Ustalardan Miras Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslekler Temalı Fotoğraf Yarışması

Konya Büyükşehir Belediyesi, doğumunun 850. yılı münasebetiyle UNESCO tarafından anma etkinlikleri düzenlenmesine karar verilen Ahi Evran anısına Ustalardan Miras, Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslekler Temalı Fotoğraf Yarışması düzenleniyor. Ödüllü fotoğraf yarışması başvuruları devam ediyor.

Ustalardan Miras Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslekler Temalı Fotoğraf Yarışması

Düzenleyen:Konya Büyükşehir Belediyesi
Kategori:Fotoğraf Yarışması, Kültür – Sanat Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:İlgi duyan 18 yaş üzeri herkes.
Son Başvuru Tarihi:20 AĞUSTOS 2021 Saat: 17.00
Sonuç Açıklanma Tarihi:3 EYLÜL 2021
Ödüller:Birincilik Ödülü: 10.00 ₺
İkincilik Ödülü: 7.500 ₺
Üçüncülük Ödülü: 5.000 ₺
Mansiyon Ödülü: 1.000₺ (3 Adet)
Jüri Özel Ödülü: 500₺
Konya Büyükşehir Belediyesi Özel Ödülü: 500₺
Sergileme: 250₺ (En fazla 34 adet)
Satın Alma: 250₺ (En fazla 20 adet)

Yarışma Konusu

Anadolu’da ahilik teşkilatının kurucusu, esnaf ve sanatkar zümresinin piri olarak kabul edilen, çok yönlü bir ilim ve fikir insanı Ahi Evran’ın, ahilik teşkilatı ile sosyal, iktisadi ve siyasi hayata yön verdiğini, Anadolu’nun vatanlaşmasında, Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda ve bir cihan devleti olmasında büyük rol oynadığını, tefsir, hadis, fıkıh, kelam ve tıp alanlarında derin bir alim, tasavvuf yolunda yüksek makam sahibi bir veli olduğunu hatırlatmak isteriz.

Kardeşliğe, cömertliğe, yiğitliğe, fedakarlığa, ahlaka, akla, bilime ve sanata dayanan, kaliteli üretimin ve adil paylaşımın esas alındığı ahilik teşkilatının Anadolu’da birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin mayasını oluşturmaktadır. Ahilerin, “Hakka hizmet, halka hizmet” anlayışıyla uzun yıllar Anadolu’da ticaretin ve sanat dallarının gelişmesinde, barış ve huzurun tesisinde önemli roller üstlenmişlerdir.

Ahilik teşkilatının, geçmişte sosyal ve ekonomik hayati yönlendirdiği gibi günümüzdeki birçok sosyal ve iktisadi kuruluşun oluşumunda ve şekillenmesinde de büyük pay sahibidir.

“Doğumunun 850. yılı olan 2021 yılı, UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alınan Ahi Evran’ı ve yüzlerce yıldır bu topraklarda Ahilik geleneğini yaşatmış tüm esnaf ve sanatkarlarımızı rahmetle yad etmek, bilginin hikmetle, ticaretin ahlakla buluştuğu Ahilik müessesini dünya milletlerine en doğru şekilde anlatmak, bu kutsal emaneti sonraki nesillere aktarmak amacıyla;

Geçmişimizde olan, günümüzde devam etse de önemini yitiren veya yok olmaya doğru giden mesleklerin anlatıldığı;

 • Ahşap (Oymacılık, kakmacılık, Nalın yapımı, Takunya yapımı, Rölyef yapımı, Sedefkakmacılık, Külekçilik,Şimşir Tarak yapımı, Tahta kaşıkçılık, Haratlık, Baston/Asa yapımı, Beşik yapımı vb.)
 • Cam ( Camaltı Resim, Hareli Cam Yapımı (Çeşm-i Bülbül) , Minecilik ,Üfleme Cam Yapımı,Vitray Yapımı vb.)
 • Deri (Debbağlık,Tabaklık ,Sepicilik, Çarıkçılık,Yemenicilik, Köşgerlik, Sayacılık,Kavaflık vb.)
 • Hayvan ve bitki atıkları (Hasırcılık, Sepetçilik, Sepet Örücülüğü, Süpürge Yapımı,Sap Örücülüğü ve Süslemeciliği, Sapçılık, Kıtıkçılık, Tiftikçilik, Yüncülük, Keçecilik, Kemik İşlemeciliği, Kök Boyacılığı vb.)
 • İpek/Tekstil (Yazmacılık, Yorgancılık, Hallaçlık, Her türlü Dokumacılık vb.)
 • Maden (Bakırcılık, Kalaycılık, Tombakçılık, Bileyicilik, Bıçakçılık, Nalbantlık,Sobacılık vb.)
 • Toprak /Taş ( Değerli/Özel Taş işleme, Çanakçılık, Çömlekçilik, Çinicilik vb.)
 • Hammaddesi karışık olan el sanatları( Eyercilik, At arabacılığı, Gramofontamirciliği, Ebru, Hat, Tezhib Sanatkarlığı, Nakkaşlık, Ciltcilik vb.)

Yukarıdaki örneklerde adı geçen veya adı geçmeyen fakat kaybolmaya yüz tutmuş meslek olduğu düşünülen tüm fotoğraflarının bulunduğu kareleri kapsamaktadır.

Yarışma Amacı

Fotoğraf sanatı aracılığı ile ‘Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslekler’ teması içindekigeleneksel, kültürel veya sanatsal değeri olan tüm mesleklerin günümüzde yaşayan durumunu fotoğrafla tespit ederek, görsel bir bellek oluşturmak ve fotoğraf sanatı vasıtasıyla ileriye dönük belgesel bir miras bırakmaktır.

Yarışma Kategori Bölümleri

Yarışma; Sayısal (Dijital) kategoride

 • Renkli veya Siyah/Beyaz fotoğraf olmak üzere tek bölümlüdür.

Genel Katılım Koşulları

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışma; amatör veya profesyonel, fotoğrafa meraklı 18 yaş ve üstü herkese açıktır. Konya Büyükşehir Belediyesi düzenleyici kurul üyeleri, temsilcileri ve Jüri üyeleri ile birinci dereceden yakınları (akrabaları) yarışmaya katılamazlar.
 • Yarışmaya her fotoğrafçı en fazla 4 (dört) adet Sayısal Renkli ve/veya sayısal siyah-beyaz eserle katılabilir.(Renkli ve/veya siyah-beyaz toplam 4 eser kabul edilecektir)
 • Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı ve/veya bir kısmının kroplanmasıyla oluşturulan fotoğraflar ile renk değişiklikleri yapılarak üretilmiş fotoğraflar yarışmaya katılamaz. Fotoğrafın, yarışma sonucu sergile almış ve fotoğraf yarışması organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise bu yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez. Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 • Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları gibi belgesel niteliğini bozmayacak şekilde kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahalelere müsaade edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.
 • Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj), cep telefonu ile çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez.
 • Fotoğraf üzerinde tarih, isim, logo vb gibi işaretler bulunmamalıdır. Kenar boşluğu ve paspartu (çerçeve) olmamalıdır.
 • Yarışmacı kendine ait fotoğraf ile yarışmaya katılabilir. Yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi gösteren, değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 • Fotoğrafın içeriğinde yer alan markalar, şirketler ve şahıslar rencide edilecek şekilde kompozisyon yapılamaz.
 • Kural ihlali yapan kişiler yarışmadan elenir, Katılımcının ödül ve/veya sergilemesi iptal edilir; ödül geri alınır ve yeri boş bırakılır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.
 • Düzenleme Kurulu isterse ödül ve sergileme kazanan ve satın alma uygulanan fotoğrafların üzerinde işlem yapılmamış asıl/ham dosyalarını katılımcıdan isteyebilir. Ödül ve sergileme alan ve satın alma uygulanan fotoğrafların hiçbir şekilde müdahale edilmemiş orijinal dijital dosyaları incelenmek üzere istenildiğinde yarışma kuruluna gönderilebilecek şekilde hazır olmalıdır.
 • Düzenleme Kurulu; ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan belirtildiği sayıda fotoğrafı belirlenen bedeli ödeyerek satın alabilir.
 • Yarışma sonunda ödül ve sergileme kazanan eserler albüm kitap haline getirilecektir. E-kitap olarak web sayfasında yayınlanacak ve yarışmaya katılan herkese mail ile iletilecektir.
 • Düzenleme Kurulu;
 • Uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir.
 • İptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir.
 • Sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dâhil her türlü değişikliği yapmaya, son katılım tarihinden bir hafta öncesine kadar yarışma web sitesi üzerinden bilgilendirmek koşuluyla yetkilidir.
 • Yarışmacıların yüklediği fotoğraflar bulut sisteminde yedeklenir ve jüri toplantısına getirilir. Değerlendirme toplantısı bilgisayar sistemi tarafından kodlanmış fotoğraflar üzerinden katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmadan yapılır. Yarışma sonuçlandıktan sonra ödül, sergileme alan ve satın alınan fotoğrafların eşleştirilmesi yapılarak ilan edilir.
 • Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir bir salonda/salonlarda; ultra HD 4K 3840×2160 piksel çözünürlüklü 42/55 inç bir veya daha fazla LCD TV/monitörde sunulacaktır.
 • Mevcut (Covid-19) Pandemi tedbirleri kapsamında jüri üyeleri belirlenen jüri tarihinde bir araya gelerek bir salonda toplanamaz ise değerlendirmeyi elektronik ortamda (online) puanlama sistemiyle yapabilecektir.

v) Yarışma sonuçları webustalardanmiras.konya.bel.tr /vewww.konya.bel.tr sitesindenilanedilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve/veya e-posta yoluyla bildirilecektir.

Telif (Kullanım) Hakları

 • Yarışma sonunda ödül ve sergileme alan eserler üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21’inci maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde tanımlanan çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve 25’inci maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali hakları eser sahibi ile birlikte süresiz olarak Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait olacaktır.
 • Ödül, sergileme ve satın almaya değer görülen eser sahipleri, iş bu şartnamede belirtilen ödül tutarlarının aynı zamanda telif (kullanım) ücreti yerine geçtiğini; ödül ve sergileme alan eserler için verilen para ödüllerinden başka eserin kullanım ya da devrine ilişkin olarak her ne nam altında olursa olsun Konya Büyükşehir Belediyesi’nden herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul eder. Ayrıca Konya Büyükşehir Belediyesi; ödül ve sergileme alan eserler dışında kullanmak istediği eserleri de aynı şartlarda satın alabilir. Katılımcı bu şartlarla ilgili olarak kurumumuz ve sponsor firmalardan ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını kabul etmektedir.
 • Sergilenmeye değer görülen fotoğraflar Konya Büyükşehir Belediyesi’nin arşivlerinde kalacaktır. Yarışmacılar, söz konusu fotoğraflar için bu şartnamede belirtilen ödül ve sergileme bedeli mukabili bahse konu fotoğraflarından doğan telif haklarını Konya Büyükşehir Belediyesi ‟ne devretmeyi kabul ve taahhüt ederler. Anılan fotoğraflar, yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren hiçbir yer ve muhteva sınırı olmadan Konya Büyükşehir Belediyesi ‟nin tanıtımlarında ve yayınlarında münhasıran ve bedelsiz olarak kullanılabileceği gibi yarışma sonuçlarının duyurusu için internet, görsel ve yazılı basın organlarında kullanılabilir (Fotoğraflarla kolaj vb grafiksel çalışmalarda isim kullanılamamaktadır); kurumumuz tarafından kitap olarak basılabilir. Bu süre içinde eserlerin kullanım hakkı eser sahibine de ait olacaktır. Katılımcı bu şartlarla ilgili olarak kurumumuz ve sponsor firmalardan ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını kabul etmektedir.
 • Konya Büyükşehir Belediyesi; yarışmada ödül alan ve satın aldığı fotoğrafların başka amaçlar için kullanılmasına, hiçbir koşul altında, izin vermez.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 • Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve Düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi‟nden itibaren 1 (Bir) ayın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.
 • Düzenleme Kurulu e-posta, ödül ve baskı/dijital katalog gönderimi konusunda elinden geldiğince titiz davranacaktır ancak ödül ve katalog gönderim sırasında doğabilecek hasarlardan sorumlu tutulamaz. Katılımcılar, yarışma başvurusu sırasında kullandıkları adreslerin bu şekilde yapılacak her türlü teslimata esas yasal ikametgâh adresleri olduğunu kabul ederler. Katılımcıların adresleri yanlış bildirmesinden kaynaklanan konularda Konya Büyükşehir Belediyesi hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.
 • Yarışmada ödül ve sergileme alan fotoğraflar Konya Büyükşehir Belediyesi ‟nin

www.konya.bel.tr web adresi Konya Büyükşehir Belediyesi ‟nin ve bağlı bulunulan daire başkanlıklarının Sosyal Medya (Facebook, Twitter, Instagram vb) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak yayınlanabilecektir.

 • Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu yetkilidir.
 • Katılımcılar; Konya Büyükşehir Belediyesi ustalardanmiras.konya.bel.tr / adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle meydana gelebilecek hukuki ya da yasal sorunlardan şahsen sorumlu olduklarını kabul etmiş, yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Yine bu kapsamda herhangi bir bedel talep etmeksizin Ödül alan, Sergileme/Satınalma yapılan tüm fotoğraflarının kullanım ve telif haklarını devretmiş ve Konya Büyükşehir Belediyesi ‟nin tüm çalışmalarında kullanılmasına izin verdiklerini kabul ve beyan etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

Eserlerin İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi

 • Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
 • Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi, ustalardanmiras.konya.bel.tr / adresinden yönlendirmeler izlenerek yükleme yapılacaktır.
 • Konya Büyükşehir Belediyesi ‟nin ustalardanmiras.konya.bel.tr / sayfasına fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemde belirtilen aktivasyon yöntemi takip edilerek olunabilecektir.
 • Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
 • Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz (çerçevesiz) ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
 • Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150- 300 dpi çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb ‘den az olmamalı, 4 Mb‟yi de geçmemelidir. Fotoğrafların kısa kenarı en az 2400 piksel çözünürlükte olmalıdır. Fotoğrafçı bu konuyu test ederek fotoğrafını göndermelidir. Şartları taşımayan fotoğraflar değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır.
 • Her bir fotoğraf dosyasının ismi en fazla 25 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ġ, Ö, ġ, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, Ģ, ş,ü harfleri ve noktalama işaretleri kullanılmamalıdır. Alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
 • İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde ustalardanmiras@konya.bel.tr adresinden veya 0332.352 81 11’den 3721 nolu telefondan iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Konya Büyükşehir Belediyesi sorumlu olmayacaktır.
 • Yarışma takvimi ve şartlarının pandemi tedbirleri kapsamında değişikliğine karar verme ve duyurma yetkisi yarışma organizasyon birimindedir. Bu kapsamda herhangi bir değişiklik hakkını saklı tutar. Yapılacak değişiklikler yarışma web ustalardanmiras.konya.bel.tr sitesi üzerinden duyurulacaktır.

Seçici Kurul

1-Ahmet Yalçın-Konya Büyükşehir Belediyesi Temsilcisi

2- Hakan BAHÇECİ- Fotoğraf Sanatçısı(AFIAP)

3- Kerim Arı- Fotoğraf Sanatçısı(AFIAP)

4- Mikdat Besni- Fotoğraf Sanatçısı

5- Prof. Dr. Savaş Şener- Fotoğraf Sanatçısı(EFIAP)

(Seçici kurulu en az üç kişi ile toplanır.)

Yarışma İletişim

Bayram ÇarkçıgilTelefon: 0332.352 81 11- Dahili: 3721 E-posta: ustalardanmiras@konya.bel.tr

Web: konya.bel.tr –  ustalardanmiras.konya.bel.tr

Ustalardan Miras Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslekler Temalı Fotoğraf Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 10.000 ₺
İkincilik Ödülü: 7.500 ₺
Üçüncülük Ödülü: 5.000 ₺
Mansiyon Ödülü: 1.000₺ (3 Adet)
Jüri Özel Ödülü: 500₺
Konya Büyükşehir Belediyesi Özel Ödülü: 500₺
Sergileme: 250₺ (En fazla 34 adet)
Satın Alma: 250₺ (En fazla 20 adet)

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 20 AĞUSTOS 2021 Saat: 17.00
Sonuç Açıklanma Tarihi: 3 EYLÜL 2021

Ödül Töreni ve Sergi Tarihi: 13 EYLÜL 2021

Ustalardan Miras, Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslekler Temalı Fotoğraf Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://ustalardanmiras.konya.bel.tr/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.214 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap