Ulaşınca Başlar Fotoğraf Yarışması

TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından, ülkemiz hatlarında çalıştırılan trenler ve tren yolculuklarını, trenlerin birleştirici-yakınlaştırıcı etkilerini nostaljik ve fotoğrafik yönlerini, ülke kalkınmasındaki rollerini yansıtılması, TCDD Taşımacılık markasının tanıtılması ve bilinirliğinin arttırılması, edebiyat, müzik ve sinemada kendine her zaman yer bulmuş olan demiryolu ve tren konusunun fotoğraf sanatıyla olan ilişkisinin güçlendirilmesi, ve kurumun fotoğraf arşivinin yüksek sanatsal değere sahip fotoğraflarla zenginleştirilmesi amaçlarıyla Ulaşınca Başlar Fotoğraf Yarışması düzenleniyor. Ödüllü fotoğraf yarışması başvuruları devam ediyor.

Ulaşınca Başlar Fotoğraf Yarışması

Düzenleyen:TCDD Taşımacılık A.Ş.
Kategori:Fotoğraf Yarışması, Kültür – Sanat Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:İlgilenen 18 yaş ve üzeri herkes.
Son Başvuru Tarihi:31 EKİM 2022 Saat: 23.00
Sonuç Açıklanma Tarihi:9 KASIM 2022
Ödüller:Birincilik Ödülü: 10.000 ₺ + TFSF Altın Madalyası
İkincilik Ödülü: 7.500 ₺ + TFSF Gümüş Madalyası
Üçüncülük Ödülü: 5.000 ₺ + TFSF Bronz Madalyası
TFSF Mansiyon Ödülü: 1.500  (3 adet)
Sergileme Ödülü: 500 ₺ (En fazla 40 Adet)

Yarışmanın Konusu

Ülkemiz demiryolu hatlarında TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından çalıştırılan yolcu (YHT, Anahat ve Bölgesel) ve yük trenlerinin yolcu-yolculuk, doğa, tarih, mimari, kalkınma ve teknoloji konularıyla ilişkili olarak ‘’Ulaşınca Başlar’’ teması üzerinden görselleştirilmesidir.

Yarışma fotoğrafları, Ülkemiz demiryolu şebekesinde çalışan yolcu (YHT, anahat ve bölgesel) ve yük tren güzergahlarından tren temalı (insan, doğa, yaşam) fotoğraflar olacaktır.

Yarışmanın Amacı

 • TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından Ülkemiz hatlarında çalıştırılan trenler ve tren yolculuklarını, trenlerin birleştirici-yakınlaştırıcı etkilerini nostaljik ve fotoğrafik yönlerini, Ülkemiz kalkınmasındaki rollerini, çevre dostu olmalarını fotoğraf sanatının anlatım gücünü kullanarak kitlelere aktarmak.
 • Ülkemiz demiryollarında yapılan yatırımlar sonucu, demiryolu taşımacılığında gelinen noktanın ve ulaşılan başarıların fotoğraf sanatçıları gözüyle değerlendirilmesi suretiyle TCDD Taşımacılık markasının tanıtılması ve bilinirliğinin arttırılması.
 • Edebiyatta, müzikte ve sinemada kendine her zaman yer bulmuş olan demiryolu ve tren konusunun fotoğraf sanatıyla olan ilişkisinin güçlendirilmesi,
 • Kurumumuzca yürütülen reklam/tanıtım kampanyalarında kullanılan fotoğraf arşivinin yüksek sanatsal değere sahip fotoğraflarla zenginleştirilmesi ve ülkemizin tarihi kültürel güzelliklerinin demiryolları ile keşfedilerek fotoğraf sanatı ile kitlelere ulaştırılmasıdır.

Yarışma Organizasyonu

‘’Ulaşınca Başlar’’ fotoğraf yarışması Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı himayesinde TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından düzenlenmektedir. Yürütücülüğü de TCDD Taşımacılık A.Ş. ve Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği (AFSAD) tarafından gerçekleştirilecektir. Yarışma, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteği ile yapılmaktadır.

Yarışma sonucu TCDD Taşımacılık A.Ş.’nin http://www.tcddtasimacilik.gov.tr, AFSAD’ın http://www.afsad.org.tr, ve TFSF’nin http://tfsfonayliyarismalar.org web adreslerinde duyurulacak, ayrıca tüm katılımcılara düzenleyici kurum tarafından e-posta ile bildirilecektir.

Yarışma Kategori/Bölümleri

Yarışma; Dijital (Sayısal) kategoride Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf olarak tek bölümlüdür. Renkli veya Siyah-Beyaz, tüm fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

Yarışma Koşulları

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğrafların Türkiye sınırları içerisinde, 01.01.2020 tarihinden sonra çekilmiş olması gerekmektedir.
 • Her katılımcı en fazla 4 adet Sayısal, Renkli veya Siyah-Beyaz eserle yarışmaya katılabilir.
 • Yarışma; TCDD Taşımacılık A.Ş. çalışanları, Seçici Kurul üyeleri ve TFSF Yarışma Temsilcileri ile birinci dereceden yakınları dışında, ülkemizde yerleşik amatör ve profesyonel 18 yaş üstü tüm fotoğrafçıların katılımına açıktır.
 • Yarışmaya daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan TFSF onaylı başka herhangi bir yarışmada ödül alan ya da bu fotoğrafların deklanşör/kadraj farklılığı ve/veya bir kısmının kesilmesiyle oluşturulan veya renk değişiklikleri yapılarak üretilmiş fotoğraflar katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır. Fotoğrafın, sergilenmiş veya yarışma organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez.
 • Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahaleler kabul edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır.
 • Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj), cep telefonu ile çekilen fotoğraflar ve HDR (High Dynamic Range) uygulanan fotoğraflar kabul edilmeyecektir. İnsanlı veya insansız hava aracı (Drone) ve benzeri ile çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilir. Fotoğraf çekimi için insanlı veya insansız hava araçlarının (Drone) kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluluklar katılımcıya aittir.
 • Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.
 • Yarışmacılar, kişisel verilerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenmesine ve aktarılmasına yönelik her türlü idari ve teknik tedbiri almakla yükümlüdür. Bu kapsamda gerçek kişiye ait fotoğrafların işlenmesi durumunda kişilerin Kanun kapsamında bilgilendirilmesi ve açık rızasının alınması gereken durumlarda açık rızalarının alınması gerekmektedir. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine; fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Kanun’a uygun şekilde aktarılmayan fotoğraflar hakkında sorumluluk yarışmacıya aittir.
 • Katılımcı, yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Başkasına ait görüntüleri olduğu gibi veya kısmen kullanan, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
 • Kural ihlallerinde, “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Ulusal / Uluslararası Fotoğraf Yarışması Düzenleme Ana Yönergesine Ek Yaptırımlar ve Kural İhlal uygulamaları Yönergesi (TFSF YG 02-D)” ndeki yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali tespit edilen katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül iptal edilir; yeri boş bırakılır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmiş ise katılımcının ödülü aykırılığın tespit edildiği tarihten 7 (yedi) iş günü içerisinde düzenleyici kuruma iade edilir.
 • TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir.
 • TFSF sistemine yüklenen fotoğrafların EXİF bilgileri (DPI, piksel bilgileri gibi) muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir. Aksi halde sistemde yaşanacak problemlerden düzenleyici kurum ve TFSF sorumlu değildir.
 • TCDD Taşımacılık A.Ş. ödül alan, sergilemeye değer bulunan ve satın alınan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
 • TCDD Taşımacılık A.Ş.; ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan dilediği kadarını kendi satın alma mevzuatı çerçevesinde en az sergileme bedeli kadar bir bedel ödeyerek satın alabilir.
 • TCDD Taşımacılık A.Ş., uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. TCDD Taşımacılık A.Ş., iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. TCDD Taşımacılık A.Ş., sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya, TFSF Yarışmalar Birimine Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir.
 • TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden fotoğrafçılar bu yarışmaya katılamazlar. TCDD Taşımacılık A.Ş jüri değerlendirmesinden önce TFSF kısıtlamalılar listesinde olup, bu yarışmaya katılan kişileri tespit ederek eleme yoluna gidecektir.

Fotoğrafların Kullanımı ve Telif (Kullanım) Hakkı

 • Yarışmada ödül (derece, özel ödül, mansiyon ve sergileme) alan ve satın alma uygulanan fotoğrafların yayın, kullanım ve sergileme hakkı eser sahipleriyle birlikte TCDD Taşımacılık A.Ş.’ne ait olacaktır. Eserin kullanım hakkı üçüncü bir kişi ya da kuruma satılamaz/devredilemez. Bu eserler TCDD Taşımacılık A.Ş. arşivinde saklanacaktır.
 • Katılımcı; dereceye giren, sergilenmeye hak kazanmış ve satın alınan fotoğrafların yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren gerek 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 21’inci maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde tanımlanan çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve 25’inci maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali hakları, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yer ve muhteva sınırı olmadan internet, görsel ve yazılı basın kanallarında TCDD Taşımacılık A.Ş. ve bünyesindeki bağlı kuruluşların tanıtılmasında ve yayınlarında isminin ve eser adının (Fotoğraf ile kolaj vb. grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır) kullanılması şartıyla çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için TCDD Taşımacılık A.Ş.’ne izin/muvafakat verdiğini kabul eder. Bu süre içinde eserlerin kullanım hakkı eser sahibi ile birlikte TCDD Taşımacılık A.Ş.’ne ait olacaktır.
 • Bu şekilde kullanılan eserler için eser sahibi, işbu şartnamede belirtilen ödül ve sergileme tutarlarının aynı zamanda telif (kullanım) ücreti yerine geçtiğini, sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakat için TCDD Taşımacılık A.Ş. ve sponsorlarından ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını ve maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Katılımcı, yarışma için gönderdiği / yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu, kendisi tarafından çekildiğini ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Başkasına ait görüntülerin, olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
 • Eser Sahibi, eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını, eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini, üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken sorumlu olduğunu beyan, kabul ve garanti eder.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda nesne olarak kullanılmış olan mimari yapı, sanat eseri, insan yüzü vb. unsurların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına yönelik izinlerin alındığı kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 • Ödül alan, sergilemeye değer bulunan ve satın alınan fotoğraflar TCDD Taşımacılık A.Ş. web sitelerinde, YHT, Başkentray ve/veya Marmaray dijital ekranlarında ve TFSF’ye ait https://tfsfonayliyarismalar.org/ adresinde, aynı zamanda düzenleyici kurum ile TFSF’ye ait Sosyal Medya (Facebook, Twitter, Instagram vb.) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun biçimde yayınlanacaktır. Ayrıca ödül alan fotoğraflar TFSF yayını E-Almanak 2022 ile TCDD Taşımacılık A.Ş. yayınlarında, sosyal medya hesaplarında, web sitelerinde ve afiş/billboard/raket olarak da kullanılabilecektir.
 • Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar TFSF sisteminden 90 (doksan) gün sonra otomatik olarak silinecektir.

Diğer Hususlar

 • Yarışmanın ödülleri, yarışma başvuru onay bedeli, jüri üyeleri huzur hakkı ve TFSF temsilcisi yol, konaklama ve yemek giderleri TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından karşılanacaktır. Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve düzenleyici kurumun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, sonuç bildirim tarihinden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.
 • Yarışma Ödülleri, yeri ve zamanı yarışma takvimi içerisinde duyurulacak Yarışma Sergisi ve Ödül Töreninde sahiplerine duyurulacaktır. Mevcut koşullar sebebiyle (Covid-19) ödül töreni yapılamaz ise web siteleri üzerinden duyurulacak ve dereceye giren katılımcılara ödülleri elektronik bankacılık aracılığı ile verilecektir.
 • TCDD Taşımacılık A.Ş., e-posta, ödül ve dijital katalog gönderimi konusunda elinden geldiğince titiz davranacaktır. Ancak ödül ve katalog gönderim sırasında doğabilecek hasarlardan sorumlu tutulamaz. Katılımcılar, yarışma başvurusu sırasında kullandıkları adreslerin bu şekilde yapılacak her türlü teslimata esas yasal ikametgâh adresleri olduğunu kabul ederler. Katılımcıların adresleri yanlış bildirmesinden kaynaklanan konularda düzenleyici kurum hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.
 • Yarışma sonrasında ödül alan ve sergilemeye değer görülen fotoğrafların yer aldığı bir sayısal albüm hazırlanacak ve 01.10.2022 tarihinden itibaren www.tcddtasimacilik.gov.tr adresinden indirilmeye hazır olacaktır.
 • Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda düzenleyici kurum, Jüri ve “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Ulusal/Uluslararası Yarışma Düzenleme Yönergesi” ile TFSF Yönetim Kurulunun kararları geçerlidir.
 • Katılımcılar; http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışmaya fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.
  • Yarışma, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından “TFSF 2021-078 numara ile onaylanmıştır.
  • Yarışma sürecinde salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.

Eserlerin İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi

 • Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e- posta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.
 • Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.
 • İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır.
 • Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
 • Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
 • Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.
 • Yarışmaya katılacak fotoğraflar, JPG/JPEG formatında, 150-300 DPI çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde, kısa kenar en az 1920 piksel, uzun kenar en fazla 3200 piksel olarak kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 Mb’den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.
 • Fotoğraflar sisteme yüklenirken açılan formda her fotoğraf için “Fotoğraf Adı”, “Çekildiği Yer” ve “Çekildiği Tarih” bilgisi yazılmalıdır. Bu bilgiler katılımcının beyanı olarak esas alınır. Yanlış beyan kural ihlali sayılır.
 • Gönderilen fotoğraflar hangi isimde yüklenirse yüklensin, sistem tarafından otomatik olarak bir kod numarasına sahip olur ve bu numaralar ile jüri değerlendirmesine girer. Jüri hiçbir şekilde eserin ve katılımcının adını göremez.
 • İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/sss/kategori/yarisma-katilim-tr adresindeki sıkça sorulan sorular incelenmeli çözüm bulunamıyorsa iletişim formu kullanılarak sorun hakkında detaylı bilgi verilmesi gerekmektedir. Bu iletişim formu yalnızca olası sorunların çözümüne yönelik kullanılmalıdır. İletişim formu üzerinden fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılındığı anlamına gelmez.
 • Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için düzenleyici kurum sorumlu olmayacaktır.

Seçici Kurul

 • Ahmet DUMAN (TCDD Taşımacılık Basın Müşaviri)
 • Gülcan ACAR (Fotoğraf Sanatçısı Kültür Bakanlığı)
 • Koray OLSEN (Fotoğraf Sanatçısı AFSAD Üyesi)
 • Mehmet Cemal ÖZTÜRK (UAB Basın Müşaviri)
 • Murat BERKYÜREK (FSK Yk ve TFSF Yk Üyesi)

Seçici Kurul en az 3 (üç) üyesinin bir araya gelmesi ile toplanır ve yarışma sonrasında değerlendirme tutanağı hazırlanır. Toplantı tarihinde 3 (üç) seçici kurul üyesinin bir araya gelememesi durumunda toplantı ve sonuç duyurusu bir hafta ertelenir.

Jüri değerlendirmesi iki turlu, ilk turu TFSF kurallarına uygun olarak ONLINE PUANLAMA olarak, final turu yüz yüze yapılacaktır. COVID-19 salgını şartları gereği Seçici Kurul Üyelerinin bir araya gelmesinin mümkün olmaması durumunda, final turu ZOOM Meeting yöntemiyle ONLINE yapılacaktır.

TFSF Temsilcisi: Ferhat Can SARIKOÇ

Yarışma İletişim

Adı ve Soyadı: Alim KEMER

İrtibat Tel: 0312 309 05 15 / 71337

E-posta Adresi: alimkemer@tcddtasimacilik.gov.tr

Ulaşınca Başlar Fotoğraf Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 10.000 ₺ + TFSF Altın Madalyası
İkincilik Ödülü: 7.500 ₺ + TFSF Gümüş Madalyası
Üçüncülük Ödülü: 5.000 ₺ + TFSF Bronz Madalyası
TFSF Mansiyon Ödülü: 1.500  (3 adet)
Sergileme Ödülü: 500 ₺ (En fazla 40 Adet)

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 31 EKİM 2022 Saat: 23.00

Sonuç Açıklanma Tarihi: 9 KASIM 2022

Sergi ve Ödül Töreni: 30 Kasım 2022

Ulaşınca Başlar Fotoğraf Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/yarisma/detay/ulasinca-baslar-fotograf-yarismasi-tr

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.220 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap