Umut Ulusal Kısa Film Yarışması

Doğal Afet Arama Kurtarma İlk Yardım Kulübü Derneği tarafından afet zamanlarında birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını vurgulamak ve afet anları ve sonrasında yaşananlara dikkat çekerek sosyal sorumluluk bilincini oluşturmak amacıyla Umut Ulusal Kısa Film Yarışması düzenlenmektedir.

Umut Ulusal Kısa Film Yarışması

  Düzenleyen: Doğal Afet Arama Kurtarma İlk Yardım Kulübü Derneği
  Kategori: Kısa Film Yarışması, Kültür-Sanat Yarışmaları
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye
  Kimler Başvurabilir: İlgi duyan herkes.
  Son Başvuru Tarihi: 01 ARALIK 2020
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 07 ARALIK 2020
  Ödüller:

Birincilik Ödülü: Laptop

İkincilik Ödülü: Video Kamera

Üçüncülük Ödülü: Fotoğraf Makinası

   

.

Yarışma Hakkında

Doğal Afet Arama Kurtarma İlk Yardım Kulübü Derneği proje yürütücülüğünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün desteği ve Türkiye’nin 81 ili, 957 ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Merkezleri paydaşlığında, bütün toplum üzerinde “Afetlerde, dayanışma, yardımlaşma, paylaşım ve birlik beraberlik ” afet anın da ve sonrasında yaşanabileceklere dikkat çekmek, afetler sonrasına hazırlıklı olmak gibi duyguları vurgulayan, sosyal sorumluluk ve Afet bilincinin aşılanmasını konu alan veya “UMUT” temasına uygun her türlü kısa metrajlı film yarışmasının düzenlenerek, yarışma sonucunda elde edilen kısa filmlerden jüri tarafından başarılı bulunanların ödüllendirilmesi, kamu spotuna dönüştürülmesi ve kısa film festivalinin düzenlenmesi amaçlanmaktadır.

Yarışmanın Amacı

Yapılacak bu çalışma ile sosyal sorumluluk bilincinin toplumda yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. Başta gençler olmak üzere toplumun tüm fertlerinde Afet bilinci, birlik beraberlik, yardımlaşma, dayanışma, afetlere hazır olma ve afet sonrası yaşanabileceklere dikkat çekilmesi planlanmaktadır. Ayrıca doğal afetler dışında da “UMUT” temasını içeren her türlü kısa metraj film değerlendirmeye alınacak olup, sinema sektörüne ilgiyi artırmak ve sinema kültürünün oluşmasına katkı sağlamak hedeflenmektedir.

 • Başta gençler olmak üzere toplumda kısa film yapımını özendirmesi ve toplumun sinema sektörünü tanıması yoluyla ilişkilerini artırması,
 • Gençlerin duygu ve düşüncelerini görsel sanat çalışmalarıyla sergileyebilmeleri,
 • Afet bilincinin yaygınlaştırılmasını sağlamak veya afetler konusunda toplumun duyarlılığını artırmak,
 • Afetler sonrasında toplumda yardımlaşma ve dayanışmanın önemini vurgulamak,
 • Afetlerin değiştirilemeyeceğini fakat Afetlere hazır olmanın sonuçları değiştireceği bilincini oluşturmak,
 • Gençlerin çevrelerine duyarlı hale gelmesini sağlamak ve gençlerin kişisel gelişimine katkı sağlamak,
 • Gençlerin yapacakları çalışma ile öz güvenlerini artırmak,
 • Afetler sonrası yaraların, toplum bireylerinin ele ele vererek sarabileceği gereceğini benimsetmek amaçlanmaktadır.

Yarışmanın Organizasyonu

Yarışmanın tüm aşamaları Doğal Afet Arama Kurtarma İlk Yardım Kulübü Derneği tarafından koordine edilecektir.

Yarışma Başvuru Koşulları

 • Yarışma Türkiye sınırları içinde yaşayan bütün amatör ve profesyonel katılımcılara açıktır.
 • Her yarışmacı, yarışmaya istediği sayıda filmle katılabilir. Yarışma ulusal kurmaca, deneysel, animasyon türündeki kısa metrajlı filmlere açıktır.
 • Yarışmaya katılan kısa filmlerin daha önce herhangi bir yerde ödül almış ve yayımlanmış olması başvuru yapmaya engel değildir.
 • Yarışmaya kişiler kimlik bilgileri ile başvuru yapacaktır.
 • Yarışmaya katılacak olan eserler online olarak sisteme yüklenecek olup, kargo, posta ve şahsen başvuru alınmayacaktır.
 • Kısa metrajlı filmlerin süresinde herhangi bir sınırlama yoktur.
 • Yarışmaya bireysel veya bir grup olarak da başvuru yapılabilir.
 • Kısa filmler gösterime uygun, mpeg2 veya mpeg4, h264 formatında olmalı ve online başvuru sistemine yüklenmelidir.
 • Yarışma için http://umutkisafilm.org/ web adresindeki başvuru sistemine yüklenen filmlerin kullanım hakkı Doğal Afet Arama Kurtarma ve İlk Yardım Kulübü Derneği’ne ait olacaktır.
 • http://umutkisafilm.org/ web sitesinde yer alan işbu şartname ve başvuru formu tam ve eksiksiz şekilde katılımcı tarafından doldurulmalıdır. Katılımcı, yarışmaya katılmak için kendisinden istenen bilgileri doğru olarak ibraz etmekle ve başvuru formunu eksiksiz olarak
  doldurmakla yükümlüdür. Başvuru formunda belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu imza sahibini bağlar. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk, imza sahibine aittir.
  Yanlış ve/veya eksik bilgi nedeniyle kendisi ile iletişime geçilemeyen katılımcı herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.
 • Yarışma başvuru formunda tek kişinin imzası bulunmalıdır ve imza sahibi, eserin yasal sahibi olmalıdır. Yarışmaya ekip olarak başvuru yapılmış olsa dahi, şartname ve başvuru formu ekip içerisinden bir kişi (ekip sözcüsü) tarafından imzalanmalıdır. Katılımcıların ekip halinde
  katılması halinde ödül, belgelerde imzası bulunan ekip sözcüsüne verilecektir.
 • Katılımcı/katılımcılar, yarışma için gönderilen eser üzerindeki tüm fikri mülkiyet haklarının da sahibi olduğunu ve bu eserin sunulmasına ve eser ile alakalı fikri mülkiyet haklarının devrine ilişkin gerekli her türlü hakka sahip olduğunu taahhüt etmektedir.

Teknik Koşullar

 • Katılımcı/katılımcılar, söz konusu eserin;
 • a. Gerçek yaratıcısı olduklarını ve/veya eser üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) çerçevesinde tanınan maddi ve manevi hakların (aslen veya devren) sahibi olduğunu,
 • b. Eserin sunulmasına ve eser ile alakalı fikri mülkiyet haklarının devrine ilişkin gerekli her türlü hakka sahip olduğunu,
 • c. Herhangi bir üçüncü kişinin fikri mülkiyet haklarını (telif hakkı, patent, marka vb.) ihlal etmediğini,
 • d. Yaşayan ya da ölü herhangi bir kişinin gizlilik haklarını ve aleniyeti ihlal etmediğini ve lekelemediğini,
 • e. İçeriğin Türk Ceza Kanunu, 5651 Sayılı Kanun ve yürürlükteki diğer mevzuata aykırı olmadığını ve ayrıca söz konusu içeriğin suç teşkil edebilecek unsurlar içermeyeceğini,
 • f. Başka şekilde herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin şahsi veya mülkiyet haklarına tecavüzün söz konusu olmadığını taahhüt ve teyit eder.

Diğer Koşullar

 • Yarışmaya gönderilecek eser(ler) içerisindeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik, vb. kullanımları sebebiyle üçüncü kişilerden doğacak her türlü telif hakkı ihlali iddiası yarışmacının sorumluluğundadır. Suç teşkil edecek unsurların daha sonra ortaya çıkması halinde, Doğal Afet
 • Arama Kurtarma ve İlk Yardım Kulübü Derneği ve bu yarışmaya destek veren kurumların herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır. Telif hakkı veya sair fikri mülkiyet haklarının ihlali ya da her türlü kanun ihlalinin tespiti halinde ilgili eser yarışmadan men edilir. Tespit yarışmadan sonra yapılır ise eser sahibi ödüllendirilmiş olsa dahi ödülü geri alınır.
 • Katılımcı/katılımcılar, başvuru konusu kısa filmin dereceye girmesi halinde Doğal Afet Arama Kurtarma ve İlk Yardım Kulübü Derneği’ne ve destek veren kurumlara ait internet sayfalarında, sosyal medyada, video paylaşım sitelerinde ve benzer mecralarda yer ve sayı sınırlaması olmaksızın sınırsız süreyle kullanma, çoğaltma, yeniden basma, dağıtma,
  canlandırma ve/veya ekrana getirme hakkı vereceğini ve bunun için gerekli görülmesi halinde ayrıca bir protokol de imzalamayacağını, bu kullanım sebebiyle ve herhangi bir zamanda herhangi bir ad altında ücret talep etmeyeceğini kabul eder.
 • Doğal Afet Arama Kurtarma ve İlk Yardım Kulübü Derneği’nin, katılımcıların bu başvuru kuralları ve koşullarını ihlali ya da eşdeğer bir neden ya da şüphe halinde kısa film/filmleri yarışmanın dışında tutma hakkı saklıdır. Doğal Afet Arama Kurtarma ve İlk Yardım Kulübü
  Derneği, eserin sunulması üzerine, bu eseri değerlendirmek, kabul etmek ve sunulan belgeleri geri vermek veya muhafaza etmek yükümlülükleri altında değildir. Katılımcı/katılımcılar, bu
  eseri değerlendirme, test etme, kabul etme ve ödüllendirilip ödüllendirilmeme konusunda tam yetkinin Doğal Afet Arama Kurtarma ve İlk Yardım Kulübü Derneği’ne ait olduğun kabul eder.
 • Katılımcı, aynı eserin veya benzerinin, başka katılımcılar tarafından sunulabilir olabileceğini kabul etmektedir. Sunulan eserin, diğer sunulanlarla aynı ya da benzer olması durumunda, Doğal Afet Arama Kurtarma ve İlk Yardım Kulübü Derneği’nin bu hususu açıklama veya
  katılımcıları bilgilendirme sorumluluğu yoktur.

Değerlendirme Kriterleri

Değerlendirme yapılırken aşağıdaki kriterler dikkate alınacaktır;
• Filmin özgün olması ve mesajın özü
• Mesajın algılanma kolaylığı, konunun anlatım dili ve kurgusu
• Anlatımın görsel, işitsel niteliği ve yaratıcılık

Yarışma İletişim

Ehlibeyt Mah. Tekstilciler Cad. Sümer İş Merkezi No:15/6 Balgat Çankaya / Ankara

Telefon: +90 (312) 311 6217

E-mail: umutkisafilm@gmail.com

Fotoğraf Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: Laptop
İkincilik Ödülü: Video Kamera
Üçüncülük Ödülü: Fotoğraf Makinası

Kazananlar Aralık 2020 tarihinde Doğal Afet Arama Kurtarma İlk Yardım Kulübü Derneği tarafından Ankara’da düzenlenecek olan Gala programında açıklanacak ve ödüller sahiplerine takdim edilecektir.

Yarışma Takvimi

Son Katılım Tarihi: 01 ARALIK 2020

Sonuçların Açıklanması: 07 ARALIK 2020

Umut Ulusal Kısa Film Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: http://umutkisafilm.org/anasayfa

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.165 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap