Ulusal Gençlik Farkında Proje Yarışması 2023

HAK-İŞ Konfederasyonu ile ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğinde kadın emeğinin ve kadın girişimcilerin seslerini duyurabilmeleri, kadınların işgücü piyasalarına kolay erişimini sağlamalarına katkı sunmak ve bu alanda projeler geliştirilmesini teşvik etmek amaçlarıyla Ulusal Gençlik Farkında Proje Yarışması 2023 düzenleniyor. Bu yıl 6.’sı düzenlenen ödüllü proje yarışması başvuruları devam ediyor.

Ulusal Gençlik Farkında Proje Yarışması 2023

Düzenleyen:HAK-İŞ Konfederasyonu ile ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kadın
Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğinde.
Kategori:Proje Yarışmaları, Girişimcilik Yarışması, Fikir Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye ve KKTC
Kimler Başvurabilir:Türkiye ve KKTC’de bulunan tüm üniversitelerin lisans ve lisansüstü
eğitim yapan öğrenciler.
Son Başvuru Tarihi:5 MART 2023
Sonuç Açıklanma Tarihi:30 MART 2023
Ödüller:Birincilik Ödülü: 7.500 ₺ + HAK İŞ Konfederasyonu Staj İmkânı
İkincilik Ödülü: 5.000 ₺ + HAK İŞ Konfederasyonu Staj İmkânı
Üçüncülük Ödülü: 3.000 ₺ + HAK İŞ Konfederasyonu Staj İmkânı
Mansiyon Ödülü: 2.000 ₺ + HAK İŞ Konfederasyonu Staj İmkânı
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışma Hakkında

HAK-İŞ Konfederasyonu ile ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliği ile yapılan  “Gençlik Farkında Proje Yarışması”nın 6.sı düzenlenmektedir.

Bu yılki tema “Kadın Emeği ve Yeni Arayışlar” olarak belirlendi.

Kadın emeğinin ve kadın girişimcilerin seslerini duyurabilmeleri ve işgücü piyasalarına kolay erişimini sağlamak amacıyla aşağıdaki alt konu başlıklarında projeler geliştirilebilmesi beklenmektedir.

İş Birliği Süreci

HAK-İŞ Konfederasyonu Kadın Komitesi ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ortaklığında işbirliğine girilen yarışma kapsamında Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nin kadına vermiş olduğu değeri bir kez daha ortaya koymuştur.

HAK-İŞ, tarihi geçmişinin her aşamasında bilimsel sendikacılığı önceleyerek, bilimsel sendikacılığın gelişimine önem vermiş bir Konfederasyon olmuştur. Emek ilişkilerinin dönüşüme uğradığı günümüzde, HAK-İŞ bir taraftan sendikacılığın eylem ve hak arama yönünü tavizsiz bir şekilde yerine getirmeye çalışırken diğer taraftan da toplumsal kalkınmaya hizmet etmeyi temel ilke olarak kabul etmektedir.

HAK-İŞ’in ‘yeni’ olarak tanımladığı süreç, bilimsel ve sistematik olmayı, katılımcı-demokratik ve çoğulcu bir yapıyı, gerçeklere ve gelişmelere açık olmayı, sloganlar yerine üretmeyi ve politika oluşturmayı, teklif etmeyi ve gerçekleştirmeyi ifade etmektedir. Bunun için daha çok araştırmaya, incelemeye, sistematik düşünceye ve bilimsel çalışmaya gereksinim duyulmaktadır.

HAK-İŞ ve bağlı sendikaları projeli çalışmayı benimsemişlerdir. Bu çalışma kültüründe tenkit yerine teklif, klasik anlayış yerine yenilikçi fikirler üretmek esastır. Bu çerçevede HAK-İŞ, sendikal hayatta, proje bazlı çalışma kültürünü yaygınlaştıracaktır.

HAK-İŞ proje bazlı çalışma kültürü doğrultusunda, sendikal mücadelemizle birlikte, ülkemiz çalışma hayatının bugünkü ve gelecekteki sorunlarına ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek özgün ve örnek proje çalışmaları gerçekleştirmektedir.

HAK-İŞ başarıyla uyguladığı projelerinde ortaya koyduğu katkı ve yaklaşımları artırarak geliştirmek kararlılığındadır.

HAK-İŞ yaptığı kapsamlı çalışmalarda; güçlü ortaklık, etkin işbirliği, katılımcı anlayış, birlikte çalışma gibi unsurları, işgücü piyasasının yapısı, yerel-sektörel özellikler ve ihtiyaçlar, insan odaklı bütünsel yaklaşım, iletişim stratejisi ile birleştirerek hem bir model ortaya koymakta hem de ülkemizin sorunlarının çözümüne katkı sağlayacak başarılı sonuçlara ulaşmaktadır.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici düşünce yapısında, değişen dünya koşullarında topluma liderlik yapabilecek, insani değerlere saygılı bireyler yetiştirmeyi, bilgiye ulaşarak, bilgiyi üreterek, paylaşarak ve hayata dönüştürerek toplumun yaşam boyu eğitim ve gelişme sürecine katkıda bulunmayı görev edinmiştir.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’yle HAK-İŞ Konfederasyonu’nun işbirliği içinde olması; HAK-İŞ’in yeni fikirlere açık, yaratıcı, enerjik, dinamik gençlerin, ekonomik büyümeyi pozitif yönde etkileyeceğine vurgu yapmaktadır.

HAK-İŞ, iyi eğitilmiş, çalışma hayatına kazandırılmış gençlerin toplumun milli ve manevi değerlerine saygılı; zararlı alışkanlıklardan uzak yetişmiş insan gücü olacağına inanır.

Bu bağlamda HAK-İŞ Konfederasyonu ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ortaklığında protokolle imzalanmış olan işbirliğimiz, düzenli ve sürdürülebilir bir çalışmayı hedeflemektedir.

Yarışma Teması

6. Ulusal Gençlik Farkında Proje Yarışması’nın tematik başlığı;

“KADIN EMEĞİ VE YENİ ARAYIŞLAR”

1- Eğitim-İstihdam İlişkisinin Güçlendirilmesine Yönelik Projeler

2- Beyin Göçünü Önlemeye Yönelik Projeler

3- Mevsimsel Göçün Düzenlenmesine İlişkin Projeler

Proje Yarışması Başvuru Koşulları

  • Kadın Emeği ve Yeni Arayışlar konulu yarışmaya, Türkiye ve KKTC’de bulunan tüm üniversitelerin lisans ve lisansüstü eğitim yapan öğrenciler başvurabilir. (All undergraduate and graduate students of universities in Turkey and KKTC are eligable to apply.)
  • Başvurular Türkçe ve İngilizce olarak 2 (iki) dilde kabul edilmektedir. (Applications are accepted both in Turkish and English.)
  • Daha önce dereceye girmiş olanların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
  • Tema Fikri Proje Yarışması’nın düzenleyici tarafları; HAK-İŞ Konfederasyonu Kadın Komitesi ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezidir.
  • Tema Fikri Proje Yarışması ile T.C. Üniversitelerinde lisans ve lisansüstü öğrenim yapmakta olan öğrenciler arasında yarışma konusu olarak belirlenen 1 ana temaya ilişkin toplumsal farkındalık oluşturma ve daha etkin rol alabilmeleri için fikirlerini kamuoyuyla paylaşmalarını sağlamaktır. Buna uygun olarak, öğrencilerin teorik bilgiler ışığında; pratik, çözüm odaklı, yaratıcı ve yenilikçi fikirlerin bir araya getirilmesi ve jüri üyelerinin bu projeler içerisinde en etkin ve uygulanabilir olan fikirlerin ödüllendirmesi amaçlanmaktadır.
  • Tema Fikri Proje Yarışması’na, Türkiye ve KKTC’de bulunan tüm üniversitelerin lisans ve lisansüstü öğrencileri başvurabilir.
  • Yarışmaya, bireysel olarak ve en fazla 1 (bir ) kişi, 1(bir) tematik başlığa proje sunulabilir. Projelerin hiçbir yerde kullanılmamış, kopyası edilmemiş; özgün olması zorunludur. Benzer ya da alıntı projeler kapsam dışı sayılacaktır.
  • Yarışmaya başvuranların, başvuru formunda yer alan ön başvuru tablosunu; ad-soyad, üniversite, bölüm, öğrenim düzeyi, e-mail, telefon, proje adı bilgilerini eksiksiz doldurmaları zorunludur. Yanlış/eksik veya hatalı beyan durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.
  • Yarışmaya başvuranlar, Başvuru Formundaki tüm soruları eksiksiz doldurmalıdır.

Yarışma Değerlendirme

Tema Fikri’nin ön inceleme ve yapılacak sunumların değerlendirilmesinde kadın emeği ve çalışma barışı çalışmalarına katkı sağlayabilecek ve uygulanabilir projeler olması ışığında aşağıdaki tabloda yer alan kriterlere göre değerlendirme yapılacaktır:

Yaratıcı ve Yenilikçi Yaklaşım%25
Tema Fikri Projesi’nin Uygulanabilirliği%25
Tema Fikri Projesi’nin Yaratacağı Katma Değer%20
Tema Fikri Projesi’nin Paydaşlara Etkisi%15
Tema Fikri Projesi’nin Kültürel Katkısı%15

Yarışma Başvuru Şekli

Başvuru formlarınızı en geç “5 mart 2023” tarihine kadar basvuru@genclikfarkinda.net adresine “Öğrenci Belgesi veya Diploma Örneği” ile göndermeniz gerekmektedir.

Yarışma İletişim

HAK İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU (HAK-İŞ)

Tunus Caddesi No: 37 Kavaklıdere 06680 Çankaya/Ankara/TÜRKİYE

Tel: +90 312 417 79 00

Faks: +90 312 425 05 52

Web: www.hakis.org.tr

basvuru@genclikfarkinda.net

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü

Beşevler/Ankara/TÜRKİYE

Tel: +90 312 223 73 31

Faks: +90 312 223 73 31

Web: www.hbv.edu.tr
basvuru@genclikfarkinda.net

Ulusal Gençlik Farkında Proje Yarışması 2023 Ödülleri

Birincilik Ödülü: 7.500 ₺ + HAK İŞ Konfederasyonu Staj İmkânı
İkincilik Ödülü: 5.000 ₺ + HAK İŞ Konfederasyonu Staj İmkânı
Üçüncülük Ödülü: 3.000 ₺ + HAK İŞ Konfederasyonu Staj İmkânı
Mansiyon Ödülü: 2.000 ₺ + HAK İŞ Konfederasyonu Staj İmkânı

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 5 MART 2023

Sonuç Açıklanma Tarihi: MART 2023

Ödül Töreni: 31 MART 2023

Ulusal Gençlik Farkında Proje Yarışması 2023 Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.genclikfarkinda.net/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.236 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap