Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması 2022

Server Yaşam Vakfı tarafından, “Sağlıklı Düşünmek” temalı yarışma ile doğru kaynakları ve doğru bilgiyi ayırt edebilme becerisini artırmak, bakış açılarını genişletmek, dünyada olup bitenleri farklı perspektiflerden değerlendirebilmek ve okuma alışkanlığını geliştirmek amaçlarıyla Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması 2022 düzenleniyor. Ödüllü Ufka Yolculuk Yarışması 2022 başvuruları devam ediyor.

Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması 2022

Düzenleyen:Server Yaşam Vakfı
Kategori:Bilgi Yarışması, Ortaokul Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:İlkokul, Ortaokul, Lise öğrencileri ve 19 yaş ve üzeri herkes.
Son Başvuru Tarihi:18 NİSAN 2022 Saat: 20:00
Sonuç Açıklanma Tarihi:2 MAYIS 2022 Saat: 20.00
Ödüller:Türkiye Geneli Ödülleri
İlkokul, Ortaokul, Lise Öğrencileri ile Yetişkin Kategorileri olmak üzere 4 kategorinin her birinde:
Birincilik Ödülü: 10.000 ₺
İkincilik Ödülü: 9.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 8.000₺
Dördüncülük Ödülü: 7.000 ₺
Beşincilik Ödülü: 6.000 ₺
6, 7, 8, 9, ve 10. Yarışmacıya: 4.000 ₺
11 – 20. Arası Derece Sahiplerine: 2.500 ₺
21 – 30. Arası Derece Sahiplerine: 1.500 ₺
31 – 50. Arası Derece Sahiplerine: 1.000 ₺

Danışman Kategorisi Ödülleri Ödülleri
Birincilik Ödülü: 6.000 ₺
İkincilik Ödülü: 5.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 3.500₺
Dördüncülük Ödülü: 3.000 ₺
Beşincilik Ödülü: 2.500 ₺
6 – 10 Derece Sahiplerine: 2.000 ₺
11 – 20. Arası Derece Sahiplerine: 1.500 ₺

Proje ortağı STK’lar (İl Yarışma Komisyonu) 2. Aşama Sınav sonucunda il genelinde ilkokul, ortaokul, lise ve yetişkin kategorilerinde dereceye girenlere ayrıca il ödülleri verebilecektir.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışma Hakkında

Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması 2022 yılında online olarak Türkçe dilinde düzenlenecektir. Yarışma İlkokul Kategorisi için “Elma Dersem Düşün” Ortaokul Kategorisi için “Eyvah! Ceviz Çatırdıyor” Lise ve Yetişkin Kategorileri için ise “Düşün! Bir de Sağlıklı Düşün!” adlı eserden yapılacaktır. Yarışma dört farklı kategoride düzenlenecektir. İki aşamada gerçekleştirilecek ve çoktan seçmeli soruların sorulacağı sınavlarla yarışmacıların sıralaması belirlenecektir.

Yarışmayı Düzenleyen Kurum

Yarışma, Server Yaşam Vakfı tarafından, Türkiye genelinde proje ortağı sivil toplum kuruluşlarının (STK) iş birliği ile organize edilmektedir.

Yarışmanın Amacı

Yarışmanın amacı; doğru inancı, doğru düşünceyi öğreten, güvenilir eserlerin okunmasını sağlamak, okuma alışkanlığını geliştirmek; sağduyulu yaşam bakış açısıyla okuyan, düşünen ve okuduklarıyla hayatına yön veren bireylerin yetişmesine katkı sağlamaktır.

Ufka Yolculuk “Sağlıklı Düşünmek” konulu yarışması ile doğru kaynakları ve doğru bilgiyi ayırt edebilme becerisini artırmak, bakış açılarını genişletmek, dünyada olup bitenleri farklı perspektiflerden değerlendirebilmek ve düşünce ufkuna, doğru anahtarlarla yeni kapılar açmayı hedeflemektedir.

Ufka Yolculuk Yarışması 2022 Başvuru Koşulları

Kategoriler ve Sorumlu Olunan Eserler

Yarışma dört farklı kategoride yapılacaktır.

İlkokul Kategorisi: Örgün veya açık öğretimde okuyan ilkokul öğrencileri.

Sorumlu Olunan Eser: Elma Dersem Düşün

Ortaokul Kategorisi: Örgün veya açık öğretimde okuyan ortaokul öğrencileri.

Sorumlu Olunan Eser: Eyvah! Ceviz Çatırdıyor

Lise Kategorisi: 18 yaş ve altında, örgün veya açık öğretimde okuyan lise öğrencileri.

Sorumlu Olunan Eser: Düşün! Bir de Sağlıklı Düşün!

Yetişkin Kategorisi: 19 yaş ve üstü bütün katılımcılar
18 yaş altı olup herhangi bir eğitim kurumunda kaydı bulunmayan herkes

Sorumlu Olunan Eser: Düşün! Bir de Sağlıklı Düşün!

Ufka Yolculuk Yarışması Başvuru Şekli

Yarışmaya katılmak isteyenlerin, www.ufkayolculuk.com adresinde yayınlanmakta olan yarışma başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.

Yarışmaya başvuracak katılımcılardan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki kişisel veri sahiplerini bilgilendirmesi yapılarak, verilerin toplanması, işlenmesi ve aktarılmasının hukuki sebebini Kanun’un 5. maddesinin 1. Fıkrasında belirtilen “ilgili kişinin açık rızası” olmak kaydıyla onayı alınarak aşağıdaki bilgiler talep edilecektir. (Başvuru formunda alınan bilgiler 3. Şahıslarla paylaşılmayacaktır.)

İlkokul, Ortaokul ve Lise Kategorileri İçin;

 • Öğrencinin Adı – Soyadı
 • Öğrencinin Doğum Tarihi
 • Cinsiyeti
 • Kategorisi: İlkokul – Ortaokul – Lise
 • Öğrencinin Okulu
 • Okulun Bulunduğu İl ve İlçe
 • Veli Telefon Numarası (Kişinin açık rızası olmak kaydıyla)

Yetişkin ve Danışman Kategorileri İçin;

 • Yarışmacının Adı – Soyadı
 • Yarışmacının Doğum Tarihi
 • Cinsiyeti
 • Kategorisi: Yetişkin – Danışman
 • Yarışmacının Bulunduğu İl ve İlçe
 • Telefon Numarası

Başvuru formunu doldurarak yarışmaya başvuran yarışmacılar 1. Aşama Sınavı’na katılacaklardır. 1. Aşama Sınav sonucunda her kategoride Türkiye sıralamasında ilk 15.000 yarışmacı 2. Aşama Sınava katılacaktır. Ayrıca kategorisinde il bazında ilk 15’e giren yarışmacılar Türkiye sıralamasında ilk 15.000 yarışmacı arasına giremeseler bile 2. Aşama Sınava girmeye hak kazanacaklardır.

2. Aşama Sınavda dereceye giren yarışmacılar, başvuru formunda beyan ettikleri ilde ikamet ettiklerini bir belge (ikametgâh, görev belgesi, öğrenci belgesi) ile ibraz etmeleri zorunludur. Dereceye girdikleri ilde ikamet ettiklerini ibraz edemeyen yarışmacıların hakları bir sonraki dereceye devreder. Sınava katılım ücretsizdir.

Onaylarınız doğrultusunda düzenlenecek olan etkinliğimizin tüm aşamalarında “MEB Sosyal Etkinlik İzinleri Yönergesi Genel Esaslar Madde 5 (2) fıkra “Ticari amaç güdülen ve/veya katılımcılardan ücret talep edilen sosyal etkinliklere izin verilmez” hükmü doğrultusunda hareket edilecektir.

Yarışma Sınav Merkezleri, yarışmacılara SMS yolu ile bildirilecektir. Her hâlükârda sınav merkezleri hakkındaki gelişmeleri yarışma sitesinden takip etmek, yarışmacının sorumluluğundadır.

Yarışmaya Son Başvuru Tarihi 18 Nisan 2022 Pazartesi Saat: 20:00’dir.

NOT: Yarışmaya;

a) Server Yaşam Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri ve birinci derece yakınları,

b) Yarışma Düzenleme Komisyonu üyeleri ve birinci derece yakınları,

c) Soru Hazırlama Komisyonu üyeleri ve birinci derece yakınları katılamayacaklardır.

Ufka Yolculuk Yarışması 2022 Sınav Süreci

1. Aşama Sınavı www.ufkayolculuk.com web sitesi üzerinden, 17 ve 18 Nisan 2022 Pazar ve Pazartesi günleri 08.00-20.00 saatleri (TSİ) arasında yapılacaktır.

2. Aşama Sınavı www.ufkayolculuk.com sitesi üzerinden bilgisayar, tablet PC veya akıllı telefon aracılığıyla 22 Mayıs 2022 Pazar günü yapılacaktır. Sınav ile ilgili bilgiler www.ufkayolculuk.com sayfasında yayınlanacaktır. Ayrıca yarışmacılara SMS yolu ile bilgilendirme yapılacaktır.

Ufka Yolculuk Yarışması 2022 Süreci ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Sınavlara Katılacak Yarışmacıların Dikkat Etmesi Gerekenler

 • Beklenmedik bir durum nedeniyle (internet gitmesi, hat düşmesi, şarj bitmesi vb.) bağlantı sorunu yaşanması halinde, sorunu giderip sisteme tekrar giriş yaparak sınava süre kaybı yaşamadan kalındığı sorudan devam edilebilir. Bu hak sınav esnasında toplamda üç defaya mahsus verilecektir. Üç defadan fazla sistemden çıkılması halinde sınav sonlandırılacak ve işaretleme yapılan sorular değerlendirmeye alınacaktır.
 • 1. Aşama Sınava belirtilen saatler arasında herhangi bir zamanda başlanabilir, sınava başlama zamanının belirtilen saatler içerisinde geç veya erken olması puan hesaplanmasına bir etkisi olmamaktadır.
 • 2. Aşama Sınav belirtilen tarih ve saatte başlayacaktır. Sınava en geç giriş, başlama saatinden 15 dakika sonrasında yapılabilecektir.
 • Sorular ilkokul ve ortaokul kategorileri için 4 çoktan seçmeli seçenekli, lise ve yetişkin kategorileri için 5 çoktan seçmeli seçenekli olacaktır.
 • Görme engelli yarışmacılara ek süre verilecektir.
 • 2. Aşama Sınav’da değerlendirme yapılırken 1. Aşama Sınav’da alınan puanın, 2. Aşama Sınav’a hiçbir etkisi olmayacaktır.

Yarışma Kitabı ve Sınavı

Yarışma soruları, her kategori için belirlenen eserlerden hazırlanacaktır.

Yarışmacılar yarışma kitaplarını ilde bulunan proje ortağı STK’lardan temin edebilirler.

Soruların uzunluk ve zorluk derecelerine göre, her soruya özel farklı süre tanımlaması yapılabilecektir. Sınav değerlendirmesinde “Değerlendirme Yönergesi” dikkate alınacaktır.

1. Aşama Sınavın cevap anahtarları 19 Nisan 2022 Salı günü Saat 20.00’de www.ufkayolculuk.com adresinden yayınlanacaktır.

2. Aşama Sınavın cevap anahtarları 23 Mayıs 2022 Pazartesi günü Saat 20.00’de www.ufkayolculuk.com adresinden yayınlanacaktır.

2. Aşama Sınavın değerlendirme sonuçlarına göre en yüksek puanı alan yarışmacıların sıralamaları belirlenir. Eşitlik olan durumlarda, yarışmacıların sorulara cevap vermede kullandığı süre hesaplanarak, toplamda sorulara daha kısa sürede cevap veren yarışmacı bir üst sıraya geçecektir. Bu durumda da eşitlik bozulmaz ise doğum tarihlerine bakılarak yaşı küçük olan yarışmacı bir üst sıraya geçecektir.

Tablo 1: Kategorilere Göre Soru Miktarı

Kategoriler1.Aşama
Sınav Soruları
2. Aşama
Sınav Soruları
İlkokul Kategorisi4040
Ortaokul Kategorisi5050
Lise Kategorisi6060
Yetişkin Kategorisi6060
Kategorilere Göre Soru Miktarı

Yarışma Değerlendirme

1. Aşama Sınav sorularının puanlaması aşağıdaki hususlara göre yapılacaktır.

1. Aşama Sınav Puanlama: İlkokul, Ortaokul, Lise ve Yetişkin Kategorilerin puanlaması aşağıdaki sistemde yapılacaktır.

a) 4 kategori ayrı ayrı ele alınacaktır.

b) Değerlendirme sonucunda sıralama yapılacaktır. Sıralama yapılırken, puanlarda eşitlik olan durumlarda, yarışmacıların sorulara cevap vermede kullandığı süre hesaplanarak, toplamda sorulara daha kısa sürede cevap veren yarışmacı bir üst sıraya geçecektir.

c) Her bir sorunun zorluk derecesinin hesaplanması:

Yarışmacıların netlerinin hesaplanması:

Her bir yarışmacının neti aşağıdaki şekilde hesaplanır. Lise ve yetişkin için; Toplam doğru sayısı – (yanlış sayısı/4)

İlkokul ve ortaokul için: Toplam doğru sayısı – (yanlış soru/3)

Bütün yarışmacılar netlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanır. Alt ve üst gruplar bulunur. Yarışmacı sayısına göre %27’lik üst dilim bulunur. En yüksek nete sahip %27’lik dilimdeki yarışmacılar belirlenir.

Yarışmacı sayısına göre %27’lik alt dilim bulunur. En düşük nete sahip %27’lik dilimdeki yarışmacılar belirlenir.

Bir sorunun zorluğu aşağıdaki gibi hesaplanır.

Nüst: İlgili soruya doğru cevap veren üst dilimdeki yarışmacı sayısı Nalt: İlgili soruya doğru cevap veren alt dilimdeki yarışmacı sayısı N: Alt ve üst dilimdeki toplam yarışmacı sayısı

Zorluk Derecesi=(Nüst+Nalt)/N

Zorluk derecelerine göre soru puanlarının belirlenmesi:

Zorluk seviyesiSorunun zorluğuSorunun puanı
0.00-0.15Çok zor3.0
0.16-0.40Zor2.5
0.41-0.60Orta2.0
0.61-0.85Kolay1.5
0.85-1.00Çok kolay1.0
Zorluk derecelerine göre soru puanlarının belirlenmesi

Yarışmacıların puanlarının hesaplanması:

Yarışmacıların puanlarının hesaplanması: Her bir yarışmacının puanının hesaplanması: İlkokul ve Ortaokul Kategorileri için her 3 yanlış en düşük puanlı 1 doğruyu götürecektir, Lise Kategorisi için her 4 yanlış en düşük puanlı 1 doğruyu götürecektir. Geriye kalan doğru soruların puanlarının toplamı alınarak yarışmacının puanı hesaplanır.

d) Puan hesaplama sistemine göre hesaplanan puanlardan en yüksek puan 100 puana eşitlenip diğer puanlar da orantıyla buna göre hesaplanacaktır.

2. Aşama Sınav Puanlama: Tüm kategorilerin puanlaması aşağıdaki sistemde yapılacaktır.

a) 4 kategori ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır.

b) Değerlendirme yapılırken 1. Aşama Sınav’da alınan puanın, 2. Aşama Sınav’a hiçbir etkisi olmayacaktır.

c) Sınav sonucuna göre sıralama yapılacaktır. Yarışmacılar aldıkları puana göre Puan Sıralamasında yer alacaklardır. Ödül Sıralaması yapılırken, puanlarda eşitlik olan durumlarda ödül kazananları belirlemek için yarışmacıların sorulara cevap vermede kullandığı süre hesaplanarak, toplamda sorulara daha kısa sürede cevap veren yarışmacı bir üst sıraya geçecektir.

d) Her bir sorunun zorluk derecesinin hesaplanması:

Yarışmacıların netlerinin hesaplanması:

Her bir yarışmacının neti aşağıdaki şekilde hesaplanır. Lise ve yetişkin için; Toplam doğru sayısı – (yanlış sayısı/4)

İlkokul ve ortaokul için: Toplam doğru sayısı – (yanlış soru/3)

Bütün yarışmacılar netlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanır. Alt ve üst gruplar bulunur. Yarışmacı sayısına göre %27’lik üst dilim bulunur. En yüksek nete sahip %27’lik dilimdeki yarışmacılar belirlenir.

Yarışmacı sayısına göre %27’lik alt dilim bulunur. En düşük nete sahip %27’lik dilimdeki yarışmacılar belirlenir.

Bir sorunun zorluğu aşağıdaki gibi hesaplanır.

Nüst: İlgili soruya doğru cevap veren üst dilimdeki yarışmacı sayısı Nalt: İlgili soruya doğru cevap veren alt dilimdeki yarışmacı sayısı N: Alt ve üst dilimdeki toplam yarışmacı sayısı

Zorluk Derecesi=(Nüst+Nalt)/N

Zorluk derecelerine göre soru puanlarının belirlenmesi:

Zorluk seviyesiSorunun zorluğuSorunun puanı
0.00-0.15Çok zor3.0
0.16-0.40Zor2.5
0.41-0.60Orta2.0
0.61-0.85Kolay1.5
0.85-1.00Çok kolay1.0
Zorluk derecelerine göre soru puanlarının belirlenmesi

Yarışmacıların puanlarının hesaplanması:

Her bir yarışmacının puanının hesaplanması: İlkokul ve Ortaokul Kategorileri için her 3 yanlış en düşük puanlı 1 doğruyu götürecektir, Lise ve Yetişkin Kategorisi için her 4 yanlış en düşük puanlı 1 doğruyu götürecektir. Geriye kalan doğru soruların puanlarının toplamı alınarak yarışmacının puanı hesaplanır.

Puan hesaplama sistemine göre hesaplanan puanlardan en yüksek puan 100 puana eşitlenip diğer puanlar da orantıyla buna göre hesaplanacaktır.

Derecelendirme: İlkokul, Ortaokul ve Lise Kategorilerinin derecelendirmeleri kendi içerisinde, Puan Sırası olarak Türkiye, İl, İlçe, Okul şeklinde 4 ayrı bölümde olacaktır. Yetişkin Kategorisinin derecelendirmeleri de kendi içerisinde Puan Sırası olarak Türkiye, İl ve İlçe şeklinde 3 ayrı bölümde olacaktır.

Danışman Kategorisi Koşulları ve Değerlendirmesi

 • Milli Eğitim Bakanlığı Kadrolu/Sözleşmeli öğretmeni, öğrenci ebeveynleri ve Ufka Yolculuk gönüllüleri danışman kategorisinde yer alabilirler.
 • Ufka Yolculuk merkez, il ve ilçe komisyonlarında görev alan gönüllüler ve 19 yaşından küçükler (31 Aralık 2021 tarihi esas alınarak, 01.01.2003 tarihi ve bu tarihten sonra doğanlar) danışman kategorisinde yer alamazlar.
 • Danışman kategorisinde yarışmak isteyenlerin, www.ufkayolculuk.com adresi üzerinden kayıt ol butonuna tıklayarak yetişkin kategorisinde kaydını gerçekleştirirken, kayıt formunun altında bulunan “Danışman kategorisinde yarışmak istiyorum.” seçeneğini işaretlemeleri gerekmektedir. Başvurusu onaylanan yetişkin kategorisi yarışmacıları danışman kategorisinde de yarışmacı olabilecektir.
 • Yarışma Şartnamesi İ maddesinin b fıkrası uyarınca başvuru şartlarını sağlamayan hesapların başvuruları onaylanmayacaktır.
 • Başvuruda bulunmayan veya başvuruda bulunup da onaylanmayan hesaplar yarışmacı ekleyebilirler, bu hesaplar danışman kategorisinde değerlendirilmeyecektir.
 • Danışman kategorisinde, Yetişkin kategorisi hariç diğer kategorilerden (ilkokul, ortaokul ve lise) değerlendirme için yarışmacı kaydı yapılabilir.
 • Danışman kategorisinde puan hesaplaması aşağıdaki yönergeye göre yapılacaktır.
  • 1. Aşama Sınava katılan her yarışmacı için 3 Puan
  • 2. Aşama Sınava katılan her yarışmacı için 9 Puan
  • 2. Aşama Sınava katılıp;
   • İlçe 3.’sü olan her yarışmacı için 12 Puan
   • İlçe 2.’si olan her yarışmacı için 13 Puan
   • İlçe 1.’si olan her yarışmacı için 14 Puan
  • 2. Aşama Sınava katılıp;
   • İl 3.’sü olan her yarışmacı için 15 Puan
   • İl 2.’si olan her yarışmacı için 16 Puan
   • İl 1.’si olan her yarışmacı için 17 Puan
  • 2. Aşama Sınava katılıp;
   • Türkiye 20.-50.’si olan her yarışmacı için 18 Puan
   • Türkiye 10.-20.’si olan her yarışmacı için 20 Puan
   • Türkiye 6.-10.’su olan her yarışmacı için 25 Puan
   • Türkiye 5.’si olan her yarışmacı için 30 Puan
   • Türkiye 4.’sü olan her yarışmacı için 35 Puan
   • Türkiye 3.’sü olan her yarışmacı için 40 Puan
   • Türkiye 2.’si olan her yarışmacı için 45 Puan
   • Türkiye 1.’si olan her yarışmacı için 50 Puan
 • En yüksek puan 100 puana eşitlenip diğer puanlarda orantıyla buna göre hesaplanacaktır.
 • İlçe, İl, Türkiye’de dereceye giren yarışmacıların puan hesaplamaları için en yüksek derecelerine bakılır. Her yarışmacı danışmanına bir defa puan kazandırabilir. İlçe, İl, Türkiye derecesi yapmış bir yarışmacının Türkiye derecesinde kazandığı puanı hesaplamaya dahil edilir, il ve ilçe derecelerinden puan hesaplamaya alınmaz.

Sonuçların Açıklanması

1. Aşama Sınav Puan ve Sıralamalarının Açıklanması: Sınav puan ve sıralamaları 2 Mayıs 2022 Saat: 20.00’de www.ufkayolculuk.com adresinden duyurulacaktır.

2. Aşama Sınav Sonuçlarının Açıklanması: Sınav sonuçları 3 Haziran 2022 Saat: 20.00’de www.ufkayolculuk.com adresinden duyurulacaktır.

NOT: Yarışma ödülleri 2. Aşama Sınav sonuçlarına göre verilecektir.

Ödüllerin Takdimi

Türkiye geneli ödülleri, 25 Haziran 2022 Cumartesi günü İstanbul’da yapılacak olan ödül töreninde sahiplerine takdim edilecektir. Ödül töreninin düzenleneceği adres www.ufkayolculuk.com adresinden duyurulacaktır. Türkiye sıralamasında ilk 3 derecede bulunan yarışmacıların ve yanlarında eşlik edecek bir refakatçinin bulundukları ilden ödül töreninin yapılacağı mekâna geliş gidiş yol ücretleri ve bir gecelik konaklama ücretleri Server Yaşam Vakfı tarafından karşılanacaktır.

Ödül töreninin gerçekleştirilememesi halinde bütün ödüller yarışmacılara ulaştırılacaktır.

İl geneli ödülleri İl Yarışma Komisyonu tarafından Haziran ve Temmuz ayları içerisinde kazananlara takdim edilecektir. Ödül takdim merkezleri İl Yarışma Komisyonları tarafından duyurulacaktır.

İlde veya Türkiye’de dereceye giren yarışmacıların ödüllerini 31 Ağustos 2022 tarihine kadar almaları gerekmektedir. Aksi takdirde ödül bir sonraki dereceye verilecektir. Dereceye girenlere telefonla bilgilendirme yapılacak olmakla birlikte yarışmacıların ödül kazanıp kazanmadıklarının takibini kendilerinin yapması gerekmektedir. (Kayıt aşamasında telefon bilgisinin doğru girilmesi yarışmacının sorumluluğundadır. Aksi takdirde 31 Ağustos 2022 tarihinden sonra hak iddia edemeyeceklerdir.)

NOT:

İlkokul, Ortaokul ve Lise Kategorilerinde Türkiye ve İl Ödülü kazanan yarışmacıların ödül törenleri öncesinde öğrenci belgesi ibraz etmeleri zorunludur. Dereceye girdikleri kategoride öğrenci olduklarını; diğer kategorilerle (ilkokul, ortaokul ve lise) birlikte Yetişkin Kategorisinde de yarışmaya katılım şartlarını Yarışma Şartnamesi D.1 maddesine göre sağladıklarını ve yarışmaya katıldıkları ilde ikamet ettiklerini belirten bir belge (ikametgâh, görev belgesi, öğrenci belgesi) ile ibraz edemeyen yarışmacıların ödül hakları bir sonraki dereceye devredilir.

Yarışma Düzenleme Kurulu ve Organizasyon

Yarışmaya katılanlar, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılacaktır.

Yarışmanın Sahibi

Server Yaşam Vakfı

Yarışmayı Düzenleyen ve Değerlendiren

Server Yaşam Vakfı Yarışma Komisyonu

Yarışma Düzenleme Komisyonu Üyeleri

 • Muhammed Osman Özaslan
 • Hacı Mehmet Alakaş
 • Ali Mazı
 • Fatih Arslan
 • Hasan Hüseyin Günay
 • Kemal Davutoğlu
 • Mahmut Cihad Şahin
 • Mustafa Yonca
 • Neşe Mısır
 • Sefa Yılmaz
 • Sinan Arslangil
 • Vildan Özaslan

Soru Hazırlama Komisyonu

Yarışma soruları, yarışma komisyonu tarafından belirlenen komisyonca hazırlanacaktır. Komisyonun isimleri yarışma sonrasında açıklanabilecektir.

Ufka Yolculuk Yarışması 2022 Yarışma Ortakları

SNİl AdıSTK Bilgileriİl Temsilcisi / Yrd Adı SoyadıCep TelefonuE-Posta Adresi
1Adanaİhsan Çevre ve Gelişim DerneğiKubilay Özdemir05338102308kubilayoz1@hotmail.com
2AdıyamanSafvan Eğitim Çevre Gençlik ve Spor KulübüYakup İlya05322255547yakupilya02@gmail.com
3AfyonkarahisarAfyonkarahisar Necat Gençlik ve Spor Kulübü DerneğiSadettin Kocagöz05057687339sadettinkocagoz81@gmail.com
4AğrıAğrı Eğitim Çevre Gençlik ve Spor Kulübü DerneğiEmrah Karapolat05442257686karapolatemrah04@gmail.com
5AksarayAksaray Kültür Çevre Gençlik Spor Kulübü DerneğiVeysi Gelen05452870109veysigelen89@gmail.com
6AmasyaNehir Çevre Eğitim Yardımlaşma Spor ve İzcilik Kulübü Derneğiİdris Bektaş05369618047i_bektas@hotmail.com
7AnkaraAnkara Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü DerneğiSalih Dölek05369255124salihdolek@gmail.com
8AntalyaAntalya Ahlak Kültür ve Çevre Derneğ__Abdullah Kirazlı05459297484abd-illa@hotmail.com
9ArdahanŞehristan Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü DerneğiOsman Erdem05355954060osmanerdem71@hotmail.com
10ArtvinArtvin Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü DerneğiMuhammed Ali Erdem05061101631muhammedali_erdem191@erdogan.edu.tr
11AydınAydın Aktif Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Derneğiİbrahim Ganioğlu05365456699
12BalıkesirVitamin Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü DerneğiYusuf Gün05437275307mahmutesadebrar@gmail.com
13BartınBartın Sosyal Gelişim Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü DerneğiEngin Üre05053941022enginure@hotmail.com
14BatmanSiirt İlim Çevre Gençlik ve Spor Kulübü DerneğiMehmet As05344205569tr.mehmetas@gmail.com
15BayburtBayburt Çevre-Eğitim DerneğiHacı Ali Polat05325486069hacialipolat@hotmail.com
16BilecikŞeyh Edebali Eğitim Gençlik ve Spor Kulübü DerneğiFatih Öncü05327235403oncu10648@gmail.com
17BingölMuş Çevre Eğitim Kültür Spor ve İzcilik Kulübü DerneğiMücahit Çelik05334976303mucahit.celik1212@gmail.com
18BitlisBilgi Eğitim Gençlik ve Spor Kulübü DerneğiMuhammed Sami İyihuylu05356184111ibryerturk@hotmail.com
19BoluSEVDA (Sevgi ve Dayanışma) DerneğiEnes Perçin05426835702enespercin@outlook.com
20BurdurBurdur Ahlak Kültür Çevre ve Eğitim DerneğiMehmet Serdar Albayrak05055648515mserdaralbayrak@gmail.com
21Bursaİrfan Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü DerneğiFatih Polat05054027455m.fatihpolat@gmail.com
22ÇanakkaleÇanakkale Sosyal Gelişim Gençlik ve Spor Kulübü DerneğiMetin Güler0535957477glrmetin@gmail.com
23ÇankırıÇankırı Çevre ve Kültür DerneğiOsman Nuri Uçak05373721885osmanucak68@hotmail.com
24ÇorumÇorum Eğitim Gençlik Spor Kulübü DerneğiAltan Budak05054306917altanbudak@outlook.com
25DenizliGülistan Çevre ve Kültür Derneğiİsmail Çalışkan05423675012ismailcaliskan20@hotmail.com
26DiyarbakırDiyarbakır Coşku Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü DerneğiAdem Karagöz05076035858ademkaragoz5834@gmail.com
27DüzceSeri Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü DerneğiAli Özel05057451230aliozel1969@hotmail.com
28EdirneTrakya Şefkateli DerneğiMahir Şerif Zünbül05447256178mszunbul@gmail.com
29ElazığElazığ Eğitim ve Çevre DerneğiSacit Türkel05054503065sacitturkel@gmail.com
30ErzincanKotku Gençlik İzcilik ve Spor Kulübü DerneğiAhmet Cemal Kütük05427715934ahmetktk@hotmail.com
31ErzurumKotku Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Derneğiİdris Altınışık05069139499idris0525@hotmail.com
32EskişehirFatih Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü DerneğiÇetin Dinç05065567270cetindinc26@hotmail.com
33GaziantepGaziantep Seyyah Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü DerneğiMehmet Tandırcıoğlu05444288320mehtan87@gmail.com
34GiresunGiresun Çotanak Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü DerneğiHüseyin Avni Kuru05326477674havnkuru@hotmail.com
35GümüşhaneAhmed Ziyaüddin Gümüşhanevi DerneğiOrhan Fazlıoğlu05366107429orfazlioglu@hotmail.com
36HakkâriBilgi Eğitim Gençlik ve Spor Kulübü DerneğiSavaş Boru05322115738ilci0265@gmail.com
37HatayKaşifan Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü DerneğiFurkan Karaköse05384811206fkarakose1996@gmail.com
38IğdırAğrı Eğitim Çevre Gençlik Ve Spor Kulübü DerneğiŞükrü İsmail İpek05364796801siipek22@yahoo.com
39IspartaGülistan Ahlak Kültür ve Çevre DerneğiMustafa Ulusoy05325051429gbasmaci@hotmail.com
40İstanbulİnsan ve Çevre Derneğiİbrahim Çelen05333195834
41İzmirAhlâk Kültür ve Çevre DerneğiAdnan Taş05422367283adnantas1@hotmail.com
42KahramanmaraşMerdan Ahlâk Kültür ve Çevre DerneğiErsoy Kaba05545618562ersoykaba46@gmail.com
43KarabükKarabük İlim Kültür Derneğiİsmail Bıyıklı05322050776isomat78@gmail.com
44KaramanAtak Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü DerneğiSalih Yılmaz05323159740salihyilmaz1980@gmail.com
45KarsŞehristan Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Derneğiİsmail Karaca05398668209i.krc571@gmail.com
46KastamonuKastamomu Yıldırım Gençlik ve Spor KulübüMustafa Özdemir05312668098mustafayagubi@hotmail.com
47KayseriPozitif Gençlik Spor ve İzcilik Kulubü DerneğiHüseyin Bozlak05073638890huseyin.bozlak@hotmail.com
48KırıkkaleKırıkkale Ahlak Kültür ve Çevre DerneğiMustafa Arı05055416253mustafa5571@hotmail.com
49KırklareliBalkan Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü DerneğiSefer Kaya05452851617seferr.1717@gmail.com
50KırşehirKırşehir Ahi Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü DerneğiZafer Köksal05422766599zaferkoksal40@gmail.com
51KilisKilis Kaşif Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü DerneğiAli Alp05414381239alp_ali1996@hotmail.com
52KocaeliLider Gençlik İzcilik ve Spor Kulübü DerneğiYakup Ünal05057972332yakupunal2000@hotmail.com
53Konyaİrfan Eğitim Yardımlaşma ve Dostluk DerneğiAhmet Rıfat Doğar05053560733dogargsm2@gmail.com
54KütahyaKütahya Zinde Gençlik ve Spor Kulübü DerneğiÖmer Faruk Tarıkahya05555598923omer_tarikahya@hotmail.com
55MalatyaMalatya Öncü Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü DerneğiHulisi Arıkan05365274503hulisi44@gmail.com
56ManisaSancak Çevre Eğitim Gençlik Spor Kulübü DerneğiCelali İlhan05434306852celaliilhan@hotmail.com
57MardinMardin Tarih Çevre Spor ve İzcilik DerneğiHakim Aşır054243845 23
58MersinDora Gençlik ve Spor Kulübü DerneğiErcan Bora05056817094doragenclik@gmail.com
59MuğlaFethiye Akdeniz Çevre Eğitim Gençlik ve Spor Kulübü DerneğiCemil Çetin05369446674cemilcetin1965@gmail.com
60MuşMuş Çevre Eğitim Kültür Spor ve İzcilik Kulübü DerneğiCahit Bulu05054082080cahitbulu@gmail.com
61NevşehirHasan Emmi Çevre ve Kültür DerneğiHalil İbrahim Uygur05433153695h_i_uygur@hotmail.com
62NiğdeCevher Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü DerneğiŞükrü Güvenç05056611562ahmettayyip19@gmail.com
63OrduOrdu İdeal Gençlik ve Spor Kulübü DerneğiErcan Öztürk05056250045ercan_mudur@hotmail.com
64OsmaniyeOsmaniye Serdar Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü DerneğiMehmet Turan Bal05426426666mehmedbal@gmail.com
65RizeRize Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü DerneğiFatih Dağdelen05454710496fdagdelen78@gmail.com
66SakaryaSakarya Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü DerneğiSinan Uzun05546408228sinanuzun@yahoo.com
67SamsunSamsun Yıldız Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü DerneğiCemal Zorlu05052740042cemalzorlu68@hotmail.com
68SiirtSiirt İlim Çevre Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü DerneğiNuri Türk05070045622nuriturk60@gmail.com
69SinopSamsun Yıldız Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü DerneğiYasin Erkan05321734155yasinerkan55@hotmail.com
70SivasSivas Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü DerneğiFatih Emin Erbaş05057665230fatiheminerbas@gmail.com
71ŞanlıurfaCoşanlar Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Derneğiİbrahim Halil Ağrıç05444656341tabibibrahim@hotmail.com
72ŞırnakMardin Tarih Çevre Spor İzcilik Kulübü DerneğiSerdar İspirlik05054437607serdarispirlik@hotmail.com
73TekirdağTekirdağ Sosyal Gelişim DerneğiAyhan Erge05324565807ayhanerge@hotmail.com
74TokatDeha Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü DerneğiBünyamin Gürbüz05054777869bg.46@hotmail.com
75TrabzonTrabzon İlim Kültür Çevre Gençlik DerneğiÖmer Faruk Demirtaş05462828660omerfarukdemirtasof@gmail.com
76TunceliElazığ Eğitim ve Çevre DerneğiSerdar İspirlik05054437607serdarispirlik@hotmail.com
77UşakBilge Gençlik Eğitim ve Spor Kulübü DerneğiRecep Coşkun05425228497recepusak@yahoo.com
78VanBilgi Eğitim Gençlik ve Spor Derneğiİlhami İlci05052514574ilci0265@gmail.com
79YalovaYalova Sosyal Gelişim Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü DerneğiEnes Atay05536038185atay.enes@yahoo.com
80YozgatYozgat Eğitim Sosyal Gelişim Gençlik ve Spor Kulübü DerneğiÖzcan Sağlam05052921214ozcan.saglam@hotmail.com
81ZonguldakCiva Gençlik İzcilik ve Spor Kulübü DerneğiMehmet Çakmak05055783234cakmak67@hotmail.com

Yarışma İletişim

AdresKüçük Çamlıca Mah. İkizler Çıkmazı Sok. No: 1/3 Üsküdar/İSTANBUL
Webwww.ufkayolculuk.com
E-Postabilgi@ufkayolculuk.com

Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması 2022 Ödülleri

 TÜRKİYE GENELİ ÖDÜLLER

İlkokul, Ortaokul, Lise ve Yetişkin Kategorileri Ödülleri

Birincilere : 10.000₺

İkincilere : 9.000₺

Üçüncülere: 8.000₺

Dördüncülere: 7.000₺

Beşincilere: 6.000₺

6-10 : 4.000₺

11-20 : 2.500₺

21-30: 1.500₺

31-50: 1.000₺

Danışman Kategorisi Ödülleri

Birinciye : 6.000₺

İkinciye: 5.000₺

Üçüncüye: 3.500₺

Dördüncüye: 3.000₺

Beşinciye : 2.500₺

6-10: 2.000₺

11-20 : 1.500₺

NOT: Türkiye geneli ödüller, Server Yaşam Vakfı öz kaynakları ile karşılanacaktır.

E.2 İL ÖDÜLLERİ:

Proje ortağı STK’lar (İl Yarışma Komisyonu) 2. Aşama Sınav sonucunda il genelinde ilkokul, ortaokul, lise ve yetişkin kategorilerinde dereceye girenlere ayrıca il ödülleri verebilecektir.

Eğer ildeki proje ortağı STK, herhangi bir ödül vermeyi vaat etmedi ise, o ilden yarışmaya girenler, sadece Türkiye geneli ödüller için yarışacaktır.

İl ödülleri www.ufkayolculuk.com sitesi üzerinden takip edilebilir.

NOT: Türkiye geneli ve il ödülleri 2. Aşama Sınav sonucunda dereceye giren yarışmacılara verilecektir. 1. Aşama sınava katılan yarışmacılara ödül vermek isteyen proje ortağı STK’lar 1. Aşama sınav puanı ve sırlamalarına göre il bazında da ödül verebilecektir.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 18 NİSAN 2022 Saat: 20:00

1.Aşama Sınavı Tarihi: 17 ve 18 Nisan 2022 Pazar ve Pazartesi günleri 08.00-20.00 saatleri (TSİ) arasında

1.Aşama Sınavın Cevap Anahtarları Yayınlanma Tarihi: 19 Nisan 2022 Salı günü Saat 20.00

1.Aşama Sınav Sonuç Açıklanma Tarihi: 2 MAYIS 2022 Saat: 20.00

2.Aşama Sınavı Tarihi: 22 Mayıs 2022 Pazar günü

2.Aşama Sınavın Cevap Anahtarları Yayınlanma Tarihi: 23 Mayıs 2022 Pazartesi günü Saat 20.00

2.Aşama Sınav Sonuç Açıklanma Tarihi: 3 HAZİRAN 2022 Saat: 20.00

Ödül Töreni: 25 Haziran 2022 Cumartesi – İstanbul

Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması 2022 Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.ufkayolculuk.com/tr/home/yarismasartnamesi

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.167 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap