Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Proje Yarışması

TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi tarafından mimari miras olan İzmir Büyükşehir Belediye Binasının yeniden kente kazandırılması amacıyla Yapısal Boşluğun Kentle Diyaloğu temasıyla Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Proje Yarışması düzenleniyor. Ödüllü mimari yarışma başvuruları devam ediyor.

Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Proje Yarışması

  Düzenleyen: TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi
   Kategori: Mimari Yarışmalar, Proje Yarışması, Mimari Tasarım Yarışması, Tasarım Yarışması
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye ve KKTC
  Kimler Başvurabilir:

Yükseköğretim Kurulu’na bağlı üniversitelerin Mimarlık Bölümü öğrencileri ekip başı olmak üzere tüm lisans öğrencileri

  Son Başvuru Tarihi: 18 MAYIS 2021
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 26 MAYIS 2021
  Ödüller:

Birincilik Ödülü: 9.000 ₺ 
İkincilik Ödülü: 6.000 ₺ 
Üçüncülük Ödülü: 4.000 ₺ 
1.Mansiyon Ödülü: 2.000 ₺ 
2.Mansiyon Ödülü: 2.000 ₺ 
3.Mansiyon Ödülü: 2.000 ₺                                  Satın Alma: 5.000 ₺ 

   

- Advertisement -

Yarışmanın Amacı

Yarışmanın amacı; 1966 yılında açılan bir mimari proje yarışması ile elde edilmiş ve sonrasında uygulanmış olan İzmir Büyükşehir Belediye Binasının, 30 Ekim 2020 İzmir depremi ardından hasar gördüğü gerekçesi ile boşaltılması sonrasında, kentin kamusal hafızasında yakın çevresi ile birlikte kurduğu ilişkinin korunarak devam etmesini sağlamaktır.

Daha önce yarışma ile elde edilmiş bir mimari mirasın, yeniden bir yarışma ile kente kazandırılması hedeflenmektedir. Amaç; yapının strüktürel olarak güçlendirileceği varsayılarak özgün tektonik nitelikleri ile kentsel geçirgenliğinin korunmasıdır. Bu bağlamda gelecekte de kentin kamusal yaşamına katılımı üzerine tasarım ve kullanım senaryoları konusundaki yeni fikirleri aramaktır.

Ayrıca, yapının şu ana kadar olan süreci boyunca mekan/zaman birlikteliği ile kente kazandırılmış kamusallığın yeniden aranması ve böylece yeni önerilerle bir önceki döneme ait özgün mimari kurgunun zenginleştirilmesi ve günümüze ait kılınması da hedeflenmektedir. Başka bir amaç ise var olan değerin ekonomik gerekçelerle yok edilip yeniden üretilmesi yerine; mevcut yapının potansiyel değerlerinin kültüre, zamana ve kamuya ait gerekçelerinin yeniden üretilmesi ile karşılığını aramaktır. Bir önceki söylem, şimdiye ait söylem ve geleceğe ait söylemlerin birbirine karışması, çoğalması ve daha güçlü şekilde var olmasıdır.
Tüm bunların ışığında; modern mimarinin önemli miraslarından birisi olan bu yapının, yeni fonksiyonlar ve onarım çalışmaları ile yaşamına devam etmesi ve mekânsal bütünlüğü ile beraber gelecek nesillere nasıl aktarabileceği sorgulanmaktadır. Bu bağlamda, İzmir Büyükşehir Belediye Binasının, gerek Atatürk (Konak) Meydanı ile kurduğu ilişki, gerek tarihsel izlekte kıyı şeridindeki idari yapı kurgusunu bugüne taşıması, gerekse kıyı şeridinde yer alan ticari ve idari gündelik fonksiyonlardan beslenen ve kentsel yaşamı besleyen Kemeraltı bölgesiyle kurduğu ilişki düşünülerek, binanın kentsel ölçekteki geçirimli ve üçüncü boyuttaki boşluklu yapısının, yakın çevresi ile birlikte ele alınarak kente dahil edilmesi beklenmektedir.

Yarışmanın Organizasyonu

Bu mimari yarışma TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi organizasyonunda gerçekleştirilmektedir.

Yarışma Alanı

Yarışma alanı Cumhuriyet Bulvarı No:1 Atatürk (Konak) Meydanı, Konak / İzmir adresinde 7559 ada, 1
parselde yer alan İzmir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası’dır. Toplam 21.000 m2 kapalı alana sahip
yapı zeminde 3420 m2’ye oturmaktadır. 1982 yılından bugüne belediye hizmet binası olarak kullanılan
yapı ilk tasarlandığı dönemde bir kıyı yapısı iken 80’li yıllarda yapılan dolgular ile kıyı ile ilişkisi
kesilmiştir. 2002 yılında mimar Ersen Gürsel ve Haluk Erar tarafından Atatürk (Konak) Meydanı ve
Çevresi projesi tamamlanana kadar alan tanımsız bir boşluk olarak çeşitli alt yapı fonksiyonlarını
karşılamak amacıyla kullanılmıştır. Yapının orijinal paftalarından da izlenebilen cephe çizimlerinde
belirtilen dört cephe; meydan cephesi, deniz cephesi, yol cephesi ve riyaset (başkanlık) girişi cephesi
olarak isimlendirilmiştir.

Güneye yönelen Konak Atatürk Meydanı cephesinde Saat Kulesi-1901 ve Konak Yalı Cami-1755, kuzeye
yönelen başkanlık girişi yönünde yine projesi 1974 yılında yarışma yöntemiyle elde edilip inşa edilen
İzmir Merkez Bankası Binası (Ertur Yener – Erdoğan Elmas – Zafer Gülçur), yapının doğusunda ise İZSU
binası ve onun hemen güneyinde yine 1972 yılında yarışma ile tasarımı elde edilip inşa edilen İzmir
Hükümet Konağı (Neşet Arolat – Şaziment Arolat) yapıları bulunmaktadır.
Bu yapılar dışında Atatürk (Konak) Meydanı ile ilişkilenen SSK İzmir Konak Tesisleri-1966 ( Orhan Dinç)
ve Konak Vapur İskelesi (Selamettin Şerifoğlu) yapıldığı dönemlerin özgün niteliklerini yansıtan yapılar
olarak tanımlanabilir

Başvuru Koşulları

  • Yarışma, Yükseköğretim Kurulu’na bağlı (TC ve KKTC’de yer alan) üniversitelerin Mimarlık Bölümü öğrencileri ekip başı olmak üzere tüm lisans öğrencilerine açıktır. Mimarlık öğrencileri yarışmaya bireysel olarak katılabilecekleri gibi TMMOB’a bağlı meslek disiplinlerinde eğitim gören lisans öğrencileri ile ekip olarak da katılabilirler.
  • Ekip içinde yer alacak mimarlık ve diğer disiplinlerden yarışmacıların lisans öğrencisi olmaları ve öğrenimlerini sürdürdüklerine dair öğrenim belgesi sunmaları zorunludur. Ancak, ekip başının mimarlık lisans öğrencisi olması zorunludur.
  • Ekip başı ve katılımcı mimarlık öğrencilerinin, Mimarlar Odası’na öğrenci üyeliklerini yaptırmış olmaları ve bunu Mimarlar Odası’ndan alacakları üye tanıtım belgesi ile belgelemeleri zorunludur.
  • Yarışma Jürisi asli, yedek ve danışman üyeleri ile yarışmayı açan kurum birimi yöneticilerinin birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamaz. Çıkabilecek sorunlarda Mimarlar Odası Yarışma Yönetmeliğinin, yarışmalara katılım esaslarını tanımlayan Madde 17(2) hükümleri geçerlidir.
  • Yarışmaya katılım ücretsizdir.

Yarışmacıların Uymak Zorunda Olduğu Hususlar

Projenin ve raporun herhangi bir yerinde eserin sahibini belirten işaret bulunması ve/veya Kimlik dosyasının veya içeriğinin eksik olması durumunda; jüri kararı ile tutanağa geçirilmek koşuluyla, proje
yarışmadan çıkarılır.
Yarışmaya katılan projede özgün ve daha önce başka bir yerde yayınlanmamış, başka bir yarışmada ödül almamış ve eğitim sürecinde dönem projesi olarak üretilmemiş olma şartı aranmaktadır. Bunun aksi bir durumun tespiti ve bu tespitin jüri üyelerinin salt çoğunluğu tarafından onaylanması halinde, proje yarışmadan çıkarılır. Proje ödül kazandıysa, ödülün tamamı yarışma organizasyonuna iade edilir. Yarışmada bir kişi bir kere ödül alır başkasıyla birlikte ikinci bir ödül alsa dahi bu ödül hükümsüz sayılır.

Seçici Kurul

Seçici Kurul Danışman Üyeleri:
İlker Kahraman, Dr.Öğr.Üyesi, Mimar/ YÜ
Seçkin Kutucu, Dr.Öğr.Üyesi, Mimar/ YÜ
Feyzal Avcı Özkaban, Dr.Öğr.Üyesi, Mimar/ DEÜ
Uğur Belger, İnş.Y.Müh.
Muzaffer Tunçağ, İnş.Y.Müh.
Orhan Ersan, Y.Mimar
Seçici Kurul Asli Üyeleri:
Seden Cinasal Avcı, Mimar
Alişan Çırakoğlu, Y.Mimar
Alper Derinboğaz, Y.Mimar
Hakan Evkaya, Mimar
Pınar Gökbayrak, Y.Mimar
Nurbin Paker, Doç.Dr.Öğr.Üyesi, Mimar/ İTÜ
Mert Uslu (Jüri Başkanı), Mimar
Seçici Kurul Yedek Üyeleri:
Melis Varkal, Y.Mimar
Anıl Binay, Mimar, Kentsel Tasarımcı
Emrah Akpınar, Mimar
Raportörler:
Gülcan Afacan, Y.Mimar
Özüm Birgin, Rest.Uzm.Y.Mimar
Buğra Güngör, Mimar
Bora Örgülü, Y.Mimar
Engin Yavuz, Mimar

Yarışma Sekreteryası

Raportörlük Adresi: “Yapısal Boşluğun Kentle Diyaloğu” Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Yarışması” TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi 1474 sok. No:9 35220 Alsancak-İZMİR
Telefon: 0232 463 66 25 GSM: 0 539 792 76 52
E-posta: diyalog@izmimod.org.tr

Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Proje Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 9.000 TL
İkincilik Ödülü: 6.000 TL
Üçüncülük Ödülü: 4.000 TL 
1.Mansiyon Ödülü: 2.000 TL 
2.Mansiyon Ödülü: 2.000 TL 
3.Mansiyon Ödülü: 2.000 TL  Satın Alma: 5.000 TL

Yarışma Takvimi

Yarışmanın İlanı: 18 Mart 2021
Yarışmaya İlişkin Soruların Sorulması İçin Son Tarih: 08 Nisan 2021
Soruların Cevaplanması: 15 Nisan 2021
Dijital Ortamda Teslim için Son Tarih: 18 Mayıs 2021
Projelerin Değerlendirilmesi: 20-21-22-23 Mayıs 2021
Sonuçların Açıklanması: 26 Mayıs 2021
Projelerin Sergilenmesi, Kolokyum ve Ödül Töreni: Yer ve zaman bilgisi daha sonra duyurulacaktır.

Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Proje Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: http://www.izmimod.org.tr/v2/yarisma2021

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.221 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap