“Tütün Hasadı” Konulu Fotoğraf Yarışması

1.518

Adıyaman Belediyesi tarafından, kentin önemli ekonomik kaynaklarından olan tütünün tarladaki hasat sürecine dair anları sanat aracılığıyla göstermek amacıyla “Tütün Hasadı” Konulu Fotoğraf Yarışması düzenleniyor. Ödüllü fotoğraf yarışması başvuruları devam ediyor.

“Tütün Hasadı” Konulu Fotoğraf Yarışması

Düzenleyen:Adıyaman Belediyesi
Kategori:Fotoğraf Yarışması, Kültür – Sanat Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:İlgilenen herkes.
Son Başvuru Tarihi:1 ARALIK 2021
Sonuç Açıklanma Tarihi:ARALAIK 2021
Ödüller:Birincilik Ödülü: 5.000 ₺
İkincilik Ödülü: 3.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 2.000 ₺
Jüri Özel Ödülü: 500 ₺ (3 Adet)
Sergileme Ödülü: 250 ₺ (10 Adet)

Yarışmanın Konusu ve Amacı

Yarışmanın konusu; İlimiz sınırları (İlçe, Köy, Belde, Mezra vb. dahil) içerisinde gerçekleştirilen “Tütün Hasadı” faaliyetleri ile ilgili olarak çekilmiş fotoğraflar yarışma kapsamındadır.

Fotoğraf Yarışması Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışmaya; Seçici Kurul’un birinci derece akrabaları dışında konuya ilgi duyan, başvurunun son günü 18 yaşını doldurmuş olan, tüm amatör veya profesyonel fotoğrafçılar katılabilir.
 • Daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül (derece, başarı, mansiyon ve özel ödül) almış fotoğraf (sergileme hariç) ile bu fotoğrafların deklanşör ve kadraj farklılığı içerenleri yarışmaya katılamaz. Yarışmaya katılacak olan fotoğrafın, yarışma organizasyonu dışında sosyal medya (Facebook, Twitter, İnstagram vb.) hesaplarında paylaşılmamış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez.
 • Ödül alan (derece ve jüri özel ödülü) , sergilemeye değer bulunan fotoğrafın; yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan diğer bir yarışmada ödül aldığının tespit edilmesi halinde, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 • Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin tamamen ya da kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.
 • Katılımcı, yarışma için gönderdiği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
 • Yarışmaya gönderdiği fotoğraf, kendisine ait olmadığı halde kendisine aitmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
 • Kural ihlali tespit edilen katılımcılardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Kural ihlali nedeniyle iptal edilen ödül ve/veya sergilemenin yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse katılımcının ödülü geri vermesi Bu durum, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.
 • Ödül, sergileme ve/veya derecenin iptal edilmesi halinde; iptal durumu adiyaman.bel.tr, facebook.com/adiyamanbeltr ve twitter.com/adiyamanbeltr sayfalarında düzeltme yapılmak suretiyle duyurulacaktır.
 • Katılımcı, fotoğraflarında her türlü çekim tekniğini kullanmakta ve özgün anlatımında serbesttir.
 • Yarışma “Dijital Renkli” dalda düzenlenmektedir. Siyah-Beyaz ve Sepia gibi Monokrom (tek renk) fotoğraflarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir Yarışma dijital ortamdadır. Baskı fotoğraf kabul edilmeyecektir.
 • Her katılımcı yarışmaya en fazla 3 adet Sayısal (Dijital) Renkli eserle katılabilir.
 • Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahalelere müsaade edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.
 • Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj), yarışmaya kabul edilemez.
 • Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.
 • Fotoğrafın içeriğinde markalar, şirketler ve şahıslar rencide edilecek şekilde kompozisyon yapılamaz.
 • Düzenleme Kurulu, ödül ve sergileme kazanan ve satın alma uygulanan fotoğrafların üzerinde işlem yapılmamış asıl/ham dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
 • Ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan fotoğraflar sergi amaçlı olarak gerekli görülen büyüklükte laboratuvar baskıları alınabilecek veya fotoğraflar yarışmaya gönderildikleri kadrajda sergilenebileceklerdir.
 • Düzenleme Kurulu, ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan 5 (beş) gün içinde teslim edilmesini isteyebilir.
 • Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme kurulu, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dâhil her türlü değişikliği yapmaya, “Son Katılım Tarihi”nden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek koşuluyla, yetkilidir.
 • Şartnamede yer almayan ve ihtilaflı durumlarda seçici kurul ve düzenleyici kurum kararları esastır.
 • Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.
 • Katılımcılar web sitemizde bulunan yarışma sayfasındaki formu eksiksiz doldurarak başvuru yapabilirler.

Eserlerin İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi

 • Yarışma online (çevrimiçi) göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (kargo, elden teslim, e-posta vb) kabul edilmeyecektir.
 • Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi www.adiyaman.bel.tr/fotoyarisma adresinden fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.
 • Katılımcılar, şartname sayfasındaki yönergeye uygun biçimde formu eksiksiz doldurarak fotoğraflarla birlikte yükleyecektir.
 • Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilecektir. Fotoğraf üzerinde katılımcıya ait isim, logo, tarih vb işaret bulunmayacaktır.
 • Fotoğraf dosyalarınızı; boyutlandırma, sıralama, isimlendirme işlemlerini yaparak hazırda bulundurunuz ve katılım formu ile birlikte tek seferde yükleyiniz.
 • Fotoğrafınızın ne anlatmak istediğini 2-3 cümle ile ifade edip, fotoğrafın nerede çekildiğini ekleyin.
 • Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 Mb’den az olmamalı, 8Mb’yi de geçmemelidir.
 • Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.
 • Herhangi bir nedenden dolayı, son katılım tarihi uzatılmış ise uzatılan bu zaman içinde çekilmiş fotoğraflar da yarışmamıza katılabilir.

Telif (Kullanım) Hakları

 • Katılımcı, ödül (derece, jüri özel ödülü) alan, sergilenmeye hak kazanmış ve satın alma uygulanmış olan fotoğraflarının Adıyaman Belediyesi yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla münhasır bir kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince ödül (derece, jüri özel ödülü) alan, sergilenmeye hak kazanmış ve satın alam uygulanmış olan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Adıyaman Beledi Başkanlığına izin/muvafakat name verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izin kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakat name için herhangi bir telif hakkın veya maddi, manevi talepte bulunmayacağı gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Adıyaman Belediyesinin uygun gördüğü ödül almayan fotoğraflardan, sergilemek ve arşivlerinde yararlanmak üzere, kullanım ücreti olarak 100(yüz) TL bedelle istediği fotoğrafları seçebilir. Bu şekilde kullanacağı fotoğrafların ticari telif hakları, fotoğrafçıda kalmak üzere, sanatçısının ismini belirterek faaliyetlerinde kullanabilir. Sanatçılar bu yarışmaya eser göndermekle, bu maddeyi kabul etmiş sayılırlar.
 • Bu eserlerin kullanım hakları süresiz olarak Adıyaman Belediyesi ve eser sahibinin olacaktır. Adıyaman Belediyesi, bu eserleri kurum basılı ve görsel yayınlarında, web sitesinde duyuru ve tanıtım amaçlı olarak, eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecektir, (Fotoğraflar ile kolaj vb. grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise, eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır).
 • Eserlerin 3. kişilerce bu madde kapsamına aykırı şekilde kullanılması sebebiyle Adıyaman Belediyesinin hiçbir sorumluluğu olmayacağını eser sahibi peşinen kabul etmektedir.
 • Ödül alan fotoğraflar Adıyaman Belediyesine ait dijital mecralarda web sayfasında ve sosyal medya (Facebook, twitter, instagram) hesaplarında yayınlanacak; ayrıca kurumumuza ayrılan sayfalarda yer alacaktır.
 • Adıyaman Belediyesinin uygun gördüğü, ödül almayan ve sergilemeye seçilmeyen fotoğraflardan, arşivlerinde yararlanmak üzere, istediği fotoğrafları seçebilir. Bu takdirde kullanacağı fotoğrafların ticari telif hakları, fotoğrafçıda kalmak üzere, sanatçısının ismini belirterek faaliyetlerinde kullanabilir. Sanatçılar bu yarışmaya eser göndermekle, bu maddeyi kabul etmiş sayılırlar.
 • Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına ödül töreninden sonra gönderilecektir.
 • Ödül törenine katılım esastır. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve düzenleme Kurulu’nun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, sonuç bildirim tarihinden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz. Bu durum, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 • Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Adıyaman Belediyesi katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Seçici Kurul

Adıyaman Belediyesi tarafından daha sonra en az 6 kişi olmak üzere oluşturulacaktır. Kurul kararları kesin olup, itiraz kabul edilmeyecektir.

Diğer Hususlar

 • Uyuşmazlıkların çözümünde, Adıyaman Belediyesinin dijital ve fiziki ortamda temin ettiği bilgi, veri ve kayıtlar kesin ve münhasır delil niteliğinde olup; Adıyaman Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.
 • Katılımcılar bu şartnameyi görüp, okuduğunu, içeriğini anladığını ve hükümleri kabul edip onayladığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Yarışma Sekretaryası

Musa GÜRBÜZ

Telefon:  0 505 829 85 86

Mail: musagulumsehayata@gmail.com

Yarışmayı Düzenleyen Kurumların Bilgileri

ADIYAMAN BELEDİYESİ

Adres: Hocaömer Mah. Gölebatmaz Cad. No:2 Merkez / Adıyaman

Telefon: (0416) 216 17 20

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

Adres: Altınşehir Mah. 3005. Sok. No:13 02040, Merkez / ADIYAMAN

Telefon: (416) 223 3843

ADIYAMAN FOTOĞRAF YOLCULARI DERNEĞİ

Adres: T.Reis Mah. 112.Sokak  No:27173, Merkez / ADIYAMAN

Telefon: (0505) 829 85 86

“Tütün Hasadı” Konulu Fotoğraf Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 5.000 ₺
İkincilik Ödülü: 3.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 2.000 ₺
Jüri Özel Ödülü: 500 ₺ (3 Adet)
Sergileme Ödülü: 250 ₺ (10 Adet)

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 1 ARALIK 2021
Sonuç Açıklanma Tarihi: ARALIK 2021

“Tütün Hasadı” Konulu Fotoğraf Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: http://yarisma.adiyaman.bel.tr/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

close

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 1.594 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Yorum Yap