Üniversiteliler Arası Ulusal Fotoğraf Yarışması 2023

Fotoğraf Organizasyonları Derneği (FOTON) tarafından, ülkemizin doğal ve kültürel tanıtımının yapılması amacıyla Üniversiteliler Arası Ulusal Fotoğraf Yarışması 2023 düzenleniyor. Ödüllü fotoğraf yarışması başvuruları devam ediyor.

Üniversiteliler Arası Ulusal Fotoğraf Yarışması 2023

Düzenleyen:Fotoğraf Organizasyonları Derneği (FOTON)
Kategori:Fotoğraf Yarışması, Kültür – Sanat Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:Ülkemizde yerleşik amatör ve profesyonel 18 yaş üstü tüm fotoğrafçılar.
Son Başvuru Tarihi:5 EKİM 2023
Sonuç Açıklanma Tarihi:7 EKİM 2023
Ödüller:Birincilik Ödülü: 15.000 ₺
İkincilik Ödülü: 10.500 ₺
Üçüncülük Ödülü: 5.000 ₺
Sergileme (En az 30 adet): Coşkun Aral imzalı FOTON katalogu teslim edilecektir.

- Advertisement -

Yarışma Hakkında

FOTON – Fotoğraf Organizasyonları Derneği

Türkiye’de bulunan üniversitelerin fotoğraf kulüpleri ve fotoğrafsever öğrencileri arasında dayanışmayı ve sosyalleşmeyi amaçlayan Fotoğraf Organizasyonları Derneği (FOTON), ülke genelinde bir fotoğraf yarışması düzenlemektedir. Bu yarışma ile üniversitelerimizdeki fotoğraf kulüpleri ve platformları arasında bir köprü kurularak etkileşimin önü açılacaktır. Birbirleriyle iletişim kuran üniversitelerimiz bu sayede ortak çalışmalar yapacak, projeler yürütecek ve ilişkilerini geliştirecektir. Öğrenciler, farklı bölgelerin ve kültürlerin zenginliğini fotoğraflar vasıtasıyla keşfederken birbirleriyle etkileşimde bulunma ve paylaşma imkanı bulacaklar.

Yarışmanın Amacı

FOTON, düzenlediği “Senin Kadrajından Türkiye” başlıklı fotoğraf yarışması ile ülkemizin doğal ve kültürel tanıtımını amaçlamaktadır. Ülkemizin tarihi, mimari, doğal güzellikleri ile birlikte somut olmayan kültürel mirasını, insanlarını içeren fotoğraf konuları yarışmaya gönderilebilir.

Yarışma Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışma, Seçici Kurul Üyeleri ve birinci dereceden yakınları ile Fotoğraf Organizasyonları Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri ve birinci derece yakınları dışında, Türkiye’de ikamet eden ve 18 yaşını doldurmuş tüm öğrencilerin katılımına açıktır.
 • Yarışmaya; yarışma sürecinde Türkiye’de bulunan devlet ve vakıf üniversitelerinde öğrenciliği devam eden ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, E-Devlet üzerinden üniversitede eğitim gördüğüne ilişkin öğrenci belgesi ile katılabilir.  
 • Katılımcılar, yarışmaya en fazla Türkiye sınırları içinde çekilmiş 5 (beş) adet Sayısal (Dijital) Renkli veya Siyah-Beyaz eser ile katılabilir. Birden fazla eserle katılım sağlanması halinde, fotoğrafların içeriği birbirini tekrar etmemeli ve farklı olmalıdır.
 • Yarışmaya katılımda dijital fotoğraf makinası, cep telefonu, analog makine ile çekilip taranmış dijital görüntü formatları kabul edilir. Anılan bu yöntemler dışında yer alan Drone, 360derece kameralar ve benzeri kayıt cihazları ile üretilen fotoğraflar kabul edilmeyecektir.
 • Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahaleler kabul edilir. Keskinlik, kontrast, satürasyon gibi basit müdahalelerin dışında, tamamen bilgisayar yazılımları ile oluşturulmuş fotoğraflar kabul edilmeyecektir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.
 • Birden fazla farklı fotoğrafın montajıyla yaratılan fotoğraflar (kolaj), HDR (High Dynamic Range), fotoğrafın orijinalinde olmayan herhangi bir objenin eklenmiş veya var olan objelerden herhangi birisinin çıkarılmış olduğu fotoğraflar kabul edilmeyecektir. Panoramik fotoğraflar kabul edilmeyecektir. Drone çekimleri kabul edilmeyecektir.
 • Gönderilen fotoğraf üzerinde isim, imza, logo, tarih, işaret, çizim vb. bilgiler bulunmamalıdır.
 • Daha önce ya da bu yarışma ile eşzamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül (derece, mansiyon, özel ödül) almış fotoğraflar, yarışmaya katılabilir.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflar, sonuçlar açıklanana kadar hiçbir şekilde sosyal medyada paylaşılamaz, duyurusu yapılamaz veya jüri üyelerine gönderilemez. Aksi her davranış, kural ihlaline girmektedir.
 • Yarışmada pornografik, şiddet içeren, hukuksal açıdan şüpheli fotoğraflar kesinlikle yer almamalıdır.
 • Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Başkasına ait görüntülerin tamamen ya da kısmen kullanılması, kural ihlali sayılır.
 • Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve Seçici Kurul’u yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
 • Kural ihlaline sebebiyet veren fotoğrafın izin ve telif hakları ile ilgili sorumluluk, fotoğrafı ileten katılımcıya aittir.
 • Fotoğrafçı, yarışmaya gönderilen fotoğraflarda çerçeve içine giren insanların fotoğrafının çekilmesi ve bir yarışmaya gönderilmesi, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanması için gerekli izinleri aldığını kabul ve taahhüt eder. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 • Kural ihlali yapan katılımcının ödül ve/veya sergilemesi iptal edilir; ödül yeri boş bırakılır ve ödül, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.
 • Eserler, jüriye dijital ortamda, katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmaksızın, kodlanmış olarak sunulacaktır.
 • Jüri üyeleri tarafından fotoğrafların seçiminde benzer fotoğrafların seçilmemesi, farklı fotoğraflara yer verilmesi esas alınacaktır.
 • Yarışma sonuçları FOTON fotoğraf derneği www.fotondernegi.com web sitesinden ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve/veya e-posta yoluyla bildirilecektir.
 • Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu ve Jüri’nin kararları geçerlidir.
 • Katılımcılar; yarışmaya katılarak koşulları okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, katılımcının fotoğraflarını teslim etmesiyle yürürlüğe girer. Katılımcıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.
 • Düzenleme Kurulu, etkinlik sırasında elde olmayan nedenlerden dolayı oluşabilecek sorunların ve belirsizliklerin çözümünde gerekli gördüğü durumlarda program akışında revizyonlar yapabilir ve yine elde olmayan nedenlerden kaynaklanabilecek sorunlardan dolayı yarışmanın ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, program akışı revizyonları ve erteleme gibi durumlarda uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir.

Telif (Kullanım) Hakları

 • Katılımcı, derece, mansiyon alan ve sergileme yapılacak fotoğrafının / fotoğraflarının FOTON sosyal medya hesaplarında ve web sitesinde kullanılmasına izin verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, fotoğraf sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve fotoğrafın/fotoğrafların kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Ödül, sergileme alan fotoğraflar, FOTON’un basılı, görsel yayın ve materyallerinde, sosyal medya hesaplarında, web sitelerinde, düzenlenecek sanal sergilerde süresiz ve sınırsız olarak kullanılabilecektir.
 • FOTON, fotoğrafların başka amaçlar için kullanılmasına hiçbir koşul altında izin vermez. Fotoğrafların telifleri sahiplerine aittir.
 • Sergi düzenlenmesi ve kitap basılması durumunda, sergide ve kitapta yer alacak fotoğraflar, FOTON tarafından bastırılacak olup katılımcılardan herhangi bir bedel tahsil edilmeyecektir.
 • Fotoğraflar bastırıldıktan sonra FOTON arşivine kaldırılacak ve serginin dolaşımı söz konusu olduğunda, bu çalışmalar dolaşımda yer alabilecektir.
 • Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve Düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.
 • Yarışmada başarılı olan eserler, www.fotondernegi.com ve FOTON’a ait sosyal medya hesaplarında yayınlanacaktır.

Eserlerin İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi

 • Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.
 • Eserler (fotondernegi.com) adresindeki sisteme yüklenecektir.
 • Sisteme yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırlanmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
 • Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde isim, imza, logo, tarih, işaret, çizim vb. bilgiler bulunmamalıdır.
 • Web sitesine yüklenen fotoğrafların EXIF bilgileri (DPI, piksel bilgileri gibi) bozulmamış olmalıdır. Aksi halde sistemde yaşanacak problemlerden FOTON sorumlu değildir.
 • Yarışmaya katılacak fotoğraflar, JPG/JPEG formatında, 72-300 DPI çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde, uzun kenarı en az 2400 piksel olacak şekilde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 MB’den az olmamalı, 5 MB’yi de geçmemelidir.
 • Ödül alan, sergilemeye değer bulunan fotoğraflar, jürinin talep etmesi durumunda eser sahiplerinden orijinal boyutlarında ve yüksek çözünürlüklü haliyle istenebilecektir.
 • Fotoğrafın isimlendirmesinde ç, ı, ğ, ö, ş, ü harfleri ve noktalama işaretleri (!’^+%&/()=?>£#$½§{[]}\|) kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
 • Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlarda, FOTON sorumlu olmayacaktır.

Seçici Kurul

 • Aysun Bulca
 • Cem Kıvırcık
 • Dilek Aşkın
 • Hande Önen
 • Murat Gür

Seçici Kurul, tüm üyelerin bir araya gelmesi ile toplanır ve yarışma sonrasında değerlendirme tutanağı hazırlanır. Toplantı tarihinde üç seçici kurul üyesinin bir araya gelememesi durumunda toplantı ve sonuç duyurusu bir hafta ertelenir.

Yarışma İletişim

H. Alper KOÇ +90 545 396 24 90 info@fotondernegi.com

FOTON Fotoğraf Organizasyonları Derneği

Fulya Mah. Mevlüt Pehlivan Sok. Erdoğanlar İş Mrk. No:14, Kat:2, D:6/3 ŞİŞLİ /İstanbul  Tel: 0212 275 4952 www.fotondernegi.com

Üniversiteliler Arası Ulusal Fotoğraf Yarışması 2023 Ödülleri

Birincilik Ödülü: 15.000 ₺
İkincilik Ödülü: 10.500 ₺
Üçüncülük Ödülü: 5.000 ₺
Sergileme (En az 30 adet): Coşkun Aral imzalı FOTON katalogu teslim edilecektir.   

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 5 EKİM 2023, Saat 23:00 
Sonuç Bildirim Tarihi: 7 EKİM 2023

Ödül Töreni: 8 EKİM 2023, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi. Saat bilgisi daha sonra duyurulacaktır.

FOTON, yarışma takviminde belirtilen tarihlerde değişiklik hakkını saklı tutar. Ödül töreni, online olarak da gerçekleştirilebilir.

Üniversiteliler Arası Ulusal Fotoğraf Yarışması 2023 Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://fotondernegi.com/uni/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.244 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap