoluyla yapılacaktır. Başvuru sahibine alındı mesajı gönderilecektir.
 • Siyasi amaçlara hizmet eden, sakıncalı ve zararlı ifadeler içeren, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret içeren eserler yarışma dışı kalacaktır.
 • Yarışma hiçbir ticari amaca hizmet etmemekle birlik katılımcılardan herhangi bir ücret de talep etmemektedir.
 • Yarışma sonuçları 26.03.2021 tarihinde okul internet sitesi üzerinden duyurulacaktır.
 • Ödüller okulumuzda düzenlenecek programda verilecektir. Salgın nedeniyle tören düzenlenmeyecek olursa bu durum katılımcılarımıza duyurulacaktır. Töreni yaptığımız takdirde dereceye giren öğrencilerimizin ve kendisine refakat edecek velisinin yol masrafları kendilerine aittir. Misafirlerimizin bir gece konaklama masrafları kurumumuz tarafından karşılanacaktır.
 • Yarışmacılar belirtilen ödüller dışında herhangi bir hak talep etmeyecektir.
 • Yarışmaya eser gönderen tüm katılımcılar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

Değerlendirme Kriterleri ve Puanlama

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİPUAN DEĞERİ
Makalenin yarışmanın ana temasına uygunluğu20 puan
Makalenin çağrı metninde belirlenen yazım kurallarına uygunluğu10  puan
Makale konusunun özgünlüğü20 puan
Araştırma sorunu ve sorusunun açık ve anlaşılır ifadesi20 puan
Yazım dilinin açıklığı ve anlaşılırlığı20 puan
Makale özeti ve anahtar kelimelerin yeterliliği, içeriği yansıtması10 puan
Toplam100 puan

Değerlendirme

Okul Değerlendirmesi

Okul müdürünün başkanlığında oluşturulacak ve biri coğrafya öğretmeni olacak şekilde en az üç (3) öğretmenden meydana gelecek komisyon tarafından yapılacak eleme sonucunda seçilen eser ya da eserlerin 19.03.2021 tarihine kadar ilgili (sosyalbilimler1616@gmail.com) e-posta adresine gönderilmesi gerekir.

Nihai Değerlendirme

Yarışmaya gelen yazılar, Onyedi Eylül Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nin coğrafya bölümlerinde görev yapan öğretim görevlilerinden meydana gelen komisyon tarafından nihai değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Sonuçlar 26.03.2021 tarihinde BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi Okulu internet sitesinde (http://bsbl.meb.k12.tr) ilan edilecektir.

Nihai Değerlendirme Jüri Üyeleri

Prof. Dr. Yılmaz Arı,

Doç. Dr. Alper Uzun,

Doç. Dr. Taner Kılıç

Yarışma İletişim

BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi

Alaşarköy Mahallesi, İstanbul Cd No: 479/8 – 16240

Demirtaş Dumlupınar Osb. /Osmangazi / Bursa

http://bsbl.meb.k12.tr

Tel: 224 216 00 46

Fax: 224 216 00 24

Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Kaynakları Ulusal Makale Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 1.500 ₺  

İkincilik Ödülü: 1.000 ₺  

Üçüncülük Ödülü: 500 ₺

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 19 MART 2021

Sonuçların Açıklanması: 26 MART 2021

Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Kaynakları Ulusal Makale Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: http://bsbl.meb.k12.tr/icerikler/okulumuzun-duzenledigi-odullu-makale-yarismasi_10739387.html

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.165 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap