Ulusal Kampüsünü Yaşat Konsept Yarışması

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi tarafından, kentsel açık mekân ve kampüs kavramlarının açık alanlarda mimari mekânsal çözüm önerileri, peyzaj tasarım elemanları ve çok işlevli kent mobilyaları tasarlanması amaçlarıyla Ulusal Kampüsünü Yaşat Konsept Yarışması düzenleniyor. Ödüllü mimari tasarım yarışması başvuruları devam ediyor.

Ulusal Kampüsünü Yaşat Konsept Yarışması
Düzenleyen: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi/ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/ Mimarlık- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü
Kategori:Mimarlık, İç mimarlık ve Çevre Tasarımı, Peyzaj Mimarlığı, İlgili Mühendislik Alanları, Şehir ve Bölge Planlama, Üniversite Yarışmaları
Kapsadığı Ülke:Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Kimler Başvurabilir:Yarışma Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki mimarlık, iç mimarlık, iç mimarlık ve çevre tasarımı, peyzaj mimarlığı, ilgili mühendislik alanları, şehir ve bölge planlama bölümlerine kayıtlı öğrenciler veya mezun olan tüm lisans ve lisansüstü bireylere açıktır.
Son Başvuru Tarihi: 09 HAZİRAN 2023, Saat: 17:00
Sonuç Açıklanma Tarihi:15 HAZİRAN 2023
Ödüller:Birincilik Ödülü: 9.000 ₺
İkincilik Ödülü: 6.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 3.000 ₺

- Advertisement -

Yarışma Hakkında

Değişen sosyo-kültürel ve ekonomik özellikler, yaşam biçimleri, iklimsel özellikleri, üniversitenin kent içindeki konumu, üniversitelerin akademik sistemleri vb. faktörler üniversitelerdeki ortak sosyal ve kültürel etkinlik alanı kullanımlarında farklılıklar yaratabilmektedir. Kampüs ortamında öğrencilerin, akademik ve idari personelin sosyal ilişkilerini etkileyen en önemli faktörlerden eğitici, kültürel ve sportif organizasyonların bir araya gelmeleri ve fikir paylaşımlarını destekleyen ortak sosyal ve kültürel etkinlik kullanım mekanlardır. Açık alan ihtiyacının yanında kampüslerde yeşil alan düzenlemeleri, kentsel mobilya tasarımları ve diğer çeşitli fonksiyonel tasarım elemanları üniversiteyi sosyal bütünleşme ortamı haline getirecektir. Kent merkezinde konumlanan üniversitelerdeki asıl tasarım amacı kent ile bütünleşip karşılaşma ve sosyalleşme mekanları yaratmaktır. Kent merkezinde konumlanmaları nedeniyle kolay ulaşım konusunda ön plana çıkan bu sosyal mekânların çekici alanları olarak tasarlanması (açık mekân tasarımı, kesişme, buluşma ve toplanma noktaları, kent mobilyaları, bitki çeşitliliği ile) hafta boyu kullanımına olanak sağlamaktadır. Bu durum sosyal etkileşim ortamının sürdürebilirliğini sağlamaktadır.

Öğrencilerin bireysel ve toplumsal gelişimleri, üniversitelerdeki sosyal ve kültürel etkinlik alanları ve kullanımları ile doğrudan ilişkilidir. Yarışma doğrultusunda kentsel açık mekân ve kampüs kavramlarının açık alanlarda mimari mekânsal çözüm önerileri, peyzaj tasarım elemanları ve çok işlevli kent mobilyaları tasarlanması beklenmektedir. Bu beklentiler bağlamında proje ele alınırken; sosyo-ekonomik değerler, özgünlük ve nitelikli fikir yaklaşımlarını günümüz peyzaj mimarisine de yansıtan yenilikçi aynı anda işlevsel çözümlerin öne çıkarılması; çevre ve bağlam açısından kampüsün misyon ve vizyonlarını destekleyen tasarım düşüncelerinin geliştirilmesi, kampüse değer katan konsept projeleri, ilgili mesleki disiplinlerin gelişmesi, etik varlıkların tasarım sürecindeki katkısı da ayrıca amaçlanmaktadır.

Yarışma Şartları

 • Yarışma Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki mimarlık, iç mimarlık, iç mimarlık ve çevre tasarımı, peyzaj mimarlığı, ilgili mühendislik alanları, şehir ve bölge planlama bölümlerine kayıtlı öğrenciler veya mezun olan tüm lisans ve lisansüstü bireylere açıktır.
 • Yarışmacı/lar yarışma şartnamesinde öngörülen koşullara uymak zorundalardır.
 • Yarışma şartnamesinde yer alan şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da projeleri değerlendirilmeyecektir.
 • Yarışmaya bireysel veya ekip olarak birden fazla proje ile katılım sağlamak mümkündür
 • Yarışmaya ekip olarak katılan yarışmacıların her bir bireyi yarışmayı açan kurumun karşısında müştereken sorumlulardır.
 • Ekip sayısı en fazla 3 (üç) kişi olabilir (Ders kapsamında katılmayan öğrenciler için geçerlidir).
 • Ders konusu kapsamında katılan yarışmacı veya yarışmacılar dersin yürütücü hocasının bilgilerini danışman hocaları olarak katılım formunda belirtmeleri gerekiyor.
 • Ders kapsamında katılan yarışmacı/lar en fazla danışman hocaları hariç 3 (üç) kişi olabilirler.
 • Yarışmaya katılan her projenin özgünlüğü ve daha önce başka bir platformlarda yayınlanmamış olması önem arz etmektedir.
 • Yarışmaya katılımın herhangi bir ücreti yoktur.
 • Tüm katılımcıların yarışma takvimi’ni takip etmeleri ve istenilen belgeleri belirtilen tarihlerde ve istenen formatta yüklemeleri gerekmektedir. 

YARIŞMACILARLA PAYLAŞILAN BELGELER 

Yarışma için gerekli tüm bilgi ve belgeler https://izu.edu.tr/uky üzerinden temin edilebilecektir.

 • Yarışma Şartnamesi (PDF)
 • Katılım Formu İngilizce ve Türkçe olarak (DOCX)
 • Proje Alanına Ait Belgeler:
  1. Vaziyet Planı (Hâlihazır planı: yarışma sınırını içeren) (DWG)
  2. Yarışma alanının Fotoğrafları (JPEG)
  3. Drone video çekimleri (MP4)

Başvuru Kılavuzu


Başvuru Katılım Formu:
 Form eksiksiz ve hatasız doldurulup imzalanmış olmalı, ekip başvurularında ekip liderinin ekip üyelerinin bilgilerini eksiksiz doldurması ve uky@izu.edu.tr adresine göndermesi gerekmektedir. Onay maili ile katılımcı/lara dönüş yapıldıktan sonra dosya yükleme linki formda belirtilen iletişim adresinize gönderilecektir. Paylaşılan Linke tıklayarak aşağıdaki dosyalar açılan alana yüklenmelidir.

Katılım Formundaki Belirtilen İletişim Adresinize Gönderilen Linke Yüklenmesi Gereken Dosyaların Listesi

 • Katılan/lar öğrenci ise: Öğrenci/lerin Güncel Öğrenci Belgesi/leri
 • Yarışma Paftaları:
  1. En fazla 2 adet A1 dikey pafta (tiff formatında ve 300 dpi çözünürlükte)
  2. Tasarımı açıklayan Vaziyet planı, tasarım detayları, önerilen yapısal ve doğal peyzajın, mevcut binaların kimlik ve konstrüktif niteliklerini de yansıtan ölçek ve anlatım biçimini dikkate alarak iki ve üç boyutlu diyagramların oluşumu
  3. Kesitler ve Görünüşler: Projenin genelini anlatan en az iki kesit ile tüm açılardan projenin tasarım alanını ve mevcut binaları gösterecek yeterli sayıda görünüşlerin oluşması
  4. Çizim ölçeği ve detayları, tasarımın nitelik ve konseptini anlatacak biçimde yarışmacı/lar tarafından belirlenecektir.
 • Proje Açıklama Raporu: Tasarımı özgün kıldığı kavramsal içeriği ve kuramsal yaklaşımları açıklayan, düşünce, tasarım sürecini anlatan, ortaya koyduğu tarihi değerler, araştırma yaklaşımlarını temsil eden ayrıca rapordaki ifadelerin özetini paftalar (Max:2 pafta) üzerinde de ara ara yer alacak olan en fazla 500 kelimelik rapor, aynı zamanda pdf metin formatında da eklenecektir.
 • Video Sunumu: Rapora ilave olarak, dileyen yarışmacı/lar önerdikleri konsept tasarımın genel içeriğini; tasarlanan peyzaj elemanları ile mevcut yapıların ilişkilerini; yapısal bileşenlerin niteliklerini gösteren (malzeme, ölçek, doku, form vs.) animasyonunu MP4 (H264 veya H265 codec ile) uzantılı, toplam kaç video ise büyüklüğü maksimum 1 GB tan geçmeyecek, toplam 3 dakikalık video yüklemesi yapabilirler. Video sunumunun herhangi bir yerinde yarışmacı/ların kimliği yer almamalıdır.Tüm paftalar, rapor ve video sunumları birey veya ekip olarak katılanlarda ekip sorumlusu tarafından E posta yoluyla paylaşılacak olan linkten giriş yaparak kurumumuzca açılan klasöre yüklenmelidir.  Her yarışmacı/lar ardışık olmayan, tekrarlanmayan 5 rakamdan oluşan rumuz belirlemeliler. Rumuz başvuru formunda kesinlikle belirtilmelidir. Ayrıca yarışma paftalarının ikisinin de sol alt köşesinde 4*15 cm büyüklüğünde yer almalıdır. 

Not: Yazışmalarda katılım formunda beyan edilen iletişim adresleri esas alınacaktır.

Düzenleme Kurulu 

 • Prof. Dr. İsmail KÜÇÜK (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı)
 • Dr. Öğr. Üyesi Bahar FERAH (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi- İç mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü)
 • Abdullah AKIN (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı) 

Asıl Jüri Üyeleri 

 • Doç. Dr. Emrah YALÇINALP (Karadeniz Teknik Üniversitesi)/ Lina Tasarım Danışmanı/ Peyzaj Mimarı)
 • Doç. Dr. Evren Burak ENGİNÖZ (İstanbul Kültür Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Şahika ÖZDEMİR (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm başkanı)
 • Dr. Öğr. Üyesi Serhat ANIKTAR (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Mimarlık Bölüm Başkanı)
 • Dr. Öğr. Üyesi Zeynep KEREM ÖZTÜRK (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi)
 • Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Gül GEMCİ (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi)
 • Mehmet Cemil AKTAŞ ( Caps. Ofis kurucusu- Peyzaj mimarı)
 • Ayşe Nur BÖLÜKBAŞI (ABT TASARIM ofis kurucusu, Peyzaj mimarı)
 • Özay YERLİKAYA (TMMOB Peyzaj mimarları odası, Peyzaj mimarı) 

Yedek Jüri Üyeleri 

Pınar KESİM AKTAŞ ( Caps. Ofis kurucu ortağı- Mimar)

Dr. Öğr. Üyesi Gülçin KAHRAMAN (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Hossein ZOLFAGHARİ (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Mahsa KORDHAGHİ (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi)

Raportörler

Arş. Gör. Zeliha Büşra ERYİĞİT ŞENEL

Arş. Gör. Türkan HARMANBAŞI

Yarışma İletişim

Yarışmayı Açan Kurum: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi/ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/ Mimarlık- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

Adres: Halkalı Cad. No: 281 Halkalı, Küçükçekmece / İSTANBUL 34303

E-Posta: uky@izu.edu.tr

Raportörler:

Arş. Gör. Zeliha Büşra ERYİĞİT ŞENEL      

Arş. Gör. Türkan HARMANBAŞI 

NOT: Kolokyum ve Ödül Töreni Sonuçların İlan Tarihinden Sonra Duyurulacaktır.

Ulusal Kampüsünü Yaşat Konsept Yarışması Ödülleri

İlk 3 dereceye giren proje sahibi tasarımcılara ödül teslim edilecektir. Ödüller derecelerin kamuoyuna açıklanışından itibaren normal şartlarda 20 gün içerisinde yarışmacı/lara teslim edilecektir. Ekip olarak yarışmaya katılan yarışmacılara tek bir ödül verilecektir.

Ödüller:

Birincilik Ödülü: 9.000 ₺
İkincilik Ödülü: 6.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 3.000 ₺

Yarışma Takvimi

Yarışmanın İlanı: 28 Mart 2023

Soru Sormak için Son Tarih: 03 Nisan 2023, 17:00’ye Kadar

Yanıtların İlanı: 07 Nisan 2023

Projelerin Son Teslim Tarihi: 09 Haziran 2023, 17:00’ye Kadar

Jüri Değerlendirmesi: 13 Haziran 2023

Sonuçların İlanı: 15 Haziran 2023

Ulusal Kampüsünü Yaşat Konsept Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.izu.edu.tr/haberler/2023/03/20/2023-ulusal-kampusunu-yasat-konsept-yarismasi

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.231 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap