Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması 2023

Orta Anadolu Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği tarafından, “kültürel ve ticari kimliğin” mobilya tasarımı konusundaki önemini ortaya koymak, dünyadaki tüketicilerin değişik ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve çok değişken kimliklere dönüşebilen mobilyayı tasarlayarak üretmek, Türkiye’deki endüstri tasarımı eğitimine gerçekçi bir boyut eklemek ve orta eğitim öğretmenleri ve öğrencilerini davet ederek “Design for Export” gerçeği ile tanışmalarını sağlamak amaçlarıyla Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması 2023 düzenleniyor. Bu yıl 14.’sü düzenlenen ödüllü tasarım yarışması başvuruları devam ediyor.

Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması 2023

Düzenleyen:Orta Anadolu Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği
Kategori:Mobilya Tasarım Yarışması, Tasarım Yarışması, Proje Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:İlkokul, Ortaokul ve Lise Öğrencileri, Ön Lisans-Lisans Öğrencileri,
Akademisyenler ve Profesyoneller.
Son Başvuru Tarihi:7 ŞUBAT 2023
Sonuç Açıklanma Tarihi:MART 2023
Ödüller:31 Farklı Ödül – Toplam Ödül 322.000 ₺
(Ödül Detaylarına Aşağıdaki Tablodan Erişebilirsiniz.)
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışmanın Amaçları

“14.Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması (X-23)”, Orta Anadolu Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği’nin Türkiye’de mobilya sektörünün ihracatını artırmak amacıyla açtığı bir tasarım yarışmasıdır. Bu kapsamda, bu tasarım yarışmasının 4 temel amacı vardır:

Birinci Amaç: Türk mobilya sanayinin geleceğinin başarısı bakımından çok önemli olan “kültürel ve ticari kimliğin” mobilya tasarımı konusundaki önemini ortaya koymaktır.

İkinci Amaç: Başarılı bir ürün tasarımı demek, “sadece güzel görünüşlü bir ürün tasarlamak değil” bütün dünyadaki tüketicilerin değişik ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve çok değişken kimliklere dönüşebilen mobilyayı tasarlayarak üretmek demektir. Bu nedenle yarışmamızın ikinci amacı, anlatılan nitelikte tasarlanan mobilyaları ortaya çıkarmaktır.

Üçüncü Amaç: Bu tasarım yarışması ile Türkiye’deki endüstri tasarımı eğitimine gerçekçi bir boyut eklemektir. Endüstri için ürün tasarlamak, “güzel olmakla birlikte, uzun süreli ticari başarılara imza atacak” tasarımları, Türk mobilya sanayinin gerçek potansiyeli ile birleştirerek özgün çözüm üretebilmesini sağlamaktır.

Dördüncü Amaç: Yarışmaya orta eğitim öğretmenleri ve öğrencilerini de davet ederek “Design for Export” gerçeği ile tanışmalarını sağlamaktır. Hiç kuşkusuz bu öğrencilerimiz henüz genç kuşaklardır. Ancak eğitimlerinin bu döneminde, yaratıcılık ve ticari düşüncelerle birlikte “Design for Export” hedefi ile de karşılaşmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.

Bu temel amaçlara ilave olarak yarışmanın amaçları arasında;

 • Türk mobilya sanayinin, geleceğinin başarısı bakımından, tasarım konusunun önemini ortaya koymak,
 • Beğenilme, verimlilik ve kar olmaz ise sektörümüzün hayatta kalamayacağı düşünülürse; başarı, strateji, talepler, bedeller, teknoloji ve mühendislikler gibi farklı disiplinlerin bileşeninden oluşan TASARIM olgusuna vurgu ve katkı yapmak,
 • İnovatif, Ar-Ge projeleri ve teknolojik detaylarla güçlendirilmiş, özgün, estetik, işlevsel, rasyonel, kalite koşullarına uyumlu, üretilebilir, uygulanabilir, kullanıcı güvenliğini sağlayan, çevre dostu, insan ve çevre sağlığı koşullarına uyumlu, kullanım-taşıma-nakliye-depolama-sökme ve takma kolaylığı sağlayan, üretim ve kullanım esnasında malzeme ve enerjinin etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayan mobilya tasarımlarını yapabilen tasarımcıları mobilya sektörüne kazandırmak,
 • Türkiye’deki üretici firmalar ile profesyonel tasarımcıları ve sektöre ilgi duyan genç dinamik tasarımcı adaylarını sektör bünyesinde üreticiler ile buluşturmak,
 • Geleceğin tasarımcıları olabilecek yetenekteki çocukların gerçek tasarım hedeflerine yönlendirilmesini sağlamak,
 • Mobilya ihracatında rekabet sağlayıcı çözümler üretmek ve sektörün rekabet gücünü artırmak,
 • Sektörün imkân ve sorunlarını avantaj haline dönüştürecek çözümler üretmek,
 • Sektörün küresel gelişimine katkıda bulunmak,
 • Endüstriyel tasarım etkinliklerini yaygınlaştırmak ve özendirmek,
 • İhracat potansiyeline sahip ürün tasarımlarının ortaya çıkarılmasında aracı olmak,
 • Geleceğin mobilya pazarında söz sahibi olabilecek ürünlerin geliştirilmesine öncü olmak yer almaktadır.

Yarışmada vurgu yapılan HEDEFLER:

 • Geleceğin farklı ülke ve toplumlarında, taleplerin ne yöne değişeceğini analiz, tespit ve ayırt edebilen

“FARKINDALIK”

 • Ülkemizin dünya mobilya sektörüne yön vermesini sağlayacak “TASARIMLAR”
 • Maliyet ve kalite avantajıyla tercih edilen “ÜRETİMLER”

Yukarıda bahsedilen amaç ve hedeflere ulaşabilmek için İHTİYAÇLAR:

 • Başarmak açısından “ERK”
 • Gerekli olan bilgilerin sistematik bir şekilde verildiği “EĞİTİM”
 • Yukarıdaki disiplinleri kapsayan bir “STRATEJİ”, gelişimini farklı çevrelerde teşvik etmektir.

Bu yarışma yukarıdaki nedenlerle,

 • Tasarım eğitimi gören tüm öğrenciler, mezunlar ve profesyonellerden çeşitli kategorilerde tasarımları,
 • Tasarım kültürünü çok daha erken çağlarda edinebilmesi için orta eğitim öğrencilerinin mobilya tasarımı konusunda tasarım fikirlerini,
 • Devlet, akademi, sanayi, özel ve resmi tüm çevrelerden tasarım stratejileri konusunda görüşleri teşvik eder, toplar, değerlendirir, yayımlar ve ödüllendirir.

Yarışmanın Kapsamı

Yarışmaya, Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki İlkokul, Ortaokul ve Liselerde hâlihazırda okuyan ve bunu belgeleyebilecek öğrenciler katılabilir.

Yarışmanın Konusu

Geleceğin mobilyalarını tasarlayan çocuklarımızdan ihraç potansiyeline sahip olan hayal ettikleri ev (salon, oturma odası, yatak odası, çocuk odası, banyo, mutfak), ofis (anne veya babalarının çalışma odaları) ve mutfak-banyo (banyo veya mutfakları) çizmeleri beklenmektedir.

Yarışmaya Katılım Koşulları

 • Yarışmada;
 • İlkokul, Ortaokul ve Lise Öğrencilerini Yaratıcı Çözümlere Teşvik Kategorisi”,
 • “Ön Lisans- Lisans Öğrencisi Kategorisi” ve
 • “Akademisyen ve Profesyonel Kategorisi” olmak üzere 3 ayrı kategori bulunmaktadır.
 • Yarışmanın “İlkokul, Ortaokul ve Lise Öğrencilerini Yaratıcı Çözümlere Teşvik Kategorisi”; Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olan ve yarışma hâlihazırda İlkokul, Ortaokul ve Lisede okuyarak bunu belgeleyebilecek kişilerin katılımına açıktır.
 • Yarışma grup katılımına olanak tanımakta ve teşvik etmektedir. İlkokul, Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin bireysel olduğu gibi grup olarak da yarışmaya katılmaları mümkündür. Gruplar en fazla 3 kişiden oluşmalıdır. Kendi kategorilerinde farklı sınıf seviyelerinden öğrenciler grup oluşturabilir. Yarışmaya grup olarak katılımlarda tüm grup üyeleri İlkokul, Ortaokul veya Lise öğrencisi olmalıdır. Tüm grup üyeleri kişisel bilgilerini WEB sayfasındaki yarışma ile ilgili formlarda eksiksiz olarak dolduracaktır.
 • Yarışmacıların;
 • Asli Jüri üyelerinden herhangi birinin ortağı, yardımcısı ya da birinci dereceden akrabası olmaması, b- Yarışma şartnamesinde belirtilebilecek olası koşullara uyuyor olması şarttır. Bu şartlara uymayanların projeleri yarışmaya katılmamış sayılır.
 • Yarışmaya katılan her proje için “özgünlük”, “daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış olması” ve “hâlihazırda tasarımı yapılmış, üretilmiş ve satışa sunulmamış olması” şartı aranmaktadır.
 • Yabancı uyruklu tasarımcıların yarışmamıza başvuru yapabilmesi ancak grup katılımı ile mümkün olup, grup liderinin mutlaka Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir.

Yarışmanın Aşamaları

“14.Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması” iki aşamadan oluşmaktadır.

 • Birinci Aşama: Tasarımların temel ilkelerinin oluşturulduğu bu aşamada, bir tek tasarım olmak koşulu ile A3 boyutunda, ölçekli ve beyaz zeminde ve tek bir sayfadan oluşan pafta ile bir tasarım önerisi istenilmektedir. Yarışmacıların tasarımlarını Birinci Aşamada 3 boyutlu ve renkli olarak göndermeleri mümkündür.
 • İkinci Aşama: Birinci Aşamada her tema ve kategoriden Asli Jüri Üyelerince uygun görülen yeterli sayıda proje, İkinci Aşamaya katılmak üzere seçilecek ve İkinci Aşamada İlkokul, Ortaokul ve Lise öğrencilerinin tasarımları, profesyonel tasarımcılar tarafından üç boyutlu hale getirilecektir. İkinci Aşamaya kalan projelerin çizimi 06.03.2023 tarihinde internet üzerinden canlı olarak yapılacaktır. Konuya ilişkin detaylı duyuru WEB sitesinden (www.designforexport.org) yapılacaktır.

İkinci Aşamada ödül alacak tasarımlar Asli Jüri Üyelerince seçilecek ve ödül almaya hak kazanan tüm projeler ödül töreni esnasında Asli Jüri Üyeleri tarafından Onur Jüri Üyeleri’nin uygunluk görüşüne sunulacaktır. Tüm ödül alan projeler ödül töreninde ilan edilecektir.

Yarışmanın Kuralları ve Yarışmacılardan İstenilenler

“14.Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması”na katılmak için gerekli olan çizim ve anlatım kurallarını belirten yarışma şartnamesi, yarışmaya katılım koşulları ve yarışma ile ilgili tüm dokümanlar WEB sayfasından temin edilecek ve yarışmaya başvuru da WEB sayfası aracılığıyla yapılacaktır. Yarışmacılar aşağıda listelenen 6 başvuru belgesini WEB sitesi aracılığıyla doldurarak veya yükleyerek kolaylıkla yarışmaya başvurabilir:

 • Kimlik Bilgi Formu
 • Taahhütname
 • A3 Boyutunda Proje Kâğıdı
 • Öğrenci Belgesi
 • Vesikalık Fotoğraf
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Yukarıda sözü edilen 6 başvuru belgesinin doldurulması veya yüklenmesine ilişkin detaylar aşağıda açıklanmaktadır. Birinci Aşamada her yarışmacı şu aşamaları gerçekleştirerek yarışmaya katılabilir:
 • Tüm yarışmacılar WEB sitesinden (www.designforexport.org) temin edilecek “Yarışma Şartnamesi”ni okuduktan sonra, “Başvuru Başlangıç Bilgileri”ni dolduracak,
 • Ardından tüm yarışmacılar “Kimlik Bilgi Formu”nu (Başvuru Belgesi 1) ve “Taahhütname”yi (Başvuru Belgesi 2) eksiksiz doldurup internet üzerinden onaylayacak,
 • Tasarımcılar bütün anlatımlarını, 1 sayfalık beyaz zeminli, ölçekli ve A3 boyutundaki kağıt üzerinde gerçekleştirecektir. Yatay olarak kullanılacak bu kâğıdın sağ üst köşesinde üç harf ve beş rakamdan oluşan bir RUMUZ yazılacaktır. Tasarım üzerinde tasarım adı, tasarımcının eğitim bilgileri, katılım şekli (grupçalışmasıysa “Grup” yazılacak, değilse herhangi bir yazı yazılmayacaktır) ile sergilenip sergilenemeyeceğini beyan eden açıklama yer alacaktır. OAİB Genel Sekreterliği’ne gönderilecek tasarımda yarışmacının kimliğini belirtecek, herhangi bir ibare veya işaret bulunmamalıdır.

Örnek: Rumuz: ABC01234 AÇIKLANABİLİR veya AÇIKLANAMAZ Bireysel/Grup

AÇIKLANABİLİR” ibaresi, projenin yarışma sonunda tasarımcı ismi ve eğitim bilgileri ile sergilenmesine, ayrıca tasarımın düzenlenecek sergi, hazırlanacak kitap ve kataloglarda tasarımcı ismi, iletişim bilgileri ve vesikalık fotoğrafı ile beraber yer almasına, ödül töreninde çekilecek fotoğrafların gerekli görüldüğünde yayınlanmasına tasarımcı/tasarımcılarının izin vermesi anlamına gelmektedir. “AÇIKLANAMAZ” ibaresiyazılması halinde; söz konusu projeler yarışma sonunda düzenlenecek sergi, oluşturulacak kitapçıklar ve kataloglarda yer alacak ancak, tasarımcılarının ismi, iletişim bilgileri veya vesikalık fotoğraflarına yer verilmeyecek, ancak tören sırasında çekilecek fotoğraflar gerekli alanlarda yayınlanacaktır. “AÇIKLANAMAZ” ibaresi, kimliklerin sadece medyaya ve topluma karşı kapalı olduğu anlamına gelmekte, Yarışma Sekreteryası ve İkinci Aşamadan itibaren Asli Jüri Üyeleri’ne kapalı olduğu anlamına gelmemektedir. Üzerinde ibare belirtilmemiş zarflar “AÇIKLANABİLİR” kabul edilerek, eser sahipleri, yarışma sonunda düzenlenecek sergi, oluşturulacak kitapçıklar ve kataloglarda açık kimlikleri ile yer alacaktır.

 • Her projede, tasarımın temel ilkelerini açık olarak tanımlayan ve uygulamalarını anlatan görünüşler ile tasarımın plan, cephe ve kesit görünüşleri yer alacaktır. Yarışmacılar, ister bilgisayar ortamında hazırladıkları beyaz zemine, isterse dökümünü alıp elle çizip yaptıkları kağıdı tarayarak tasarımlarını (300 dpi, 24 Bit renk derinliğine sahip ve JPEG formatında) beyaz zeminde ve ölçekli olarak, tek bir sayfadan oluşan pafta ile en fazla 1 MB boyutunda ve WEB sayfasına doğrudan ekleyerek göndermek durumundadırlar.
 • Yarışmacılar tüm bu işlemlerin ardından “Öğrenci Belgesi” (Başvuru Belgesi 4), “Vesikalık Fotoğraf” (Başvuru Belgesi 5) ve “Nüfus Cüzdanı Fotokopisi”ni (Başvuru Belgesi 6) WEB sitesine doğrudan yükleyerek yarışmaya başvuru işlemini tamamlayacaktır.
 • Tüm “Başvuru Belgelerinin” eksiksiz doldurulması, onaylanması ve WEB sitesine yüklenmesini takiben her yarışmacıya bir başvuru numarası verilecek ve başvurunun OAİB Genel Sekreterliği tarafından alındığı ve kabul edildiği teyit edilecektir. Bu numarayı almayan yarışmacılar başvuru yapmış sayılmayacaktır.

√ İlk ve Orta Öğretim öğrencilerinin tasarımları, İkinci Aşamada profesyonel tasarımcılar tarafından üç boyutlu hale getirilecektir. Bu nedenle İkinci Aşamaya kalan İlk ve Orta Öğretim öğrencilerinin projelerinin çizimi 06.03.2023 tarihinde internet üzerinden canlı olarak yapılacaktır.

 • Yarışmacıların “Kimlik Bilgi Formu”nun üzerindeki adres, telefon, faks ve e-posta adresi bilgilerini eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları zorunlu olup, söz konusu form, grup çalışmasıysa her grup elemanı için ayrı ayrı düzenlenecektir. Yarışmacıların kimlikleri; Birinci Aşama’da yarışma koşullarına uygunluğu kontrol etmek, gerekli listeleri oluşturmak ve yarışma hazırlık çalışmalarını yürütmek amaçlarıyla sadece “Yarışma Sekreteryası” tarafından bilinecek, İkinci Aşama’da ise “Asli Jüri Üyeleri” de yarışmacıların kimliklerini bilerek ödül alacak tasarımları seçmek üzere değerlendirme yapacaktır.
 • WEB sitesinden başvuru sırasında eksik bilgi doldurulması veya işaretlenmesi gereken bir alanın işaretlenmemesi halinde; otomatik olarak bir sonraki aşamaya geçilemeyeceğinden, yarışma ile ilgili formların eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. Sırasıyla; tüm yarışmacılar tarafından yarışma şartnamesinin okunması ve ardından Ek 2’de listesi bulunan yarışma başvuru formlarının tüm yarışmacılar tarafından doldurulması işlemlerinin ardından yarışma taahhütnamesinin onaylanması aşamasına geçilecektir. Tek bir ikona tıklayarak yapılacak olan bu taahhütname onaylanması işlemi;
 • Yarışmaya başvuran kişi ya da kişilerin hazırlanan yarışma şartnamesi hükümlerine uygun olduğu ve
 • Yarışmacı veya yarışmacıların şartname hükümlerini tüm yasal haklar ve sorumluluklar kendilerine ait olmak üzere kabul ettiği anlamına gelmektedir. Yani yarışmaya katılan tüm kişiler, taahhütname onaylanması işlemi ile katılım koşullarını harfiyen kabul ettiklerini ve uygun koşulları yerine getirdiklerini kabul ve beyan etmiş sayılırlar. Açıkçası, yarışmacılar, yarışmaya sundukları bütün çalışmaların kendilerine ait olduğunu ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmeleri halinde sorumluluğun yarışmacıya ait olduğunu bildiren “Taahhütname”yi doldurup onaylayacaklardır. Grup çalışmalarında “Taahhütname Formu”nda grup olduğunu belirten ikon işaretlenecek, iki ayrı taahhütname formu doldurulacak, ekrana ilk çıkan “Taahhütname Formu” grubun temsilcisi olarak seçilen ve formda belirtilen grup lideri adına doldurulacak, bu formun doldurulmasının ardından ekrana ikinci “Taahhütname Formu” çıkacak bu form ise gruptaki diğer kişilerin bilgileri girilerek doldurulacaktır.
 • Yarışmacılar yarışmaya, her tasarım için ayrı başvuru yapmak şartıyla istedikleri kadar tasarımla katılabilecekler, ancak yarışmaya daha önce tarafımızca açılan Ulusal Mobilya Tasarım Yarışmaları’na katılan tasarımlarıyla tekrar başvuramayacaklardır. Böyle bir durumun tespit edilmesi halinde tasarım yarışmadan diskalifiye edilecek ve ödül alması halinde yarışmacının ödülü varsa aldığı diğer ödüllerle beraber iptal edilerek kendisine verilenler geri alınacaktır.
 • Yarışmacılardan WEB sitesi aracılığıyla başvuru sırasında vesikalık fotoğraflarını ekleyerek OAİB Genel Sekreterliği’ne göndermeleri, katalog ve/veya kitapçık içerisinde kullanılması amacıyla istenilmektedir.
 • Yarışmacılardan WEB sitesi aracılığıyla başvuru sırasında, nüfus cüzdanlarının taranmış halini yükleyerek OAİB Genel Sekreterliği’ne göndermeleri, kimlik teyidi amacıyla istenilmektedir.
 • Yarışmacıların isimleri, iletişim bilgileri ve kimlikleri Birinci Aşamada sadece Yarışma Sekreteryası, İkinci Aşamadan itibaren ise Asli Jüri Üyeleri tarafından açık olarak bilinecektir.
 • Proje sunum paftaları üzerinde belirtilen yazı karakterleri dışında işaret veya belirleyici herhangi bir iz görülmesi durumunda proje yarışma kapsamından çıkarılacaktır.

Tasarımların Gönderileceği Yer

Yarışma Sekreteryası: Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAİB) Genel Sekreterliği

Adres: Ceyhun Atuf Kansu Cad.No:120 06520 Balgat/Çankaya ANKARA

Tel: 0-312-447 27 40/Dahili: 233

Faks: 0-312-446 96 05/447 01 80

E-Posta: yarisma@designforexport.org

olarak belirlenmiştir. Yarışma ile ilgili tüm konularda, yukarıda belirtilen iletişim bilgileri kullanılacaktır.

Jüri Üyeleri

Onur Jüri Üyeleri      

 • Mehmet MUŞ – Ticaret Bakanı
 • Ö. Volkan AĞAR – Ticaret Bakan Yardımcısı
 • M.Rifat HİSARCIKLIOĞLU – TOBB Başkanı
 • Mustafa GÜLTEPE – Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı
 • Prof. Dr. Mehmet Zahid SOBACI – Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Genel Müdürü
 • Prof. Dr. Ahmet BOLAT           – Türk Hava Yolları Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu, İcra Komitesi Başkanı
 • Hasan Basri KURT – KOSGEB Başkanı
 • Eyüp MUHCU – Mimarlar Odası Başkanı
 • Emrah KAYMAK – İç Mimarlar Odası Başkanı
 • Seyfi Cahit AYASKAN – MUDER Yönetim Kurulu Başkanı
 • Ercan ATA – OMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı
 • Mustafa BALCI – MOSDER Yönetim Kurulu Başkanı
 • Murat TUNÇ – MOBDER Yönetim Kurulu Başkanı
 • Nuri GÜRCAN –  MOBSAD Yönetim Kurulu Başkan V.
 • Hüseyin TAKLACI – Türkiye Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı – Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı
 • A.Tahsin ATA – Orta Anadolu Mobilya, Kağıt ve Orman Ür.İhr.Bir. Yönetim Kurulu Başkanı

Asli Jüri Üyeleri

 • Jüri Başkanı – Prof.Önder KÜÇÜKERMAN
 • Üye – Reşit SOLEY
 • Üye – Aziz SARIYER
 • Üye – Mustafa TONER
 • Üye – Kaan DERİCİOĞLU
 • Üye – Didem ÇAPA
 • Üye – Fatih KIRAL
 • Üye – Murat ARMAĞAN

Yarışmayı düzenleyen kuruluşta çalışan, Yönetim Kurulu’nda temsil edilen, herhangi bir şekilde ortaklığı bulunan ya da organizatör kuruluştaki yöneticiler ile birinci derece akrabalığı bulunan kişiler yarışmanın “Asli Jüri Üyesi” olamaz.

Organizasyon Komitesi

 • Komite Başkanı – Mehmet BALIKÇIOĞLU
 • Komite Üyesi – Erol ATA
 • Komite Üyesi – Melih GÜN -OMKO Yönetim Kurulu Üyesi
 • Komite Üyesi – Zeynep KÜRKLÜ

Yarışma Sonuçlarının İlan Şekli

Birinci Aşamada dereceye giren yarışmacıların rumuzları 20 Şubat 2023 tarihinde www.designforexport.org ve www.oaib.org.tr internet sitelerinde açıklanacaktır.

İkinci Aşama sonucunda ödül kazananlar ise 31 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan ödül töreninde açıklanıp, ödül töreni sonrasında en geç beş iş günü içinde Yarışma Jürisi ve Komitesinin uygun gördüğü WEB sitelerinde (www.designforexport.org, www.oaib.org.tr) ilan edilecektir.

Yarışmaya Katılan Projelerin Değerlendirilmesi Ve Ödül Alacak Tasarımların Belirlenme Şekli

Birinci Aşamada her tema ve kategoriden Asli Jüri Üyelerince uygun görülen yeterli sayıda proje, İkinci Aşamaya katılmak üzere seçilecek ve profesyonel tasarımcılar tarafından üç boyutlu hale getirilecektir. İkinci Aşamaya kalan projelerin çizimi 06 Mart 2023 tarihinde internet üzerinden canlı olarak yapılacaktır. Konuya ilişkin detaylı duyuru WEB sitesinden (www.designforexport.org) yapılacaktır.

İkinci Aşamada ödül alacak tasarımlar Asli Jüri Üyelerince seçilecek ve ödül almaya hak kazanan tüm projeler ödül töreni esnasında Asli Jüri Üyeleri tarafından Onur Jüri Üyeleri’nin uygunluk görüşüne sunulacaktır. Tüm ödül alan projeler ödül töreninde ilan edilecektir.

Yukarıda belirtildiği gibi, Asli Jüri Üyeleri tarafından İkinci Aşamada ödül almaya layık görülen ve Onur Jüri Üyeleri tarafından ödül töreni esnasında uygun bulunan projeler, ödül töreninde açıklanacak ve kazanan ismi boş bırakılarak basımı yapılan sertifikaların üzerine kazanan yarışmacıların isimleri bir kaligraf tarafından yazılarak ödül alan tasarımcılara sertifika ve ödülleri törende teslim edilecektir.

Tasarım Hakları ve Anlaşmazlıkların Çözülme Şekli

 • 27 Haziran 1995 tarihinde yürürlüğe giren “Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”ye göre, yarışmaya katılan bütün tasarımcıların, yarışmaya katıldıkları “yeni ve ayırt edici özelliğe sahip” tasarımlarının korunması için, Türk Patent Enstitüsü’ne başvurma ve tasarımlarına (masrafları kendilerince karşılanarak) “Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi” almaya hakları vardır. Arzu eden tasarımcılar, Türk Patent Enstitüsü, Hipodrom Cad. No:115 Yenimahalle 06330 Ankara adresine başvurabilirler.
 • Yarışmaya katılan ve sergilenmeye değer bulunan tasarımlar daha sonra belirlenecek yerde sergilenecektir.
 • Yarışmayı düzenleyen ve finanse eden İhracatçı Birliği, düzenlenen yarışma sergisini, farklı şehir ve ülkelerde sergileme hakkını saklı tutar. Yarışmayı düzenleyen ve finanse eden Orta Anadolu Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, yarışmaya katılan tüm projeleri yayımlamak, arşivlemek ve yurtiçi ve yurtdışında sergilemek haklarına süresiz sahip olacaktır. Diğer taraftan, eserlerin ve tüm dokümantasyonun güvenliğini sağlamayı bu belge ile katılımcılara beyan eder.
 • Yarışmaya katılan bütün tasarımların, ticari amaçlı kullanımı için tasarımcıların izninin alınması gereklidir. Yarışmayı düzenleyen ve finanse eden İhracatçı Birliği üyeleri ile sponsor firmaların öncelik haklarını gözeterek uygun buldukları projeleri satın alma girişiminde bulunabilirler. Bu nedenle, belirtilen Birliğin üyeleri ile sponsor firmaların, ödül alan projeler üzerinde yarışma sonuçlarının açıklanmasından itibaren 6 ay süreli “Öncelik” ve “Ön Alım Hakkı” vardır.
 • Yarışmada dereceye giren projelerden bahse konu proje ile sınırlı olacak eserlerin, 5846 sayılı “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu” kapsamında korunacak bir eser oluştuğunda söz konusu eserin işleme, çoğaltma, yayma, temsil, kamuya iletim gibi mali hakları, tasarımların 12.06.1995 tarih ve 554 sayılı “Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” kapsamında korunan “Endüstriyel Tasarımların Tescil Hakları ve Buluşların 12.06.1995 tarih ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” kapsamında korunan yeni buluşlara patent ve faydalı model belgesi alınması hakları münhasıran yarışmaya katılan yarışmacılara aittir. Bahse konu hakların belirli bir süre kullanımı için lisans almak isteyenler ile söz konusu hakları devir almak isteyenlerin, yarışmayı düzenleyen ve finanse eden Orta Anadolu Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği’nden bağımsız olarak, yarışmacılarla sözleşme yapmaları ve ödenecek bedel konusunda tarafların anlaşmaları şarttır.
 • Öncelik haklarını kullanarak lisans veya devir almak isteyen Birlik üyeleri ile sponsor firmaların, ödemek istedikleri bedelden daha fazla bir bedelin başkaları tarafından önerilmesi durumunda, Birlik üyeleri ile sponsor firmaların önalım haklarını kullanmaları, yarışmacılarla birlikte yeniden belirlenecek bedele göre olabilir.
 • Yarışmaya katılan yarışmacıların haklarının lisans veya devir alınarak kullanılması durumunda, yarışmacıların; proje konusuna göre, tasarımcı veya eser sahibi veya buluşu yapan olarak adlarının belirtilmesini istemek hakları saklıdır.
 • Yarışmayı düzenleyen ve finanse eden Orta Anadolu Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, yarışmaya katılan tasarımlardan uygun gördüğü tasarımların sergilenmesi amacıyla, bir ya da birden çok sayıda örnek modelini üretebilir ve bu modelleri geçici ya da sürekli olarak sergileyebilir.
 • Aksi yarışmacılar tarafından belirtilmediği durumda, katılımcıların isimleri, projeleriyle birlikte duyurulabilir ve yayınlanabilir. Yarışmacıların tasarımlarının üzerine “AÇIKLANABİLİR” ibaresi yazması halinde; söz konusu projeler yarışma sonunda tasarımcı ismi ve eğitim bilgileri ile sergilenecektir, bunun yanında bu ibare tasarımın düzenlenecek sergi, hazırlanacak kitap ve kataloglarda tasarımcı ismi, iletişim bilgileri ve vesikalık fotoğrafı ile beraber yer alması ile ödül töreninde çekilecek fotoğrafların gerekli görüldüğünde yayınlanmasının tasarımcı/tasarımcılar tarafından uygun görüldüğü anlamına gelmektedir. “AÇIKLANAMAZ” ibaresi, kimliklerin sadece medyaya ve topluma karşı kapalı olduğu anlamına gelmekte, Yarışma Sekreteryası ve İkinci Aşama teslim tarihinden sonra Asli Jüri Üyeleri’ne kapalı olduğu anlamına gelmemektedir; anılan ibarenin bulunması halinde, yarışmacıların tasarımlarının görselleri yarışma sonunda düzenlenecek sergi, oluşturulacak kitapçıklar ve kataloglarda yer alacak ancak; tasarımcılarının ismi, iletişim bilgileri veya vesikalık fotoğraflarına yer verilmeyecektir. Üzerinde ibare belirtilmemiş zarflar açılabilir kabul edilerek, eser sahipleri, yarışma sonunda düzenlenecek sergi, oluşturulacak kitapçıklar ve kataloglarda açık kimlikleri ile yer alacaktır.
 • Değerlendirilen projelerin ödül ya da derece alması, söz konusu projelerin özgün olduğu, güvenli olduğu vb. anlamına gelmemektedir. Ürünün ya da projenin bilahare ürün haline getirilerek piyasaya sunulması akabinde güvenlik, hukukilik vs. anlamında bir ihlal yaratması halinde Orta Anadolu Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği’nin bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Projenin ödül ya da derece alması bu hususlarda bir taahhütte bulunulduğu şeklinde yorumlanamaz. Yarışmaya katılan tasarımların özgün olmamasından doğacak yasal sorumluluklar, Yarışmayı düzenleyen ve finanse eden Orta Anadolu Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği’ni bağlamaz. Tüm sorumluluk yarışmacıya aittir. Bu gibi durumlarda, gerekli tespitler sonrasında, yarışmanın ödülü iptal edilerek, kendisine verilenler geri alınır. İptal edilen proje ve söz konusu proje ile yarışmaya başvuran yarışmacı/yarışmacıların varsa diğer başvuruları yarışmadan diskalifiye edilir. Eğer proje ödül kazandı ise, kazanılan ödülle beraber bahse konu proje ile yarışmaya başvuran yarışmacı/yarışmacıların varsa kazandıkları tüm ödüller OAİB Genel Sekreterliği tarafından geri istenir ve yarışmacılar kazandıkları ödülleri OAİB Genel Sekreterliğine iade etmek zorundadır. Aksi durumlarda gerekli hukuki yollara başvurulacaktır.
 • Ödül kazanan bir projenin iptal edilmesi halinde, iptal edilen projenin yerine iptalin olduğu tema ve kategoride en çok oyu alan sıradaki tasarıma aynı ödül ve hakları devir edilecek ve yapılan değişiklik yarışma ilanının yapıldığı WEB sitesinde duyurulacaktır.
 • Asli Jüri Üyeleri’nin ortak kararı ve yarışmanın yararlılığı açısından gerekli görüldüğünde, ödüllerin bir temadan diğer bir temaya aktarılması da dahil olmak üzere, yarışmanın ödül adedi ile ödül sayısı koşullarında Birinci Aşama, İkinci Aşama veya Ödül Töreni esnasında değişiklik yapılabilir.
 • Yarışmada ödül alan tasarımcının aldığı ödül tutarının T.C. kanunlarına göre vergi sınırını geçmesi halinde, verilmesi gereken vergiye ilişkin yükümlülük ilgili tasarımcıya aittir.
 • Bu yarışmaya WEB sitesi (www.designforexport.org) aracılığıyla katılan ve onaylayarak onay numarası alan yarışmacılar, bu şartnamenin belirlediği tüm koşulları kabul etmiş sayılırlar. Orta Anadolu Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği gerek duyulması halinde yarışma şartnamesinin tüm maddelerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

  Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması 2023 Ödülleri

  “14.Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması”nda başarılı olan tasarımlara verilecek toplam 33 ödül, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilecek toplam 14 ödül bulunmaktadır. Sponsor firmaların alınmasına devam edildiğinden söz konusu ödül sayısında artış ya da azalış olması ihtimali bulunmaktadır. Aşağıda belirtilen ödüller yarışmacıların eline geçecek net tutarı belirtmektedir. Başarılı yarışmacılar ödüllerini, ödül töreni sırasında temsili çek şeklinde teslim alacak olup, tören sırasında veya sonrasında hesap numaralarını temsili çeklerini göstererek yetkililere bildirmeleri halinde törenden 15 gün sonra hesap numaralarına ödül tutarları havale yoluyla yatırılacaktır. Grup halinde katılım sonucu ödül alanlara ödül tutarı eşit oranda bölünerek her bir grup üyesinin hesabına ayrı ayrı yatırılacaktır.

  1) Ev Mobilyaları Tasarım Ödülleri

  Akademisyen ve Profesyonel Kategorisi

  · İhracatçı Birliği Büyük Ödülü : 35.000 ₺

  Ön Lisans-Lisans Öğrencisi Kategorisi

  · İhracatçı Birliği Büyük Ödülü : 17.500 ₺

  · Ersa Altın Ödülü : 8.750 ₺

  · Lazzoni Altın Ödülü : 8.750 ₺

  · Mikodam Altın Ödülü : 8.750 ₺

  2) Ofis Mobilyaları Tasarım Ödülleri

  Akademisyen ve Profesyonel Kategorisi

  · İhracatçı Birliği Büyük Ödülü : 35.000 ₺

  Ön Lisans-Lisans Öğrencisi Kategorisi

  · İhracatçı Birliği Büyük Ödülü : 17.500 ₺

  · Atagür Altın Ödülü : 8.750 ₺

  · Bürotime Altın Ödülü : 8.750₺

  · Madeş Altın Ödülü : 8.750 ₺

  3) Mutfak ve Banyo Mobilyaları Tasarım Ödülleri

  Akademisyen ve Profesyonel Kategorisi

  · İhracatçı Birliği Büyük Ödülü : 35.000 ₺

  Ön Lisans-Lisans Öğrencisi Kategorisi

  · İhracatçı Birliği Büyük Ödülü : 17.500 ₺

  · Kastamonu Entegre Altın Ödülü : 8.750 ₺

  · Erpa Orman Altın Ödülü : 8.750 ₺

  · Öz-Tem Orman Altın Ödülü : 8.750 ₺

  4) Akıllı Mobilyalar Tasarım Ödülleri

  Akademisyen ve Profesyonel Kategorisi

  · İhracatçı Birliği Büyük Ödülü : 35.000 ₺

  Ön Lisans-Lisans Öğrencisi Kategorisi

  · İhracatçı Birliği Büyük Ödülü : 17.500 ₺

  · Gentaş Altın Ödülü : 8.750 ₺

  · Nurus-Nurettin Usta Altın Ödülü : 8.750 ₺

  5) Geleceğin Mobilya Tasarımcıları Ödülleri

  İlkokul, Ortaokul Ve Lise Öğrencilerini Yaratıcı Çözümlere Teşvik Kategorisi

  · İhracatçı Birliği Büyük Ödülü : 3.500 ₺

  · Atagür Altın Ödülü : 1.750 ₺

  · Bürotime Altın Ödülü : 1.750 ₺

  · Erpa Orman Altın Ödülü : 1.750 ₺

  · Ersa Altın Ödülü : 1.750 ₺

  · Gentaş Altın Ödülü : 1.750 ₺

  · Kastamonu Entegre Altın Ödülü : 1.750 ₺

  · Lazzoni Altın Ödülü : 1.750 ₺

  · Madeş Altın Ödülü : 1.750 ₺

  · Mikodam Altın Ödülü : 1.750 ₺

  · Nurus-Nurettin Usta Altın Ödülü : 1.750 ₺

  · Emo Home Altın Ödülü : 1.750 ₺

  · Sun-Ka Altın Ödülü : 1.750 ₺

  · Öz-Tem Orman Altın Ödülü : 1.750 ₺

  NOT: 1) Kişisel veya grup halinde katılım sonucu ödül alanlara katılımcı sayısı kadar ödül belgesi verilecektir.

  2) İlkokul, Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin Ödülleri farklı şekilde düzenlenmiş olup, çizilecek tasarıma göre adlandırılacaktır. Kişisel veya grup halinde katılım sonucu ödül alanlara katılımcı sayısı kadar ödül belgesi verilecektir. Ancak grup katılımında para ödülü yarışmacı sayısı ne olursa olsun toplam verilecek ödülü ifade etmektedir.

  Yarışma Takvimi

  Son Başvuru Tarihi: 7 ŞUBAT 2023

  Seçici Kurul Toplantısı (1.Aşama): 17 ŞUBAT 2023

  İlkokul, Ortaokul ve Lise Öğrencileri için Proje Çizimi Çevrimiçi Görüşmesi: 6 MART 2023

  İkinci Aşama İçin Proje Teslim Tarihi: 31 MART 2023 (Gece 24:00’e kadar)

  Seçici Kurul Toplantısı (2.Aşama): 25 NİSAN 2023

  Ödül Töreni Tarihi: 31 MAYIS 2023

  Projelerin Sergilenme Tarihleri: ARALIK 2023 (Türkiye Tasarım Haftası)

  Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması 2023 Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.designforexport.org/TR/ana-sayfa/1-0/20230106.html

  Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

  Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

  Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.235 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
  Cinsiyet
  Yorum Yap