“Tütünsüz Hayat” Konulu Uluslararası Afiş Tasarımı Yarışması

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü ve Sağlık Diplomasisi Derneği iş birliğinde, tütün ve tütün mamullerinin zararları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla “Tütünsüz Hayat” Konulu Uluslararası Afiş Tasarımı Yarışması düzenleniyor. Ödüllü afiş tasarım yarışması başvuruları devam ediyor.

“Tütünsüz Hayat” Konulu Uluslararası Afiş Tasarımı Yarışması

Düzenleyen:Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel
İletişim Tasarımı Bölümü ve Sağlık Diplomasisi Derneği iş birliğinde.
Kategori:Tasarım Yarışması, Grafik Tasarım Yarışması, Afiş Tasarım Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye ve Yurtdışı
Kimler Başvurabilir:İlgilenen herkes.
Son Başvuru Tarihi:22 NİSAN 2022 (Mesai Bitimine Kadar) (Güncellendi)
Sonuç Açıklanma Tarihi:13 MAYIS 2022
Ödüller:Birincilik Ödülü: 15.000 ₺ + Başarı Belgesi
İkincilik Ödülü: 9.000 ₺ + Başarı Belgesi
Üçüncülük Ödülü: 5.000 ₺ + Başarı Belgesi
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışmanın Amacı

Günümüzün en önemli sorunlarından birinin tütün ve tütün mamullerinin oluşturduğu zararlar olduğu söylenebilir. Tütün ve tütün mamullerinin binlerce zararı olduğu her yıl yüzbinlerce insanın bu yüzden hayatını kaybettiği bilinmektedir. Hatta tütün kullanımının diğer hastalıkların zararlarını arttırdığı yapılan araştırmalardan anlaşılmaktadır. Tütün kullanım yaş ortalamasının düştüğü günümüzde, bu yüzden ileride doğabilecek zararların boyutu öngörülememektedir. Bireylerin kendilerinin bu zardan kaçınma veya korunma istek ve arzusu yanında toplumsal bir çabanın da gösterilmesi gerekmektedir. Dolayısı ile özellikle Sivil toplum kuruluşları ile Üniversitelerin bu konuda daha çok çaba sarf etmesi gerektiği belirtilebilir. Ayrıca çok fazla kullanılmayan ancak kullanıldığı zaman etki değeri fazla olan ve görünürlüğü sayesinde, bu görüntülerin birçok alan ve ürün üzerinde kullanılması ve kullanıldığında kamuoyunda dikkat çekmesi ile oluşan farkındalık, sanat/tasarım etkinliklerini öne çıkartmaktadır. Bu gerekçeden hareketle uluslararası afiş yarışması düzenlenmesi düşünülmektedir.

Yarışma, oluşturulacak uluslararası bir jüri sayesinde Dünyanın birçok ülkesinde görünür olacak ve farkındalık sağlayacaktır. Yarışma jürisi alanında profesyonel ve akademik alanda çalışma yapan hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki tasarımcılardan oluşturulacaktır. Bu jürinin takipçileri ile yarışmaya katılmak isteyen kişilerin de aktif olması ile amaçlanan farkındalık büyük ölçüde sağlanabilecektir.

Ayrıca açılacak sergiler, sergileri izlemeye gelen insanlar, oluşturulacak katalogların dağıtılması ve incelenmesi, hatta eğitim materyali olarak kullanılması da yarışma sonrasında ortaya çıkan ürünün, projenin sürdürülebilirliğini ve etki değerini arttıracaktır.

Bu gerekçeden hareketle uluslararası mecrada afiş yarışması düzenlenmesi, buradan seçilen ilk 100 tasarımın sergisinin açılması, yine ilk 100 eserden bir ürün kataloğu oluşturularak ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesi, 100 eserden seçilecek tasarımlardan bazılarının farklı grafik tasarım ürünlerinde (web sitesi, mail altı tasarım, takvim, kartpostal, duvar resmi, totem vb. dış mekân reklamlarında) kullanılması vb. projenin kapsamını oluşturmaktadır. Tasarımlardan oluşturulacak ilk 100 eserin sergisi istenildiği takdirde farklı ülke ve şehirlerde açılarak farkındalık düzeyi arttırılabilir.    

Yukarıda ifade edilen gerekçelerden hareketle “Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü” ve “Sağlık Diplomasisi Derneği”’nin öncülüğünde Dünya’nın önemli sorunlarından biri olan Tütün ve Tütün Mamüllerinin Zararları konusunda farkındalık oluşturmak için, “TÜTÜNSÜZ HAYAT” temalı uluslararası afiş yarışması gerçekleştirmek bir ihtiyaç olarak görülmüştür. 

Yarışma ve Sergisini Düzenleyen Kurumlar

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Sağlık Diplomasisi Derneği

Yarışmanın Kapsamı

Yarışma, “Tütünsüz Hayat” konusunda farkındalık oluşturmayı ve bu farkındalığı sürdürebilmeyi; “Tütünsüz Hayat” konusu ile bireylerin çevreye karşı sorumluluklarının neler olduğunu hatırlatmayı; gelecek nesillere yeşil bir Dünya bırakabilmek için “Tütünsüz Hayat” konusuna niçin önem vermemiz gerektiği konusunda insanları bilinçlendirmeyi kapsamaktadır.   

Afiş Tasarım Yarışması Başvuru Koşulları

 • Yarışma; seçici kurul üyeleri ile birinci derece yakınları dışında Türkiye ve Dünya’daki amatör ve profesyonel herkese açıktır.
 • Tasarımın boyutları 70X100 cm olmalıdır. Ölçüleri uygun olmayan tasarımlar, elenmiş kabul edilecektir.
 • Yarışma neticesinde başarı ödülü, mansiyon ve sergilenmeye uygun görülen eserler sergilenecektir.
 • Afiş çalışmalarında renk ve teknik kullanımında herhangi bir sınırlama yoktur. Ancak dört renkli (CMYK) ofset baskı teknolojisi ile elde edilebilen renklerin dışına kesinlikle çıkılmamalıdır.
 • Tasarımların orijinalleri, CMYK modunda en az 300 dpi çözünürlükte bir sıkıştırma yapılmadan, fontlar convertlenerek kaydedilecektir.
 • Tasarımların üzerinde herhangi bir logo, kurum adı veya işaret olmamalıdır.
 • Her sanatçı/tasarımcı yarışmaya daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış, sergilenmemiş (sosyal medya, youtube v.b dâhil) ya da katılmamış beş (5) adet tasarım ile katılabilir.
 • Başvuru tasarımının daha önce sergilendiğinin ve/veya herhangi bir yarışmaya katılmış olduğunun tespiti halinde ilgili eserin adaylığı/başvurusu derhal iptal edilecektir. Bu hususun ödül kazanıldıktan sonra tespiti halinde aday kazandığı para ödülünü (yasal faizi ile) ve başarı/katılım belgesini iade ile mükellef olacaktır.
 • Bu durumun tespit süreci, ilk 100’e giren afişlerin  (www.artcompetitionturkey.org) web sitesinde kamuoyuyla paylaşılması, tasarımların 5 gün süre boyunca askıda kalması, benzerlik konusunda itiraz olduğunda veya tespit edildiğinde söz konusu tasarımın listeden çıkartılması ve yerine ondan sonra gelen tasarımın eklenerek duyurulması ile devam eder. Eklenen tasarım veya tasarımlar için, 2 gün itiraz süresi verilir. Eğer herhangi bir itiraz olmaz ise kesin sonuç ilan edilir. Eğer eklenen tasarımlar için de itiraz gelirse bu sürecin devam edip etmeyeceğine düzenleme kurulu karar verir.
 • Yarışmada, sadece belirtilen konuda yapılacak olan afiş tasarımları değerlendirmeye alınacaktır.
 • Yarışmaya katılan tasarımların üzerinde kullanılacak mesajların dili, Türkçe veya katılımcıların yerel dillerinden biri olabilir. Ancak yerel dillerden biri afiş tasarımında kullanıldığı takdirde mutlaka İngilizcesinin de olması gerekmektedir. Aksi durumda bu tarz tasarımlar değerlendirme dışı tutulacaktır.
 • Afişlerde görsel tasarımı destekleyen sözel bir mesaj (başlık, slogan, vb.) kullanılabilir. 
 • Afiş tasarımı için sponsor, içerisinde ticari amaçlı logo veya görsel kullanılmamalıdır. Bunun yanısıra siyasi, insan haklarına aykırı, cinsellik içeren sembol ve görsel içermemelidir.
 • Düzenleme Kurulu gerekli gördüğü takdirde, yarışma takvimi üzerinde değişiklik yapabilir veya yarışmayı herhangi bir aşamasında iptal edebilir.
 • Yarışmaya katılan ve tasarımları sergilenmeye değer bulunan tüm sanatçılar/tasarımcılar, bu şartnamenin hükümlerini peşinen kabul etmiş sayılırlar.

Yarışmanın Değerlendirmesi ve Sonucun Duyurulması

 • Yarışma ön elemeli olarak gerçekleştirecektir. Bu amaçla tasarımlar asil jüri üyeleri arasından veya düzenleme kurulunun karanına göre, asil jüri üyesi dışından, düzenleme kurulunun önereceği yeni jüri üyelerinin de katılımıyla oluşturulacak bir ön eleme jürisi tarafından değerlendirilecektir. Bu süreç 19-29 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.    
 • Seçici Kurul, değerlendirmeyi 30 Nisan-4 Mayıs 2022 tarihleri arasında sayısal ortamda çevrimiçi olarak yapacaktır. Jüri değerlendirme sırasında afiş tasarımı dışında kullanıcıya ait hiçbir bilgiyi görmeyecektir.   
 • 7-8 Mayıs 2022 tarihleri arasında ilk 100 afiş (www.artcompetitionturkey.org) askıya çıkartılacaktır. Eğer afişlerin kopya veya yüksek oranda benzerlikten dolayı itiraz olursa, itirazların gerekçeleri düzenleme kurulu tarafından değerlendirilecek ve uygun bulunursa itiraz edilen tasarımlar listeden çıkartılacak, yerine yedek listeden tasarım/tasarımlar eklenecek ve duyurusu 11 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilecektir. Bu tasarımlara itiraz için de iki gün süre verilecektir. Eğer bu tasarımlara da itiraz olursa düzenleme kurulu, bu sürecin devam edip etmeyeceğine karar vererek sonucu 13 Mayıs 2022 tarihinde (www.artcompetitionturkey.org) üzerinden duyurulacaktır.

Telif Hakkı

Yarışma sonunda ödüle, mansiyona ve sergilenmeye değer görülen eserlerin görselleri, bütün telif haklarıyla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü ve Sağlık Diplomasisi Derneği tarafından basit ruhsat şeklinde mali hakları devralınmış gibi işlem görür. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü ve Sağlık Diplomasisi Derneği ödül, mansiyon ya da sergilenmeye değer bulunan tasarımların görsellerini; Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü ve Sağlık Diplomasisi Derneği uzantılı internet sayfalarında, televizyon yayınlarında, internet ve sosyal medya sitelerinde, etkinliklerde ve eğitim faaliyetlerinde afiş, katalog, broşür vb. her türlü tanıtım malzemeleri olarak 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen şekilde; işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkının yanı sıra sergilemek üzere kullanma ve gösterme hakkı da dâhil olmak üzere tüm telif haklarına herhangi bir bedel ödemeksizin kullanma hakkına sahip olacaktır. Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak Sağlık Diplomasisi Derneği, söz konusu eserleri amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için kaynak oluşturmak amacıyla kullanma hakkını saklı tutar. Aday bu hususa herhangi bir itirazda bulunmayacağını ve yasal yollara başvurmak hakkından şimdiden gayrikabili rücu feragat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

Yarışmaya İlişkin Diğer Hususlar

 • Yarışmaya katılan adaylar, yarışmaya katılmak üzere başvurduğu andan itibaren bu şartnamedeki tüm koşulları peşinen kabul etmiş sayılırlar.
 • Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü ve Sağlık Diplomasisi Derneği’nin kararları geçerlidir.

Yarışma Sergisinin ve Ödül Törenin Gerçekleştirileceği Yer

Düzenleme Kurulu tarafından daha sonra ilan edilecektir.

Yarışma Sergisinin Kapsamı

Sergi, yarışma kapsamı içinde ve yarışmanın amacına uygun olarak jüri tarafından seçilen ilk 100 afiş tasarımından oluşacaktır. Düzenleme Kurulu gerekli gördüğü takdirde bu sayıyı aşağı veya yukarı çekmeye yetkilidir.

Yarışma ve Sergi Programı

Yarışmaya afiş tasarımların gönderilme işlemi 04 Şubat 2022 başlar, 22 Nisan 2022’de biter. “TÜTÜNSÜZ HAYAT”Konulu Uluslararası Afiş Tasarımı Yarışması için yer Düzenleme Kurulu tarafından daha sonra ilan edilecektir. Öngörülen sergi tarihi Dünya Tütünsüz Günü münasebetiyle 31 Mayıs 2022’dir.

Proje Sergisine Katılım

Ödüle layık görülen ilk üç ödül sahibinin, ödül törenine katılabilmeleri için, ulaşım, transfer, konaklama ve yemek giderleri Sağlık Diplomasisi Derneği’nin takdirinde ve sorumluluğundadır.

Proje Afiş Yarışması ve Sergi Düzenleme Kurulu

 • Prof. Dr. Levent MERCİN
 • Dr. Eyüp KAHVECİ
 • Doç. Dr. Doğan ARSLAN
 • Doç. Eren Evin KILIÇKAYA
 • Furkan MERCİMEK
 • Bilge KAYA

Proje Yürütücüleri

 • Prof. Dr. Levent MERCİN
 • Dr. Eyüp KAHVECİ

Proje Yürütücü Yardımcıları

 • Doç. Dr. Doğan ARSLAN
 • Doç. Eren Evin KILIÇKAYA

Afiş Yarışması Proje Danışma Kurulu

 • Prof. Dr. Levent MERCİN
 • Prof. Dr. Uğur ATAN
 • Prof. Dr. Ali TOMAK
 • Prof. Dr. Ali SEYLAN
 • Prof. Dr. Yusuf KEŞ
 • Doç. Dr. Doğan ARSLAN
 • Doç. Didem ÇATAL
 • Doç. Dr. Uğur BAKAN
 • Doç. Eren Evin KILIÇKAYA

Proje Araştırmacıları

 • Doç. Eren Evin KILIÇKAYA
 • Öğr. Gör. Ü. Fatih ÖZKAN
 • Öğr. Gör. Adem DÖNMEZ
 • Öğr. Gör. Ceyda BAYRAKDAR

Proje Web Sitesi Arayüz Tasarımcısı

 • Furkan MERCİMEK
 • BİLGE KAYA

Proje Görünürlük ve Kurumsal Kimlik Tasarımcıları

 • Öğr. Gör. Adem DÖNMEZ
 • Öğr. Gör. Ceyda BAYRAKDAR

Akademik Destek Veren Kurumlar

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Görsel Sanatlar Eğitimi Derneği (GÖRSED)

Yarışma Başvuru Şekli

Şartnamedeki koşulları taşıyan eserler belirtilen tarihe kadar (www.artcompetitionturkey.org) web sitesine yüklenmelidir.

“Tütünsüz Hayat” Konulu Uluslararası Afiş Tasarımı Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 15.000 ₺ + Başarı Belgesi
İkincilik Ödülü: 9.000 ₺ + Başarı Belgesi
Üçüncülük Ödülü: 5.000 ₺ + Başarı Belgesi

Ödül sahipleri, Düzenleme Kurulu tarafından karar verilecek yer ve tarihte yapılacak olan ödül töreninde ilan edilecek olup ödül tutarları ödül törenini müteakiben en geç 180 gün içinde ödül sahiplerinin hesabına yatırılacaktır.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 22 NİSAN 2022 (Mesai Bitimine Kadar) (Güncellendi)
Sonuç Açıklanma Tarihi: 13 MAYIS 2022

“Tütünsüz Hayat” Konulu Uluslararası Afiş Tasarımı Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://artworldturkiye.org/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.167 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap