“Üsküdar’ın Camileri ve Kedileri” Fotoğraf Yarışması

258

Üsküdar Müftülüğü ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi tarafından Üsküdar’ın doğal güzelliklerini, kendine has özelliklerini, tarihi mekanların ruhunu, şehrin dokusunu ve insana saygı ile tüm canlılara yönelik sevgi ve merhameti yansıtan huzur iklimini; camileri ve kedileri özelinde ön plana çıkaracak şekilde fotoğraflanması, özgün kareler sayesinde gençlere, topluma ve gelecek nesillere bu değerleri aktarmak ve farkındalık kazandırmak amaçlarıyla “Üsküdar’ın Camileri ve Kedileri” Fotoğraf Yarışması düzenleniyor. Ödüllü fotoğraf yarışması başvuruları devam ediyor.

“Üsküdar’ın Camileri ve Kedileri” Fotoğraf Yarışması

Düzenleyen:Üsküdar Müftülüğü ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi tarafından Türkiye
Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteğiyle.
Kategori:Fotoğraf Yarışması, Kültür – Sanat Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:İlgilenen 18 yaş ve üzeri herkes.
Son Başvuru Tarihi:9 EYLÜL 2022 Saat 23:00
Sonuç Açıklanma Tarihi:20 EYLÜL 2022
Ödüller:Birincilik Ödülü: 5.000 ₺ + TFSF Altın Madalyası + Üsküdar İlçe Müftülüğü Özel Ödülü
İkincilik Ödülü: 3.000 ₺ + TFSF Gümüş Madalyası + Üsküdar İlçe Müftülüğü Özel Ödülü
Üçüncülük Ödülü: 2.000 ₺ + TFSF Bronz Madalyası + Üsküdar İlçe Müftülüğü Özel Ödülü
TFSF Mansiyon (En fazla 3 adet) Ödülü: 500 
Sergileme Ödülü: 250 ₺ (En fazla 30 Adet)

Yarışmanın Amacı ve Konusu

Bir medeniyet başkenti olan Üsküdar’ın doğal güzelliklerini, kendine has özelliklerini, tarihi mekanların ruhunu, şehrin dokusunu ve insana saygı ile tüm canlılara yönelik sevgi ve merhameti yansıtan huzur iklimini; camilerimiz ve kediler özelinde ön plana çıkaracak şekilde fotoğraflar çekmek ve bu özgün kareler sayesinde gençlerimize, topluma ve gelecek nesillere hem değerlerimizi aktarmak hem de farkındalık kazandırmaktır.

Bu amaçla Üsküdar sınırları içinde yaşayan kedilerin yaşam koşullarını, doğal hallerini ve dikkat çekici karelerini yakalamak; bunu yaparken camilerimizin korumacı ve bakım sağlayan yönünü kediler tarafından bir sığınma mekanı olarak görülmesini, diğer yandan ise cami çevresine terk edilen kediler açısından oluşan yürek burkan durumun ortaya konmasını; bu süreç yaşanırken canlılara duyduğu saygı ve sevgi nedeniyle onlara bakım vermeye çalışan din görevlilerinin karşılaştığı zorlukları, aynı zamanda cami çevresine iyi niyetli de olsa hayvanlar için rastgele yapılan yiyecek ve barınma eklentilerinin doğallığa ve tarihi dokuya verdiği zararın gözler önüne serilmesini sağlamaktır.

Medeniyetin beşiği İstanbul’un vazgeçilmez semtlerinden biri Üsküdar’dır. Üsküdar’ın taşıdığı tarihi değeri her köşesinde görebilirsiniz. Mimari yapıları ile bir kimliğe sahip olan Üsküdar’ın gelecek nesillere tanıtılması için onu korumak kadar, güzelliklerini ortaya koymak ve saklı hazinelerini açığa çıkarmak da gereklidir. Fotoğrafla onun güzelliklerini kayda almak insanlık adına yapılabilecek en faydalı davranışlardandır. Örneğin bir cami müzesi sayılabilecek kadar özgünlük içeren Üsküdar’ın camilerine odaklanmak insanı anlamak için çok doğru bir tercih olacaktır. Hele de camilerin canlılarla ilişkisi özelinde camileri izlemek onun atmosferinde bulunmak insani değerleri hissetmek için bulunmaz bir fırsat olacaktır.

Birçok batılı seyyahın tarih boyunca İstanbul için dikkat çektikleri bir konu vardır; O da bu şehirde özellikle Üsküdar’da kedi ve köpeklerin özgürce yaşadıkları vurgusudur. Camilerin olmazsa olmazı kediler de fotoğraf çekimlerinde sanatçıların dikkatinden kaçmamaktadır. Kedilerin sığındığı bir mekân haline gelen camilerimiz, bir fotoğraf yarışması ile insana özüne dönmesi gerektiğini hatırlattığı kadar, kedilerin yaşam alanı haline geldiğinde onların bakımı ve çevre temizliği konusunda daha fazla hassasiyet gösterilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu fotoğraf yarışması ile kedilerin bahçesine sığındığı camilerimizin taşıdığı yüksek yaşam enerjisinin fotoğraflanabileceğini düşünüyoruz. Kedilerin kendine özgü davranışları ile ortaya çıkacak muhtemel karelerden hayvan severlerde farkındalık oluşturacak görüntülerin yakalanabileceğini umut ediyoruz. Bununla birlikte kedi sahiplerinin bu canları camilere terk etmesi sonucu cami etrafında doğal olmayan kedi yoğunluğunun ortaya çıkardığı sonuçları tespit etme imkânı oluşacaktır. Kedileri sevmek ve onlarla zaman geçirmek isteyen insanların cami etrafına iyi niyetle yapılan fakat oluşturduğu görüntü kirliliğini muhtemelen fark etmeden gerçekleştirilen eklemelerle ortaya çıkan duruma dikkat çekmek gerekmektedir. Rastgele ve farklı türlerde yapılan barınaklar nedeniyle tarihi dokuyu zedeleyen görüntülerin ortaya çıktığını tespit etmek, beslenmek için kullanılan materyallerin çevreye verdiği zararları fark etmek ve daha huzurlu bir yaşam alanı oluşması amacına dikkat çekmek için “Üsküdar’ın camileri ve kedileri” başlığında fotoğraf yarışması düzenlemekteyiz.

Bir başka amaç da kedilerin yaşam alanlarına din görevlilerin yaptığı katkıları göstermek ve bu süreçte çektikleri zorlukları fotoğraf karelerine yansıtmaktır.

Yarışma Organizasyonu

Yarışma, Üsküdar Müftülüğü ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi tarafından düzenlenerek, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteği ile yapılacaktır.

Yarışma Kategori/Bölümleri

Yarışma; Dijital (Sayısal) Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf olarak tek bölümlüdür. Renkli veya Siyah-Beyaz, tüm fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

Fotoğraf Yarışması Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğrafların Üsküdar sınırları içerisinde, çekilmiş olması zorunludur.
 • Her katılımcı en fazla 4 adet Sayısal Renkli veya Siyah-Beyaz eserle yarışmaya katılabilir.
 • Yarışma; Seçici Kurul üyeleri ve TFSF Temsilcileri ile birinci dereceden yakınları dışında, ülkemizde yerleşik amatör ve profesyonel 18 yaş üstü tüm fotoğrafçıların katılımına açıktır. Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
 • Yarışmaya daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan TFSF onaylı başka herhangi bir yarışmada ödül alan ya da bu fotoğrafların deklanşör/kadraj farklılığı ve/veya bir kısmının kesilmesiyle oluşturulan veya renk değişiklikleri yapılarak üretilmiş fotoğraflar katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır. Fotoğrafın, sergilenmiş veya yarışma organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez
 • Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahaleler kabul edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır.
 • Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj), cep telefonu ile çekilen fotoğraflar ve HDR (High Dynamic Range) uygulanan fotoğraflar kabul edilmeyecektir. İnsanlı veya insansız hava aracı (drone) vb çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilir. Fotoğraf çekimi için insanlı veya insansız hava araçlarının (Drone) kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluluklar katılımcıya aittir.
 • Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.
 • Yarışmacılar, kişisel verilerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenmesine ve aktarılmasına yönelik her türlü idari ve teknik tedbiri almakla yükümlüdür. Bu kapsamda gerçek kişiye ait fotoğrafların işlenmesi durumunda kişilerin Kanun kapsamında bilgilendirilmesi ve açık rızasının alınması gereken durumlarda açık rızalarının alınması gerekmektedir. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine; fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Kanun’a uygun şekilde aktarılmayan fotoğraflar hakkında sorumluluk yarışmacıya aittir.
 • Katılımcı, yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Başkasına ait görüntüleri olduğu gibi veya kısmen kullanan, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
 • Kural ihlallerinde, “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Ulusal / Uluslararası Fotoğraf Yarışması Düzenleme Ana Yönergesine Ek Yaptırımlar ve Kural İhlal uygulamaları Yönergesi (TFSF YG 02-D)” ndeki yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali tespit edilen katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül iptal edilir; yeri boş bırakılır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmiş ise katılımcının ödülü aykırılığın tespit edildiği tarihten 7 (yedi) iş günü içerisinde düzenleyici kuruma iade edilir.
 • TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir.
 • TFSF sistemine yüklenen fotoğrafların EXİF bilgileri (DPI, piksel bilgileri gibi) muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir. Aksi halde sistemde yaşanacak problemlerden düzenleyici kurumlar ve TFSF sorumlu değildir.
 • Düzenleyici kurumlar ve TFSF, ödül alan, sergilemeye değer bulunan ve satın alınan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
 • Düzenleyici kurumlar; ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan dilediği kadarını en az sergileme bedeli kadar bir bedel ödeyerek satın alabilir.
 • Düzenleyici kurumlar, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleyici kurumlar, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleyici kurumlar, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya, TFSF Yarışmalar Birimine Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir.

Telif (Kullanım) Hakkı

 • Yarışmada ödül (derece, özel ödül, mansiyon ve sergileme) alan ve satın alma uygulanan fotoğrafların yayın, kullanım ve sergileme hakkı eser sahipleriyle birlikte düzenleyici kurumalara ait olacaktır. Eserin kullanım hakkı üçüncü bir kişi ya da kuruma satılamaz/devredilemez. Bu eserler düzenleyici kurumların arşivinde saklanacaktır.
 • Katılımcı; dereceye giren, sergilenmeye hak kazanmış ve satın alınan fotoğrafların yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren gerek 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 21’inci maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde tanımlanan çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve 25’inci maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali hakları, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yer ve muhteva sınırı olmadan internet, görsel ve yazılı basın kanallarında düzenleyici kurumlar ve bünyesindeki bağlı kuruluşların tanıtılmasında ve yayınlarında isminin ve eser adının (Fotoğraf ile kolaj vb. grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır) kullanılması şartıyla çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için düzenleyici kuruma izin/muvafakat verdiğini kabul eder. Bu süre içinde eserlerin kullanım hakkı eser sahibi ile birlikte düzenleyici kurumalara ait olacaktır.
 • Bu şekilde kullanılan eserler için eser sahibi, işbu şartnamede belirtilen ödül ve sergileme tutarlarının aynı zamanda telif (kullanım) ücreti yerine geçtiğini, sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakat için düzenleyici kurumlar ve sponsorlarından ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını ve maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Katılımcı, yarışma için gönderdiği / yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu, kendisi tarafından çekildiğini ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Başkasına ait görüntülerin, olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
 • Eser Sahibi, eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını, eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini, üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken sorumlu olduğunu beyan, kabul ve garanti eder.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda nesne olarak kullanılmış olan mimari yapı, sanat eseri, insan yüzü vb. unsurların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına yönelik izinlerin alındığı kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 • Ödül alan, sergilemeye değer bulunan ve satın alınan fotoğraflar https://istanbul.diyanet.gov.tr , https://medeniyet.edu.tr/tr/yarismalar ve TFSF’ye ait https://tfsfonayliyarismalar.org/ adresinde, aynı zamanda düzenleyici kurumlar ile TFSF’ye ait Sosyal Medya (Facebook, Twitter, Instagram vb.) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun biçimde yayınlanacaktır. Ayrıca ödül alan fotoğraflar TFSF yayını E-Almanak 2022 ile düzenleyici kurumlar yayınlarında, sosyal medya hesaplarında, web sitelerinde ve afiş/billboard/raket olarak da kullanılabilecektir.
 • Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar TFSF sisteminden 90 (doksan) gün sonra otomatik olarak silinecektir.

Diğer Hususlar

 • Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir bir salonda; 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü bir projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya ultra HD 4K 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü 42/55 inç’lik bir LCD monitörde, katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmaksızın, kodlanmış olarak sunulacaktır.
 • Yarışmanın ödülleri, yarışma başvuru onay bedeli, jüri üyeleri huzur hakkı ve TFSF temsilcisi yol, konaklama ve yemek giderleri Üsküdar Müftülüğü tarafından karşılanacaktır. Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına düzenleyici kurumlar tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve düzenleyici kurumun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, sonuç bildirim tarihinden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.
 • Yarışma Ödülleri, yeri ve zamanı yarışma takvimi içerisinde duyurulacak Yarışma Sergisi ve Ödül Töreninde sahiplerine duyurulacaktır. Mevcut koşullar sebebiyle (Covid-19) ödül töreni yapılamaz ise web siteleri üzerinden duyurulacak ve dereceye giren katılımcılara ödülleri elektronik bankacılık aracılığı ile verilecektir.
 • Düzenleyici kurum, e-pos ta, ödül ve dijital katalog gönderimi konusunda elinden geldiğince titiz davranır, ancak ödül ve katalog gönderim sırasında doğabilecek hasarlardan sorumlu tutulamaz. Katılımcılar, yarışma başvurusu sırasında kullandıkları adreslerin bu şekilde yapılacak her türlü teslimata esas yasal ikametgâh adresleri olduğunu kabul ederler. Katılımcıların adresleri yanlış bildirmesinden kaynaklanan konularda düzenleyici kurum hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.
 • Dereceye giren, sergileme alan ve satın almaya değer görülen eserler düzenleyici kurumlar tarafından gerek görülürse bir “Albüm Kitap” olarak yayınlanacak ve bu kitaptan tüm katılımcılara, TFSF’ye, Balıkesir M. Emin Tan Fotoğraf Kitaplığı’na ve fotoğraf sanatı derneklerine birer adet gönderilecektir.
 • Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda düzenleyici kurum, Jüri ve “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Ulusal / Uluslararası Fotoğraf Yarışması Düzenleme Ana Yönergesi” ile TFSF Yönetim Kurulunun kararları geçerlidir.
 • Katılımcılar; http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışmaya fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.
 • Yarışma ile ilgili tüm masraflar ve mali sorumluluk Üsküdar Müftülüğüne aittir.
 • Yarışma, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından “TFSF 2022-074” numara ile onaylanmıştır.
 • Yarışma sürecinde salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.

Eserlerin Gönderilmesi

 • Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.
 • Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.
 • İlgili  sayfaya  fotoğrafları  yükleyebilmek  için  önce  üye  olunması  gerekmektedir.  Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır.
 • Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
 • Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
 • Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.
 • Yarışmaya katılacak fotoğraflar, JPG/JPEG formatında, 72-300 DPI çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb’den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.
 • Yüklenen her fotoğrafa ait fotoğraf adı, fotoğrafın çekildiği yer ve tarih bilgileri katılımcı tarafından doğru şekilde girilmelidir. Bu bilgiler katılımcıların beyanı sayılacağından dikkat edilmelidir.
 • İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/sss/kategori/yarisma-katilim-tr adresindeki sıkça sorulan sorular incelenmeli çözüm bulunamıyorsa https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/iletisim adresindeki iletişim formu kullanılarak sorun hakkında detaylı bilgi verilmesi gerekmektedir. Bu iletişim formu yalnızca olası sorunların çözümüne yönelik kullanılmalıdır. İletişim formu üzerinden fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılındığı anlamına gelmez.
 • Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için düzenleyici kurumlar sorumlu olmayacaktır.

Seçici Kurul

 • Celal GEZİCİ / AFIAP – Fotoğraf Sanatçısı
 • Doç.Dr. Ekrem TAK / İstanbul Medeniyet Üniversitesi
 • Esat YAPICI / Üsküdar İlçe Müftüsü
 • Doç.Dr. Haluk Arda OSKAY / Kocaeli Üniversitesi
 • Dr. İbrahim GENÇ / İstanbul Medeniyet Üniversitesi
 • Necip EVLİCE / TFSF 7. Dönem Başkanı
 • Nurullah GENÇ / AFIAP – Fotoğraf Sanatçısı –Yazar

Seçici Kurul en az 3 (üç) üyesinin bir araya gelmesi ile toplanır ve yarışma sonrasında değerlendirme tutanağı hazırlanır. Toplantı tarihinde 3 (üç) seçici kurul üyesinin bir araya gelememesi durumunda toplantı ve sonuç duyurusu bir hafta ertelenir.

Seçici Kurul değerlendirmesi iki turlu, ilk turu TFSF kurallarına uygun olarak ONLINE PUANLAMA olarak, final turu yüz yüze yapılacaktır. COVID- 19 salgını şartları gereği Seçici Kurul Üyelerinin bir araya gelmesinin mümkün olmaması durumunda, final turu ZOOM Meeting yöntemiyle ONLINE yapılacaktır.

TFSF Yarışma Temsilcisi: Selahattin NEMLİOĞLU

Yarışma İletişim

Adı ve Soyadı : Mustafa Taşer (Üsküdar İlçe Müftülüğü)

İrtibat Tel: 0544 679 11 44

Adı ve Soyadı: Zafer Söğüt (İstanbul Medeniyet Üniversitesi)

İrtibat Tel: 0505 388 39 09

E-posta Adresi: zafer.sogut@medeniyet.edu.tr

“Üsküdar’ın Camileri ve Kedileri” Fotoğraf Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 5.000 ₺ + TFSF Altın Madalyası + Üsküdar İlçe Müftülüğü Özel Ödülü
İkincilik Ödülü: 3.000 ₺ + TFSF Gümüş Madalyası + Üsküdar İlçe Müftülüğü Özel Ödülü
Üçüncülük Ödülü: 2.000 ₺ + TFSF Bronz Madalyası + Üsküdar İlçe Müftülüğü Özel Ödülü
TFSF Mansiyon (En fazla 3 adet) Ödülü: 500 
Sergileme Ödülü: 250 ₺ (En fazla 30 Adet)

*Üsküdar İlçe Müftülüğü Özel Ödülü : Yarışmada dereceye giren ilk 3 fotoğrafçı, isterlerse Ekim ayı içinde “Minarelerden Üsküdar” fotoğraf çekimi etkinliğine katılabileceklerdir. Üsküdar’ın selatin camilerin birinde yapılacak fotoğraf çekimine katılma ve minareye çıkma hakkı kazanacaklardır. Detaylar kendilerine ulaşılarak bildirilecektir.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 9 EYLÜL 2022 Saat 23:00

Sonuç Açıklanma Tarihi: 20 EYLÜL 2022

“Üsküdar’ın Camileri ve Kedileri” Fotoğraf Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/yarisma/detay/ueskuedar-mueftueluegue-1-ulusal-fotograf-yarismasi-ueskuedar-in-camileri-ve-kedileri-tr

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

close

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 1.643 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap