“Türk’ün Özü Akif’in Sözü” Temalı Liseliler Arası Ulusal Mektup Yazma Yarışması 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, İstiklal Marşı’nın kabulünün 103. yıl dönümü münasebetiyle günümüz gençlerinin, millî şairimizin şiirinde “Asım’ın nesli” olarak ifade ettiği gençlerin duygu ve düşünce dünyası ile bağ kurmasını sağlayarak millî şuurun bireysel ve toplumsal yaşamdaki önemine dikkat çekmek ve kaybedilen kavramların nasıl kazanılacağını vurgulamak; kadim değerlerimizi hatırlatmak, geçmiş ile gelecek arasında bağ kurabilmek amaçlarıyla “Türk’ün Özü, Akif’in Sözü” Temalı Liseliler Arası Ulusal Mektup Yazma Yarışması düzenleniyor. Ödüllü yazı yarışması başvuruları devam ediyor.

“Türk’ün Özü Akif’in Sözü” Temalı Liseliler Arası Ulusal Mektup Yazma Yarışması 

Düzenleyen:T.C. Milli Eğitim Bakanlığı
Kategori:Mektup Yazma Yarışması, Yazı Yarışması, Edebiyat Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:Türkiye geneli, Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmî / özel ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri
Son Başvuru Tarihi:19 OCAK 2024
Sonuç Açıklanma Tarihi:26 ŞUBAT-02 MART 2024
Ödüller:Birincilik Ödülü: Tablet + Birinci olan eser sahibi, danışman öğretmeni ile birlikte Ankara İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından 2 gün boyunca misafir edilecek.

- Advertisement -

Yarışmanın Konusu ve Amacı

Konusu: Yarışmanın konusu; İstiklâl Marşı’mızın Kabul Edildiği Günü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla yurt içinde ve ülkemizin yurt dışı temsilciliklerinde gerçekleştirilecek olan faaliyetlerde ortak olarak kullanılacak “TÜRK’ÜN ÖZÜ, AKİF’İN SÖZÜ” teması çerçevesinde mektup yazılmasıdır.  

Amacı: Milletimizin mücadelesinin en etkili sembolü olan İstiklal Marşı’nın kabulünün 103. yıl dönümü münasebetiyle Müdürlüğümüzce düzenlenen mektup yazma yarışmasının amacı; günümüz gençlerinin, millî şairimizin şiirinde “Asım’ın nesli” olarak ifade ettiği gençlerin duygu ve düşünce dünyası ile bağ kurmasını sağlayarak millî şuurun bireysel ve toplumsal yaşamdaki önemine dikkat çekmek ve kaybettiğimiz kavramları nasıl kazanacağımızı vurgulamak; kadim değerlerimizi hatırlatmak, geçmiş ile gelecek arasında bağ kurabilmek; vatan, millet, bayrak sevgisi ve saygısını geliştirmelerini sağlamak, dijital çağın bizlere unutturduğu mektuplaşma geleneğini yeniden hatırlatarak gençleri yazma konusunda cesaretlendirmek; duygularını ortaya koyabilmelerini kolaylaştırmaktır.  

Yarışmanın Türü: Mektup yazma yarışması   

Edebiyat Yarışması Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya Türkiye geneli, Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmî / özel ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri katılabilecektir. 
 • Yarışmaya katılım gönüllülük esasına göre olacaktır. 
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir. 
 • Her öğrenci yarışmaya mektup türünde yalnız bir eserle katılabilecektir. 
 • Seçici Kurul üyelerinin birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamazlar. 
 • Başvuru yapılan eserin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Millî Eğitim Temel Kanunu ile Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçlarına uygun olarak, ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde hazırlanması gerekmektedir. Bu şekilde hazırlanmayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır. 
 • Siyasi amaçlara hizmet eden, genel ahlâk kurallarına uymayan, hakaret ve reklam unsuru içeren eserler yarışma dışı kalacaktır. 
 • Yazılacak mektupların her yönüyle özgün olması gerekmektedir. Mektupların daha önce hiçbir yarışmaya katılmamış ve yayınlanmamış olması şartı bulunmaktadır. Mektubun tamamı ya da bir bölümü basın-yayın organı veya herhangi bir mecradan kopyalanmış ya da alıntı yapılmış ise mektup değerlendirilmeye alınmayacak/ derece aldıysa iptal edilecektir. 
 • Eser içeriklerinde geçecek olan özel ve tüzel kişilere ait isimlerin kullanımı ile ilgili yasal hak ve sorumluluklar katılımcıya aittir. 
 • Yarışmaya katılacak öğrenciler, eserlerini Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzuna uygun şekilde, A4 (21cmx29,7cm) boyutundaki düz beyaz kâğıda; Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto büyüklüğünde, 1,5 satır aralıklı, sayfa kenar boşlukları her yandan 2,5 cm boşluk ve en fazla 2 (iki) sayfa olacak şekilde Word formatında hazırlayıp dijital ortamda, EK-1, EK-2 ve EK-3 ile birlikte öğrenim gördükleri okul müdürlüklerine teslim edeceklerdir. Biçimsel ve teknik şartları taşımayan, yarışma takvimine uygun olarak teslim edilmeyen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır. 
 • Eserlerin ön yüzünde katılımcının adı soyadı bulunmamalıdır. Eserde sadece ilk sayfanın sol üst köşesinde 12 punto ile katılımcının rumuzu bulunacaktır. Eser sahibinin ismi, okulu (açık adresi ile birlikte) gibi bilgiler (Ek-1) Veli İzin Belgesinde (Başvuru Formu) belirtilecektir. 
 • Millî Eğitim Bakanlığı/Ankara İl Millî Eğitim Müdürlüğü, yarışmaya katılan eserlerin yarışma faaliyetleri çerçevesinde basılmasına, yayımlanmasına, paylaşılmasına, internet yoluyla iletimine ve Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarına ait her türlü mecrada sergilenmesine dair her türlü tasarruf hakkına sahiptir.  
 • Özel gereksinimli öğrencilerin dereceye girmeleri halinde transfer desteği verilecek ve ödül töreninin yapılacağı salonda gerekli teçhizat bulundurulacaktır.
 • Başvurusunu tamamlayan her katılımcı şartnamedeki tüm hususları kabul etmiş sayılacaktır. 

Yapılacak İşlemler 

 Okul/Kurumlarca Yapılacak İşlemler 

 • Seçme ve değerlendirme takvimi doğrultusunda yarışma koşulları okul müdürlükleri tarafından öğretmen ve öğrencilere duyurulacaktır. 
 • Okullarda, eserleri değerlendirmek ve birinci olan eseri seçmek için bir komisyon oluşturulacaktır. Oluşturulacak komisyonlarda öncelikli olarak Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri görevlendirilmeli, bunun mümkün olmadığı durumlarda ise diğer branş öğretmenleri arasından görevlendirme yapılmalıdır. 
 • Başvuru yapan kişilerin belgeleri incelenerek belirlenen takvim sürecine uygun şekilde komisyonca 1. seçilen eser ve başvuru formu İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine DYS üzerinden gönderilecektir.  

  İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler 

 • Seçme ve değerlendirme takvimi doğrultusunda yarışma koşulları okul müdürlüklerine duyurulacaktır. 
 • Okullardan gelen eserler İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinde en az 3 (üç) Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeninden oluşturulan bir komisyon tarafından değerlendirilecektir. 
 • Komisyon tarafından belirlenen birinci eser, İl Millî Eğitim Müdürlüklerinde yarışma ve etkinliklerden sorumlu birime DYS üzerinden gönderilecektir. 

İl Millî Eğitim Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler 

 • Seçme ve değerlendirme takvimi doğrultusunda İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine gerekli duyuru yapılacaktır. 
 • İlçelerden gelen eserler İl Millî Eğitim Müdürlüklerinde en az 3 (üç) Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeninden oluşturulan bir komisyon tarafından değerlendirilecektir.  
 • İl Millî Eğitim Müdürlüklerinde komisyon tarafından birinci seçilen eser, DYS üzerinden Ankara İl Millî Eğitim Müdürlüğüne gönderilecektir.  

 Ankara İl Millî Eğitim Müdürlüğü 

 • 81 ilden birinci olarak seçilip gelen eserler, Ankara İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından 5 (beş) Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeninden oluşturulan bir komisyonca değerlendirilecektir. 
 • Komisyon değerlendirmesi sonucu birinci seçilen eser 12 Mart İstiklal Marşımızın kabulünün 103. Yıl dönümü münasebetiyle düzenlenecek olan törende ödüllendirilecektir. 

İnceleme Değerlendirme Komisyonu 

 • İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu üyelerine eser sahibinin kimliğini açıkça ortaya koyan bilgi ve belge kesinlikle verilmeyecektir. 
 • Aynı rumuzu kullanan eser sahiplerinin olması durumunda inceleme ve değerlendirme komisyonları gereken önlemleri alacaktır. İnceleme ve değerlendirme komisyonları kendilerine gelen eserleri Ek-5 Eser İnceleme ve Değerlendirme Formundaki kriterlere göre inceleyecektir. 
 • Değerlendirme puanı, tüm üyelerin vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması alınarak Ek-6 İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu Birleştirme Formuna göre hesaplanacaktır. 
 • İlçe ve illerdeki inceleme ve değerlendirme komisyonlarının verdiği kararlar nihai karar olup itiraz işlemi sadece Ankara İl Millî Eğitim Müdürlüğünün verdiği karar için olacaktır.   

Sonuçların Açıklanması 

Yapılan tüm değerlendirmelerin sonucunda Türkiye birincisi olarak seçilen eser DYS üzerinden İl Millî Eğitim Müdürlüklerine duyurulacaktır. 

Yarışma İletişim

Yarışma ile ilgili her türlü yazışma ve bilgi almak için aşağıdaki iletişim bilgileri kullanılacaktır. 

Ankara İl Millî Eğitim Müdürlüğü 

Ortaöğretim-2 Yarışma ve Etkinlikler 

Telefon: 0312 306 86 39               

0312 306 86 40 kultur06@meb.gov.tr 

“Türk’ün Özü Akif’in Sözü” Temalı Liseliler Arası Ulusal Mektup Yazma Yarışması  Ödülleri

Birincilik Ödülü: Tablet + Birinci olan eser sahibi, danışman öğretmeni ile birlikte Ankara İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından 2 gün boyunca misafir edilecek.

*Tablet, konaklama ve yol giderleri Ankara İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından karşılanacaktır.

Yarışma Takvimi

Başvuru Sahiplerinin Eserlerini Okul Müdürlüklerine Teslim Etmesi: 15 OCAK-19 OCAK 2024 
Okul Müdürlüklerinin Birinci Seçilen Eseri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Göndermesi: 22 OCAK-26 OCAK 2024
İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin İlçe Kapsamında Birinci Seçilen Eseri İl Milli Eğitim Müdürlüklerine Göndermesi:   05-09 ŞUBAT 2024 
İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin İl Genelinde Birinci Seçilen Eseri Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Göndermesi: 19-23 ŞUBAT 2024 
Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eser İnceleme Komisyonu Tarafından Birinci Olan Eserin İlan Edilmesi: 26 ŞUBAT-02 MART 2024
Yarışma sonucuna itiraz edilme süreci: 05-07 MART 2024
Ödül Töreni: 12 MART 2024 

“Türk’ün Özü Akif’in Sözü” Temalı Liseliler Arası Ulusal Mektup Yazma Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://cankiri.meb.gov.tr/www/turkun-ozu-akifin-sozu-temali-liseliler-arasi-ulusal-mektup-yazma-yarismasi/icerik/4648

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun 0verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.236 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap