Üsküdar Minyatür Yarışması

Üsküdar Belediyesi tarafından tarih ve kültürümüzde önemli yeri olan minyatür sanatına dair yeni eserler verilmesini teşvik etmek; Üsküdar’ın tarih ve kültürünü yansıtan minyatürler oluşturulması için Üsküdar Minyatür Yarışması düzenleniyor. Ödüllü tasarım yarışması başvuruları devam ediyor.

 

Üsküdar Minyatür Yarışması

  Düzenleyen: Üsküdar Belediyesi 
  Kategori: Minyatür, Tasarım, Kültür – Sanat Yarışmaları
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye 
  Kimler Başvurabilir:

İlgi duyan herkes. 

  Son Başvuru Tarihi: 5 ŞUBAT 2021
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 19 MART 2021
  Ödüller:
 
Bir Kişiye: 8.000 ₺
 
Bir Kişiye: 7.000 ₺
 
Bir Kişiye: 6.000 ₺
 
Mansiyon Ödülü: 2.000 ₺
   

Yarışma Konusu

Geçmişten günümüze önemli bir sanat merkezi olan Üsküdar’a ait zengin kültürel ve tarihi birikimi, basılı ya da dijital tüm mecralarda Üsküdar Belediyesi tarafından kullanılabilirliği olan minyatür eserleri ile ortaya koymaktır.

Yarışma Amacı

Tarih ve Kültür şehri Üsküdar’da gerçekleştiren Minyatür Yarışmasının amacı, amatör veya profesyonel sanatçıları ve Üsküdar’a dair özgün sanatsal eserlerin üretimini teşvik etmektir.

Yarışma Hedef Kitlesi

Sanatımızın zengin bir yansıması olan minyatürün yaşatılmasını, geliştirilmesini ve gelecek nesillere sevdirilerek aktarılmasını sağlamak, minyatür çalışmaları gerçekleştiren amatör veya profesyonel sanatçıları teşvik etmek ve Üsküdar’a dair özgün sanatsal eserlerin üretimini teşvik etmektir.

Yarışma Katılım Şartları

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışma her yaştan katılımcıya açıktır. 18 yaşın altında olan katılımcılar yarışmaya veli iznini içeren muvafakatname ile katılabilir.
 • Yarışmaya seçici kurul üyeleri ve Üsküdar Belediyesi çalışanları katılamazlar.
 • Daha önce sergilenmiş, sosyal medya da dâhil olmak üzere herhangi bir mecrada yayınlanmış, taklit veya kopya eserler yarışmaya katılamaz.
 • Üsküdar Minyatür Yarışması, minyatür sanatının desteklenmesi, Üsküdar’a dair özgün sanatsal eserlerin üretilmesi ve bu eserlerin Üsküdar Belediyesi tarafından güncel formlarda basılı ya da dijital ortamlarda kullanılması amacıyla tertip edildiğinden derecelendirmeye girmeye hak kazanan eserler katılımcılara iade edilmez.
 • Katılımcılar, Üsküdar Belediyesi’nin yarışma sonucunda derecelendirmeye girmeye hak kazanan eserleri kitap, broşür, el ilanı, katalog, logo, afiş, billboard, tanıtım materyalleri, turizm dökümleri, sosyal medya gibi baskılı ve dijital ortamlarda yapılacak olan çalışmalar ve sair çalışmalarda süresiz ve sınırsız olarak kullanılabileceğini kabul eder.
 • Yarışma sonucunda derecelendirmeye girmeye hak kazanan eserler mülkiyet ve telif hakları ile birlikte Üsküdar Belediyesi’nde kalacaktır. Dereceye giren katılımcılardan telif haklarının kullanımı için taahhütname alınacaktır.
 • Yarışmaya katılan tüm yarışmacılar Üsküdar Belediyesi tarafından belirlenen yarışma şartlarını okumuş ve onaylamış kabul edilirler.
 • Üsküdar Belediyesi, yarışma koşullarında değişiklik yapma, yarışmayı erteleme ve yarışmayı iptal etme hakkına sahiptir.

Başvuru Şartları

 • Yarışmacılar en az 25*25 cm, en fazla ise 100*100 cm ebatlarına sahip olan eserler ile yarışmaya katılabilirler.
 • Yarışmaya katılacak olan eser üzerinde herhangi bir isim, unvan, mühür vb. tanıtıcı bir sembol veya ibare bulunmamalıdır.
 • Eserin arka bölümüne eserin görünümüne zarar vermeyecek bir şekilde 4 rakam ve 2 harfe sahip 6 karakterli bir rumuz yazılmalıdır.
 • Ek-1’de yer alan katılımcı formu, katılımcı tarafından doldurularak bir zarfa konulmalı ve zarfın dışına yukarıda şartları belirlenen rumuz yazılmalıdır.
 • Ek-2’de yer alan ve www.uskudarkultursanat.com sitesinde de “Üsküdar Minyatür Yarışması Taahhütname”si başlığında bulunan taahhütname katılımcı tarafından doldurulmalıdır.
 • Yarışmaya katılacak olan eser, Ek-1’de yer alan formun bulunduğu ve üzerinde rumuzun yazıldığı zarf ve Ek-2’de yer alan yarışma dokümanı uygun bir pakete konularak Üsküdar Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’ne elden veya posta yolu ile ulaştırılmalıdır.
 • Yarışmacılar minyatür eserlerini çerçeveli ve sergilenmeye hazır bir şekilde teslim etmelidir.
 • Eserler yarışma sekreterliği tarafından belirtilen teslimat adreslerine elden veya posta yolu ile teslim edilebilir.
 • Eserler ilan edilen yarışma takvimine uygun şekilde katılımcı tarafından gönderilir. Eserler teslim edilirken veya teslim alınırken mutlaka teslim ve tesellüm tutanağı ile işlem yapılmalıdır.
 • Kargo ile yapılacak eser teslimlerinde kargo teslimi, sigorta ve diğer giderler ile teslimat esnasında yaşanabilecek olan zarar, gecikme gibi olumsuzluklar göndericinin sorumluluğunda olup kargo esnasında zarar gören eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Dereceye girmeye hak kazanamayan eserlerin, derecelendirme işleminin bitiminden itibaren 30 gün içinde eser sahibi, yasal vekili / vasisi veya yetkilendirdiği kişi tarafından alınması gerekmektedir. Yarışmacı tarafından eserin iade alınmasına kadar geçecek süreçte veya eserin süresi içinde geri alınmaması halinde herhangi bir nedenle ve herhangi bir şekilde eserin zarar görmesi, kaybolması, yanması gibi durumlarda Üsküdar Belediyesi’nin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Değerlendirme

Yarışma sonucunda birinci dereceyi paylaşan 3 eser ve mansiyon ödülüne sahip olan 1 eser ile birlikte sergilenmeye değer görülen toplamda 25 eser katalog çalışması ardından Üsküdar Belediyesi tarafından uygun görülen bir mekanda sergilenecektir.

Derecelendirme

Yarışmaya gönderilen eserler ilk kez aşağıda isimleri belirtilen seçici kurul huzurunda açılacaktır.

Her kurul üyesi 0-10 arasında değişen bir değer ile eserlere puan verecektir.

Her esere verilen puanların ortalaması alınarak eserin almış olduğu puan belirlenecektir.

Yarışma Başvurusuna Konu Edilen Fotoğraflara İlişkin Fikri Haklar

Yarışmacılar, yarışma başvurusuna konu edilen esere ilişkin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamındaki her nevi hakları (5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 14. maddesinde düzenlenen umuma arz etme hakkı, 21. maddesinde düzenlenen işleme hakkı, 22. maddesinde düzenlenen çoğaltma hakkı, 23. maddesinde düzenlenen yayma hakkı, 24. maddesinde düzenlenen temsil hakkı ve 25. maddesinde düzenlenen işaret ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkını) ve bu hakların kullanım yetkileri ile olması hâlinde Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamındaki başvuru ve telife ilişkin hak ve yetkilerini Üsküdar Belediyesi’ne devreder. Eserler, Üsküdar Belediyesi tarafından her nevi yazılı, görüntülü, basılı belge, dergi, kitapçık vb. materyalde kullanılabilecek ve sergilenebilecektir. Üsküdar Belediyesi tarafından eserlerin üçüncü kişilere dağıtımı yapılabilecektir.

Yarışma Seçici Kurulu

Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Üsküdar Minyatür Yarışması’nın seçici kurulu; Üsküdar Minyatür Yarışması’nın içeriğinin belirlenmesinde, yarışma boyunca düzenlenecek olan etkinliklerin yürütülmesinde ve katılan eserler sonucu değerlendirmeyi gerçekleştirmede görev alır. Seçici kurul aşağıdaki isimlerden oluşur.

Taner Alakuş
Ruhi Konuk
Filiz Adıgüzel Toprak
Şehnaz Özcan
Gülsüm Hasbal İsmailoğlu
Mesut Meyveci
Meyçem Ezengin

Yarışma İletişim

İletişim Bilgileri

Yarışmaya dair bilgiler Üsküdar Belediyesi ve Üsküdar Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’ne ait sosyal medya hesapları ve Üsküdar Kültür Sanat internet sitesi üzerinden duyurulacaktır.
www.uskudar.bel.tr
www.uskudarkultursanat.com

Yarışma Posta Gönderim ve İletişim Adresi

Üsküdar Belediyesi: Mimar Sinan Mah. Çavuşdere Cad. No: 35 Üsküdar/İstanbul (1.Kat-Kültür İşleri Müdürlüğü)
Telefon: +90 (216) 531 30 00
Mail: uskudarkultur@uskudar.bel.tr

İrtibat: Meral Özüt
Telefon: 0216 531 30 00/2202

Üsküdar Minyatür Yarışması Ödülleri

Bir Kişiye: 8.000 ₺  

Bir Kişiye: 7.000 ₺  

Bir Kişiye: 6.000 ₺  

Mansiyon Ödülü: 2.000 ₺

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 5 ŞUBAT 2021

Sonuç Açıklanma Tarihi: 19 MART 2021

Üsküdar Minyatür Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: http://www.uskudarkultursanat.com/yarismalarimiz/minyatur-yarismasi

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.214 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap