Ulusal Öğrenci Proje Fikri Yarışması

Yaşayan Kentler Platformu tarafından Sürdürülebilir Kentsel ve Kırsal Kalkınma Projeleri kapsamında, bulunduğu coğrafyanın tarihsel, kültürel ve doğal değerlerini koruyan, Kır-Kent birlikteliği modelinin oluşturulması amacıyla Kırsal Değerleriyle Yaşayan Kentler Ulusal Öğrenci Proje Fikri Yarışması düzenlenmektedir.

 

Ulusal Öğrenci Proje Fikri Yarışması

 

  Düzenleyen:

Yaşayan Kentler Platformu

  Kategori: Proje, Mimari, Kültür-Sanat, Fikir, Tasarım
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye
  Kimler Başvurabilir:

Mimarlık, şehir planlama, bölge
planlama, peyzaj mimarlığı, ziraat (tarım), sosyoloji, ekonomi vb. bölümlerde öğrenim gören 3. veya 4. sınıf lisans öğrencileri

  Son Başvuru Tarihi: 06 KASIM 2020
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 27 KASIM 2020
  Ödüller:

Birincilik Ödülü: 5.000 ₺

İkincilik Ödülü: 2.500 ₺

Üçüncülük Ödülü: 1.500 ₺

1. Eşdeğer Mansiyon Ödül: 1.000 ₺

2. Eşdeğer Mansiyon Ödül: 1.000 ₺

3. Eşdeğer Mansiyon Ödül: 1.000 ₺

   

Yarışmanın Amacı

Bir yerleşmenin çeperinde bulunan kırsal alanın, bütüncül bir yaklaşımla ele alınarak; mevcut değerlerini (doğal, kültürel, tarihsel, ekonomik) yaşatarak korumak ve bölgenin potansiyel değerlerini geliştirmek amacıyla düzenlenen yarışma, bir yandan da; farklı meslek alanlarında eğitim alan öğrencilerin kırsala dair düşünmesi, bunu yaparken disiplinlerarası ortak, çoklu çalışma alanlarının birlikteliğinin özendirilmesi, kırsal kalkınma konusunda üretmesinin teşvik edilmesi ve katılımcıların yeniye, güncele dayalı fikir ve önerilerinden yerel yönetimlerin yararlandırılması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda;

• Kırsal yerleşim(ler)in; kendine özgü karakterini (tarihi, doğası, demografik yapısı, ekonomik faaliyetleri, gelenekleri, özgün yerleşim dokusu ve mimari
özellikleri, kıyı alanları ve kullanım özellikleri, su kaynakları, altyapı, ulaşım, enerji kaynakları, mevcut idari yapılanma ve kurumsal örgütlenmesi vb.) analiz ederek, bütüncül olarak ele alan kırsal kalkınma
stratejisinin önerilmesi,
• Bu stratejinin kırsal ekolojinin süreklilik / geçişlilik ilişkilerinin gözetildiği, biyolojik çeşitliliğinin korunduğu, üretim kültürünün araştırıldığı, esnek, yenilikçi yöntem ve senaryoları içermesi,

• Bu kapsamda; yerel yönetimlere kırsal kalkınma için yol gösterici, uygulanabilir, kırsal üretime ilişkin işletme / yönetim ve sürdürülebilirlik konularına yer veren bir yönetim planına sahip ve kırsalın özgünlüğünü koruyan, yaşam kalitesini iyileştirirken ekonomik canlılığı da gözeten yenilikçi ve katılımcı bir modelin oluşturulması,
Amaçlanmıştır.

Katılım Koşulları

Katılımcıların mimarlık, şehir planlama, bölge planlama, peyzaj mimarlığı, ziraat (tarım), sosyoloji, ekonomi vb. bölümlerinde 3. veya 4. sınıf lisans
eğitimlerine devam etmeleri gerekmektedir.
Yarışmaya katılacak ekiplerin, farklı uzmanlık alanlarının bilgisini birleştiren bütüncül bir perspektifle konuyu ele alan bir çalışma yöntemini
izlemesi tercih edilmetedir.
Yarışmacıların aşağıdaki koşulları yerine getirmeleri zorunludur.

  • Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak,
  • Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1.dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,
  • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak,
  • Platform tarafından belirlenen tarihe kadar isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir),
  • Yarışmayı açan Platformda, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,

Yarışma Ödülleri

Birincilik Ödülü: 5.000 TL

İkincilik Ödülü: 2.500 TL

Üçüncülük Ödülü: 1.500 TL

1. Eşdeğer Mansiyon Ödül: 1.000 TL

2. Eşdeğer Mansiyon Ödül: 1.000 TL

3. Eşdeğer Mansiyon Ödül: 1.000 TL

Yarışma Takvimi

Yarışmanın İlanı:  05 AĞUSTOS 2020

Sorular İçin Son Tarih: 16 EYLÜL 2020 (saat: 23.59 GMT +3)

Cevapların İlanı: 23 EYLÜL 2020

Proje Teslim Son Tarih ve Saati: 06 KASIM 2020 (saat: 23.59 GMT +3)

Jüri Değerlendirme Tarihi: 20 KASIM 2020

Sonuçlarının Açıklanma Tarihi: 27 KASIM 2020

Kolokyum ve Sergi Açılış Tarihi: 05 ARALIK 2020

Ulusal Öğrenci Proje Fikri Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.yasayankentlerplatformu.com/yar%C4%B1%C5%9Fma

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.221 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap