Uluslararası Ahilik ve Ahi Evran Senaryo Yarışması

433

Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV) tarafından, Ahilik ve Ahi Evran’ın tanıtılmasına, anlaşılmasına, yaşattığı evrensel değerlerin hatırlatılmasına ve bu değerlerin günümüz dünyasına ışık tutmasına katkı sağlamak amaçlarıyla Uluslararası Ahilik ve Ahi Evran Senaryo Yarışması düzenleniyor. Ödüllü deneme yarışması başvuruları devam ediyor.

Uluslararası Ahilik ve Ahi Evran Senaryo Yarışması

Düzenleyen:Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV)
Kategori:Edebiyat Yarışması, Senaryo Yarışması, Üniversite Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Türkiye, Azerbaycan, Bosna Hersek, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya, Kosova, Özbekistan, Romanya ve Türkmenistan
Kimler Başvurabilir:Üniversitelerin ilgili bölüm (sinema, televizyon, iletişim, vb.) öğrenci ve akademisyenleri ile bu alanda tecrübe ve uzmanlık sahibi profesyonel kişiler.
Son Başvuru Tarihi:15 NİSAN 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi:HAZİRAN 2022
Ödüller:Birincilik Ödülü: Laptop
İkincilik Ödülü: Laptop
Üçüncülük Ödülü: Laptop
Mansiyon Ödülü: Kitap Seti

Yarışma Hakkında

Ahilik, Ahi Evran-ı Veli tarafından XIII. yüzyılda Anadolu’da kurulan; üretimde çalışkanlığı ve standardizasyonu, tüketimde komşuyu gözetmeyi ve israftan kaçınmayı, bölüşümde adaleti ve hoşgörüyü kendisine prensip edinen ve bütün bu ilkeleri İktisadî hayat ile bütünleştiren sosyo-ekonomik bir teşkilattır.

Ahilik hayat felsefesi, Anadolu tarih ve medeniyetinin tüm insanlığa miras bıraktığı en önemli değerlerden biridir. Ahilik felsefesinin özünde insan vardır, “insanı yaşat ki devlet yaşasın” düsturuyla hareket eden bu anlayış; bencil olmayan, sosyal sorumluluk sahibi, kendisiyle ve toplumla barışık, olgun ve iyi ahlaklı insan modelinden yola çıkarak, toplumun ve insanların mutluluğunu hedeflemiştir.

Ahilikte fert ve toplum anlayışı birbirini tamamlar niteliktedir. Toplumun bütün katmanları arasında birleştirici ve bütünleştirici rol oynayan bu teşkilat, toplumda huzur ve saadeti bireylerin mutluluğu ile sağlamaktadır. Aşırı kazanç ve dolayısıyla ekonomik sömürü, Ahilik anlayışına taban tabana zıttır. Ahilikteki rekabet anlayışı, müşteri memnuniyeti ve ürün kalitesinin arttırılması olarak görülmektedir. Ayrıca sosyal sorumluluk çerçevesinde, ihtiyaçlar ölçüsünde üretim bilinci hâkimdir.

İnsan istismarı, emek sömürüsü ve işsizlik gibi modern hayatın sorunları Ahilikte, usta-çırak ve işçi-işveren sarmalında normatif kurallar ile çözülmüştür. Ahilik, genel ahlak kuralları dâhilinde her mesleğin kendi meslek kurallarına ve iş ahlakına uymalarını zorunlu kılmak suretiyle, toplumsal ve ekonomik birçok sorunun çözülmesinde etkili olmuştur.

Teknolojinin ilerlemesiyle maddi anlamda zenginleşen dünyamızda, tarih ötesi normlarıyla, insanlığın mutluluğunu temin edebilecek Ahilik prensiplerine her zamankinden daha fazla ihtiyaç vardır. Bu ilkelerin lafız olarak değil, öz olarak yaşatılması hepimiz için tarihi, kültürel ve sosyal bir sorumluluktur.

Türk Dünyasının ortak geçmişinde bu denli önemli yer tutan Ahilik, ne yazık ki yeterince tanıtılamamış, oluşturduğu ve yaşattığı evrensel değerler günümüzde unutulmaya yüz tutmuştur. Oysaki Ahilik, Türk Dünyasının ekonomik, sosyal ve kültürel birlik ve beraberliğini sağlayacak en önemli yapı taşlarından biridir. Bu kapsamda özellikle çocuk ve gençlerin Ahilik teşkilatı ve bu teşkilatın kurucusu Ahi Evran hakkında bilgi sahibi olmaları büyük önem taşımaktadır.

Proje kapsamında açılan yarışmaların amacı Ahilik ve Ahi Evran’ın tanıtılmasına, anlaşılmasına, yaşattığı evrensel değerlerin hatırlatılmasına ve bu değerlerin günümüz dünyasına ışık tutmasına katkı sağlamaktır.

Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, Bosna Hersek, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya, Kosova, Özbekistan, Romanya ve Türkmenistan ülkelerinden her yaş grubundan kişiler yarışmalara katılabileceklerdir. Bu kişiler, yarışmalara katılmadan önce hazırlanan Ahilik veritabanından Ahilik ve Ahi Evran hakkında kapsamlı bilgi edinebilecekler ve sonrasında hazırlayacakları eserleri ile yarışmalara başvurabileceklerdir.

Yarışma Amacı

Yarışmaların amacı Ahilik ve Ahi Evran’ın tanıtılmasına, anlaşılmasına, yaşattığı evrensel değerlerin hatırlatılmasına ve bu değerlerin günümüz dünyasına ışık tutmasına katkı sağlamaktır.

Senaryo Yarışması Başvuru Koşulları

1. Yarışma Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV) tarafından düzenlenmektedir.
2. Yarışmanın amacı, Ahilik ve Ahi Evran’ın tanıtılmasına, anlaşılmasına, yaşattığı evrensel değerlerin hatırlatılmasına ve bu değerlerin günümüz dünyasına ışık tutmasına katkı sağlamaktır. 
3. Senaryonun konusu Ahilik ve Ahi Evran olmalıdır. 
4. Yarışma, Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, Bosna Hersek, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya, Kosova, Özbekistan, Romanya ve Türkmenistan’daki üniversitelerin ilgili bölüm (sinema, televizyon, iletişim, vb.) öğrenci ve akademisyenleri ile bu alanda tecrübe ve uzmanlık sahibi profesyonel kişilerin katılımına açıktır.
5. Senaryonun dili Türkiye Türkçesi olmalıdır ve metin Türkçe dil kurallarına uygun olarak yazılmalıdır. Metin dil, üslup, anlatım, estetik yönünden belli bir kalitede olmalı, uluslararası senaryo formatına uygun bir şekilde yazılmalıdır.
6. Senaryo kurmaca, animasyon, deneysel ve belgesel türünde yaklaşık 90 dakikalık profesyonel bir film çekimine uygun olarak hazırlanmalıdır. 
7. Senaryonun hedef kitlesi genel izleyicidir.
8. Katılımcılar en fazla bir (1) senaryo çalışması ile yarışmaya başvurabilir. Başka amaçla ve farklı yarışmalar için hazırlanmış senaryolar kabul edilmemektedir. 
9. Senaryo birden fazla kişi tarafından bir ekip çalışması ile hazırlanabilir.
10. Senaryo özgün olmalı, herhangi bir yerli veya yabancı yapıttan esinlenme, aktarma veya uyarlama olmamalıdır. 
11. Senaryonun matbu veya dijital başka hiçbir yerde yayımlanmamış ve bir filmde (amatör veya profesyonel) kullanılmamış olması gerekmektedir.
12. Başvurular www.ahievran.org sayfasından yapılacaktır ve katılımcılar sayfada yer alan yarışma şartlarına tam uyum sağlamak zorundadır. Yarışmaya katılacak senaryo bir ekip tarafından hazırlanmış olsa dahi, başvuru tek kişi tarafından yapılmalıdır. Bu durumda ödül kazanılması halinde sisteme başvuruyu yapan kişi, eser sahibi olarak kabul edilir.
13. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği senaryonun kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerini aldığını kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Senaryonun alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar eser sahibine aittir. Ödül alan katılımcıların beyan ve kabuller dışında hareket ettikleri anlaşılır ise elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
14. Eser sahibi, yarışma için gönderilen eser üzerindeki tüm fikri mülkiyet haklarının da sahibi olduğunu, söz konusu eserin gerçek yaratıcısı olduğunu, bu eserin sunulmasına ve eser ile alakalı fikri mülkiyet haklarının devrine ilişkin gerekli her türlü hakka sahip olduğunu ve herhangi bir üçüncü kişinin fikri mülkiyet haklarını (telif hakkı, patent, marka vb.) ihlal etmediğini, bu eserin yayımlanmasıyla yaşayan ya da ölü herhangi bir kişinin gizlilik haklarını ve aleniyeti ihlal etmediğini ve/veya lekelemediğini, içeriğin herhangi bir şekilde suç teşkil edecek unsurlar içermediğini teyit ve taahhüt etmektedir. 
15. Senaryo metni bilgisayarda 12 punto Times New Roman yazı karakteriyle 1,5 satır aralığında normal sayfa genişliğinde iki yana yaslı yazılmalıdır.
16. Senaryo metni DOC veya PDF formatında bir dosya olarak sisteme yüklenmelidir. Dosya açıldığı zaman metnin okunaklı ve düzgün olmasına dikkat edilmelidir. Dosya adında ve içeriğinde yarışmacının kimliğini belli edecek bir yazı ve şekil kesinlikle olmamalıdır. Elden veya posta yoluyla yapılan gönderiler dikkate alınmayacaktır
17. Katılımcılar yarışmaya başvurmadan önce üye olurken ad, soyad, doğum tarihi, profil (vesikalık) resim, okuduğu/bulunduğu okulun adı, mesleği, telefon numarası ve e-posta bilgilerini eksiksiz ve doğru bir şekilde sisteme yüklemelidirler.
18. Yarışmaya katılan senaryo sahipleri yarışmaya başvurarak vermiş olduğu tüm bilgilerin doğru olduğunu kabul ve taahhüt etmiş sayılır. Başvuru yapan katılımcıların kişisel bilgilerinin doğru olmaması durumunda doğabilecek aksiliklerden Vakıf sorumlu değildir. Bu gibi durumlarda Vakıf yanlış bilgilendirme yapan katılımcıyı yarışmadan diskalifiye etme hakkına sahiptir.
19. Yarışmaya son başvuru tarihi 15 Nisan 2022’dir. 
20. Danışma Kurulu yarışmaya katılan tüm eserleri ön değerlendirmeye alacak ve teması Ahilik ve Ahi Evran olmayan eserler bir sonraki adım olan Jüri üyesi puanlamasına geçemeyecektir.
21. Jüri üyeleri tarafından senaryoların değerlendirilmesinde aşağıdaki kriterler esas alınır:
      • Senaryonun konuya uygunluğu ve etkileyiciliği – 20 puan
      • Senaryonun özgün ve yaratıcı olması – 20 puan
      • Senaryonun anlatım dili, kurgusu ve akıcılığı – 20 puan
      • Senaryo anlatımın görsel ve işitsel niteliği – 20 puan
      • Senaryoda verilmek istenen mesajın net ve anlaşılır olması – 10 puan
      • Senaryonun uygulanabilir bir içeriğe sahip olması – 10 puan
22. Jüri üyelerinin puanlamasını tamamlamasının ardından sonuçlar www.ahievran.org sayfasında ilan edilecektir. Danışma Kurulu ve Jüri üyelerinin vereceği kararlar kesindir, değiştirilemez ve itiraz edilemez. 
23. Eserlerin ödüle layık görülmemesi halinde Vakıf ödül vermeme hakkını saklı tutar.
24. Yarışma sonucunda dereceye giren katılımcılara ödülleri, tarihi daha sonra ilan edilecek bir programda takdim edilecek veya kendilerine ulaştırılacaktır. Ödüller, senaryo sahibine veya onun yetkilendirdiği kişiye verilecektir. Senaryonun birden fazla kişi tarafından yazılması durumunda ödül sistemde yarışmaya başvuru yapan kişiye verilecektir.
25. Telif Hakkı: Yarışma sonunda ödüle ve kullanılmaya değer görülen eserler bütün telif haklarıyla Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV) tarafından basit ruhsat şeklinde mali hakları devralınmış gibi işlem görür. Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV) bu eserleri yarışma internet sayfasında (www.ahievran.org), kendi internet sitesinde (www.tdpv.org) ve sosyal medya hesaplarında, hazırladığı kitap, katalog, broşür gibi her türlü basılı materyallerde, her çeşit dijital eser ve yayında, diğer internet sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında, televizyon ve radyo yayınlarında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen şekilde; işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkının yanı sıra sergilemek üzere kullanma ve gösterme hakkı da dâhil olmak üzere tüm telif haklarına herhangi bir bedel ödemeksizin kullanma hakkına sahip olacaktır. Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV), söz konusu eserleri amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için kaynak oluşturmak amacıyla kullanma hakkını saklı tutar. Yarışmaya başvuran kişi bu hususa herhangi bir itirazda bulunmayacağını ve yasal yollara başvurmak hakkından şimdiden gayrikabili rücu feragat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV) eserlerin telif hakkını bu eserleri ticari amaçlı olarak kullanacak herhangi bir kurum veya kuruluşa devredecek olması halinde alınacak telif bedelinin yarısı eser sahibine vermeyi kabul ve taahhüt etmektedir.
26. Katılımcılar senaryo metinlerini sisteme yüklemekle yarışma kurallarını kabul etmiş sayılırlar. Yarışma kuralları yarışmacının eserini göndermesiyle yürürlüğe girer ve katılımcıların yarışma kurallarına sonradan itiraz hakkı yoktur.
27. Yarışma başvurusu yapıldığında başvuru sahibinin sisteme girdiği e-posta adresine başvurunun alındığına dair teyit mesajı gidecektir. Teyit e-postası almamış olan yarışmacıların başvurularının ulaşıp ulaşmadığından Vakıf sorumlu değildir.
28. Yarışmayı düzenleyen Vakıf yarışma şartlarında düzenleme, ekleme/çıkarma ve iptal etme hakkını saklı tutar. Bu konuda katılımcıların itiraz etme hakkı bulunmamaktadır.
29. Yarışma başvuru formuna işlenmiş bütün kişisel bilgiler 6698 sayılı Kanun çerçevesinde Vakıf sorumluluğundadır.
30. Yarışmaya gönderilen senaryoların ödül alsın veya almasın iadesi olmayacaktır.

Yarışma İletişim

Nasuh Akar Mah. Ziyabey Cad. No: 35/4 Balgat – Çankaya / ANKARA

+90 312 229 04 00

+90 530 329 63 40

bilgi@tdpv.org

Uluslararası Ahilik ve Ahi Evran Senaryo Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: Laptop
İkincilik Ödülü: Laptop
Üçüncülük Ödülü: Laptop
Mansiyon Ödülü: Kitap Seti

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 15 NİSAN 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi: HAZİRAN 2022

Uluslararası Ahilik ve Ahi Evran Senaryo Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.ahievran.org/tr/katilimsartlaridetay/senaryo-yarismasi-katilim-sartlari/206137

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

close

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 1.643 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap