Vakıf Medeniyeti Fotoğraf Yarışması 2022

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından, medeniyetimizin unsurlarından olan vakıf olgusunun tarih, kültür, yaşam ve insanla özdeşleşen, dayanışma ve karşılık beklemeksizin iyilik etme düsturuyla hareket eden vakıf kurumunun tanınırlığını sağlamak, bilinirliğini artırmak ve vakfın özünde yaşayan güzel duygulara âyan olan hayırlı işlerin yapıldığı “Türk Vakıf Kültürüne” dikkat çekebilmek amaçlarıyla Vakıf Medeniyeti Fotoğraf Yarışması 2022 düzenleniyor. Bu yıl 2.’si düzenlenen ödüllü fotoğraf yarışması başvuruları devam ediyor.

Vakıf Medeniyeti Fotoğraf Yarışması 2022

Düzenleyen:Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü
Kategori:Fotoğraf Yarışması, Kültür – Sanat Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye ve Yurtdışı
Kimler Başvurabilir:İlgilenen herkes.
Son Başvuru Tarihi:10 EKİM 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi:29 EKİM 2022
Ödüller:Fatih Sultan Mehmet Han Ödülü: Cumhuriyet Altını
Mimar Sinan Ödülü: Ata Altın
Bezmi Alem Valide Sultan Ödülü: Yarım Altın
Fahrettin (Türkkan) Paşa Jüri Özel Ödülü: Yarım Altın
Ara Güler Jüri Özel Ödülü: Yarım Altın
İzzet Keribar Jüri Özel Ödülü: Yarım Altın
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışmanın Amacı ve Konusu

Yarışmanın amacı, medeniyetimizin canlı unsurlarından olan vakıf olgusunun tarih, kültür, yaşam ve insanla özdeşleşen, dayanışma ve karşılık beklemeksizin iyilik etme düsturuyla hareket eden vakıf kurumunun tanınırlığını sağlamak, bilinirliğini artırmak ve vakfın özünde yaşayan güzel duygulara âyan olan hayırlı işlerin yapıldığı “Türk Vakıf Kültürüne” dikkat çekebilmektir.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü bu yarışma ile; Türk vakıf kültürünün, temellerinin atıldığı Selçuklu Devleti ve zirveye ulaştığı Osmanlı İmparatorluğu dönemlerinden günümüze geçirdiği evrelerin ele alınması, vakıf eserlerinin ve vakıf geleneğinin anlatılması ve tanıtılması, fotoğraf sanatıyla içselleştirmek suretiyle vakıfların, vakıf eserlerinin ve geleneğinin tanınırlığının artırılması ve vakfetmek misyonunun hatırlatılmasını hedeflemektedir.

Yarışma Organizasyonu

Yarışma, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler

Müşavirliği tarafından düzenlenmekte ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteği ile yapılmaktadır.

Yarışma Kategori/Bölümleri

Yarışma, Sayısal (Dijital) renkli fotoğraf olmak üzere tek kategoride düzenlenmektedir.

Vakıf Medeniyeti Fotoğraf Yarışması Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışmacılar  her  bölüme  en  fazla  4  (dört)  adet  renkli  eserle  yarışmaya  katılabilir.
 • Tüm fotoğraflar FIAP Geleneksel (TRAD) tanımına uygun olmalıdır.

Geleneksel Fotoğraf (Traditional Photo) Tanımı:

Geleneksel Fotoğraf, minimal düzeltmelerle orijinal görüntünün içeriği ve mekânın gerçekliği değiştirilmeyen, doğal görünen fotoğraftır.

Kamerada veya çekimden sonra yapılmış HDR (High Dynamic Range) veya focus-stacking teknikleri ile yapılmış fotoğraflar kesinlikle yasaktır.

 • Yarışma; Seçici Kurul üyeleri ve bu yarışmanın TFSF Yarışma Temsilcisi ile birinci dereceden yakınları dışında, amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçıların katılımına açıktır. Haklarında FIAP ve TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
 • Yarışmaya katılacak, son katılım tarihi itibariyle 18 yaş altı katılımcıların buradan indirecekleri Veli/Vasi muvafakatname/izin belgesini sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Bu belgeyi göndermeyen 18 yaş altı katılımcılar yarışma dışı bırakılacaktır.
 • Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahaleler kabul edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.
 • İnsanlı veya insansız hava aracı (drone) vb çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilir. Fotoğraf çekimi için insanlı veya insansız hava araçlarının (Drone) kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluluklar katılımcıya aittir.
 • Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.
 • Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlar hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 • Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine; fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.
 • Kural ihlali yapan kişilere “TÜRKİYE FOTOĞRAF SANATI FEDERASYONU ULUSAL / ULUSLARARASI FOTOĞRAF YARIŞMASI DÜZENLEME ANA YÖNERGESİNE EK YAPTIRIMLAR ve KURAL İHLAL UYGULAMALARI YÖNERGESİ TFSF YG 02-D” deki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. İptal edilen ödülün yeri boş bırakılır. Durum FIAP’a bildirilir. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.Ödül verilmiş ise katılımcının ödülü aykırılığın tespit edildiği tarihten 7 (yedi) iş günü içerisinde T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği’ne teslim etmesi gerekir.
 • TFSF ve FIAP patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF ve FIAP üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF ve FIAP kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF ve FIAP elindeki bütün imkânları ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ve FIAP ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF ve FIAP tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
 • Düzenleme Kurulu; ödül ve kabul almayan fotoğraflardan dilediği kadarını en az kabul alan bedeli kadar bir bedel ödeyerek satın alabilir.
 • Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya, TFSF Yarışmalar Birimini Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir.
 • Yarışma sonuçları T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Müşavirliği www.vgm.gov.tr web sitesi ile TFSF’nin https://tfsfonayliyarismalar.org/ adreslerinde ilan edilecektir
 • Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Jüri ve “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Ulusal/Uluslararası Yarışma Düzenleme Yönergesi” ile TFSF Yönetim Kurulunun kararları geçerlidir.
 • Yarışma Ödülleri, yeri ve zamanı yarışma takvimi içerisinde duyurulacak Yarışma Sergisi ve Ödül Töreninde sahiplerine duyurulacaktır. Mevcut koşullar sebebiyle (Covid-19) ödül töreni yapılamaz ise web siteleri üzerinden duyurulacak ve dereceye giren katılımcılara elektronik bankacılık aracılığı ile ödülleri verilecektir.

Telif (Kullanım) Hakkı

 • Katılımcı, ödül ya da kabul görmeye hak kazanmış veya satın alma uygulanmış olan fotoğraflarının; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce isminin ve eser adının kullanılması şartıyla kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul eder (Fotoğraflarla kolaj vb grafiksel çalışmalarda isim kullanılamamaktadır). Kullanım hakları T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ve eser sahibine ait olacaktır. Katılımcı gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince dereceye giren ve kabul görmeye hak kazanan eserinin / eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim ve yayımlanma haklarının kullanımı için T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne izin/muvafakat verdiğini ve yeni bir izin almaya gerek duyulmaksızın kabul eder.
 • Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakat için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 • Yarışmada dereceye giren katılımcılara ödülleri T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilecektir.
 • Yarışmada ödül ve kabul alan fotoğraflar T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü www.vgm.gov.tr adresinden ve TFSF Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu web sitelerinde aynı zamanda TFSF ile T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait Sosyal Medya (Facebook, Twitter, Instagram vb) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun biçimde yayınlanacaktır. Ayrıca ödül alan fotoğraflar TFSF yayını E-Almanak 2022 ile T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü yayınlarında, sosyal medya hesaplarında, web sitelerinde ve afiş/billboard/raket olarak da kullanılabilecektir.
 • Ödül (derece, mansiyon ve özel ödül) alan kabul görmeye değer görülen ve satın alma uygulanan fotoğraflar kurumumuz tarafından kitap olarak basılabilecek; gazete, dergi, TV, internet vasıtasıyla sanatçıların isimleri geçirilerek kullanılabilecek ve bu konuda katılımcıya ayrıca bir telif ücreti ödenmeyecektir.
 • Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Seçici Kurul (Jüri) tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve Seçici Kurulun (Jüri) istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.
 • Ödül ve kabul alan fotoğrafların hiçbir şekilde müdahale edilmemiş orijinal, pozitif, negatif ya da dijital dosyaları incelenmek üzere istenildiğinde yarışma TFSF Yarışma Şikayet / Kural İhlalleri birimine gönderilebilecek şekilde hazır olmalıdır.
 • Yarışmada ödül ve kabul alamayan fotoğraflar TFSF sisteminden 90 (doksan) gün sonra otomatik olarak silinecektir.
 • Ödül alan ve kabul görmeye değer bulunan fotoğraflar yarışma sonrası eser sahiplerinden orijinal boyutlarında ve yüksek çözünürlüklü haliyle istenecektir.
 • Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Jüri FIAP ve “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Ulusal/Uluslararası Yarışma Düzenleme Yönergesi” ile TFSF Yönetim Kurulunun kararları geçerlidir.
 • Katılımcılar; TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışmaya fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

Yapıtların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi

 • Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e- posta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.
 • Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.
 • İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
 • Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
 • Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.
 • Yarışmaya katılacak fotoğraflar, JPG/JPEG formatında, 150-300 DPI çözünürlükte, 8- 12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 Mb’den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.
 • Fotoğrafınıza isim vermelisiniz. Fotoğraflarınızda yer alan eserlerin ismin, şehrin, ülkelerin belirtilmesi zorunludur. Fotoğrafa ilk kez isim veriyorsanız FIAP kuralları gereği bu fotoğrafı artık başka bir isimle kullanmamanız, eğer fotoğrafınıza başka bir yarışmada isim vermişseniz aynı ismi kullanmanız tavsiye edilir.
 • İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/sss/kategori/yarisma-katilim-tr adresindeki sıkça sorulan sorular incelenmeli çözüm bulunamıyorsa https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/iletisim adresindeki iletişim formu kullanılarak sorun hakkında detaylı bilgi verilmesi gerekmektedir. Bu iletişim formu yalnızca olası sorunların çözümüne yönelik kullanılmalıdır. İletişim formu üzerinden fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılındığı anlamına gelmez.
 • TFSF sistemine yüklenen fotoğrafların exif bilgileri (dpi, piksel bilgileri, fotoğrafın çekildiği tarih, kullanılan makina gibi) bozulmamış olmalıdır. Aksi halde sistemde yaşanacak problemlerden TFSF ve düzenleyici kurum(lar) sorumlu değildir.

Seçici Kurul

 • Cengiz KARLIOVA – Fotoğraf Sanatçısı (AFIAP)
 • Coşkun ARAL – Foto Muhabiri
 • İzzet KERİBAR – Fotoğraf Sanatçısı (EFIAP)
 • MERİH AKOĞUL – Fotoğraf Sanatçısı-Küratör
 • Kâmil FIRAT – Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Görevlisi

Düzenleme Kurulu

 • Ali ATAY – Görsel İletişim Uzmanı
 • Gül AŞIK – Vakıflar Genel Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri

**Jüri değerlendirmesi iki turlu, ilk turu TFSF kurallarına uygun olarak ONLINE PUANLAMA olarak, final turu yüz yüze yapılacaktır. COVID-19 salgını şartları gereği Seçici Kurul Üyelerinin bir araya gelmesinin mümkün olmaması durumunda, final turu ZOOM Meeting yöntemiyle ONLINE yapılacaktır.

**Seçici Kurul en az 3 (üç) üyesinin bir araya gelmesi ile toplanır ve yarışma sonrasında değerlendirme tutanağı hazırlanır. Toplantı tarihinde Üç seçici kurul üyesinin bir araya gelememesi durumunda toplantı ve sonuç duyurusu bir hafta ertelenir.

*Yarışma, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından “TFSF 2021-082” numara ile onaylanmıştır.

*Yarışma sürecinde ve Salon’da TFSF temsilcisi bulunacaktır.

**Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir bir salonda; 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü bir projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya ultra HD 4K 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü 65 inç’lik bir LCD monitörde, katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmaksızın kodlanmış olarak sunulacaktır.

TFSF Temsilcisi: Hüseyin SARI

Yarışma İletişim

Seda BAŞARAN yarisma@benimobjektifimdenvakif.com

0554 128 93 03 / 0312 424 24 00

İbrahim DAŞTAN basin@vgm.gov.tr 0312 415 50 40

Sadık ÖZDEMİR basin@vgm.gov.tr  0312 415 50 40

Vakıf Medeniyeti Fotoğraf Yarışması 2022 Ödülleri

Fatih Sultan Mehmet Han Ödülü: Cumhuriyet Altını
Mimar Sinan Ödülü: Ata Altın
Bezmi Alem Valide Sultan Ödülü: Yarım Altın
Fahrettin (Türkkan) Paşa Jüri Özel Ödülü: Yarım Altın
Ara Güler Jüri Özel Ödülü: Yarım Altın
İzzet Keribar Jüri Özel Ödülü: Yarım Altın

Ödüller elden veya ödül sahiplerinin altın hesaplarına T.C. Ziraat Bankası tarafından gram altın olarak havale edilerek ödenebilir.

 • Tek kategori için en fazla 30’ar adet fotoğrafa kabul verilecektir. Her durumda kategori başına katılan fotoğrafların %25’inden fazlasına kabul verilmeyecektir. Kabul olan fotoğraflara katılım belgesi verilecektir.
 • Türkiye dışından yarışmaya katılan ve ödül kazanan katılımcıların Ata Lira ve Çeyrek altın ödülleri, ödüllerin dağıtıldığı tarihte değerleri üzerinden dönüştürülerek belirtecekleri banka hesaplarına nakit olarak ödenecektir.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 10 EKİM 2022

Sonuç Açıklanma Tarihi: 29 EKİM 2022

Vakıf Medeniyeti Fotoğraf Yarışması 2022 Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://benimobjektifimdenvakif.com/#sartname

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.235 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap