Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması 2022

Pınar Süt tarafından, çocukların hayal gücünü kullanıp resimler çizmeleri amacıyla “Benim Gözümden Dünya” temasıyla Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması 2022 düzenleniyor. Bu yıl 41.’si düzenlenen ödüllü resim yarışması başvuruları devam ediyor.

Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması 2022

Düzenleyen:Pınar Süt Mamülleri San. A.Ş.
Kategori:Tasarım Yarışması, Resim Yarışması, İlkokul Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye, Azerbaycan, KKTC, Dubai ve Almanya
Kimler Başvurabilir:İlkokul ve ortaokul öğrencileri.
Son Başvuru Tarihi:1 NİSAN 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi:16 MAYIS 2022
Ödüller:12 Yarışmacıya: Tablet + Profesyonel Resim Malzemelerinden Oluşan Resim Çantası
3 Başarılı Yarışmacıya: 9 Ay Süresince Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Eğitim Bursu
1 Yedek Yarışmacıya: Profesyonel Resim Malzemelerinden Oluşan Resim Çantası
+ “Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması Kazanan Sertifikası”
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışma Konusu

Yarışmanın konusu “Benim Gözümden Dünya” olarak belirlenmiştir.

Hedef Kitle

Yarışmaya ilkokul ve ortaokul öğrencileri katılabilirler.

Yarışmaya Katılacak Eserlerin Nitelikleri

 • Öğrenciler yarışmaya, 25 cm x 35 cm veya 35 cm x 50 cm ölçülerinde, resim kağıdına yapılmış resimlerle katılabilirler.
 • Her türlü resim ve boya malzemesini kullanmak serbesttir. (Sulu boya, pastel boya, kuru boya, yağlı boya vb.)
 • Her öğrenci tek bir resim ile yarışmaya katılabilir. Yarışma gönüllülük esasına göre düzenlenecek olup yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Kırışmış ve yıpranmış eserler kabul edilmeyecektir.
 • Yarışmaya gönderilen resimler daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olmalıdır.
 • Kopya olduğu tespit edilen eserler yarışma dışı bırakılacaktır.
 • Siyasî amaçlara hizmet eden, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret ve reklam unsuru içeren eserler yarışma dışı kalacaktır.
 • Yarışmaya gönderilecek eserlerin ön yüzüne hiçbir bilgi yazılmayacak ve eserin arka yüzünün sol alt köşesinde aşağıda Başvuru bölümünde yer alan Tablo-1’deki etikete yer verilecektir. Etiketsiz eserler kabul edilmeyecektir.

Pınar Çocuk Resim Yarışması 2022 Başvuru Koşulları

 • Yarışma takvimine uyulmadan teslim edilen eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
 • Yaşar Holding ve Yaşar Holding’e bağlı şirket çalışanlarının çocukları yarışmaya katılamazlar.
 • Yarışmaya resimlerin kargo yoluyla gönderilmesi ya da dijital platformlarımız üzerinden katılım mümkündür.
 • Katılımcılar, yarışma şartnamesi ve başvuru formlarının tüm hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
 • Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Eserlerin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar eser sahibine aittir.
 • Eser sahibi ile hak talebinde bulunan üçüncü şahıslar arasında doğabilecek maddi veya manevi uyuşmazlıklardan Pınar sorumlu değildir.

Kargo Yoluyla Başvuru:

Resmini kargo yoluyla göndermek isteyen katılımcılar kargo bedelini kendileri karşılayarak en geç 1 Nisan 2022 tarihine kadar “Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması” adıyla Pınar Süt Mamülleri San. A.Ş Yunus Emre Mh. Kemalpaşa Cd. No:317 P.K. 35060 Pınarbaşı – Bornova / İZMİR adresine gönderim yapabilirler. Kargo firmalarından karşı ödemeli gönderim bedelleri şirket tarafından karşılanmayacaktır.

Resimlerin arka yüzünün sağ alt köşesine, yarışmacı öğrencinin; adı, soyadı, yaşı, okulun ismi, öğrenci ebeveyninin; adresi, ili, coğrafi bölge bilgisi, e-mail adresi ve telefon numaraları kişinin rızası ile açık olarak yazılmalıdır. Söz konusu bilgilerin üçüncü bir kişi tarafından paylaşılması durumunda, bu kişi ya da kurum rızanın Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin yasal mevzuatlara uygun şekilde alınmasını temininden ve bu gereklerin yerine getirilmemesi nedeniyle doğacak her türlü zarardan sorumludur.

Bilgileri eksik olan öğrencilerin resimleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Dijital Başvuru:

Yarışmaya dijital platformlardan katılmak isteyen yarışmacılar, www.pinar.com.tr web sitesinde ve Pınar’la Yaşam sosyal medya hesaplarının profillerinde belirtilen linke yarışmacı resimleri yüklenebilecektir.

Dijital platformlardan resimlerini göndermek isteyen yarışmacılar www.pinar.com.tr web sitesinde yer alan linkteki formda yarışmacı öğrencinin; adı, soyadı, yaşı, okulun ismi, öğrenci ebeveyninin; adresi, ili, coğrafi bölge bilgisi, e-mail adresi ve telefon numaraları mutlaka eksiksiz doldurulmalıdır. Bilgileri eksik olan öğrencilerin resimleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Resimlerini www.pinar.com.tr’ deki linke yükleyecek yarışmacıların, resimlerin orjinallerini mutlaka saklamalıdır. Aksi takdirde kazanan yarışmacılar, resimlerinin asıllarını ibraz edemedikleri durumda yarışmaya dahil edilemeyecektir.

Pınar Süt Mamülleri San. A.Ş. ve/veya Yaşar Topluluğu Şirketleri, katılımcılar tarafından, velilerinin ve/veya öğretmenlerinin de bilgisi kapsamında, gönüllü olarak sunulan işbu ve benzeri kişisel verileri, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, “Veri sorumlusu” sıfatıyla işleyebilecek olup, yarışma gereklilikleri ve yasal zorunluluklar (örneğin bir mahkeme kararı ile talep edilmesi hali) dışında açıklamaz; Yaşar Topluluğu Şirketleri ve bayileri ile hizmet aldıkları yurt içindeki ve yurt dışındaki ilgili kişilere hukuki düzenlemelere uygun şekilde yapılacak aktarımlar dışında, sair üçüncü kişilere satmaz, kiralamaz ve/veya hiçbir şekilde kullandırmaz. Pınar Süt Mamulleri San. A.Ş ve/veya Yaşar Topluluğu Şirketleri bu bilgileri;  yarışma sonuçları hakkında bildirimde bulunmak, ödülleri teslim etmek, basılı yayınlar/yazışmalar göndermek, elektronik posta ile basın bültenleri veya bildirimler göndermek, ilerleyen dönemlerde yarışmayı daha da etkin kılmak adına ve katılımcılara daha iyi hizmet verebilmek amacıyla, istatistiksel bilgileri (tarayıcı tipi, coğrafi konum, yaş, cinsiyet, vb.) ve genel olarak katılımcılar hakkında daha çok bilgi sahibi olmak, katılımcı profilini belirlemek ve benzeri amaçlar için, yasal mevzuatın zorunlu kıldığı ve izin verdiği ölçüde kullanacaktır. Katılımcılar ve velileri, kişisel veri sahibi olarak, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi kapsamında talepte bulunma hakkına sahiptir.

Katılımcı işbu yarışma neticesinde ortaya çıkan eserlere ilişkin haklarını, herhangi bir bedel talebinde bulunmaksızın Pınar Süt Mamülleri San. A.Ş.’ye devretmeyi peşinen kabul eder.

Seçici Kurul

 • Prof. Mümtaz Sağlam
 • Prof. Hayri Esmer,
 • Prof. Hüsnü Dokak
 • Doç. Dr. Öğretim Üyesi Devabil Kara

Değerlendirme

 • Yarışmaya katılan resimlerin ön ve final elemeleri, konusunda uzman seçici kurul tarafından Mayıs 2022’de yapılacaktır.
 • Seçici Kurul değerlendirmesinde gizlilik ilkesi esastır. Seçici Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda hiçbir eserin ödüle layık görülmemesi durumunda Pınar yarışmayı iptal etme hakkına sahiptir.
 • Yapılan değerlendirmede; çocukların özellikle yaş grupları baz alınarak sosyal ve kültürel gelişimleri de dikkate alınmaktadır. Yaratıcılıkları, hayal gücünün farklılığı ve genişliği, çevreyle olan ilişkilerinin estetik düzeyde ne şekilde ifade edildiğine de ayrıca bakılmaktadır. Resim dilinin ve tekniklerinin yeterli ve etkili bir ayrıcalıkla, çocuk gözü ve dünyasına uygun olarak nasıl kullanıldığı kriterlerine dikkat edilmektedir.
 • Resimlerin basım, yayın, sergileme ve telif hakları eser sahibine ait olacaktır. Pınar, eser sahiplerinden izin almak kaydıyla basım ve yayın hakkına sahip olacaktır. İzin alınmadan basım, yayım ve paylaşımı yapılmayacaktır.
 • Yarışmaya katılacak eserler, Seçici Kurul tarafından aşağıdaki değerlendirme kriteleri doğrultusunda değerlendirilecektir.

Değerlendirme Kriterleri

 • Öğrencilerin yaş dönemlerine uygun bir şekilde hayal gücünü kullanma ve geliştirme becerisi.
 • Öğrencilerin yine yaş dönemlerine uygun bir şekilde sergiledikleri yaratıcılığa, duyarlılığa ve özgün görsel biçimleme ya da ifadelendirme becerisi.
 • Tercih ettiği resim tekniğini yeterli ve amacına uygun bir düzeyde kullanıp kullanmadığı.

Sonuçların Açıklanması

 • Tüm illerden gelen resimlerin değerlendirilmesi sonucunda, Türkiye çapında her coğrafi bölgeden 1’er öğrenci, Almanya’dan 1 öğrenci, Azerbaycan’dan 1 öğrenci,Dubai’ den 1 öğrenci ve KKTC’den 1 öğrenci olmak üzere, toplam 12 asil ve 12 yedek öğrenci seçilecektir.
 • Yarışma sonuçları 16 Mayıs 2022 tarihinden itibaren “www.pinar.com.tr” web sitesinde ve “@pinarlayasam” Facebook, Instagram ve Twitter sosyal medya hesaplarında yayınlanacaktır.
 • Pandemi koşullarının imkan vermesi halinde 2022 yılı Haziran ayı içerisinde İzmir’de gerçekleştirilecek 41. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması Ödül Töreni’ne katılmaya ve ödül almaya hak kazanan 12 asil öğrenci, törene katılıp katılmayacağını en geç 27 Mayıs 2022 tarihine kadar, 444 76 27 numaralı Pınar İletişim Merkezi’ne ve info@pinar.com.tr mail adresine yazılı bildirmelidir. 27 Mayıs 2022 günü saat 17.00’ye kadar katılıma dair herhangi bir bildirim yapılmazsa, o öğrencinin yerine yedek listeden başka bir öğrenci, Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması Ödül Töreni’ne katılmaya hak kazanacaktır. Pınar, Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması Ödül Töreni yapıp yapmama, tarihlerini ve içeriğini değiştirme hakkına sahiptir.
 • Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması’nı kazanan 12 öğrenciye, ayrıca aşağıda detayları bildirildiği üzere, 2022 yılı Haziran ayı içerisinde Ödül Töreni’nde teslim edilecek birer adet tablet ve profesyonel resim malzemelerinden oluşan bir resim çantası hediye edilecektir. Ayrıca yarışmayı kazanan çocuklara ödül törenisonunda “Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması Kazanan Sertifikası” verilecektir. Pandemi dolayısıyla Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması Ödül Töreni’nin iptal edilmesi durumunda kazanan çocukların hediyeleri adreslerine teslim edilecektir.
 • Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması’na katılarak jüri değerlendirmesi sonucunda belirlenen 1 yedek öğrenciye, 2022 yılı Haziran ayı içerisinde bildirdiği adresine gönderilmek üzere, profesyonel resim malzemelerinden oluşan bir resim çantası hediye edilecektir.
 • Marka ve modeli Pınar tarafından belirlenecek ödüllerin tutarı bir adet tablet için yaklaşık 1.500 TL ve bir adet profesyonel resim malzemelerinden oluşan resim çantası için yaklaşık 400 TL olarak belirlenmiş olup nihai tutarlar döviz kurlarına göre değişiklik göstermektedir. Pınar, hediye edeceği tablet cihazı ile ilgili Tüketicinin Korunması Kanunu kapsamındaki tüm taleplerin muhatabı ve sorumlusu, üretici firmalardır.
 • Öğrencilerin, Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması Ödül Töreni’ne velisi ile birlikte gelmesi zorunludur.
 • Sağlık sorunu dışında Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması Ödül Töreni’ne katılmayan öğrenci ve velisi hakkından feragat etmiş olduğunu kabul eder. Bu durumda yedek listeden seçilerek Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması Ödül Töreni organizasyonuna katılan öğrenci, ödülünü almaya hak kazanır. Sağlık sorunu sebebi ile Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması Ödül Töreni organizasyonuna katılamayan öğrenciye, sağlık sorunu ile ilgili raporunu 16 – 19 Mayıs 2022 tarihleri arasında Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması Sekreteryası’na ibraz etmesi halinde, ödülü 2022 Haziran ayı içinde, bildirmiş olduğu adresine gönderilmek suretiyle takdim edilecektir.
 • 41. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması için ayrılacak tahmini bütçe 200.000 TL’dir.
 • Pınar Süt Mamülleri San. A.Ş. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması Ödül Töreni’ne katılmaya hak kazanan ve katılan 12 öğrenci içinden jüri’nin belirleyeceği başarılı 3 öğrenciye, Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı aracılığı ile bir eğitim öğretim yılı için burs verecektir. Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı’nın bursları ödül törenini takip eden eğitim ve öğretim yılını kapsar. Burs süresi 9 ay olup, Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı’nın belirleyeceği tutarda ve karşılıksız olarak verilir.

Yarışma İletişim

Detaylı bilgi için www.pinar.com.tr    internet adresine, info@pinar.com.tr mail adresine ve 444 76 27 numaralı Pınar İletişim Merkezi’ne başvurabilirsiniz.

Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması 2022 Ödülleri

12 Yarışmacıya: Tablet + Profesyonel Resim Malzemelerinden Oluşan Resim Çantası
3 Başarılı Yarışmacıya: 9 Ay Süresince Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Eğitim Bursu
1 Yedek Yarışmacıya: Profesyonel Resim Malzemelerinden Oluşan Resim Çantası
+ “Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması Kazanan Sertifikası”

Yarışma Takvimi

Başvuru Tarihleri: 1 NİSAN 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi: 16 MAYIS 2022

Ödül Töreni: HAZİRAN 2022

Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması 2022 Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.pinar.com.tr/hakkimizda/detay/41-Uluslararasi-Pinar-Cocuk-Resim-Yarismasi-basliyor/4003/6733/0

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.236 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap