Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması – (İlkokul – Ortaokul – Lise)

Orta Anadolu Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, Türkiye’de mobilya sektörünün ihracatını artırmak amacıyla tasarım yarışması düzenliyor. Bu yıl 12.’si düzenlenen Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması (X-20) farklı yaş aralıklarına yönelik farklı kategorilerde düzenleniyor. Kazanan eserlerin sergilendiği ödüllü tasarım yarışması başvurularınızı bekliyor.

 

Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması

  Düzenleyen: Orta Anadolu Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği
  Kategori: Tasarım, Mimari Tasarım, Proje, İlkokul-Ortaokul-Lise
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye ve KKTC
  Kimler Başvurabilir: İlkokul, Ortaokul ve Lise öğrencileri.
  Son Başvuru Tarihi: 31 MAYIS 2020
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 2020
  Başvuru & Detaylı Bilgi: http://www.designforexport.org/tr/yarismakucukler/
  Ödüller:

Büyük Ödül: 2.000 ₺,

Özel Ödüller: 1.000 ₺ (10 Adet Özel Ödül)

- Advertisement -

Yarışmanın Amacı

“12.Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması (X-20)”, Orta Anadolu Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği’nin Türkiye’de mobilya sektörünün ihracatını artırmak amacıyla açtığı bir tasarım yarışmasıdır. Bu kapsamda, bu tasarım yarışmasının 4 temel amacı vardır:

BİRİNCİ AMAÇ: Türk mobilya sanayiinin geleceğinin başarısı bakımından çok önemli olan “kültürel ve ticari kimliğin” mobilya tasarımı konusundaki önemini ortaya koymaktır.

İKİNCİ AMAÇ: Başarılı bir ürün tasarımı demek, “sadece güzel görünüşlü bir ürün tasarlamak değil” bütün dünyadaki tüketicilerin değişik ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve çok değişken kimliklere dönüşebilen mobilyayı tasarlayarak üretmek demektir. Bu nedenle yarışmamızın ikinci amacı, anlatılan nitelikte tasarlanan mobilyaları ortaya çıkarmaktır.

ÜÇÜNCÜ AMAÇ: Bu tasarım yarışması ile Türkiye’deki endüstri tasarımı eğitimine gerçekçi bir boyut eklemektir. Endüstri için ürün tasarlamak, “güzel olmakla birlikte, uzun süreli ticari başarılara imza atacak” tasarımları, Türk mobilya sanayiinin gerçek potansiyeli ile birleştirerek özgün çözüm üretebilmesini sağlamaktır.

DÖRDÜNCÜ AMAÇ: Yarışmaya orta eğitim öğretmenleri ve öğrencilerini de davet ederek “Design for Export” gerçeği ile tanışmalarını sağlamaktır. Hiç kuşkusuz bu öğrencilerimiz henüz genç kuşaklardır. Ancak eğitimlerinin bu döneminde, yaratıcılık ve ticari düşüncelerle birlikte “Design for Export” hedefi ile de karşılaşmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.

DİĞER AMAÇLAR

Bu temel amaçlara ilave olarak yarışmanın amaçları arasında;

• Türk mobilya sanayinin, geleceğinin başarısı bakımından, tasarım konusunun önemini ortaya koymak,

• Beğenilme, verimlilik ve kar olmaz ise sektörümüzün hayatta kalamayacağı düşünülürse; başarı, strateji, talepler, bedeller, teknoloji ve mühendislikler gibi farklı disiplinlerin bileşeninden oluşan TASARIM olgusuna vurgu ve katkı yapmak,

• İnovatif, Ar-Ge projeleri ve teknolojik detaylarla güçlendirilmiş, özgün, estetik, işlevsel, rasyonel, kalite koşullarına uyumlu, üretilebilir, uygulanabilir, kullanıcı güvenliğini sağlayan, çevre dostu, insan ve çevre sağlığı koşullarına uyumlu, kullanım-taşıma-nakliye-depolama-sökme ve takma kolaylığı sağlayan, üretim ve kullanım esnasında malzeme ve enerjinin etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayan mobilya tasarımlarını yapabilen tasarımcıları mobilya sektörüne kazandırmak,

• Türkiye’deki üretici firmalar ile profesyonel tasarımcıları ve sektöre ilgi duyan genç dinamik tasarımcı adaylarını sektör bünyesinde üreticiler ile buluşturmak,

• Geleceğin tasarımcıları olabilecek yetenekteki çocukların gerçek tasarım hedeflerine yönlendirilmesini sağlamak,

• Mobilya ihracatında rekabet sağlayıcı çözümler üretmek ve sektörün rekabet gücünü artırmak,

• Sektörün imkân ve sorunlarını avantaj haline dönüştürecek çözümler üretmek,

• Sektörün küresel gelişimine katkıda bulunmak,

• Endüstriyel tasarım etkinliklerini yaygınlaştırmak ve özendirmek,

• İhracat potansiyeline sahip ürün tasarımlarının ortaya çıkarılmasında aracı olmak,

• Geleceğin mobilya pazarında söz sahibi olabilecek ürünlerin geliştirilmesine öncü olmak yer almaktadır.

Yarışmada vurgu yapılan HEDEFLER:

• Geleceğin farklı ülke ve toplumlarında, taleplerin ne yöne değişeceğini analiz, tespit ve ayırt edebilen “FARKINDALIK”

• Ülkemizin dünya mobilya sektörüne yön vermesini sağlayacak “TASARIMLAR”

• Maliyet ve kalite avantajıyla tercih edilen “ÜRETİMLER”

Yukarıda bahsedilen amaç ve hedeflere ulaşabilmek için İHTİYAÇLAR:

• Başarmak açısından “ERK”

• Gerekli olan bilgilerin sistematik bir şekilde verildiği “EĞİTİM”

• Yukarıdaki disiplinleri kapsayan bir “STRATEJİ” gelişimini farklı çevrelerde teşvik etmektir.

Bu yarışma yukarıdaki nedenlerle,

• Tasarım eğitimi gören tüm öğrenciler, mezunlar ve profesyonellerden çeşitli kategorilerde tasarımları,

• Tasarım kültürünü çok daha erken çağlarda edinilmesi amacıyla orta eğitim öğrencilerini mobilya tasarımı konusunda tasarım fikirlerini,

• Devlet, akademi, sanayii, özel ve resmi tüm çevrelerden tasarım stratejileri konusunda görüşleri teşvik eder, toplar, değerlendirir, yayınlar ve ödüllendirir.

Yarışmanın Kapsamı

Yarışmaya, Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki İlkokul, Ortaokul ve Liselerde hâlihazırda okuyan ve bunu belgeleyebilecek öğrenciler katılabilir.

Yarışmanın Konusu

Geleceğin mobilyalarını tasarlayan çocuklarımızdan ihraç potansiyeline sahip olan hayal ettikleri ev (salon, oturma odası, yatak odası, çocuk odası, banyo, mutfak), ofis (anne veya babalarının çalışma odaları) ve mutfak-banyo (banyo veya mutfakları) çizmeleri beklenmektedir.

Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması Katılım Koşulları

1. Yarışmada;

• “İlkokul, Ortaokul ve Lise Öğrencilerini Yaratıcı Çözümlere Teşvik Kategorisi”,

• “Ön Lisans- Lisans Öğrencisi Kategorisi” ve

• “Akademisyen ve Profesyonel Kategorisi” olmak üzere 3 ayrı kategori bulunmaktadır.

2. Yarışmanın “İlkokul, Ortaokul ve Lise Öğrencilerini Yaratıcı Çözümlere Teşvik Kategorisi”; Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olan ve yarışma hâlihazırda İlkokul, Ortaokul ve Lisede okuyarak bunu belgeleyebilecek kişilerin katılımına açıktır.

3. Yarışma grup katılımına olanak tanımakta ve teşvik etmektedir. İlkokul, Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin bireysel olduğu gibi grup olarak da yarışmaya katılmaları mümkündür. Gruplar en fazla 3 kişiden oluşmalıdır.

Kendi kategorilerinde farklı sınıf seviyelerinden öğrenciler grup oluşturabilir. Yarışmaya grup olarak katılımlarda tüm grup üyeleri İlkokul, Ortaokul veya Lise öğrencisi olmalıdır. Tüm grup üyeleri kişisel bilgilerini WEB sayfasındaki yarışma ile ilgili formlarda eksiksiz olarak dolduracaktır.

4. Yarışmacıların;

a- Asli Jüri üyelerinden herhangi birinin ortağı, yardımcısı ya da birinci dereceden akrabası olmaması,

b- Yarışma şartnamesinde belirtilebilecek olası koşullara uyuyor olması şarttır.

Bu şartlara uymayanların projeleri yarışmaya katılmamış sayılır.

5. Yarışmaya katılan her proje için “özgünlük”, “daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış olması” ve “hâlihazırda tasarımı yapılmış, üretilmiş ve satışa sunulmamış olması” şartı aranmaktadır.

6. Yabancı uyruklu tasarımcıların yarışmamıza başvuru yapabilmesi ancak grup katılımı ile mümkün olup, grup liderinin mutlaka Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir.

Yarışmanın Aşamaları

“12.Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması” iki aşamadan oluşmaktadır.

Birinci Aşama: Tasarımların temel ilkelerinin oluşturulduğu bu aşamada, bir tek tasarım olmak koşulu ile A3 boyutunda, ölçekli ve beyaz zeminde ve tek bir sayfadan oluşan pafta ile bir tasarım önerisi istenilmektedir.

Yarışmacıların tasarımlarını Birinci Aşamada 3 boyutlu ve renkli olarak göndermeleri mümkündür.

İkinci Aşama: Birinci Aşamada her tema ve kategoriden Asli Jüri Üyelerince uygun görülen yeterli sayıda proje, İkinci Aşamaya katılmak üzere seçilecek ve İkinci Aşamada İlkokul, Ortaokul ve Lise öğrencilerinin tasarımları, profesyonel tasarımcılar tarafından üç boyutlu hale getirilecektir. İkinci Aşamaya kalan projelerin çizimi 11 Mayıs 2020 tarihinde skype aracılığıyla internet üzerinden canlı olarak yapılacaktır. Konuya ilişkin detaylı duyuru WEB sitesinden (www.designforexport.org) yapılacaktır.

İkinci Aşamada ödül alacak tasarımlar Asli Jüri Üyelerince seçilecek ve ödül almaya hak kazanan tüm projeler ödül töreni esnasında Asli Jüri Üyeleri tarafından Onur Jüri Üyeleri’nin uygunluk görüşüne sunulacaktır.

Tüm ödül alan projeler ödül töreninde ilan edilecektir.

Yarışmanın Kuralları ve Yarışmacılardan İstenilenler

“12.Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması”na katılmak için gerekli olan çizim ve anlatım kurallarını belirten yarışma şartnamesi, yarışmaya katılım koşulları ve yarışma ile ilgili tüm dokümanlar WEB sayfasından temin edilecek ve yarışmaya başvuru da WEB sayfası aracılığıyla yapılacaktır. Yarışmacılar aşağıda listelenen 6 başvuru belgesini WEB sitesi aracılığıyla doldurarak veya yükleyerek kolaylıkla yarışmaya başvurabilir:

1) Kimlik Bilgi Formu

2) Taahhütname

3) A3 Boyutunda Proje Kâğıdı

4) Öğrenci Belgesi

5) Vesikalık Fotoğraf

6) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Yukarıda sözü edilen 6 başvuru belgesinin doldurulması veya yüklenmesine ilişkin detaylar aşağıda açıklanmaktadır.

Birinci Aşamada her yarışmacı şu aşamaları gerçekleştirerek yarışmaya katılabilir:

• Tüm yarışmacılar web sitesinden (www.designforexport.org) temin edilecek “Yarışma Şartnamesi”ni okuduktan sonra, “Başvuru Başlangıç Bilgileri”ni dolduracak,

• Ardından tüm yarışmacılar “Kimlik Bilgi Formu”nu (Başvuru Belgesi 1) ve “Taahhütname”yi (Başvuru

Belgesi 2) eksiksiz doldurup internet üzerinden onaylayacak,

• Tasarımcılar bütün anlatımlarını, 1 sayfalık beyaz zeminli, ölçekli ve A3 boyutundaki kağıt üzerinde gerçekleştirecektir. Yatay olarak kullanılacak bu kâğıdın sağ üst köşesinde üç harf ve beş rakamdan oluşan bir RUMUZ yazılacaktır. Tasarım üzerinde tasarım adı, tasarımcının eğitim bilgileri, katılım şekli (grup çalışmasıysa “Grup” yazılacak, değilse herhangi bir yazı yazılmayacaktır) ile sergilenip sergilenemeyeceğini beyan eden açıklama yer alacaktır. OAİB Genel Sekreterliği’ne gönderilecek tasarımda yarışmacının kimliğini belirtecek, herhangi bir ibare veya işaret bulunmamalıdır.

Örnek: Rumuz: ABC01234

AÇIKLANABİLİR veya AÇIKLANAMAZ

Bireysel/Grup

“AÇIKLANABİLİR” ibaresi, projenin yarışma sonunda tasarımcı ismi ve eğitim bilgileri ile sergilenmesine, ayrıca tasarımın düzenlenecek sergi, hazırlanacak kitap ve kataloglarda tasarımcı ismi, iletişim bilgileri ve vesikalık fotoğrafı ile beraber yer almasına, ödül töreninde çekilecek fotoğrafların gerekli görüldüğünde yayınlanmasına tasarımcı/tasarımcılarının izin vermesi anlamına gelmektedir. “AÇIKLANAMAZ” ibaresi yazılması halinde; söz konusu projeler yarışma sonunda düzenlenecek sergi, oluşturulacak kitapçıklar ve kataloglarda yer alacak ancak, tasarımcılarının ismi, iletişim bilgileri veya vesikalık fotoğraflarına yer verilmeyecek, ancak tören sırasında çekilecek fotoğraflar gerekli alanlarda yayınlanacaktır. “AÇIKLANAMAZ” ibaresi, kimliklerin sadece medyaya ve topluma karşı kapalı olduğu anlamına gelmekte, Yarışma Sekreteryası ve İkinci Aşamadan itibaren Asli Jüri Üyeleri’ne kapalı olduğu anlamına gelmemektedir. Üzerinde ibare belirtilmemiş zarflar “AÇIKLANABİLİR” kabul edilerek, eser sahipleri, yarışma sonunda düzenlenecek sergi, oluşturulacak kitapçıklar ve kataloglarda açık kimlikleri ile yer alacaktır.

• Her projede, tasarımın temel ilkelerini açık olarak tanımlayan ve uygulamalarını anlatan görünüşler ile tasarımın plan, cephe ve kesit görünüşleri yer alacaktır. Yarışmacılar, ister bilgisayar ortamında hazırladıkları beyaz zemine, isterse dökümünü alıp elle çizip yaptıkları kağıdı tarayarak tasarımlarını (300 dpi, 24 Bit renk derinliğine sahip ve JPEG formatında) beyaz zeminde ve ölçekli olarak, tek bir sayfadan oluşan pafta ile en fazla 1 MB boyutunda ve web sayfasına doğrudan ekleyerek göndermek durumundadırlar.

• Yarışmacılar tüm bu işlemlerin ardından “Öğrenci Belgesi” (Başvuru Belgesi 4), “Vesikalık Fotoğraf” (Başvuru Belgesi 5) ve “Nüfus Cüzdanı Fotokopisi”ni (Başvuru Belgesi 6) web sitesine doğrudan yükleyerek yarışmaya başvuru işlemini tamamlayacaktır.

• Tüm “Başvuru Belgelerinin” eksiksiz doldurulması, onaylanması ve web sitesine yüklenmesini takiben her yarışmacıya bir başvuru numarası verilecek ve başvurunun OAİB Genel Sekreterliği tarafından alındığı ve kabul edildiği teyit edilecektir. Bu numarayı almayan yarışmacılar başvuru yapmış sayılmayacaktır.

İlk ve Orta Öğretim öğrencilerinin tasarımları, İkinci Aşamada profesyonel tasarımcılar tarafından üç boyutlu hale getirilecektir. Bu nedenle İkinci Aşamaya kalan İlk ve Orta Öğretim öğrencilerinin projelerinin çizimi 11 Mayıs 2020 tarihinde skype aracılığıyla internet üzerinden canlı olarak yapılacaktır.

Yarışmacıların “Kimlik Bilgi Formu”nun üzerindeki adres, telefon, faks ve e-posta adresi bilgilerini eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları zorunlu olup, söz konusu form, grup çalışmasıysa her grup elemanı için ayrı ayrı düzenlenecektir. Yarışmacıların kimlikleri; Birinci Aşama’da yarışma koşullarına uygunluğu kontrol etmek, gerekli listeleri oluşturmak ve yarışma hazırlık çalışmalarını yürütmek amaçlarıyla sadece “Yarışma Sekreteryası” tarafından bilinecek, İkinci Aşama’da ise “Asli Jüri Üyeleri” de yarışmacıların kimliklerini bilerek ödül alacak tasarımları seçmek üzere değerlendirme yapacaktır.

Web sitesinden başvuru sırasında eksik bilgi doldurulması veya işaretlenmesi gereken bir alanın işaretlenmemesi halinde; otomatik olarak bir sonraki aşamaya geçilemeyeceğinden, yarışma ile ilgili formların eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. Sırasıyla; tüm yarışmacılar tarafından yarışma şartnamesinin okunması ve ardından Ek 2’de listesi bulunan yarışma başvuru formlarının tüm yarışmacılar tarafından doldurulması işlemlerinin ardından yarışma taahhütnamesinin onaylanması aşamasına geçilecektir. Tek bir ikona tıklayarak yapılacak olan bu taahhütname onaylanması işlemi;

a) Yarışmaya başvuran kişi ya da kişilerin hazırlanan yarışma şartnamesi hükümlerine uygun olduğu ve

b) Yarışmacı veya yarışmacıların şartname hükümlerini tüm yasal haklar ve sorumluluklar kendilerine ait olmak üzere kabul ettiği anlamına gelmektedir. Yani yarışmaya katılan tüm kişiler, taahhütname onaylanması işlemi ile katılım koşullarını harfiyen kabul ettiklerini ve uygun koşulları yerine getirdiklerini kabul ve beyan etmiş sayılırlar. Açıkçası, yarışmacılar, yarışmaya sundukları bütün çalışmaların kendilerine ait olduğunu ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmeleri halinde sorumluluğun yarışmacıya ait olduğunu bildiren “Taahhütname”yi doldurup onaylayacaklardır. Grup çalışmalarında “Taahhütname Formu”nda grup olduğunu belirten ikon işaretlenecek, iki ayrı taahhütname formu doldurulacak, ekrana ilk çıkan “Taahhütname Formu” grubun temsilcisi olarak seçilen ve formda belirtilen grup lideri adına doldurulacak, bu formun doldurulmasının ardından ekrana ikinci “Taahhütname Formu” çıkacak bu form ise gruptaki diğer kişilerin bilgileri girilerek doldurulacaktır.

Yarışmacılar yarışmaya, her tasarım için ayrı başvuru yapmak şartıyla istedikleri kadar tasarımla katılabilecekler, ancak yarışmaya daha önce tarafımızca açılan Ulusal Mobilya Tasarım Yarışmaları’na katılan tasarımlarıyla tekrar başvuramayacaklardır. Böyle bir durumun tespit edilmesi halinde tasarım yarışmadan diskalifiye edilecek ve ödül alması halinde yarışmacının ödülü varsa aldığı diğer ödüllerle beraber iptal edilerek kendisine verilenler geri alınacaktır.

Yarışmacılardan WEB sitesi aracılığıyla başvuru sırasında vesikalık fotoğraflarını ekleyerek OAİB Genel Sekreterliği’ne göndermeleri, katalog ve/veya kitapçık içerisinde kullanılması amacıyla istenilmektedir.

Yarışmacılardan WEB sitesi aracılığıyla başvuru sırasında, nüfus cüzdanlarının taranmış halini yükleyerek OAİB Genel Sekreterliği’ne göndermeleri, kimlik teyidi amacıyla istenilmektedir.

Yarışmacıların isimleri, iletişim bilgileri ve kimlikleri Birinci Aşamada sadece Yarışma Sekreteryası, İkinci Aşamadan itibaren ise Asli Jüri Üyeleri tarafından açık olarak bilinecektir.

Proje sunum paftaları üzerinde belirtilen yazı karakterleri dışında işaret veya belirleyici herhangi bir iz görülmesi durumunda proje yarışma kapsamından çıkarılacaktır.

Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması Jüri Üyeleri

Onur Jüri Üyeleri

Ruhsar PEKCAN, Ticaret Bakanı

Rıza Tuna TURAGAY, Ticaret Bakan Yardımcısı

M.Rifat HİSARCIKLIOĞLU, TOBB Başkanı

İsmail GÜLLE, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı

İbrahim EREN, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Genel Müdürü

Bilal EKŞİ, Türk Hava Yolları Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu, İcra Komitesi Bşk. V.

Prof. Dr. Cevahir UZKURT, KOSGEB Başkanı

Eyüp MUHÇU, Mimarlar Odası Başkanı

Emrah KAYMAK, İç Mimarlar Odası Başkanı

Seyfi Cahit AYASKAN, MUDER Yönetim Kurulu Başkanı

Ercan ATA, OMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı

Mustafa BALCI, MOSDER Yönetim Kurulu Başkanı

Murat TUNÇ, MOBDER Yönetim Kurulu Başkanı

Nuri GÜRCAN, MOBSAD Yönetim Kurulu Bşk. V.

Ali Rıza ERCAN, Türkiye Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı

Hüseyin TAKLACI, Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı

A.Tahsin ATA, Orta Anadolu Mobilya, Kağıt ve Orman Ür.İhr.Bir. Yönetim Kurulu Başkanı

Hamdi ALKAN, Sanatçı

Asli Jüri Üyeleri

Jüri Başkanı, Prof.Önder KÜÇÜKERMAN

Üye, Reşit SOLEY

Üye, Aziz SARIYER

Üye, Mustafa TONER

Üye, Kaan DERİCİOĞLU

Üye, Didem ÇAPA

Üye, Fatih KIRAL Üye, Murat ARMAĞAN

Yarışma Takvimi

Proje Son Teslim Tarihi : 31 MAYIS 2020

1. Aşama Sonuçlarının Açıklanması : 2020

Jüri ve Ödül Töreni: 2020

Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması – (İlkokul/Ortaokul/Lise) Ödülleri

• İhracatçı Birliği Büyük Ödülü : 2.000 TL

• Atagür Altın Ödülü: 1.000 TL

• Bürotime Altın Ödülü: 1.000 TL

• Erpa Orman Sanayi Ürünleri Altın Ödül: 1.000 TL

• Ersa Altın Ödülü: 1.000 TL

• Gentaş Altın Ödülü: 1.000 TL

• Kastamonu Entegre Altın Ödülü: 1.000 TL

• Lazzoni Altın Ödülü: 1.000 TL

• Madeş Altın Ödülü: 1.000 TL

• Mikodam Altın Ödülü: 1.000 TL

• Nurus-Nurettin Usta Altın Ödülü: 1.000 TL

Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması – (İlkokul/Ortaokul/Lise) Detaylı Bilgi ve Başvuru için: http://www.designforexport.org/tr/yarismakucukler/

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.244 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap